Anda di halaman 1dari 2

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL PENTAKSIRAN 4 TINGKATAN 3

BIL 4.1

ASPEK Pengenal pastian masalah

GRED A

KRITERIA i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran yang sesuai dengan tema dipilih Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperoleh Membuat sekurang-kurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah

CATATAN Cadangan tema Peragaan Penyusunan Penyimpanan Senarai produk sedia ada hendaklah mengandungi: Nama produk Gambar atau rajah Evidens: Produk perlu ada Pernyataan masalah Senarai produk Kekuatan dan kelemahan Idea penyelesaian masalah Evidens : Produk

ii.

iii.

iv.

4.2

Pembinaan projek

i. ii. iii.

Membina projek mengikut lakaran yang dipilih Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan Menghasilkan projek yang kemas dan menarik Menyenaraikan kos bahan, kos upan dan kos overhed dengan betul Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos pengeluaran dengan tepat

4.3

Pengiraan kos

i.

ii. iii.

Evidens : Produk Perlu ada : Pengiraan kos berdasarkan 100 unit

4.4

Pendokumentasian

Mempersembahkan dokumen yang lengkap tersusun, bersih dan kemas

Evidens : Produk Maksud lengkap ialah perlu ada: Penyataan masalah Senarai Pruduk Kekuatan dan kelemahan produk Idea panyelesaian masalah Lakaran projek yang di pilih Senarai bahan Jadual kerja Pengiraan kos Lukisan skematik yang digunakan berdasarkan projek elektronik yang dicadangkan dalam HSP Tingkatan Tiga Evidens: Produk

4.5

Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

i. ii. iii. iv.

Menterjemah litar dengan betul Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar Melabel semua komponen dengan betul Lukisan bergambar kemas dan bersih