Anda di halaman 1dari 87

1

Kandungan

Mukadimah PK Tingkatan Enam Pada usia 18 dan 19 tahun, pelajar prauniversiti tingkatan 6 diharapkan telah mencapai tahap kematangan yang tertentu dari segi tingkah laku, khususnya gaya pembelajaran yang berkesan. Sebagai pelajar di dalam sebuah bilik darjah, atau dewan kuliah, pelajar tingkatan 6 juga harus dapat memainkan peranan menyumbang terhadap persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, positif dan selesa. Memandangkan status pengajian yang menjurus kepada persediaan ilmu tinggi, pelajar tingkatan 6 mestilah memberikan komitmen dan tumpuan sepenuhnya terhadap input-input yang disampaikan oleh para guru (pensyarah), di samping mengambil bahagian yang aktif dalam sebarang bentuk perbincangan, pembentangan dan tugasan.

Setiap satu kursus atau mata pelajaran yang ditawarkan akan mempunyai pendekatan yang berbeza-beza dari segi penyampaian dan strategi pembelajaran. Pelajar hendaklah menghormati pensyarah-pensyarah yang merupakan pakar kandungan (content expert) walaupun dari segi kaedah penyampaian (pedagogi) mereka akan juga berbeza-beza dari segi penerimaan pelajar. Sifat orang berjaya ialah melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh orang-orang yang tiada keinginan untuk berjaya, misalnya bersabar dengan konsep-konsep yang agak abstrak, atau terpaksa menunda seketika aktiviti-aktiviti kegemaran.

Sejajar dengan usia matang mereka, pelajar tingkatan 6 yang berada di dalam sesebuah bilik darjah atau dewan kulliah seharusnya bersikap positif terhadap pembelajaran. Mereka harus sentiasa ingat akan segala harapan dan tujuan mendaftar sebagai pelajar prauniversiti tingkatan 6. Tempoh peralihan penghujung zaman remaja dengan usia muda (20-an) haruslah menghimpun kenangan yang manis pada hari-hari muka. Pelajar tingkatan 6 perlu menganggap pensyarah sebagai penolong kejayaan mereka. Ibaratnya pensyarah akan menyerahkan anak-anak kunci. Pelajarlah yang perlu membuka pintu, lalu masuk ke dalam rumah ilmu, atau menghidupkan jentera untuk memandu sendiri kenderaan ilmu.

Selain pensyarah, pelajar tingkatan 6 hendaklah menghormati rakan-rakan sekuliah. Berikan hak

kepada rakan-rakan untuk belajar dengan aman tanpa gangguan yang boleh memesongkan perhatian, atau tindakan yang memudarkan minat belajar mereka. Walaupun seseorang pelajar mungkin cepat menangkap isi pelajaran, ada juga pelajar yang agak perlahan. Sebagai manusia biasa, pelajar tingkatan 6 juga berhadapan dengan krisis emosi dan perasaan. Walaupun cuba disembunyikan, lambat-laun perasaan itu akan dizahirkan juga. Masalah keluarga, masalah kewangan dan rasa rendah diri ialah antara beban yang berat untuk ditanggung seorang diri.

Kecelaruan dan kemurungan tidak boleh dibiarkan tanpa diredakan supaya tidak menjejaskan proses pembelajaran. Terapi psikologi dan jalan keluar daripada masalah yang dihadapi mesti diusahakan seberapa segera. Bimbingan profesional daripada pensyarah atau kaunselor yang dilatih dengan etika dan kerahsiaan akan membuka jalan penyelesaian berbentuk jangka panjang.

Disiplin bukanlah semata-mata tentang hukuman dan peraturan. Dalam konteks pelajar prauniversiti tingkatan 6, disiplin seharusnya lebih kepada mekanisme kawalan dalaman kendiri (muraqabah). Tanpa dipaksa, pelajar tingkatan 6 sentiasa berusaha sehabis baik untuk serasi dengan jangkaan terhadap adab, etika berpakaian, cara penampilan, pengurusan masa dan kod tingkah laku.

Sudah terlalu banyak dapatan penyelidikan menunjukkan hubung kait (correlation) antara tahap disiplin dengan pencapaian akademik. Pemerhatian umum juga menunjukkan bahawa dalam hampir semua kes, pelajar yang berpencapaian tinggi memiliki disiplin yang juga tinggi. Kejayaan yang paling besar bagi seseorang pelajar prauniversiti tingkatan 6 ialah sumbangan terhadap persekitaran pembelajaran di bilik darjah atau di bilik kuliah...

Kepada guru-guru selamat maju jaya dan selamat menggarap tugas yang diamanahkan.

Penolong Kanan Tingkatan Enam SMK Kota Samarahan

Hidup biar berbakti, walau tidak dipuji BAHAGIAN A: Dasar Umum Pengurusan Tingkatan Enam MOTO Pengurusan Tingkatan 6 Cemerlang Pelajar Gemilang VISI Pelajar Pra U SMK Kota Samarahan Pemangkin Modal Insan Cemerlang Negara MISI Pelajar-Pelajar Pra U SMK Kota Samarahan mampu melangkah ke tahap pendidikan tinggi

1.0 LATAR BELAKANG Pengurusan Tingkatan 6 ialah satu pengurusan yang baru dibentuk di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia. Penjenamaan Tingkatan 6 dengan nafas baru merupakan suatu cabaran kepada semua guru yang mengajar di tingkatan 6. Kewujudan jawatan Penolong Kanan T6, guru kokurikulum serta guru akademik DG 44 hingga ke DG52 ialah suatu anjakan untuk memartabatkan tingakatan 6. Justeru penjenamaan semula tingkatan 6 memerlukan komitmen yang tinggi bukan sahaja dalam kalangan guru bahkan juga dalam kalangan para pelajar agar menjadi pelajar yang berketrampilan serta role model pelajar lain. Penetapan dasar kurikulum yang menjadi salah satu cabang dasar pengurusan tingkatan 6 adalah kerana kurikulum menjadi core business bagi setiap guru dan murid-murid yang belajar di sekolah ini. Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan pendidikan dan status sekolah ini yang telah ditentukan sebagai salah sebuah sekolah harian yang dikelolakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak. Dasar kokurikulum tingkatan 6 mengambil kira keperluan pelajar-pelajar tingkatan 6 untuk bergerak dalam ko-kurikulum sebagaimana pelajarpelajar lain tetapi dengan pendekatan dan penglibatan yang berbeza. Tegasnya dasar yang diwujudkan ini menjadi garis panduan kepada perjalanan dan pengurusan tingkatan 6 sekolah ini.

2.0 OBJEKTIF Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan : 2.1 Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah. 2.1 Memantapkan pengurusan tingkatan enam SMK Kota Samarahan. 2.3 Memenuhi standard kualiti pengurusan tingkatan 6 Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak. 3.0 DASAR 3.1 Dasar Pengurusan Tingkatan 6 sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana dan dasar pendidikan kebangsaan. 3.2 Kurikulum dan kokurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pelajaran, jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah. 3.3 Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini mengenai kurikulum dan ko kurikulum tingkatan 6. 3.4 Pada setiap masa, program-program akademik diutamakan. Sekiranya program akademik bertembung dengan program kokurikulum maka laluan untuk program akademik diberikan keutamaan. 3.5 Setiap guru tingkatan 6 terlibat dalam kegiatan ko-kurikulum pelajar tingkatan 6 sebagai guru penasihat. 3.6 Setiap pelajar WAJIB melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. 3.7 Setiap panitia/penyelaras bertanggung jawab untuk merangka program kecemerlangan dan bergerak bagi menyokong kejayaan dasar kurikulum sekolah sekaligus meningkatkan pencapaian kelulusan mata pelajaran. 3.8 Pengurusan Projek STPM (PPU) adalah di bawah Pengurusan Tingkatan 6 yang dipengerusikan oleh Tuan Pengetua atau jika Pengetua tiada akan dipengerusikan oleh PK T6. 3.9 Projek STPM akan membantu panitia meningkatkan pencapaian pelajar dengan menjalankan aktiviti dan program sokongan.

4.0 MESYUARAT 4.1 Jawatankuasa Pengurusan Tingkatan 6 akan bermesyuarat minimum 3 bulan sekali mengikut standard piawaian jabatan.

4.2 Agenda mesyuarat mengikut garis panduan pengurusan tingkatan 6 yang diberikan jabatan. 4.3 Mesyuarat Panitia akan diadakan minimum 3 bulan sekali dan minit mesyuarat mestilah disediakan 3 hari selepas mesyuarat berlansung. Satu salinan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan fail. 4.4 Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan 2 hari sebelum tarikh mesyuarat. 4.5 Agenda mesyuarat menjurus ke arah pencapaian visi dan misi sekolah. 4.6 Minit mesyuarat mestilah diserahkan selepas 3 hari mesyuarat dan difailkan. 4.7 Mesyuarat akan dipengerusikan pengetua kecuali jika pengetua tidak hadir maka mesyuarat akan dipengerusikan oleh GPK T6. 4.8 Semua guru tingkatan 6 wajib hadir mesyuarat pengurusan tingkatan tanpa pengecualian.

5.0 SISTEM FAIL 5.1 Fail Pengurusan Tingkatan 6 disimpan di pejabat sekolah dan diuruskan oleh GPK T6 dan salinan fail disimpan di bilik GPK T6. 5.2 Semua fail panitia sentiasa dikemaskinikan dan diletakkan di bilik guru tingkatan 6. 5.3 Jumlah fail Pengurusan Tingkatan sebanyak 11 fail, fail panitia sebanyak 6 fail dan fail kokurikulum sebanyak 3 fail. 5.4 Semakan fail dibuat empat kali setahun oleh pihak pengurusan. 5.5 Fail sentiasa dikemaskinikan dan di bawah penyeliaan GPK T6 dan dipantau sepanjang oleh pengetua.

masa

6.0 JADUAL WAKTU 6.1 Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan dan Pekeliling 6.2 Jadual waktu tingkatan 6 adalah sebanyak 46 waktu seminggu, 8 waktu setiap mata pelajaran dan 4 waktu setiap kertas. 6.3 Empat waktu untuk kokurikulum, 1 waktu untuk R&D dan 1 waktu untuk kolokium. 6.4 Bilangan waktu mengajar bagi guru akademik dan guru kokurikulum ialah minima 16 waktu dan maksima 24 waktu seminggu. Atas keperluan perkhidmatan guru tingkatan 6 boleh mengajar kelas arus perdana.

6.5 Dasar pengagihan mata pelajaran berdasarkan opsyen dan kepakaran guru. 6.6 Waktu P&P bermula pada pukul 7.00 dan berakhir pada pukul 1.20 pada hari Isnin dan Khamis, jam 7.00 dan berakhir pada 12.00 tengah hari pada hari Jumaat . Jadual kokurikulum adalah pada jam 2.00-4.00petang Selasa, Rabu dan Khamis. 6.7 Waktu berubah mengikut akta /pekeliling iktisas semasa. 6.8 Bilangan waktu mengajar bagi semua mata pelajaran Tingkatan 6 termasuk MUET adalah 8 waktu (40 minit setiap waktu). 6.9 Jumlah waktu keseluruhan pengajaran bagi setiap waktu mata pelajaran Tingkatan 6 tidak boleh kurang daripada 320 minit.

7.0 PAKEJ MATA PELAJARAN 7.1 Pra-U Pengajian Am Bahasa Melayu Sejarah Pengajian Perniagaan/KMK/Seni Visual MUET

8.0 SYARAT-SYARAT KEMASUKAN KE TINGKATAN 6 SMKKS 8.1 Kemasukan ke tingkatan 6 ialah daripada murid SMK Kota Samarahan dan pelajar yang ditawarkan serta ditempatkan oleh JPN Negeri Sarawak. 8.2 Kemasukan ke tingkatan 6 adalah berdasarkan senarai nama serta surat tawaran yang ditawarkan oleh pihak kementerian Pelajaran Malaysia. 8.3 Pelajar yang merayu untuk belajar di tingkatan 6 di SMK Kota Samarahan perlulah mengisi borang rayuan ke tingkatan 6 iaitu borang T6BKK dan menunggu kelulusan daripada Jabatan Pelajaran Sarawak 8.4 Bagi pelajar yang ingin mengulang di tingkatan 6 di SMK Kota Samarahan perlulah mengisi borang T6BUS iaitu borang calon mengulang di sekolah bantuan penuh kerajaan dan menunggu kelulusan Jabatan Pelajaran Sarawak dengan syarat seperti berikut : 8.4.1 Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari tahun yang dipohon.

8.4.2 Memperolehi keputusan STPM bagi 2 mata pelajaran dengan keputusan lulus sebahagian (Gred C-, D+ dan S ) atau mendapat satu mata pelajaran lulus penuh ( Gred A,A -, B+, B, B-, C+, dan C) dan satu mata pelajaran lulus sebahagian. 8.4.3 Masih berkesempatan untuk mendaftar bagi mengambil peperiksaan STPM sebagai calon sekolah. 8.4.4 Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah pusat Tingkatan Enam dalam negeri berkenaan, dan 8.4.5 Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan Enam asal berdasarkan rekod disiplin murid. 8.4.6 Tarikh tutup permohonan ialah tiga minggu selepas keputusan STPM diumumkan. 8.5 Murid-murid dari sekolah kerajaan yang latak ditawarkan masuk ke Tingkatan Enam Bawah hendaklah memenuhi ketiga-tiga syarat berikut : 8.5.1 Memperoleh kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM. 8.5.2 Untuk kemasukan ke jurusan KEMANUSIAAN, calon mesti memperoleh TIGA kepujian dan jumlah mata gred tidak melebihi 8 unit bagi TIGA mata pelajaran terbaik. Tiap-tiap satunya hendaklah daripada kumpulan yang berlainan dari kumpulankumpulan berikut : ( LIHAT LAMPIRAN )

9.0 RAYUAN CALON SEKOLAH UNTUK MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH BERDASARKAN KELONGGARAN ATAS PENGLIBATAN KOKURIKULUM. 9.1 Sebarang keputusan dan penempatan murid di tingkatan 6 bawah adalah tertakluk kepada keputusan oleh Jabatan Pelajaran negeri Sarawak. 9.2 Calon sekolah yang tidak ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah boleh membuat rayuan ke Jabatan Pelajaran Sarawak melalui pengetua sekolah SMK Kota Samarahan dengan menggunakan borang T6BKK. 9.3 Pertimbangan kelonggaran akan hanya mengambil kira penglibatan kegiatan kokurikulum pemohon dalam bentuk rekod bertulis dan disiplin. 9.4 Umur pelajar tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari. 9.5 Rayuan berasaskan sebab-sebab lain tidak akan dipertimbangkan.

10.0 KRITERIA PENGAMBILAN CALON PERSENDIRIAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH SEKOLAH KERAJAAN

10.1 Calon swasta / persendirian yang memohon Tingkatan enam Bawah hendaklah menggunakan borang T6BCP dan menggemukakan permohonannya ke Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak. 10.2 Permohonan hendaklah memenuhi syarat-syarat kelayakan. 10.3 Masih terdapat kekosongan belajar di tempat yang dipohon. 10.4 Borang permohonan mestilah disertakan dengan satu salinan dokumen yang disahkan iaitu.. a. Keputusan peperiksaan SPM b. Siil kelahiran c. Kad Pengenalan d. Rekod persekolahan yang terperinci dari persekolah rendah hingga persekolahan menengah. e. Perakuan dan sokongan pengetua/pegawai kerajaan dan penglibatan dalam kokurikulum. f. Jurusan dan pakej mata pelajaran yang diikuti di sekolah asal.

11.0 SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 11.1 Sukatan pelajaran yang terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah diperoleh dan disimpan oleh setiap guru. 11.2 Salinan Panitia untuk setiap tingkatan disimpan dalam Fail Panitia. 11.3 Rancangan Pelajaran Harian mengandungi 6 perkara asas. i : Tema ii : Tajuk / Isi Pelajaran iii : Objektif iv : Aktiviti v : Nilai vi : Refleksi

10

11.4 Semua guru Tingkatan 6 yang dilantik sebagai guru tingkatan 6 oleh Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan folio sebagai ganti buku rekod mengajar dan hendaklah meghantar folio pengajaran setiap hari Rabu persekolahan minggu berkenaan. (tertakluk kepada perubahan) 11.5 Semua guru tingkatan 6 mesti membawa folio persediaan mengajar setiap kali masuk kelas. 11.6 Semua guru tingkatan 6 perlu menghabiskan sukatan pelajaran pada bulan Oktober (Penggal.1 dan Penggal 3, ) dan April (Penggal 2)

12.0 GURU GANTI 12.1 Guru yang cuti sakit/CRK/berkursus perlu memaklumkan kepada Pengetua, GPK T6 , PK1 dan Guru Penyelaras Mata Pelajaran dan mencatat pada buku Rekod Cuti. 12.2 Guru yang dipanggil berkursus atau mesyuarat dengan surat panggilan diterima awal hendaklah memaklumkan kepada GPK T6 untuk urusan ganti atau anjal kelas.

13.0 FOLIO 13.1 Semua guru Tingkatan 6 yang dilantik sebagai guru akademik DG 52, DG 48, dan DG 44 serta guru ko-kurikulum mesti mempunyai 4 folio. 1. Folio Pengajaran & pembelajaran 2. Folio Penilaian & Pentaksiran 3. Folio Pemyelidikan 4. Folio Kokurikulum 13.2 Kandungan folio guru Tingkatan 6 harus dikendali dan diurus dengan lengkap dengan memastikan komponen setiap folio lengkap dan kemas kini.

14.0 WAKTU PERSEKOLAHAN 14.1 Masa persekolahan bermula jam 7.0 0 pagi hingga 1.20 petang. 14.2 Pelajar akan pulang ke rumah pada hari kokurikulum pada pukul 4.00 petang.

15.0 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

11

15.1 Peperiksaan Dalaman 15.1.1 Peperiksaan Selaras JPNS : TOV, OTI 1 dan OTI 2. 15.1.2 Peperiksaan/ ujian bulanan bagi tingkatan 6 atas dan 6 bawah dan peperiksaan akhir tahun bagi 6 bawah. 15.2 Peperiksaan Awam STPM 15.2.1 Memastikan semua pelajar didaftar untuk menduduki peperiksaan. 15.2.2 Memastikan semua pelajar diberi taklimat peraturan peperiksaan. 15.3 Format Peperiksaan 15.3.1 Peperiksaan Penggal mengikut format peperiksaan awam 15.3.2 Semua pengendalian peperiksaan mengikut Standard Peperiksaan Sebenar 15.4 Jadual Pengawasan 15.4.1 Tempoh masa bagi peperiksaan 6 atas dan 6 rendah adalah antara seminggu ke 2 minggu. 15.4.2 Jadual pengawasan mengikut jadual peribadi. 15.4.3 Masa bagi mengikut keperluan peperiksaan awam. 15.5 Rekod Markah 15.5.1 Markah peperiksaan akan diserahkan oleh guru mata pelajaran untuk diproses dan dikeluarkan slip keputusan peperiksaan untuk disemak oleh Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan 6 sebelum diserahkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa pelajar. 15.5.2 S/U peperiksaan perlu menghantar laporan analisis peperiksaan kepada JPNT,PPD dan PKPSM. 15.6 Jadual Spesifikasi Ujian 15.6.1 Semua soalan pra percubaan STPM, ujian selaras berdasarkan JSU mengikut tahap kesukaran yang logik untuk para pelajar. 15.6.2 Bagi soalan objektif, analisis item mesti disediakan setiap kali selepas ujian/ peperiksaan. 15.6.3 Bagi soalan peperiksaan Pra Percubaan dan ujian selaras, soalan yang dibina mestilah disemak oleh ketua panitia dan disahkan oleh Penolong Kanan Tingkatan 6.

12

15.7 Post Mortem 15.7.1 Post morten akan disediakan oleh ketua panitia pada setiap kali peperiksaan STPM, TOV, OTI 1, OTI 2 dan hendaklah diserahkan kepada setiausaha peperiksaan untuk rumusan keseluruhan keputusan peperiksaan. 15.7.2 Setiap guru perlu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar untuk diambil tindakan sewajarnya. 15.7.2 Semua guru mata pelajaran perlu memiliki fail pelajar dan mengklasifikasi pelajar kepada kumpulan cemerlang, sederhana dan harapan.

15.8 Pemantauan 15.8.1 Pengajaran dan Pembelajaran 15.8.2 Pengajaran dan pembelajaran guru/murid akan dicerap sekali dalam setahun secara rasmi. 15.8.3 Guru-guru akan dicerap oleh Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan 6. Jadual induk pencerapan akan dikeluarkan setiap tahun. 15.8.4 Ketua penyelaras digalakkan mencerap guru-guru di bawah panitia masing-masing.

15.9 Pengurusan Panitia/Penyelaras Mata Pelajaran 15.9.1 Pengurusan Panitia Tingkatan 6 diletakkan sepenuhnya di bawah pengawasan Guru Penolong Kanan Tingkatan 6. 15.9.2 Penolong kanan Tingkatan 6 akan menyelia semua panitia 2 kali setahun. 15.9.3 Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal, dan Pelan Operasi. 15.9.4 Semua panitia mesti menentukan sasaran tahunan berdasarkan TOV,OTI dan ETR dengan mengambil kira headcount. 15.9.5 Ketua panitia perlu memastikan membelanjakan peruntukan berkesan dan mematuhi peraturan kewangan. PCG secara

15.9.6 Semua panitia mesti mencerap sekurang-kurangnya sekali dan memantau aktiviti panitia serta menyemak buku latihan 2 kali setahun.

13

15.9.7 Semua panitia mestilah berusaha mendapatkan dan mengamalkan strategi-strategi mengajar yang berkesan serta inovatif bagi mendorong dan menggerakkan kecenderungan murid terhadap pembelajaran. 15.9.8 Semua mesyuarat panitia akan dijalankan dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat kurikulum dan mesyuarat panitia mestilah dihadiri piahk pengurusan. Satu salinan minit mesyuarat panitia hendaklah diserahklan kepada pengetua melalui S/U Kurikulum. 15.10.1 Peperiksaan dan Penilaian 1510.2 Penolong Kanan Tingkatan 6 akan bertanggungjawab sepenuhnya membantu Pengetua dalam pengurusan dan penyeliaan peperiksaan dan ujian. 15.10.3 Jawatankuasa Unit Penilaian dan Peperiksaan dibentuk seperti dalam senarai tugasan tahunan.

15.11.0 Jawatankuasa Pemantauan dan Penyeliaan 15.11.1 Jawatankuasa Tetap Pemantauan dan Penyeliaan Pengetua Penolong Kanan Tingkatan 6 Ketua Panitia/Penyelaras

15.12.0 Penyemakan Buku Hasil Kerja 15.12.1 Tugasan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan 2 kali setahun bagi memastikan penyemakan dilakukan secara konstruktif. 15.12.2 Semua guru akan menyerahkan secara rawak 5 buah buku dari setiap kelas yang diajar untuk semakan ketua panitia. 15.12.3 Semua ketua panitia akan menyerahkan 5 buah dari setiap kelas yang diajar kepada Penolong Kanan Tingkatan 6. 15.12.4 Penolong Kanan Tingkatan 6 akan meyerahkan 5 buah buku kepada Pengetua untuk semakan. 1512.5 Rekod Penyeliaan Buku Kerja Murid hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan Tingkatan 6. 15.12.6 Pengetua dan Penolong Kanan Tingkatan 6 memastikan tindakan susulan dibuat oleh ketua panitia dan guru mata pelajaran.

14

16.0 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA 16.1 Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat Kewangan Sekolah. 16.2 Setiap panatia boleh mengemukakan cadangan pembelian buku dan peralatan bantu mengajar kepada Penolong Kanan Tingkatan 6. 16.3 Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaran dan verifikasi tahunan mesti mengikut Arahan Perbendaharaan yang berkuatkuasa. 16.4 10% peruntukan untuk tahun berkenaan perlu direzab untuk pembelian ABM untuk awal tahun. 16.5 Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan wang suwa yang ada.

17.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 17.1 Semua program utama yang dibuat berdasarkan keperluan panitia. 17.2 Program peningkatan akademik dijalankan oleh setiap panitia dengan kolaborasi dan komitmen Projek STPM. 17.3 Panitia dan Projek STPM diminta menyediakan kertas cadangan peningkatan akademik untuk diluluskan oleh pengetua bagi memastikan cadangan yang dikemukakan dapat dijalankan.

18.0 PERKEMBANGAN STAF 18.1 Kursus Dalaman 18.1.1 Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan taklimat ringkas kepada Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan 6 apabila pulang dari berkursus menggunakan format minit curai. 18.1.2 Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru berkenaan mengikut keperluan dan budi bicara Pengetua atau atas arahan penganjur.

18.2 Kursus Perkembangan Staf/ Konsultasi 18.2.1 Dirancang berdasarkan permintaan guru berdasarkan keperluan. 18.2.2 Lawatan ke sekolah cemerlang untuk mendapatkan maklumat dan perkongsian pintar. 18.2.3 Lawatan boleh diadakan oleh Panitia.

15

18.3 Bahan-bahan Ilmiah 18.3.1 Diperbanyak untuk keperluan guru. 18.3.2 Disimpan untuk keperluan rujukan panitia. 19.0 KAJIAN TINDAKAN 19.1 Semua panitia mata pelajaran diwajibkan membuat satu kajian tindakan setiap tahun. 19.2 Kajian yang berkualiti akan dihantar ke jabatan untuk penyertaan sekolah.

20.0 PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK 20.1 Guru-guru dan murid digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan yang dianjurkan oleh agensi luar ke arah memartabatkan nama sekolah.

21.0 PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM 21.1 Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlaku keperluan negara. 21.2 Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan pentadbir melalui mesyuarat pengurusan .

16

B.PENGURUSAN TINGKATAN ENAM

17

2. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TINGKATAN ENAM 2.1 Bilangan waktu mengajar bagi semua mata pelajaran Tingkatan Enam termasuk MUET adalah 8 waktu (40 minit setiap waktu). 2.2 Jumlah waktu keseluruhan pengajaran bagi satu mata pelajaran Tingkatan Enam tidak boleh kurang dari 320 minit.

18

B. BIDANG DAN SENARAI TUGAS : 1. BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG KANAN TINGKATAN ENAM 1.1 Mengajar 8 waktu seminggu 1.2 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pengurusan dan Pentadbiran Tingkatan Enam. 1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan Pengurusan Kurikulum Tingkatan Enam. 1.4 Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan Pengurusan Hal Ehwal Murid Tingkatan Enam. 1.5 Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan Pengurusan Kokurikulum Tingkatan Enam. 1.6 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pembangunan Organisasi Tingkatan Enam. 1.7 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam Pembangunan Kendiri. SENARAI TUGAS 1. Pengurusan dan Pentadbiran 1.1 Merancang dan melaksanakan Perancangan Strategik Tingkatan Enam. 1.2 Merancang dan mengurus pembukaan kelas Tingkatan Enam. 1.3 Mengurus perancangan takwim sekolah. 1.4 Mengurus Jadual Waktu dan Agihan Tugas Guru. 1.5 Mengurus Hal Ehwal Peperiksaan, Kursus dan Latihan untuk guru. 1.6 Mengurus kutipan data dan maklumat. 1.7 Mengurus Anggaran Belanja Tahunan Sekolah. 1.8 Menyelaras semua jenis Kutipan/Bayaran. 1.9 Mengurus dan menyemak Stok/Inventori Peralatan Sekolah. 1.10 Membantu Pengetua membuat Penilaian Prestasi Guru. 1.11 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2. Kurikulum 2.1 Menguruskan Sukatan dan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian. 2.2 Memantau perjalanan Panitia Mata Pelajaran mengikut perancangan.

19

2.3 Mengurus, menyelia dan menyelenggara peralatan dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran. 2.4 Mengambil tindakan atau mencadang tindakan susulan terhadap laporan yang berkaitan dengan kurikulum. 2.5 Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan Penilaian dan Peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. 2.6 Menyelaras program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabatn Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 2.7 Membantu di dalam pemilihan Buku Rujukan dan Pusat Sumber. 2.8 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Guru Ganti. 2.9 Menyelia dan Mencerap Pengajaran dan Pembelajaran guru. 2.10 Menyelaras Mesyuarat Kurikulum. 2.11 Menyelia urusan Penyelidikan dan Pembangunan. 2.12 Memastikan guru akademik melaksanakan tugas seperti dalam Tugasan Guru Akademik. 3. Pengurusan Hal Ehwal Murid 3.1 Menyelaras urusan yang berkaitan kaunseling, keselamatan, kebajikan dan kesihatan murid, biasiswa, penerbitan dan percetakan. 3.2 Menguruskan aktiviti pembangunan, disiplin dan penampilan murid. Mengurus rekod dan maklumat murid. 3.3 Mengurus dan mengemaskini rekod pendaftaran, kemasukan dan penempatan, pertukaran dan menyemak buku kedatangan harian murid.

4. Pengurusan Kokurikulum 4.1 Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum. 4.2 Menyelia urusan persatuan, kelab dan sukan permainan. 4.3 Menyelaras penyertaan dalam kokurikulum di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. 4.4 Menyelia pengurusan Pemarkahan dan Pensijilan Kokurikulum.

20

4.5 Menyelia program-program kepimpinan murid. 4.6 Menyelia pelaksanaan aktiviti kokurikulum seperti dalam Tugasan Guru Kokurikulum.

5. Pembangunan Kendiri / Profesionalisme 5.1 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. 5.2 Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. 5.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan sekolah (Penyelidikan dan Pembangunan). 5.4 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukan. 5.5 Melibatkan diri dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. 6. Pembangunan Organisasi 6.1 Mewujudkan hubungan dua hala diantara sekolah dengan ibubapa/ masyarakat/ komuniti. 6.2 Merancang pelaksanaan kursus/ latihan untuk guru-guru.

2. GURU AKADEMIK TINGKATAN ENAM a. Bilangan waktu mengajar bagi Guru Akademik Tingkatan Enam sekurang kurangnya 16 waktu hingga maksimun 24 waktu. Jumlah waktu mengajar Guru Tingkatan Enam dipenuhi dahulu dengan mata pelajaran Tingkatan Enam sehingga mencapai tahap maksimum seboleh mungkin. Atau; Jumlah minimum untuk mata pelajaran Tingkatan Enam 16 waktu, maka baki waktu boleh dipenuhkan dengan mengajar Tingkatan 1 hingga 5 (jika perlu).

b. Guru akademik yang menjawat gred jawatan yang tinggi iaitu Gred DG52 atau DG48, perlu memegang jawatan khas di sekolah tersebut samada: i. ii. iii. iv. Setiausaha Peperiksaan Sekolah Ketua Penyelidikan Ketua Unit Mata Pelajaran Tingkatan Enam AJK Majlis Kurikulum Sekolah

21

c. Bidang tugas guru akademik terbahagi kepada dua iaitu interaksi dengan murid dan tanpa interaksi dengan murid. (Sila rujuk Lampiran B)

3. GURU KOKURIKULUM a. Senarai tugas dan tanggungjawab sama seperti Guru Akademik Tingkatan Enam. b. Jika terdapat hanya seorang Guru Kokurikulum, guru tersebut adalah merupakan penyelaras kokurikulum bagi pelajar Tingkatan Enam. c. Jika terdapat lebih daripada seorang Guru Kokurikulum, seorang guru perlu dipilih sebagai Penyelaras Kokurikulum bagi murid Tingkatan Enam. d. Senarai tugas Penyelaras Kokurikulum adalah seperti berikut: i. Merancang dan menyelaras Jadual Tugas Kokurikulum bagi guru Tingkatan Enam. ii. Merancang dan menyelaras aktiviti kokurikulum murid Tingkatan Enam. iii. Menyelaras markah 10% kokurikulum dan menyimpan rekod.

4. GURU AMALI TINGKATAN ENAM a. Senarai tugas dan tanggungjawab Guru Amali Tingkatan Enam adalah sama seperti Guru Akademik Tingkatan Enam. b. Jika terdapat hanya seorang Guru Amali Sains Tingkatan Enam, guru tersebut dilantik menjadi penyelaras dan bertanggungjawab terhadap makmal-makmal sains Tingkatan Enam. Beliau menjalankan tugas memastikan Pengurusan Makmal Sains adalah seperti yang sepatutnya. c. Jika terdapat lebih daripada seorang Guru Amali Sains Tingkatan Enam, seorang guru perlu dipilih sebagai penyelaras bagi makmal-makmal sains Tingkatan Enam. d. Jika terdapat Guru Amali Pendidikan Seni Visual atau Komputer, guru tersebut menjadi penyelaras dan bertanggungjawab terhadap makmal atau bilik mata pelajaran berkenaan.

C. PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN TINGKATAN ENAM a. Semua aktiviti guru tingkatan 6 perlu dimasukkan dalam jadual waktu

22

persekolahan. Setiap orang guru tingkatan 6 termasuklah guru penolong kanan tingkatan 6 harus menyediakan empat jenis folio bagi tujuan pemantauan. Folio-folio tersebut adalah: Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Penyelidikan Penilaian dan Pentaksiran Kokurikulum

b. Kandungan folio guru tingkatan 6 harus dikendali dan diuruskan dengan memastikan komponen bagi setiap folio adalah lengkap dan kemaskini. Komponen bagi setiap folio adalah seperti yang tersenarai di bawah:

1. Folio Pengajaran dan Pembelajaran Komponen folio P&P adalah seperti berikut: Jadual waktu peribadi Jadual waktu kelas Perancangan pengajaran setiap semester Perancangan pengajaran mingguan Perancangan pengajaran harian Bahan cetakan yang digunakan dalam kelas Nama pelajar bagi kelas yang diajar Biodata pelajar (bagi yang memegang jawatan guru kelas) Refleksi harian

2. Folio Penyelidikan /PBS Jadual perancangan penyelidikan pelajar meliputi perjumpaan,

perbincangan dan minit curai setiap perjumpaan ,Pelan tindakan (Carta Gantt) pelaksanaan penyelidikan pelajar. Bukti proses penyelidikan dilaksanakan. Jadual konsultasi dengan pelajar.

23

Laporan konsultasi dengan pelajar. Refleksi konsultasi dengan pelajar.(Setiap pelajar 2 minggu sekali [Laporan Kemajuan]).

Perancangan pembentangan pelajar untuk diberi penilaian. Jadual perancangan dan penyelidikan guru meliputi

perjumpaan,perbincangan dan minit curai setiap perjumpaan (jika buat berkumpulan). Pelan tindakan (Carta Gantt) pelaksanaan penyelidikan. Bukti proses penyelidikan dilaksanakan. Refleksi mingguan tentang proses penyelidikan Penulisan laporan/hasil penyelidikan. Bukti pembentangan dalam kolokium di peringkat

sekolah/daerah/negeri/antarabangsa.

3. Folio Penilaian dan Taksiran Perancangan penilaian tahunan Soalan latihan/ujian/kuiz/peperiksaan Skema pemarkahan ujian/peperiksaan Senarai nama pelajar yang diajar dan markah yang kemaskini Bukti penggubalan item soalan dan skema pemarkahan (tugas luar bilik darjah/tanpa interaksi) Borang merkah/penilaian murid bagi pembentangan dan penyelidikan.

4. Folio Kokurikulum Jadual penglibatan kokurikulum. Laporan aktiviti kokurikulum. Perancangan tahunan aktiviti kokurikulum yang dipegang. Senarai nama murid di bawah seliaan. Rekod pencapaian murid di bawah seliaan.

24

BAHAGIAN C: PENGURUSAN KURIKULUM

25

Perancangan Aktiviti Panitia/Penyelaras Mata Pelajaran Penggal 2

BORANG PERANCANGAN AKTIVITI PANITIA TAHUN 2013 Matapelajaran: Ketua Penyelaras: Bil Aktiviti Kerja Amal Membersih Masjid Mutaqim Pidato Umum MPP Kuiz Umum Bengkel Menulis Penulisan Ilmiah Bengkel Penulisan Kerja Kursus PBS Kelas Tambahan Klinik Bahasa Bengkel Menjawab Soalan BM Gerak Gempur Pembentangan Proposal PBS Sejarah Kuiz Sejarah Malaysia Ceramah Teknik Menjawab Soalan Sejarah Bengkel Teknik Menjawab Soalan Program Ketam (Kelas Tambahan) Program Bimbingan Kumpulan Kursus Photoshop Tentatif Tarikh Mac/April Mei Feb&Mei Jan Januari Mac Mac April April Jan Jun Mac Mac/Ogos April-Mei Jan-Mei Feb/Mac Semester 2 Tindakan P AM P.AM P.AM BM BM BM BM BM BM Sejarah Sejarah Sejarah PP PP PP KMK

Public Speaking Compition Spell-it-Right Compitition

Feb 2013 April 2013

MUET MUET

Ceramah/Bengkel Lukisan Aktiviti Latihan Lukisan Pameran Lukisan

Jan Jan-Mei Mei

SV SV SV

26

Perancangan Aktiviti Panitia/Penyelaras Mata Pelajaran Penggal 1 & 3 BORANG PERANCANGAN AKTIVITI PANITIA TAHUN 2013 Matapelajaran: Ketua Penyelaras: Bil Aktiviti Kelas Tambahan Intensif Kuiz Umum Bengkel Menjawab Soalan PA Ceramah & Seminar Lawatan ke DUN Kuching Lawatan Sambil Belajar ke Mahkamah Majestret Shn Kelas Tambahan Bengkel Menjawab Soalan STPM Gerak Gempur Ceramah Teknik Menjawab Soalan Sejarah Lawatan ke DUN Sarawak Bengkel Teknik Menjawab Soalan Program Bimbingan Kumpulan Program KETAM Kursus Movie Maker/Power Point & Story Board Kolokium (5 minit) Taklimat Pelaksanaan Kerja Kursus SV Semakan Pertama Proses Kerja Kursus SV Semakan Kedua Proses Kerja Kursus SV Pameran Hasil Karya Kerja Kursus SV MUET-ECO CAMP Tentatif Tarikh Sept-Okt Feb&Mei Ogos Ogos Oktober Oktober Ogo-Okt Ogos Okt Julai Jun Ogos Jun-Oktober Sept-Okt Julai Sept Jun Julai Ogos Sept Sept Penggal 1 & 3 Tindakan P.AM P.AM P.AM P.AM P.AM P.AM BM BM BM Sejarah Sejarah/ppu PP PP PP KMK KMK SV SV SV SV MUET/PPU

27

11.0 Tugas dan Tanggungjawab Setiausaha Kurikulum 11.0.1.Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai 11.0.2.Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran. 11.0.3.Mencadangkan, membina dan menguruskan alat bantuan mengajar. 11.0.4.Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran. 11.0.5.Menetapkan garis panduan pengajaran/pembelajaran. 11.0.6.Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja. 11.0.7.Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan Jadual Waktu. 11.0.8.Mengadakan mesyuarat. 11.0.9.Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar. 11.0.10.Merancang dan melaksana kelas pemulihan dan kelas bimbingan. 11.0.11.Mengesan dan memastikan supaya Sukatan dan Perancangan Pelajaran dilaksanakan dengan sempurna . 11.0.12.Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru dalam pendidikan. 11.0.13.Menyebarkan bahan-bahan bacaan dan makluman mengenai pendidikan kepada guru. 11.0.14.Mengkaji analisa keputusan STPM dan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang mengatasi kelemahan. 11.0.15.Mengkaji dan menilai buku-buku teks buku tambahan yang digunakan oleh pelajarpelajar untuk menentukan kesesuaian dan membuat pendidikan di sekolah. 11.0.16.Berusaha untuk memperbanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah. 11.0.17.Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran. 11.0.18.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa

12.0

Tugas dan Tanggungjawab Penyelaras Mata Pelajaran 12.0.1. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemas kini.

28

12.0.2. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan, penggal dan mingguan. 12.0.3.Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran . 12.0.4.Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia di hantar ke pihak pentadbir sekolah dan PPD. 12.0.5.Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu. 12.0.6.Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya. 12.0.7. Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahanbahan rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah. 12.0.8. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar,kaedah-kaedah pembelajaran terkini. 12.0.9. Penyelaras menyediakan soalansoalan peperiksaan/ ujian dan pemeriksaan kertas jawapan. 12.0.10.Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik cetak. 12.0.11.Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki. 12.0.12.Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan. 12.0.13.Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak sekolah. 12.0.14.Membantu dalam melaksanakan perancangan akademik untuk STPM. 12.0.15.Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan yang diperlukan. 12.0.16.Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan. 12.0.17.Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD,JPN,Kementerian Pendidikan dan lain-lain. 12.0.18. Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik . 12.0.19.Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan. 12.0.20.Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata pelajarannya.

29

12.0.21.Membantu guru penyelaras mata pelajaran membuat pemantauan P&P. 12.0.22.Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan luar seperti STPM. 12.0.23.Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat alat bantu mengajar diselenggarakan dengan baik.

13.0 Tugas dan Tanggungjawab Unit Penyelidikan/PBS

1 PENGENALAN 1.1 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu bentuk pemeriksaan dalam sistem pentaksiran baharu STPM yang dikendalikan oleh guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tingkatan enam di sekolah. PBS dirancang, ditadbir, dihasil, ditaksir, diskor, dan dilaporkan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

1.2 Demi menjamin kualiti pelaksanaan PBS, mekanisma pemantauan dan penyelarasan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pemeriksaan yang dilaksanakan di sekolah.

1.3 PBS terdiri daripada tiga bentuk kerja kursus seperti yang berikut: 1.3.1 Kerja Projek 1.3.2 Kajian Luar 1.3.3 Kerja Amali

2 MATLAMAT Garis panduan umum ini bermatlamat untuk membantu pihak yang terlibat dengan PBS dapat mengendalikannya dengan lebih berfokus dan berkesan. Garis panduan umum ini hendaklah dibaca bersama dengan Manual Guru PBS dan Manual Pelajar PBS bagi mata pelajaran masing-masing yang boleh dimuat turun daripada portal MPM (www.mpm.edu.my).

30

3 OBJEKTIF Objektif garis panduan umum ini adalah untuk membantu 3.1 pihak yang dilantik mengetahui dan memahami konsep, prinsip, dan prosedur PBS 3.2 penyelaras merancang, melaksanakan, dan menyelaraskan PBS 3.3 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan sekolah berhubung dengan pelaksanaan PBS 3.4 MPM merancang secara teliti pelaksanaan PBS dengan pihak yang dilantik

4 TAKRIFAN 4.1 Pemeriksaan Pemeriksaan ialah satu proses penilaian mengikut prosedur yang telah ditetapkan bagi setiap mata pelajaran STPM.

4.2 Penyelarasan Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pemeriksaan PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman tentang peraturan, penggunaan, dan pemberian skor.

4.3 Pemantauan Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklum balas dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan

5 DASAR PELAKSANAAN PBS 5.1 Pelaksanaan PBS STPM yang dimulai pada penggal 1 persekolahan tingkatan enam adalah berdasarkan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri (MJM) pada 4 Januari 2012, yang telah bersetuju meluluskan pelaksanaan pentaksiran baharu STPM bagi menggantikan sistem peperiksaan STPM sedia ada untuk sesi pengambilan tahun 2012/2013.

5.2 MPM telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua yang berkepentingan dengan peperiksaan STPM, iaitu Pemberitahuan MPM/1(AM)/2012: Peperiksaan Sijil Tinggi persekolahan Malaysia (STPM) Baharu bertarikh 27 Januari 2012, nombor rujukan MPM (BPP)/AM/Jld.65/(43).

31

5.3 Semua pelajar sekolah kerajaan, pelajar sekolah bantuan kerajaan, pelajar sekolah swasta, dan calon persendirian individu WAJIB melaksanakan PBS bagi semua mata pelajaran STPM kecuali bagi empat mata pelajaran, iaitu Literature in English, Further Mathematics, Bahasa Tamil, dan Bahasa Cina.

5.4 Calon mengulang peperiksaan STPM pada tahun berikutnya tidak perlu menjalani semua PBS. Calon dikehendaki menduduki kertas peperiksaan bertulis bagi menggantikan PBS. Sekiranya tidak terdapat kertas peperiksaan bertulis yang sedemikian bagi sesuatu mata pelajaran, maka markah PBS yang diperoleh dalam peperiksaan STPM sebelumnya akan digunakan untuk skor PBS tahun mengulang. Kemudahan ini tidak boleh digunakan sekiranya calon mengulang peperiksaan STPM dua tahun atau lebih selepas menduduki peperiksaan pertama.

6 PELAKSANAAN PBS DI TINGKATAN ENAM 6.1 Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan WAJIB melaksanakan kerja kursus dengan dibimbing dan ditaksir oleh guru sekolah masing-masing. Calon sekolah swasta WAJIB melaksanakan kerja kursus dengan bimbingan guru masing-masing tetapi pemeriksaan kerja kursus dilakukan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM. Calon persendirian individu pula WAJIB melaksanakan kerja kursus secara individu dan pemeriksaan kerja kursus dilakukan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM.

6.2 Bagi pelajar kes istimewa yang memerlukan keperluan khas, pelajar dikehendaki membuat permohonan kepada MPM melalui Pengarah JPN untuk pertimbangan dan kelulusan.

32

6.3 Senarai mata pelajaran STPM dan jenis calon yang terlibat dengan PBS atau ujian amali bertulis adalah seperti yang berikut. Kumpulan Mata pelajaran Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Kertas Kertas Kertas 3 4 5

C G

Pengajian Am KMK Sejarah P.Perniagaan Bahasa Malaysia Seni Visual

(a) Bagi mata pelajaran dalam kumpulan A, calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu dikehendaki mengambil Kertas 4, iaitu kerja kursus. (b) Bagi mata pelajaran dalam kumpulan B, calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, dan calon sekolah swasta yang dibenarkan oleh MPM dikehendaki mengambil Kertas 4, iaitu kerja kursus. Calon persendirian individu dan calon sekolah swasta yang tidak dibenarkan oleh MPM untuk menjalankan kerja kursus pula dikehendaki mengambil Kertas 5, iaitu ujian amali bertulis bagi mata pelajaran sains dan latihan amali bertulis bagi mata pelajaran Sains Sukan. (c) Bagi mata pelajaran dalam kumpulan C, semua jenis calon dikehendaki mengambil Kertas 4 dan Kertas 5, iaitu kerja kursus. (d) Bagi mata pelajaran dalam kumpulan D, semua jenis calon dikehendaki mengambil Kertas 5, iaitu kerja kursus. (e) Bagi mata pelajaran dalam kumpulan E, calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan dikehendaki mengambil Kertas 4, iaitu kerja kursus. Calon sekolah swasta dan calon persendirian individu pula dikehendaki mengambil Kertas 5, iaitu alternatif kajian luar (ujian bertulis) bagi mata pelajaran Geografi dan ujian kerja kursus bertulis bagi mata pelajaran Perakaunan. (f) Bagi mata pelajaran dalam kumpulan F, calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, dan calon sekolah swasta yang dibenarkan oleh MPM dikehendaki mengambil

33

Kertas 4, iaitu kerja kursus. Calon sekolah swasta yang tidak dibenarkan oleh MPM dan calon persendirian individu tidak boleh mengambil mata pelajaran ini. (g) Bagi mata pelajaran dalam kumpulan G, calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan dikehendaki mengambil Kertas 3, iaitu kerja kursus. Calon sekolah swasta dan calon persendirian individu pula dikehendaki mengambil Kertas 4, iaitu ujian bertulis. 6.4 Pelaksanaan kerja kursus mengikut penggal dan keperluan mata pelajaran masing-masing adalah seperti dalam jadual di bawah. Bil 1 2 3 4 5 6 Matapelajaran Pengajian Am Bahasa Melayu Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sejarah Pengajian Perniagaan Seni Visual Penggal 1 Penggal 2 Penggal 3

6.5 Pelaksanaan semua kerja kursus adalah mengikut jadual perancangan dalam manual PBS setiap mata pelajaran STPM. Manual Guru, Manual Pelajar, dan Tugasan PBS bagi mata pelajaran yang ditawarkan akan dimuat naik dalam portal MPM (www.mpm.edu.my) dua minggu sebelum penggal persekolahan bermula bagi mata pelajaran yang menawarkan PBS pada penggal berkenaan.

6.6 PBS MESTI dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan. Keputusan bagi mata pelajaran tersebut akan dicatatkan sebagai X (Tidak Menduduki/Tidak Hadir) sekiranya calon tidak melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus.

6.7 Setiap calon mestilah mempunyai markah PBS setelah tamat tempoh pelaksanaannya. Pelajar yang gagal menghantar kerja kursus pada tarikh yang ditetapkan akan menyebabkan keputusan bagi mata pelajaran tersebut mendapat gred gagal. 6.8 Kos dan pelaksanaan PBS bagi setiap calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, dan calon sekolah swasta adalah di bawah tanggungan serta tanggungjawab pihak sekolah dan calon. Bagi calon persendirian individu, kos dan pelaksanaan PBS menjadi tanggungan serta tanggungjawab calon tersebut.

34

6.9 Terdapat tiga kumpulan personel dalam pelaksanaan PBS, iaitu (a) Kumpulan Pemeriksa (b) Kumpulan Penyelaras/Mentor (c) Kumpulan Pemantau

6.10 Semua sekolah tingkatan enam MESTI mewujudkan Jawatankuasa PBS STPM sekolah yang dianggotai oleh ahli seperti yang berikut: Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Tingkatan Enam Setiausaha : Ditentukan oleh Pengetua AJK : Semua guru akademik mata pelajaran tingkatan enam

Senarai tugas Jawatankuasa PBS STPM Sekolah adalah seperti yang berikut. (a) Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut Manual Guru PBS setiap mata pelajaran yang ditetapkan (b) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali, iaitu pada permulaan penggal PBS dijalankan dan selepas penyelarasan markah PBS setiap mata pelajaran (c) Meminitkan semua keputusan mesyuarat yang menjadi dasar atau punca kuasa kepada pelaksanaan semua PBS di sekolah

6.11 Pengurusan dokumen skor dan evidens adalah tanggungjawab pihak sekolah. Skor hendaklah dihantar ke MPM mengikut kaedah dan tempoh yang telah ditetapkan manakala semua evidens hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan dilupuskan di bawah pengawasan dalam tempoh enam bulan selepas keputusan peperiksaan STPM dikeluarkan pada tahun berikutnya. Pengurusan evidens bagi PBS adalah di bawah tanggungjawab Jawatankuasa PBS STPM sekolah.

6.12 PBS mengandungi wajaran antara 20% hingga 40% (peratusan wajaran berbeza-beza mengikut mata pelajaran). Butiran lanjut tentang wajaran ini terdapat dalam manual PBS setiap mata pelajaran.

35

7 PETUGAS PEMERIKSAAN 7.1 Pemeriksa Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan Guru akademik yang mengajar mata pelajaran yang berkaitan. 7.2 Pemeriksa Sekolah Swasta dan Calon Persendirian Individu Guru sekolah kerajaan atau guru sekolah bantuan kerajaan yang mengajar mata pelajaran yang berkaitan yang dilantik oleh MPM. 7.3 Penyelaras (a) Penyelaras Negeri yang dilantik oleh MPM dan Penyelaras Daerah yang dilantik oleh JPN (b) Guru akademik yang mengajar mata pelajaran berkenaan di sekolah. (c) Guru opsyen mata pelajaran yang berkaitan (kecuali Pengajian Am) dan mengajar tidak kurang daripada 3 tahun serta telah disahkan dalam jawatan. (d) Carta alir penyelarasan adalah seperti yang berikut.

Pemantau Pegawai MPM atau penjawat yang dilantik oleh MPM.

8 PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT 8.1 Pentadbir Sekolah (a) Menyediakan peralatan, bahan, dan jadual (b) Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PBS (c) Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod (d) Menjalankan pemantauan dan penyelarasan 8.2 Pemeriksa Sekolah (Guru Akademik) (a) Menjadi pemudah cara dalam proses pengajaran-pembelajaranpemeriksaan (b) Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung (c) Membimbing pelajar melaksanakan PBS berdasarkan garis panduan yang ditetapkan (d) Memastikan pelajar menghantar evidens pada tarikh yang ditetapkan (e) Mentaksir mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh MPM (f) Memasukkan maklumat skor calon ke dalam aplikasi

36

8.3 Pelajar (a) Mengetahui dan memahami kerja kursus yang perlu dijalankan (b) Mengetahu perkara yang perlu dikuasai (c) Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai (d) Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan

9 PENYELARASAN PBS 9.1 Objektif penyelarasan adalah seperti yang berikut. (a) Menyeragamkan skor pemeriksaan sekolah yang diberikan oleh guru berdasarkan kriteria penskoran dalam dokumen kerja kursus (b) Menyeragamkan skor pemeriksaan pusat yang diberikan oleh guru mata pelajaran berkenaan berdasarkan rubrik sesuatu tugasan yang ditetapkan (c) Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBS oleh guru mata pelajaran di sekolah (d) Memastikan skor yang diberi menepati keupayaan dan prestasi pelajar (e) Memastikan skor yang diberi adalah adil bagi semua pelajar 9.2 Tanggungjawab penyelaras adalah seperti yang berikut. (a) Sebelum penyelarasan (i) Menentukan tarikh, tempat, dan masa penyelarasan oleh Jawatankuasa PBS, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan sekolah (ii) Mengadakan perbincangan mengenai kefahaman tentang tugasan penskoran dan pemilihan evidens pelajar untuk penyelarasan skor (b) Semasa penyelarasan (i) Memilih evidens pelajar yang telah ditetapkan mengikut pencapaian (ii) Membanding skor penyelaras dengan skor yang diberikan oleh guru/pemeriksa (iii) Menyelaras pemberian skor (c) Selepas penyelarasan (i) Menyediakan laporan penyelarasan (ii) Menyelaras skor pelajar (jika perlu)

37

9.4 Penyelarasan PBS bagi semua mata pelajaran hanya dilaksanakan sekali sahaja yang merangkumi keseluruhan penggal.

9.5 Penyelarasan PBS dilaksanakan dalam tempoh tiga minggu sebelum peperiksaan bertulis bagi setiap penggal dijalankan. 9.6 Bagi mata pelajaran sains, matematik, ICT, dan Sains Sukan, walaupun PBSnya dilaksanakan pada setiap penggal, markah PBS hanya perlu dihantar ke MPM pada penggal ketiga melalui penghantaran elektronik.

9.7 Bagi mata pelajaran sastera dan perakaunan, penyelarasan dibuat pada penggal yang telah ditetapkan mengikut mata pelajaran.

9.8 Struktur penyelarasan PBS adalah seperti yang berikut. (a) Melantik penyelaras pusat oleh MPM (b) Memberi taklimat penyelarasan (c) Melantik penyelaras daerah oleh JPN (d) Melaksanakan taklimat penyelarasan di negeri masing-masing (e) Memasukkan skor ke dalam aplikasi yang disediakan oleh MPM oleh guru sekolah/pemeriksa (f) Melaksanakan penyelarasan (g) Memasukkan skor ke dalam aplikasi yang disediakan oleh MPM oleh penyelaras (h) Membandingkan skor penyelaras dengan skor guru/pemeriksa (i) Membuat penyelarasan (jika perlu) (g) Menghantar sampel PBS ke MPM (jika diminta)

9.9 Pemilihan sampel oleh penyelaras adalah berdasarkan perkara yang berikut. (a) Pemilihan sampel dibuat dengan merujuk kepada bilangan calon yang telah keseluruhan modul yang ditetapkan bagi setiap mata pelajaran. (b) Penyelaras mestilah memilih sampel yang dikategorikan sebagai tahap baik, sederhana, dan lemah untuk tujuan penyelarasan markah bagi setiap pusat peperiksaan. menyiapkan

38

(c) Bilangan sampel yang perlu diambil untuk tujuan penyelarasan adalah berdasarkan jadual di bawah. Kurang daripada 11 hingga 50 10 Bilangan calon mengikut pusat peperiksaan /Bilangan sampel 51 hingga 100 Lebih daripada 100 Semua 10 15 20

39

Carta Alir Penyelarasan PBS

40

10 PEMANTAUAN PBS 10.1 Pemantauan Pemantauan PBS ialah proses untuk memastikan pelaksanaan PBS mengikut garis panduan yang ditetapkan. 10.2 Pemantau Pemantau ialah pegawai MPM dan penjawat yang dilantik oleh MPM untuk melihat dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh MPM. Tanggungjawab Pemantau adalah seperti yang berikut. (a) Sebelum pemantauan (i) Menerima surat pelantikan pemantauan daripada MPM (ii) Merancang jadual pemantauan (iii) Menghubungi pihak sekolah (iv) Menyediakan dokumen pemantauan (b) Semasa pemantauan (i) Mengadakan perjumpaan dengan Pengetua/Pentadbir sekolah untuk mendapat maklumat awal tentang PBS di sekolah berkenaan (ii) Mengadakan perbincangan dengan pemeriksa sekolah (iii) Menyemak dokumen/evidens yang berkaitan (iv) Membincangkan dapatan dengan pihak sekolah (c) Selepas pemantauan (i) Melaporkan dapatan pemantauan (ii) Menyenaraikan keberkesanan PBS (iii) Menyerahkan laporan pemantauan kepada pegawai mata pelajaran dan sekolah

11 PENGURUSAN DAN PROSEDUR KES KHAS 11.1 Calon Pindah (a) Calon yang mendapatkan kelulusan berpindah tidak boleh menukar pilihan mata pelajaran jika pilihan mata pelajaran asal tidak ditawarkan di sekolah baharu. Calon dinasihatkan supaya memilih sekolah yang ada menawarkan mata pelajaran asal. (b) Sekolah asal calon bertanggungjawab untuk memastikan rekod, butiran pemeriksaan, dan skor terkini calon dihantar ke sekolah baharu.

41

(c) Sekolah baharu bertanggungjawab memasukkan skor calon dari sekolah asal calon tersebut ke dalam aplikasi yang ditetapkan.

11.2 Calon Daftar Lewat (a) Pendaftaran lewat hanya dibenarkan kepada calon yang gagal memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) sahaja. (b) Calon hendaklah membuat pendaftaran lewat dalam tempoh satu minggu selepas keputusan kemasukan ke IPTA dikeluarkan.

11.3 Calon Istimewa (a) Calon istimewa terdiri daripada calon yang cacat anggota, buta, rabun, spastik, kurang pendengaran, masalah pertuturan/sengau, bisu, pekak, autisme dan lain-lain. (b) Bagi calon yang memerlukan keperluan khas, calon dikehendaki membuat permohonan ke MPM melalui Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing untuk pertimbangan dan kelulusan MPM.

12 PROSEDUR KESELAMATAN Skor dan evidens perlu diuruskan mengikut prosedur keselamatan yang telah ditetapkan seperti yang berikut. 12.1 Proses Pengurusan Skor Pengetua bertanggungjawab untuk memastikan skor calon dimasukkan dengan betul dan tepat ke dalam perisian. Semua evidens hendaklah disimpan di tempat yang selamat serta mematuhi prosedur keselamatan. 12.2 Pengurusan Evidens (a) Pengetua bertanggungjawab untuk memastikan evidens PBS disimpan seperti ketetapan yang terdapat dalam manual PBS mata pelajaran yang berkaitan. (b) Evidens PBS bagi calon yang berpindah sekolah hendaklah disimpan di sekolah asal jika telah selesai sepenuhnya. Jika evidens PBS calon tersebut belum disiapkan sepenuhnya, evidens itu hendaklah dihantar ke sekolah baharu. (c) Pengetua hendaklah melupuskan evidens PBS selepas tamat tempoh enam bulan dari tarikh keputusan STPM dikeluarkan.

42

13 APLIKASI E-SUBMISSION Aplikasi e-Submission dibangunkan oleh MPM dengan kaedah Web-based dan boleh dicapai melalui portal MPM http://www.mesp.gov.my/STPM. Sistem ini hanya boleh dicapai oleh Penyelaras Negeri yang dilantik dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pengguna perlu mendapatkan nama pengguna dan kata laluan daripada MPM. Nama pengguna dan kata laluan akan diberikan kepada Pengetua sekolah masing-masing. Manual aplikasi ini, boleh dimuat turun dari portal MPM. Pemeriksa sekolah dikehendaki memasukkan markah PBS ke dalam aplikasi esubmission setelah selesai menjalankan PBS.

14 BORANG PBS

Semua borang berkenaan PBS akan dimuat naik ke dalam portal MPM.

43

14.0 Tugas dan Tanggungjawab Unit Penilaian dan Peperiksaan 14.0.1 Mempastikan jadual peperiksaan dalaman dan awam dipamer dan dipatuhi

14.0.2 Mempastikan markah pelajar diisi di dalam komputer Setiausaha Peperiksaan 14.04 Mencetak dan membuat analisis keputusan peperiksaan. laporan keputusan peperiksaan kepada Pengetua, Penolong

14.05 Menyerahkan Kanan Ting. Enam. 14.06

Menyediakan laporan dalam bentuk Power Point jika perlu.

14.2.Dasar Peperiksaan 14.2.1 Semua pelajar yang mendaftar sebagai calon sekolah adalah wajib didaftarkan menduduki peperiksaan setiap semester. 14.2.2 Calon sekolah hanya boleh mendaftar 1 kali sahaja dipenggal 1. 14.2.3 Pelajar yang mendapat keputusan C- (Lulus Sebahagian) bagi setiap semester wajib mengulang kertas berkenaan.

14.3

Kaedah Pentaksiran STPM KAEDAH Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Peperiksaan Akhir Berpusat WAJARAN 20 40% 60 80%

44

14.4

Kos Pelaksanaan

Rujuk lampiran Perhatian: Maklumat ini tertakluk kepada perubahan kementerian.

14.5

Kalandar Peperiksaan

Rujuk Lampiran 14.6.Pengurusan Kertas soalan & Tempat Peperiksaan Dalama 1. Penggubal Soalan 1.1.Ditetapkan oleh panitia semasa mesyuarat panitia. 2. Penyediaan Kertas Soalan 2.1 Kertas soalan perlu bertaip [ Times New Roman, Font 11 , 1.5 spacing ] 2.2 Guru guru diharapkan dapat memaksimumkan penggunaan ruang pada kertas soalan. 2.3 Soalan perlulah mengikut format peperiksaan sebenar. 2.4 Format muka depan bagi kertas soalan dapatkan dari unit peperiksaan. 2.5 Pastikan soalan yang disediakan tidak mengandungi unsurunsur menghasut, menghina , berbau politik atau yang boleh dipertikaikan. 2.6 Kertas soalan hendaklah disemak oleh Pengetua / Penolong Kanan untuk disahkan. 2.7 Kertas soalan hendaklah dihantar untuk direso sekurang kurangnya dua minggu sebelum tarikh peperiksaan tersebut. 2.8 Guru yang menyediakan kertas soalan hendaklah menghantar salinan kepada Setiausaha Peperiksaan, Ketua Panitia mata pelajaran dan fail sendiri. 2.9 Kertas soalan hendaklah disusun mengikut kelas dan disertakan dengan borang pengesanan perjalanan peperiksaan. 2.10 Kertas soalan yang telah lengkap disusun hendaklah diserahkan ke unit peperiksaan. 3. Kertas Jawapan Pelajar 3.1 Kertas OMR, test pad dan kertas graf boleh diperolehi daripada setiausaha peperiksaan . 3.2 Test pad dan kertas graf hanya dibekalkan untuk pelajar bagi peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun dan peperiksaan percubaan sahaja. 3.3 Kertas OMR hanya digunakan sekiranya soalan tersebut melebihi 30, sekiranya kurang dari itu diharapkan guru dapat menyediakan ruangan jawapan pada kertas soalan. 3.4 Pastikan bilangan kertas jawapan yang diedarkan mencukupi dan tidak berlaku pembaziran. 3.5 Kertas jawapan yang lebih hendaklah dipungut selepas setiap kali habis peperiksaan pada hari tersebut.

45

4. Semasa Peperiksaan Dijalankan. 4.1 Guru pengawas perlulah berada di bilik peperiksaan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 4.2 Guru perlu memastikan dan mengarahkan pelajar untuk meletakkan beg dan peralatan yang tidak diperlukan di luar atau di belakang kelas. 4.3 Sekiranya peperiksaan berlangsung pada waktu rehat, guru sebelum waktu rehat hendaklah keluar 10 minit lewat dan guru selepas rehat masuk mengawas 10 minit awal. 4.4 Pastikan tidak berlaku sebarang penyelewengan semasa peperiksaan berlangsung. 4.5 Guru hendaklah sentiasa bergerak semasa pengawasan bagi mengelakkan penyelewengan berlaku. 4.6 Jangan lepaskan pelajar sebelum waktu tamat persekolahan [ 1.20 petang untuk hari Isnin hingga Khamis dan 12.00 pagi untuk hari Jumaat] 4.7 Kertas jawapan pelajar hendaklah diserahkan kepada guru berkenaan dan sekiranya guru tersebut tiada, bolehlah diserahkan kepada setiausaha peperiksaan . 4.8 Lengkapkan borang pengesanan perjalanan peperiksaan. Sila catatkan pelajar yang tidak hadir, meniru atau lain lain yang berkaitan bagi memudahkan guru yang menanda. 5. Selepas Peperiksaan 5.1 Guru guru adalah WAJIB menanda / menyemak semua kertas jawapan pelajar. 5.2 Bagi guru guru yang cuti bersalin , berkursus ataupun yang akan berpindah adalah masih bertanggungjawab untuk memeriksa, menilai dan merekod markah pelajar. 5.3 Markah pelajar hendaklah dimasukkan oleh guru mata pelajaran mengikut kelas yang diajar ke dalam komputer di bilik guru. 5.4 Buku penyata / slip peperiksaan hendaklah dihantar ke pejabat dua minggu selepas peperiksaan.

14.7.Penyediaan Tempat Peperiksaan 14.7.1 Peperiksaan Dalaman Penyusunan bilik bilik peperiksaan hendaklah dibuat mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pastikan susunan meja mengikut jarak + 1.5 m dari pusat ke pusat meja dan tidak rapat dengan dinding. Kedudukan pelajar hendaklah mengikut senarai nama sebagaimana dalan jadual kedatangan. Pastikan kelas peperiksaan berada dalam keadaan yang kondusif untuk pelajar.

14.7.2 Peperiksaan Percubaan dan Awam Guru guru yang mengajar kelas kelas peperiksaan diminta memberikan kerjasama dalam proses penyediaan tempat peperiksan dan kawalan pelajar. 1. Am tidak hadir pada hari peperiksaan 1.1 Pelajar yang terlibat dengan aktiviti sekolah semasa peperiksaan/ ujian dijalankan ataupun yang

46

Guru tingkatan ataupun guru yang bertanggungjawab perlulah memaklumkan kepada setiausaha peperiksaan agar soalan dapat dikuarantinkan dan satu masa akan ditetapkan bagi mereka mengambil peperiksaan tersebut.

1.2 Bagi pelajar yang melakukan penyelewengan semasa peperiksaan (meniru atau ada tanda tanda untuk meniru ) Guru pengawas hendaklah memaklumkan nama pelajar berkenaan ( pelajar yang meniru atau yang membenarkan kertasnya ditiru ) kepada guru mata pelajaran. Tindakan (mengikut kes) akan diambil termasuklah membatalkan keputusan peperiksaan pelajar tersebut ataupun memberikan markah kosong (sifar)

14.8. Panduan Tugas dan Tanggungjawab guru bertugas semasa peperiksaan STPM dan MUET dijalankan 1. Guru dikehendaki hadir setengah jam lebih awal dan balik setengah jam lebih lewat. 2. Guru hendaklah berada di pejabat semasa peperiksaan berjalan. 3. Mengarahkan pelajar beratur di dataran kejat untuk urusan doa, teguran dan pesanan 4. Menguruskan calon sebelum masuk ke dewan peperiksaan. 5. Mengeluarkan surat pengesahan calon bagi yang tertinggal slip peperiksaan atau kad pengenalan. 6. Menguruskan calon-calon yang jatuh sakit pada waktu peperiksaan dijalankan. 7. Mencatatkan laporan perjalanan peperiksaan didalam buku laporan yang disediakan. 8. Menentukan kemudahan-kemudahan dan bekalan-bekalan asas terdapat di dalam peti kecemasan. 9. Mengawal disiplin calon-calon sewaktu di luar dewan peperiksaan. 10. Menyediakan dan membekalkan kepada ketua pengawas keperluan asas. Bahan-bahan peperiksaan seperti gam, pensil, pen sekiranya perlu. 11. Menghubungi dan memberitahu pengetua sekiranya berlaku kes-kes yang perlu pemerhatian segera. 12. Sekiranya terdapat calon yang tidak hadir pada hari peperiksaan, guru bertugas diminta menghubungi calon dengan merujuk buku rekod kehadiran pelajar atau mengambil tindakan yang sewajarnya. 13. Bekerjasama dengan Jawatankuasa Gerakan Payung bagi mengatur tempat tinggal dan makanan untuk calon yang tidak dapat pulang kerana banjir atau perintah berkurung. 14. Menguruskan makan/minuman calon-calon yang di dalam kuarantin.

47

15. Menentukan pengemas bilik telah menjalankan tugas-tugas berikut apabila tamat peperiksaan pada tiap-tiap hari: (a) Dikemaskan susunan kerusi meja (b) Bilik-bilik darjah dibersihkan (c) Bakul sampah di bilik-bilik peperiksaan dikosongkan (d) Menyimpan jam-jam peperiksaan di bilik peperiksaan atau di pejabat sekolah (e) Tingkap dan pintu dewan peperiksaan ditutup. (f) Menyediakan alat siaraya atau megaphone di dewan peperiksaan dan menyimpan semula di pejabat setelah sesuatu peperiksaan tamat. 16. Menghubungai Pengetua / Penolong Kanan jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan. 17. Lain-lain tugas yang diminta oleh ketua pengawas.

48

D.. PENGURUSAN KOKURIKULUM TINGKATAN ENAM

Carta Organisasi

49

BORANG PERANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2013 Penggal 2 Kelab/Persatuan: Persatuan Pelajar Tingkatan Enam (PPU) Ketua Penyelaras: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Minggu Haluan Pelajar Baru Pra-U Minggu Ulangkaji Exam/Cuti Semester 1 (25.05.2013-09.Jun 2013) Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Umum Minggu Peperiksaan Prograsif 1 Aktiviti Cuti Umum Hari Perjumpaan: Masa: Tentatif Tarikh 01.Jan 2013 08.Jan 2013 15.Jan 2013 22.Jan 2013 29.Jan 2013 05 Feb 2013 12.Feb 2012 19.Feb 2013 26.Feb.2013 05.Mac 2013 13.Mac 2013 19.Mac 2013 26.Mac 2013 02.April 2013 09.April 2013 16.April 2013 23.April 2013 30.April 2013 07.Mei 2013 14.Mei 2013 21.Mei 2013 28.Mei 2013 Hjh.Nurmawati Tiada Pn.Suhazana En.Joseph Pn.Doris En.Salhi En.Berhim En.Sylvester En.Raziman Tiada Tiada En.Salhi En.Berhim En.Sylvester En.Raziman En.Celestine Tiada Tiada Pn.Salviah En.Andrew

Selasa 2.00-4.00 petang Tindakan/Guru Bertugas

Nota: 1.Kehadiran pelajar adalah wajib dari jam 2.00-4.00 petang. 2.Setiausaha hendaklah mengambil kedatangan semua ahli PPU melalui ketua kelas masingmasing (Fail Induk) 3.Sila laporkan pelajar yang tidak hadir kepada GKK atau PKT6. Kehadiran adalah syarat wajib ke Majlis Graduasi. 4.Senarai nama Fail Induk dan aktiviti hendaklah dikongsi secara bersama oleh semua guru 5.Nama guru bertugas hanya sebagai ketua, guru bertugas boleh dibantu oleh guru sama panitia atau secara bersama dengan guru lain mengikut keperluan. 6.Aktiviti PPU dari pelajar boleh dibincang bersama guru dan dilaksanakan semasa PPU

50

BORANG PERANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2013 Penggal 3 Kelab/Persatuan: Persatuan Pelajar Tingkatan Enam (PPU) Ketua Penyelaras: Hari Perjumpaan: Masa: Tentatif Tarikh 11.Jun 2013 18.Jun 2013 25.Jun 2013 02.Julai 2013 09.Julai 2013 16.Julai 2013 23.Julai 2013 30.Julai 2013 06.Ogos 2013 13.Ogos 2013 20.Ogos 2013 27.Ogos 2013 03.Sept 2013 10.Sept 2013 17.Sept 2013 24.Sept 2013 01.Okt 2013 08.Okt 2013 Hari Raya Haji 15.Okt 2013 22.Okt 2013 29.Okt 2013 04.Nov 2013 Cuti Akhir Semester 3 10.Nov 2013-5 Jan 2014 Selasa 2.00-4.00 petang Tindakan

Bil

Aktiviti

Cuti Pertengahan Semester 3

51

BORANG PERANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2013 Penggal 1 Sem 2 Permainan: Ketua Penyelaras: Bi l Hari Perjumpaan: Masa: Aktiviti Tentatif Tarikh 03.Jan 2013 10.Jan 2013 17.Jan 2013 Maulidur Rasul 24.Jan 2013 31.Jan 2013 07.Feb 2012 14.Feb 2013 21.Feb 2013 28.Feb.2013 07.Mac 2013 14.Mac 2013 21.Mac 2013 Cuti Pertengahan Semester 1 28.Mac 2013 04.April 2013 11.April 2013 18.April 2013 25.April 2013 02.Mei 2013 09.Mei 2013 Minggu Ulangkaji Minggu Ulagkaji Cuti Semester 1 (24.05.2013-09.Jun 2013 16.Mei 2013 23.Mei 2013 30.Mei 2013 Khamis 2.00-4.00 petang Tindakan

52

Permainan

BORANG PERANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2013 Penggal 3 Permainan: Ketua Penyelaras: Bil Aktiviti Hari Perjumpaan: Masa: Tentatif Tarikh 13.Jun 2013 20.Jun 2013 27.Jun 2013 04.Julai 2013 11.Julai 2013 19.Julai 2013 26.Julai 2013 01.Ogos 2013 Cuti Pertengahan Penggal 2/Hari Raya Puasa Cuti Pertengahan Penggal 2 08.Ogos 2013 15.Ogos 2013 22.Ogos 2013 29.Ogos 2013 05.Sept 2013 12.Sept 2013 19.Sept 2013 26.Sept 2013 03.Okt 2013 10.Okt 2013 17.Okt 2013 Minggu Ulagkaji Minggu Ulagkaji Minggu Ulangkaji Cuti Akhir Tahun 24.Okt 2013 31.Okt 2013 07.Nov 2013 10.Nov 2013-05.Jan 2014 Khamis 2.00-4.00 petang Tindakan

53

Dasar Kokurikum Tingkatan Enam


com_search search

VISI

Melahirkan seramai mungkin pelajar yang cemerlang dalam kokurikulum disemua peringkat. Melahirkan atlet secara berterusan dan konsisten dalam Kelab/Persatuan/Unit Beruniform dan Permainan. Potensi pelajar digembling seboleh-bolehnya mewakili daerah dan seterusnya mewakili Negeri ke MSSM/Kebangsaan.

MISI

Membimbing dan melibatkan pelajar secara proaktif dalam pelbagai program Ko Akademik, Unit Beruniform, Sukan/Permainan, Kelab/Persatuan melalui strategi perancangan yang mantap sehingga mencapai standard tertinggi

DASAR

Semua pelajar terlibat dalam 3 bidang iaitu Kelab & Persatuan, Sukan & Permainan dan Unit Beruniform. Setiap pelajar akan terlibat aktif dalam Satu Murid Satu Sukan (1M1S). Memperkembangkan potensi kemahiran yang ada melalui latihan yang berterusan. Merancang program yang menjurus kepada kejayaan.

1.0 Pengenalan

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melalui Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) telah merangka suatu sistem persekolahan di peringkat persediaaan universiti dengan menyuntik elemen

54

penyelidikan, konsultansi dan kolokium untuk memartabatkan persekolahan pra-universiti ke suatu tahap yang boleh dibanggakan. Usaha ke arah mendedahkan suasana pembelajaran di universiti pada peringkat pra-universiti adalah suatu eksperimen yang akan dlaluii oleh setiap pelajar pra-universiti agar wadah pembelajaran di universiti nanti adalah suatu pengalaman yang telah mereka tempuhi di alam persekolahan. Berdasarkan sistem modular, penyelidikan melalui kerja luar (projek), kajian kes atau pengkajian sesuatu bahan ilmiah berdasarkan tajuk kajian adalah merupakan salah satu komponen yang penting bagi semua mata pelajaran yang diambil oleh semua pelajar di peringkat tingkatan enam. Teori, kaedah serta ilmu yang dipelajari di dalam bilik kuliah dan tutorial dimantapkan lagi melalui kereja-kerja praktikal serta kajian lapangan dan penerokaan ilmu secara maya akan meningkatkan lagi pemahaman pelajar terhadap disiplin ilmu yang telah digariskan dalam Sukatan Pelajaran.

Justeru garis panduan dan dasar kokurikulum ini adalah suatu panduan kepada para pengajar persediaan universiti apabila ditugaskan oleh para guru nanti agar wujud suatu penyelarasan apabila menghasilkan sesuatu kajian.

2.0 Kokurikulum

Aktiviti kokurikulum yang akan ditawarkan untuk murid tingkatan 6 adalah aktiviti yang boleh membentuk ciri kepimpinan dan ketrampilan pelajar tersebut.

Pelajar akan dilatih untuk berdikari dan melaksanakan aktiviti yang mengandungi unsur perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti peringkat sekolah. Tiga komponen ini diambil kira dalam pemarkahan pelajar tersebut.

Unsur khidmat masyarakat perlu diterapkan dalam semua aktiviti kokurikulum tingkatan 6. Khidmat masyarakat ini boleh dilaksanakan dengan agensi luar ataupun khidmat kepada komuniti sekolah dan masyarakat setempat. Aktiviti ini harus dikendalikan dan dirancang oleh pelajar tersebut dengan pengawasan pihak sekolah.

55

Pelajar dikehendaki melaksanakan projek kumpulan bagi membantu komuniti sekeliling atau sekolah. Perlu ada individu/kumpulan sasaran dan bantuan atau khidmat yang ingin dilaksanakan dalam bentuk kertas konsep untuk kelulusan pihak sekolah. Projek ini mesti berakhir dengan penyelesaian kepada masalah yang dikenalpasti.

3.0.Dasar Kokurikulum

1.1 Setiap guru wajib menganggotai sekuarang-kurangnya salah satu aktiviti kokurikulum di sekolah sama ada sebagai penasihat Kelab/Persatuan, Unit Beruniform atau Permainan.

1.2 Guru penasihat bersama ahli kelab bertanggungjawab merancang pembantukan Jawatankuasa Kelab/Persatuan, Unit Beruniform atau Permainan. 1.3 Guru penasihat bertanggungjawab membincangkan Rancangan Aktiviti Tahunan mengemukakan satu salinan kepada Penyelaras Kokurikulum. 1.4 Guru penasihat bertanggungjawab membimbing (mentor) pelajar menyediakan Kertas Kerja Konsep aktiviti luar dan yang melibatkan kos. Satu salinan hendaklah diserahkan kepada penyelaras untuk diluluskan dipihak pengurusan. 1.5. Laporan kegiatan hendaklah disimpan di Fail Kokurikulum dan dikemukakan jika diminta. dan

2.0 Pengoperasian kokurikulum PPU

2.1 Penstrukturan dan penjenamaan semula Tingkatan 6 turut melibatkan perubahan pengoperasian ko kurikulumnya. Walaupun tiada modul khas tentang pelaksanaannya dari pihak Kementerian Pengajian Tinggi, pihak PPU mencadangkan agar pelaksanaan aktiviti kokurikulum diadakan secara berasingan bagi Kelab PPU tetapi Unit Beruniform dan Permianan sama dengan kokurikulum aliran perdana.

2.2 Secara rasionalnya, pengasingan penglibatan kokurikulum PPU adalah seperti berikut : 2.2.1 Penglibatan aktiviti kokurikulum dalam kumpulan pelajar pra Universiti sahaja.

56

2.2.2 Peluang kepada pelajar aliran perdana memegang jawatan tertinggi dalam Unit Kelab dan Persatuan serta Permainan.

2.2.3 Aktiviti kokurikulum PPU melibatkan kerjasama dengan pihak luar seperti Jabatan Kerajaan dan NGO. 2.2.4 Pelajar akan dilatih untuk merancang dan melaksanakan aktiviti di sekolah dan komuniti setempat. 2.2.5 Penglibatan sepenuhnya pelajar PPU dalam mendapatkan markah maksimum 10% daripada kokurikulum sebagai prasyarat kemasukan ke IPTA 3.0 Penglibatan Kokurikulum PPU 3.1 Pengoperasian kokurikulum PPU mewajibkan setiap pelajar menyertai pasukan Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan serta Permainan. Namun demikian, pelajar PPU diwajibkan menyertai Sukan Tahunan Sekolah melalui penglibatan dalam Rumah Sukan serta membantu pihak sekolah menganjurkan aktiviti sukan seperti Sukan Tahunan Sekolah,Khidmat Masyarakat dan sebagainya.

3.2 Setiap pelajar PPU wajib menyertai Kelab PPU ( persatuan wajib pelajar PPU ) dan menyertai 1 kegiatan kokurikulum : 3.2.1 Kelab / Persatuan : 3.2.2.1 Majlis Perwakilan Pelajar (PPU-Wajib) 3.2.1 Badan Beruniform : (Pilihan mengikut uniform lanjutan semasa Perdana) 3.2.1.1 Pengakap 3.2.1.2 BBSM

3.2.3 Permainan : 3.2.3.1 Futsal

3.3 Pemilihan Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Permainan adalah berdasarkan kriteria berikut: 3.3.1 Merupakan kelab dan persatuan berkaitan mata pelajaran STPM. 3.3.2 Bekerjasama dengan Jabatan Kerajaan dan NGO.

57

3.3.3 Memanfaatkan kerjasama untuk tujuan P&P seperti sesi lawatan, bengkel dan kursus anjuran seperti anjuran pihak Jabatan Penerangan. 3.3.4 Pelajar yang terlibat layak untuk mendapat sijil peringkat Negeri dan Kebangsaan. 3.3.5 Kebanyakan Guru Penasihat adalah dalam kalangan tenaga pengajar PPU dan memudahkan penglibatan bidang tugas pada sebelah petang (2.00- 4.00 petang)

4.0 Pelaksanaan Kokurikulum PPU : 4.1 Tempoh pelaksanaan penglibatan pelajar PPU dalam aktiviti kokurikulum sepanjang 3 Semester sahaja iaitu Semester 1 dan 2 dan 3. 4.2 Melibatkan sekurang-kurangnya 6 kali perjumpaan Kelab / Persatuan dan serta 10 kali perjumpaan Unit Uniform sepanjang semester 1. ialah Permainan

4.3 Melibatkan sekurang-kurangnya 12 kali perjumpaan Kelab / Persatuan dan Permainan serta 18 kali perjumpaan Unit Uniform sepanjang semester 2 dan 3. 4.4 Perjumpaan dan penglibatan akan direkodkan dalam Buku Pengurusan KoKurikulum setiap Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Permainan dan diselia oleh seorang guru penasihat.

4.5 Jadual Aktiviti Kokurikulum : Hari Waktu Rasmi HARI Selasa Rabu KHAMIS MASA 2.00-4.00 PETANG 2.00-4.00 PETANG 2.00 4.00 PETANG KOKO PPU UNIT BERUNIFORM PERMAINAN

4.6 Tugas Guru Kanan Kokurikulum PPU 4.6.1. Guru kokurikulum berperanan sebagai penyelaras kokurikulum PPU dan bersama guru-guru PPU menggerakkan aktiviti kokurikulum. 4.6.2. Sebagai penyelaras kokurikulum PPU, maka guru kokurikulum PPU bertanggungjawab sebagaimana berikut : i. Merancang dan menyelaras jadual tugas kokurikulum bagi guru tingkatan enam. ii. Merancang dan menyelaras aktiviti kokurikulum pelajar tingkatan enam. iii. Menyelaras markah 10% kokurikulum dan menyimpan rekod.

58

iv. Mendokumentasikan segala perjalanan, aktiviti, surat menyurat dalam fail induk pengurusan kokurikulum tingkatan enam. v. Membuat perancangan tahunan aktiviti kokurikulum untuk dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan tingkatan enam. vi. Membuat laporan tahunan / setengah tahun aktiviti kokurikulum tingkatan enam. vii. Bersama-sama guru penasihat sukan dan permainan, kelab dan persatuan serta badan beruniform menggerakkan aktiviti kokurikulum pelajar PPU. viii. Berbincang dengan PK T6 untuk membuat anggaran perbelanjaan dalam setiap program yang dirangka dan dijalankan. ix. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh pengetua dan PKT6 dari masa ke semasa. x. Memastikan perjalanan program mengikut masa yang telah ditetapkan. xi. Mengemaskini maklumat dan melaporkan kepada Pengetua dan PKT6. xii. Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam program yang dianjurkan oleh MSSMM, JPN danPPD. xiii. Menyelaras dan menguruskan pertandingan-pertandingan yang disertai .

4.7 Senarai Nama Guru Penasihat ( Sesi 2013 ) : Persatuan/ Kelab PPU Guru Penasihat 1.Hjh.Normawati Zain(SV) 2.Brahim Aboi (P.AM) 3.Suhazana Sabudin (BM) 4.Sylvester (Sejarah) 5.Lau S.F (P.Perniagaan) 6.Salhi Ayan (KSM) 7.Andrew Chan (MUET) 8.Salviah Hamdan(BM) 9.Joseph Dreba(MUET) 10.Celestine Nelson (MUET) 11.Doris Tressie(P.AM) 12.Zuriaty Mohammad (P.AM) 13.Raziman Beli (SV)

4.8 Guru Penasihat yang terlibat hanya menguruskan Kelab dan Persatuan kokurikulum PPU secara bergilir dengan bimbingan minima secara berterusan. 4.9 Tugas dan Tanggungjawab Guru Penasihat Kelab & Persatuan, Unit Beruniform dan Permainan (UMUM): 4.9.1 Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pengetua dan GPK T6.

59

4.9.2 Mengurus organisasi di bawah kawalan dan tanggungjawab guru penasihat. 4.9.3 Merangka dan merancang pengisian program yang bersesuaian dengan JPM, PPD, Pengetua dan GPKT6 4.9.4 Bekerjasama dengan Guru Kokurikulum untuk menjayakan agenda arahan

kokurikulum

Kementerian, JPM, PPD, dan sekolah. sekiranya

4.9.5 Mengemas kini maklumat dan melaporkan kepada Pengetua dan GPKT6 diperlukan.

4.9.6 Membuat anggaran perbelanjaan dalam setiap program yang dirancangkan dan dilaksanakan. 4.9.7 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengetua dan GPKT6.

6.10 Kod Pakaian 6.10.1 Kod pakaian bagi aktiviti kokurikulum adalah seperti berikut : 6.10.1.1 Aktiviti Sukan dan Permainan 1. Baju Kokurikulum/QM atau baju-T sukan dan seluar trek sekolah. 2. Bagi pelajar perempuan yang bertudung hanya tudung hitam/putih sekolah sahaja dibenarkan. 3. Menggunakan kasut sukan/Selipar tidak dibenarkan.

6.10.1.2 Aktiviti Unit Beruniform 1. Pakaian seragam unit beruniform masing-masing. 2. Baju T yang diperakui sebagai baju uniform

6.10.1.3 Aktiviti Kelab dan Persatuan 1. Pakaian seragam sekolah atau baju koperat atau baju kokurikulum(QM) . 2.Seluar hendaklah warna hitam atau seluar trek.

6.11 Ketidakhadiran Aktiviti kokurikulum 6.11.1 Ketidakhadiran aktiviti kokurikulum perlu mengemukakan surat perakuan tidak sihat daripada doktor awam/swasta.

60

6.11.2 Ketidakhadiran aktiviti kokurikulum selama 3 kali berturut-turut tanpa sebab yang munasabah akan dikenakan tindakan surat tunjuk sebab, dan jika masih ingkar tindakan disiplin akan dikenakan oleh bahagian Hal Ehwal Murid.

7.0. Guru 7.1.1 7.1.2

7. KEHADIRAN

Guru penasihat mesti hadiri setiap aktiviti persatuan / kelab / pasukannya. Guru mesti menandatangani Buku Kedatangan Aktiviti Kokurikulum Buku Log Penyelaras ( pada Penyelaras Kokurikulum ) dan mengisi ruangan yang telah disediakan dengan maklumat yang dikehendaki. Buku Log itu akan diletakkan di tempat meletak buku bertugas di pejabat selain daripada perakam ketika datang dan balik.

Murid 7.2.1 Kedatangan pelajar-pelajar mesti direkodkan ke dalam Buku Log persatuan / kelab / pasukan. 7.2.2 Pelajar-pelajar yang tidak hadir mesti diambil tindakan segera dengan menghantar surat amaran ketidakhadiran aktiviti kokurikulum kepada ibubapa. 7.2.3 Pelajar-pelajar Pra U mesti melibatkan diri dalam aktiviti Khidmat Masyarakat sekurangkurangnya 1 kali dalam satu semester

8. BUKU PERGERAKAN KEGIATAN KOKURIKULUM 8.1 Setiap lawatan hendaklah mengikut prosedur yang ditetapkan (SOP) dan diselia oleh Guru Penyelaras Kokurikulum 8.2 Penyelaras bertanggungjawab mendapatkan Surat Kebenaran daripada JPNS untuk mengadakan aktiviti luar sebulan sebelum program. 8.3. Setiap pelajar yang dibawa keluar dari kawasan sekolah hendaklah mendapat kebenaran ibu bapa. ( Isi borang ).

9. TENAGA PENGAJAR DARI LUAR

61

Semua tenaga pengajar dari luar bagi sebarang kegiatan hendaklah menyerahkan butir-butir diri kepada Guru Kanan Kokurikulum seperti di bawah : Nama : No. KP : Tarikh Lahir : Alamat Rumah : Nama dan Alamat Majikan : No. Tel. Rumah :

9.0 Penilaian Aktiviti Kokurikulum PPU 9.1 Penilaian Aktiviti Kokrikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertai adalah berdasarkan : a. Kehadiran b. Jawatan disandang c. Penglibatan d. Pencapaian

9.2 Gred Keseluruhan 9.2.1 Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperolehi oleh seseorang pelajar dari tiga jenis kegiatan kokurikulum yang disertai pelajar berserta markah bonus. Dua bidang kegiatan kokurikulum yang dipilih bergantung kepada prestasi markah yang diperolehi iaitu dua bidang yang menunjukkan prestasi yang tertinggi. Contoh : Jumlah Markah Persatuan Badan Beruniform Jumlah Markah Persatuan / Kelab Jumlah Markah Sukan / Permainan Markah purata ialah Markah bonus ( Ketua Pengawas / Pelajar ) Markah keseluruhan : : : : : : : : 79 68 85 ( 79+85 ) / 2 82 8 82 + 8 90

62

Gred Keseluruhan : A

9.2.2 Gred Penilaian Kegiatan KoKurikulum 9.2.2.1 Gred Penilaian seperti berikut:

GRED A B C D E

MARKAH Antara 80 hingga 100 Antara 60 hingga 79 Antara 40 hingga 59 Antara 20 hingga 39 19 ke bawah

9.2.3 Markah Bonus 9.2.3.1 Markah Bonus diberikan berdasarkan : a. Jawatan Kepimpinan i. Perjawatan Peringkat Sekolah Pengawas, Pengawas Perpustakaan, Presiden MPP sebagainya. ii Perjawatan Peringkat Rumah seperti Ketua Rumah Sukan dan sebagainya. iii. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas dan sebagainya dan

9.2.3.2 Pengiraan 10% Markah Kemasukan Ke IPTA = Markah Keseluruhan x 10 100 Contoh Kiraan Markah 10% : Markah Keseluruhan = = Markah 10% = 80 80 x 10 100 8.0

9.3 Peserta Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN ) :

9.3.1 Pelajar yang telah menamatkan Tingkatan 6 dan mengikuti PLKN, boleh memilih markah prestasi PLKN untuk turut dipertimbangkan dalam pengiraan markah. Dalam kes ini, pelajar mempunyai empat pilihan dari tiga yang perlu dipilih untuk menentukan markah kokurikulumnya.

63

Jika prestasi pelajar didapati tinggi dalam kegiatan PLKN, maka markah terendah dalam bidang lain akan digugurkan. Markah kokurikulum yang diperolehi calon ialah 60 markah atau 60/100 x 10 = 6 ( pengekalan cadangan sebelumnya yang dicadangkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia)

9.4 Pelaksanaan Penilaian :

9.4.1

Penilaian

kokurikulum

boleh

dibuat

dengan

menggunakan

Buku

Penilaian

Kokurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Langkah ini memudahkan peyimpanan rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah lain dan kemasukan ke IPTA. 9.4.2 Pihak PPU hendaklah membentuk Jawatankuasa Penilai yang terdiri daripada tenaga pengajar PPU dan dipengerusikan oleh Penyelaras Guru Kokurikulum.

9.4.3 Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru penasihat sebelum disahkan oleh Penyelaras Kokurikulum . 9.4.4 GPKT6. Guru penyelaras kokurikulum hendaklah menyerahkan laporan lengkap kepada

10.0 Khidmat Masyarakat

10.1 Merupakan penglibatan pelajar secara berkumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti / masyarakat setempat atau melibatkan agensi luar

10.2 Penglibatan dalam bentuk projek atau kajian kumpulan yang dirancang dan dikendalikan oleh pelajar dan dikawal selia oleh penyelia projek.

10.3 Program ini memerlukan satu kumpulan sasaran dan bantuan atau khidmat yang ingin dilaksanakan dalam bentuk kertas kerja/kertas konsep yang mendapat kelulusan pihak sekolah. dari

64

10.4 Program ini membantu meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti.

10.5 Pelajar akan dilatih untuk berdikari dan melaksanakan aktiviti atau projek yang mengandungi komponen perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan.

10.6 Komponen tersebut diambil kira dalam pemarkahan pelajar tersebut.

10.7 Setiap pelajar perlu melaksanakan khidmat masyarakat ini sekurang-kurangnya 3 jam sepanjang sesi pengajian ( Semester 1 dan 3 sahaja )

10.8 Setiap pelajar diwajibkan melaksanakan tempoh khidmat masyarakat ini sebagai prasyarat tamat pengajian atau digraduasikan ( syarat graduasi ) pada majlis mini konvokesyen ( Majlis Graduasi )

11.0 Pelaksanaan Kelab PPU 11.1. Semua guru penyalaras mata pelajaran adalah wajib menganggotai PPU dibantu

oleh guru-guru lain. 11.2. 11.3. Seorang ketua kalangan guru hendaklah dilantik dikalangan guru-guru penasihat.

Guru penyelaras mata pelajaran disaran mengadakan aktiviti akademik yang

boleh dilaksanakan sebagai aktiviti tambahan PPU. 11.3. Semua guru penasihat hendaklah memberi bimbingan minima kepada pelajar

seperti membina Kertas Konsep/Cadangan Program/Anggaran Perbelanjaan/Penyata Kewangan Kelab dsb. 11.4. AJK PPU hendaklah terdiri daripada Pengerusi, Naib Pengerusi, Setiausaha,

Bendahari dan Biro-Biro . 11.5 Pemilihan AJK PPU hendaklah melalui proses Pilihanraya (Pembubaran,

Penamaan Calon, Pembentangan Menifesto dan Pilihanraya-penerapan amali matapelajaran) 11.6 Laporan aktiviti (setiausaha) dan laporan kewangan (Bendahari) hendaklah

dibentangkan sebelum serah tugas dilaksanakan kepada AJK PPU baru. 11.7 Aktiviti PPU hendaklah menjurus kepada Program Khidmat Masyarakat.

65

12.0 Penutup : Pengoperasian Kokurikulum PPU yang dirancang ini adalah selaras dengan penstrukturan dan penjenamaan semula Tingkatan 6, yang mempunyai standardnya tersendiri sesuai dengan tranformasi pendidikan negara khususnya pendidikan pra Universiti. Dasar ini dirangka sebagai panduan serta penyelarasan untuk guru-guru PPU menggerakkan kegiatan kokurikulum agar lebih terancang dan berfokus.

66

E. Pengurusan HEM Ting ENAM Carta Organisasi

1.0.PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Pengurusan Hal Ehwal Murid memberi tumpuan khusus kepada diri setiap pelajar dengan umumnya kepada guru, ibu bapa/penjaga dan agensi-agensi luar. Pengurusan ini menjurus kepada pembangunan diri setiap pelajar sebagai insane yang seimbang dan harmonis seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia sangat penting dalam usaha sekolah ini melahirkan insane cemerlang yang bakal menjadi pemimpin masa hadapan.

2.0.DASAR

Pengurusan Hal Ehwal Murid menjadi penyokong kuat kepada pencapaian cemerlang kurikulum setiap pelajar. Justru itu ia merangkumi bidang disiplin, bimbingan dan kaunseling, kebajikan pelajar yang meliputi biasiswa dan bantuan lainnya, kesihatan terutamanya PROSTAR dan Pendidikan Penyalahgunaan Dadah. Dengan adanya disiplin pelajar yang terkawal maka sekolah akan menjadi sebuah institusi yang selamat dan kondusif bagi pelajar memberi tumpuan dalam kecemerlangan akademik. Diharapkan mendapat sokongan dan kerjasama daripada semua warga sekolah, ibu bapa/ penjaga dan komuniti setempat.

3.0.MISI

1 Pelajar cemerlang sahsiah dan siasah. 2 Pelajar yang sentiasa bekerjasama dan bersedia menerima pendidikan.

67

4.0.MATLAMAT 1 Memupuk, menggalakkan dan menambahkan minat belajar kepada pelajar-pelajar. 2 Melahirkan generasi yang berdisiplin, bertanggungjawab, berdikari dan mampu menghadapi cabaran hidup. 3 Memelihara masyarakat yang harmonis, bersatu padu, mendukung cita-cita Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 4 Menekankan kepada aspek keceriaan sekolah, kebersihan sekolah, cintakan sekolah dan berbudi bahasa.

4. SKOP PENGURUSAN HEM PPU 4.1 Menyelaras urusan yang berkaitan kaunseling, keselamatan, kebajikan dan kesihatan murid, biasiswa, penerbitan dan percetakan. 4.2 Menguruskan aktiviti pembangunan, disiplin dan penampilan murid. Mengurus rekod dan maklumat murid. 4.3 Mengurus dan mengemaskini rekod pendaftaran, kemasukan dan penempatan, pertukaran dan menyemak buku kedatangan harian murid.

5.0.PERANAN BIDANG-BIDANG HAL EHWAL MURID

5.0.1.Bimbingan dan Kaunseling 1. Jawatankuasa Disiplin bersama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling akan elaksanakan Program Bina Insan. Ceramah-ceramah akan diadakan semasa perhimpunan rasmi mingguan ) sekolah atau secara khusus pada hari tertentu. 2. Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kerjasama Jawatankuasa Disiplin akan mengendalikan Program Orientasi Pelajar Tingkatan 6 Bawah. Seterusnya Unit B & K ini akan bertanggungjawab menguruskan program-program bimbingan dan kaunseling termasuklah program motivasi, kem jati diri, peluang-peluang kerjaya, program selepas peperiksaan awam akhir tahun, dan perhubungan dengan agensi-agensi pendidikan yang lain.

5.0.2.Keselamatan/Kebajikan/Kesihatan Murid

68

1. Unit Kesihatan membantu sekolah berurusan dengan Pejabat Kesihatan Daerah, Klinik Kesihatan dan Klinik Pergigian untuk pemeriksaan kesihatan diri dan pergigian pelajar-pelajar. Unit ini juga membantu menigkatkan kesedaran pelajar berkaitan bahaya nyamuk aedes dan lain-lain aspek kesihatan. 2.Menguruskan kemudahan rawatan pelajar. 3.Memastikan program-program kesihatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan 4.Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar. 5. 3. Membincangkan masalah kebajikan pelajar dengan tujuan membimbing dan membantunya.

5.0.2.Biasiswa 1. Unit Biasiswa dan Kebajikan bertanggungjawab mengenal pasti pelajar-pelajar yang berpotensi dan layak menerima biasiswa yang ditaja oleh Yayasan Pelajaran Sarawak terutamanya BKP . 2.Ia juga bertanggungjawab mengenalpasti pelajar-pelajar yang miskin/ daif, anak-anak yatim dan seterusnya menguruskan bantuan-bantuan kebajikan kepada mereka. 3.Unit biasiswa dan kebajikan ini juga membantu mengutip derma / sumbangan bagi Tabung Khairat Kematian dan Bencana Alam yang berkaitan. 4.Menyelenggarakan Perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. 5.Mengemaskinikan rekod biasiswa dan bantuan 6.Menguruskan tuntutan bayaran biasiswa pelajar.

5.0.3.Penerbitan dan Percetakan 4. Unit Majalah, Buletin Sekolah dan Dokumentasi merupakan unit yang bertugas sepanjang masa untuk merakamkan dan merekodkan aktiviti-aktiviti yang berlaku di sekolah. Semua aktiviti penting sekolah akan direkodkan dan diterbitkan dalam Majalah Tahunan Sekolah.

69

5.0.4.Disiplin dan penampilan murid/Pembangunan Murid 1.Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai nilai murni 2.Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan 3.Menjadi penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. 4.Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar tatatertib dan salah laku. 5.Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar. 6.Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga. 7. Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberi fikiran / idea/ pandangan melalui perbincangan dalam menggubal peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula dari masa ke semasa.

8. Merujukkan kepada Pengetua kes-kes disiplin yang berat sebelum tindakan sewajarnya ditentukan. 9. Membimbing dan menerima pandangan dan cadangan dari kalangan pelajar guru serta ibu bapa / penjaga berkaitan Hal Ehwal disiplin pelajar. 10. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal perlantikan pengawas-pengawas sekolah. 11. Mengadakan mesyuarat-mesyuarat mengikut keperluan dan kesesuaiannya; a. Mesyuarat sidang penuh dan mesyuarat sidang kes.

b. Mesyuarat sidang penuh diadakan bagi membentangkan dan membincangkan peraturan yang digubal, membentangkan dan membincangkan cadangan tambahan dan

pindaan kepada peraturan sedia ada dan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan pelajar-pelajar.

c. Mesyuarat sidang kes diadakan dari masa ke semasa mengikut keperluan tertentu apabila pengerusi berpendapat bahawa sidang sedemikian perlu diadakan. Semua dikehendaki hadir. . AJK

70

5.0.6.Rekod/Data Murid 1. Mengurus enrolmen dan data murid. 2. Menghantar laporan data murid ke PPD/JPN

5.0.7.Pendaftaran/Kemasukan/Penempatan/Pertukaran 1.Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar. 2.Menguruskan pertukaran pelajar.

5.0.8.Buku kedatangan Murid 1.Menguruskan dan mengemaskinikan buku rekod pendaftaran pelajar. 2.Menyemak buku kedatangan harian pelajar. 3.Mengurus laporan bulanan (Montly Return) dan dihantar ke PPD/JPN 3.Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran Sijil Berhenti Sekolah.

Penutup Adalah menjadi harapan agar penghasilan kertas dasar ini menjadi panduan yang jelas kepada guruguru. Segala kekurangan boleh dibaiki dari masa ke semasa.

71

E. Tugas-Tugas Khas Guru Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nama guru Hjh.Nurmawati Binti Zaman Pn.Salviah Binti Hamdan Pn.Suhazana Binti Sabudin En.Andrew Chan En.Sylvester Micheal Mijel En.Salhi Ayan En.Joseph Freda En.Raziman Beli En.Brahim Bin Aboi Pn.Doris Tressie Pn.Lau Siok Fong Cik Zuriaty Mohammad En.Celestine Nelson Senarai Tugas-Tugas Khas Setiausaha Peperiksaan Pen.Setiausaha Kurikulum Setiausaha Peperiksaan Setiausaha STPM Penyelaras Hem Penyelaras KOKO

Bilik Kuliah Bendahari Koperasi Bendahari PIBG

72

F. Takwim Sekolah TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Penggal 2) Januari Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Hari Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Sekolah Ganti Maulidur Rasul (Cuti Umum) Mesy jawatankuasa PBS 1 Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun Sekolah 1 Pethimpunan (Kokurikulum) Aktiviti Cuti Tahun Baru Hari Pertama Persekolahan Catatan

73

29 30 31

Selasa Rabu Khamis

Mesyuarat JK i-Think 1 Perhimpunan Sekolah

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Penggal 2) Februari Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Hari Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis AGM PIBG Sekolah ganti 2 Cuti Peristiwa 1 Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina Aktiviti Catatan

74

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Penggal 2) Mac Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hari Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Good Friday Kem Pengawas Sesi 2013/2014 Kem Pengawas Sesi 2013/2014 Cuti Pertengahan Penggal 1 Mula Gotong Royong Perdana Sekolah Sekolah Ganti 3 (Ujian)
Ujan Prograsif 1: Ting 1,2,3,4,5,6(sehingga 15 Mac 2013)

Aktiviti

Catatan

75

31

Ahad

Cuti Pertengahan Penggal 1 Tamat

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Penggal 2) April Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Penghantaran Markah ke MPM Mesyuarat Kurikulum 2/Staf 2/LDP Pembentangan Hasil Penyelidikan Sejarah Mesyuarat JK iThink 2 Mesyuarat Jawatankuasa PBS 2 Perhimpunan sekolah Tarikh akhir serah penyelidikan Sejarah Majlis Anugerah Kurikulum, Sukan dan KK (Sek.ganti 4) Aktiviti Cuti Peristiwa 2 (Ester Monday) Mesy JK Kewangan dan Akaun Sekolah 2 Perhimpunan Sekolah Catatan

76

29 30

Isnin Selasa

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2012 (Penggal 2) Mei Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hari Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Tarikh Pep.Bertulis STPM Sem.2 Tarikh Pep.Bertulis STPM Sem.2 Minggu Ulangkaji/Minggu Tukar Elektif Minggu Ulangkaji Minggu Ulangkaji Minggu Ulangkaji Hari Wesak Cuti Pertengahan Tahun Mula Minggu Ulangkaji/Pendaftaran Pelajar Baru Pra U Minggu Ulangkaji/Minggu Haluan Pelajar Baru Minggu Ulangkaji Minggu Ulangkaji Minggu Ulangkaji Sambutan Hari Guru P.Sekolah Aktiviti Hari Pekerja Kem Murni Diri Kem Murni Diri Catatan

77

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Sem 1&3) Jun Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hari Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Mesyuarat Kurikulum 3/Staf 3/LDP Sekolah Ganti 6/AGM Koperasi SMKKS BHD Cuti Pertengahan Tahun Tamat Kuliah Sem 1 & 3 bermula Tarikh Pep.Bertulis STPM Sem.2 Tarikh Pep.Bertulis STPM Sem.2 Aktiviti Hari Keputeraan YDP Agong/Hari Gawai Dayak Hari Gawai Dayak Catatan

78

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Sem 1&3) Julai Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Peperiksaan Percubaan PMR/Ujian Prograsif 2:Tg.4 Mesy. JK Kewangan dan Akaun Sekolah 3 Cuti Peristiwa 3 (Nuzul Quran) Mesyuarat JK i-Think 3 Mesyuarat Jawatankuasa PBS 3 Awal Ramadhan Sukan Tahunan Sekolah Sukan Tahunan Sekolah Sukan Tahuan Sekolah (Sekolah Ganti 7) Aktiviti Catatan

79

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Penggal 1&3) Ogos Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hari Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Hari Kebangsaan Pendaftaran STPM Ulangan Sem 1 dibuka Sekolah Ganti 8 Cuti Pertengahan Penggal 2 Tamat Cuti Pertengahan Penggal 2 Mula Hari Raya Puasa Hari Raya Puasa Aktiviti Catatan

80

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Penggal 1&3) Sept Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hari Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Sekolah Ganti 9 Hari Malaysia Keputeraan YDP Negeri Sarawak Peperiksaan Percuaan SPM 2 Aktiviti Catatan

81

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Penggal 1&3) Oktober Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hari Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Mesyuarat Jawatankyasa PBS 4 Majlis Graduasi Pra U Pep.Percubaan STPM Sem 1 & 3 Hari Raya Haji Peperiksaan Akhir Tahun: Ting 4 Mesyuarat Kurikulum 4/Staf 4 Dijangka PMR bermula ( diganti 18 Mei 2013) Dijangka PMR (Sekolah ganti) Dijangka PMR (Sekolah ganti) Dijangka PMR (Sekolah ganti) Aktiviti Mesy J/Kuasa i-Think Catatan

82

31

Khamis

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Penggal 1&3) November Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Hari Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Peperiksaan Ulangan Bertulis STPM Sem.1 Peperiksaan Ulangan Bertulis STPM Sem.1 Peperiksaan Ulangan Bertulis STPM Sem.1 Peperiksaan Ulangan Bertulis STPM Sem.1 Peperiksaan Bertulis STPM Sem.3 Peperiksaan Bertulis STPM Sem.3 Peperiksaan Bertulis STPM Sem.3 Cuti Akhir Tahun Mula Dijangka SPM bermula Mesy. JK Kewangan dan Akaun Sekolah 4 Peperiksaan Bertulis STPM Sem.3 Peperiksaan Bertulis STPM Sem.3 Awal Muharam ( Cuti Umum) Deepavali Aktiviti Catatan

83

29 30

Jumaat Sabtu

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 (Penggal 1&3) Desember Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hari Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Mesy Kurikulum 1/Staf 1/Pendaftaran 1 Sesi 2014 Hari Krismas Pep.Ulangan Bertulis STPM Pep.Ulangan Bertulis STPM Pep.Ulangan Bertulis STPM Pep.Ulangan Bertulis STPM Aktiviti Catatan

84

31

Selasa

Pendaftaran Sekolah Sesi 2014

Penghargaan: 1.Kandungan dasar pengurusan Tingkatan Enam boleh diubah mengikut perubahan dasar Negara. 2.Kandungan dasar pengurusan ini mengambil kira contoh-contoh yang dilaksanakan di sekolahsekolah Ting. Enam seluruh Negara. 3.

E. Bilangan masa mengajar guru Penggal 2 Guru ( 6 Atas 2012/2013)

85

Bil

Nama guru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hjh.Normawati Binti Zaman Pn.Salbiah Binti Hamdan Pn.Suhazana Binti Sabudin En.Andrew Chan En.Sylvester Micheal Mijel En.Salhi Ayan En.Joseph Freda En.Raziman Beli En.Brahim Bin Aboi Pn.Dorris Tressie Pn.Lau Siok Fong Cik Zuriaty Mohammad En.Celestine Nelson Yatiman Bin Karsodikromo

Penggal 2 6 Atas P&P PBS 16 8 2 8 2 8 8 2 8 2 8+8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2

Jumlah

16 10 10 8 10 10 16 0 10 10 8 10 8 10

F. Bilangan masa mengajar guru Penggal 1 (6 Rendah 2013/2014 ) & Penggal 3 (6 Atas 2012/2013) Bil Nama guru Penggal 1 6Redah P&P PBS 8 8 8 8 8 8 muet 8 8 8 8 8sej 8 Penggal 3 6 Atas P&P PBS 16 4 8 2 8 2 8 8 8 2 8 8 8 8 8pa 8 8 Jumlah JM 20 16 10 16 16 18 16 8 16 16 18 16 16 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hjh.Normawati Binti Zaman Pn.Salbiah Binti Hamdan Pn.Suhazana Binti Sabudin En.Andrew Chan En.Sylvester Micheal Mijel En.Salhi Ayan En.Joseph Freda En.Raziman Beli En.Brahim Bin Aboi Pn.Dorris Tressie Pn.Lau Siok Fong Cik Zuriaty Mohammad En.Celestine Nelson Yatiman Bin Karsodikromo

Jadual belum termasuk kokurikulum&kolokium

86

Cadangan Kelas Penggal 2 Ting 6A1 6A2 6A3 PAM Pn.Doris 8+2 Brahim 8+2 Zuriaty 8+2 Brahim Doris Zuriaty BM Group 1 Salviah 8+2 Group 2 Suhazana 8+2 SEJ Group 1 Yatiman 8+2 Group 2 Sylvester 8+2 PP Lau 8 Salhi 8+2 Nurma 8 Nurma 8 KMK SV MUET Andrew 8 Celestine 8 Joseph 8 Celestine 8 Andrew 8 Joseph 8 Andrew 8 Celestine 8 Joseph 8

6R1 6R2 6R3

Group 1 Suhazana Group 2 Salviah Group 1 Salviah 8+2 Group 2 Suhazana 8+2

Penggal 1 & 3 Sylvester Lau Zuriaty Sylvester Salhi Raziman Raziman

6A1 6A2 6A3

Pn.Doris 8+2 Brahim 8+2 Zuriaty 8+2

Group 1 Yatiman 8 Group 2 Sylvester 8

Lau 8 Salhi 8 Nurma 8+2 Nurma 8+2

87