Anda di halaman 1dari 6

MOHD NAZRI BIN SALLEH

SURAT PENYERAHAN TUGAS DAN AKUAN TERIMA TUGAS

Adalah saya

MOHD NAZRI BIN SALLEH

No. Kad Pengenalan

830626-11-5209

yang memegang jawatan

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DG41 SM VOKASIONAL KUALA SELANGOR, 45600 BESTARI dari tarikh 02.05.2008 hingga

di Kementerian/Jabatan/Sekolah* JAYA , SELANGOR D.E 31.12.2012

Bersama-sama ini disertakan Nota Serah Tugas seperti mana yang

diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA.193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai 1985. Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja / Manual Prosedur Kerja*. Diserahkan oleh : T/tangan : .. Nama: MOHD NAZRI BIN SALLEH Disemak oleh : T/tangan : .. Nama : ... (Penolong Kanan)

(Pegawai Yang Bertukar)

Adalah saya ... yang mengambil alih tugas jawatan di Kementerian / Jabatan / Sekolah* mulai tarikh .. mengaku telah menerima satu (1) Salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja / Manual Prosedur Kerja*. Diterima oleh : Disaksikan oleh :

T/tangan : . T/tangan : . Nama : .. (Pegawai yang mengambil alih tugas) Catitan : Potong mana yang tidak berkenaan. Nama : (Ketua Jabatan)

LAMPIRAN :

Nama Jawatan BIL 1.0

: :

Mohd Nazri Bin Salleh PPPS DG41 SENARAI TUGAS PENUNJUK PRESTASI

Pengajaran dan Pembelajaran 1.1 Guru Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4M2 Tingkatan 5A2 Tingkatan 5E2 - Memastikan pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran 4 waktu seminggu. - Keputusan ujian setara, pertengahan tahun dan pra trial yang meningkat - Keputusan SPM yang cemerlang (4 x 3 = 12 waktu ) - Lukisan Kejuruteraan

JUMLAH : 12 waktu

2.0

Kurikulum 2.1 Setiausaha unit peperiksaan dalaman - Memastikan peperiksaan peringkat dalaman berjalan dengan lancar 2.2 Guru Bimbingan Kasih dan Cemerlang Bersamamu - Latih tubi soalan SPM Tingkatan 5 - Ulangkaji 2.3 Guru Tuisyen Bestari Tingkatan 4 - Latih tubi soalan topikal - Ulangkaji

3.0

Ko-kurikulum 3.1 Guru Penasihat Bomba 3.2 Guru Penasihat Bola sepak - Memantau aktiviti yang dijalankan. - Memastikan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti yang diadakan. -Tempat ketiga MSSD Kuala Selangor

4.0

Jawatankuasa Pembangunan Hal Ehwal Murid 4.1 AJK Majalah Sekolah 4.2 AJK Outreach -Menyiapkan majalah tahunan sekolah -Menyebarkan mengenai SMTKS kepada pelajar tingkatan 3 di sekolah berhampiran -menyiapkan dokumentasi sekolah

4.3 AJK Dokumentasi Sekolah 5.0 Tugas-Tugas Lain

5.1 Jawatankuasa Pengambilan dan Pendaftaran Murid Kali Ke-12 5.2 Hari Ramah Mesra Bil. 1 Tahun 2012

- AJK Fotografi

- AJK menghias ruai - Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa tentang prestasi pelajaran dan sahsiah pelajar.

5.3 Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-12 5.5 Program Gotong-Royong Perdana SMTKS 5.4 Sambutan Hari Guru SMTKS 2012 5.5 Majlis Anugerah Cemerlang 5.6 Sambutan Bulan Kemerdekaan 5.7 Merentas Desa dan Sukan Tahunan 5.8 Kejohanan Antara Teknik/Vokasional Zon Tengah 5.9 Sukan Tahunan Sekolah

- AJK Backdrop - Memantau kerja-kerja pembersihan yang dilakukan oleh pelajar di dewan sekolah. - AJK permainan - AJK Backdrop - AJK persiapan tempat - AJK Check Point - Jurulatih Bola Sepak

- AJK Hakim

SENARAI TUGAS JAWATAN 1. GURU MATA PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN - 4M2 - 5A2 - 5E2 2. GURU PENASIHAT KADET BOMBA SEKOLAH 3. GURU PENASIHAT SUKAN PERMAINAN BOLA SEPAK