Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

Tahun Masa : 4 Siddiq : 7.40 8.40 pagi Tarikh : 10 Mac 2012 Bil. Murid : 35 orang

Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tajuk : Perhimpunan Mingguan Fokus utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjelas makna perkataan mengikut konteks. Fokus sampingan ; 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang memungkinkan. Aras 2 (i) Membentang fakta tentang sesuatu perkara dengan ulasan yang wajar. 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Objektif: Pada akhir pembelajaran murid dapat. 1. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Menjawab soalan pemahaman dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. 3. Membina dan menulis 4 ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Pengetahuan Sedia Ada : Membaca , mendengar dan bertutur, menulis. : Kata kerja. : Kaedah Kontekstual, Kemahiran Belajar, KKP (Verbal linguistik) : Murid pernah menghadiri perhimpunan mingguan pada setiap minggu. Isi Pelajaran Teks pengacara perhimpunan mingguan. Soalan: 1) Guru bertanya apakah teks yang dibacakan? J: Teks pengacara majlis 2)Di manakah kamu mendengar teks ini dibacakan? J: Di perhimpunan mingguan Membaca teks pada lembaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1.Guru meminta ketua kelas membaca teks pengacara 2.Majlis perhimpunan mingguan sekolah. 3. Guru bersoal jawab dengan murid. 4.Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik pelajaran. Catatan Kaedah Kontekstual Kemahiran Belajar

Langkah Set Induksi (5 minit)

BBM: Teks pengacara perhimpunan. Kemahiran

Langkah 1

1. Murid diminta

(10 minit)

kerja. -menilai objektif pertama.

membaca senyap petikan Perhimpunan Mingguan pada lembaran teks. 2. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 3. Guru membetulkan kesalahan murid jika ada. 4. Guru membimbing murid yang mempunyai masalah membaca.

Belajar Nilai: Yakin pada diri, menghormati rakan.

BBM: Lembaran teks KKP: Verbal Linguistik. KKP-Verbal Linguistik BBM: Lembaran teks Kemahiran Belajar. Kemahiran Belajar

Langkah 2 (15 minit)

Menjawab soalan pemahaman

1.Berdasarkan petikan teks,murid diminta menjawab soalan pemahaman dari lembaran teks. 2. Murid menulis jawapan pemahaman di dalam buku latihan masing-masing. 3. Guru memantau aktiviti murid. 1. Murid diminta menyenaraikan perkataan bergaris yang terdapat dalam petikan. 2. Murid berbincang perkataan bergaris dengan menulis perkataan di papan tulis. 1. Murid diminta menyenarai kata kerja yang terdapat dalam teks di kertas yang diedarkan guru. 2. Murid diminta membina ayat daripada kata kerja tersebut.

Langkah 3 (10 minit)

Makna perkataan yang bergaris.

Langkah 4 (15 minit)

Sistem bahasa -kata kerja

Kemahiran Belajar

Penutup (5 minit)

Rumusan

1. Guru merumus isi pelajaran Kemahiran 2. Guru menasihati murid Belajar agar memberi perhatian semasa guru berucap di

perhimpunan mingguan.