Anda di halaman 1dari 2

Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus NAMA PELAJAR KUMPULAN MATA PELAJARAN : MOHAMAD SYAZWAN BIN MAT SHOM

: PISMP RBT/PJ/BM 1 SEMESTER: 4 : PENTAKSIRAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SR

PENSYARAH PEMBIMBING: DR. SARIMAH BINTI ABDUL RAZAK

TARIKH 17.8.11

PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah mata pelajaran Dr. Sarimah Binti Abdul Razak Memahami kehendak soalan tugasan perbincangan dengan rakan lain

CATATAN Tugasan perlu dihantar selewat-lewatnya pada 19 September 2011

T/ TANGAN

(Dr. Sarimah)

18.8.11

Membuat jadual kerja (Syazwan)

19.8.11

Mencari maklumat dari internet di Pusat Sumber

Cetakan maklumat internet Nota ringkas Catatan bibliografi

(Syazwan)

TARIKH 24.8.11

PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menyediakan draf

CATATAN Menyusun maklumat Menganalisis maklumat berdasarkan kehendak tugasan Menghubungkait maklumat yang relevan Membuat huraian terperinci Menaip draf

T/ TANGAN

(Syazwan)

5.9.11

Menghantar hasil subtugasan/ draf semakan dan perbincangan dengan pensyarah pembimbing

Membetulkan ejaan Menyusun maklumat mengikut keutamaan Memperincikan huraian Memperbaiki cara penulisan bibliografi (Dr. Sarimah)

5.9.11

Membaiki draf (sekiranya perlu)

Membuat pembetulan berdasarkan komen yang dibuat oleh pensyarah pembimbing Pembetulan telah dilakukan Segala maklumat telah lengkap Lampiran yang perlu telah dimasukkan Tugasan telah dijilid dengan kemas

(Syazwan)

7.9.11

Menghantar hasil subtugasan/ draf selanjutnya kepada pensyarah pembimbing

(Dr. Sarimah)

19.9.11

Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbing

Diterima dan direkodkan (Dr. Sarimah)