Anda di halaman 1dari 2

KEJOHANAN TRAK DAN PADANG INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM KALI

KE-43 TAHUN 2010


BORANG KEPUTUSAN RASMI
No. Acara : ______________

Acara : 4 x 25meter

Masa Perlumbaan / Pertandingan :

Perempuan (Staf Sokongan)


*Akhir / Separuh Akhir / Saringan (AKHIR)

REKOD-REKOD :
LORONG

NOMBOR
PESERTA

NAMA PESERTA

NEGERI /
PASUKAN

MASA

KEDUDUKA
N

1
2
3
4
5
6
7
8
TARIKH : __________________

__________________
KETUA HAKIM

___________________
REFRI LORONG

KEJOHANAN TRAK DAN PADANG INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM KALI
KE-43 TAHUN 2010
BORANG KEPUTUSAN RASMI
No. Acara : ______________

Acara : 4 x 25meter

Masa Perlumbaan / Pertandingan :

Perempuan (Staf Sokongan)


*Akhir / Separuh Akhir / Saringan (AKHIR)

REKOD-REKOD :
LORONG

NAMA PESERTA

NOMBOR
PESERTA

NEGERI /
PASUKAN

MASA

KEDUDUKA
N

1
2
3
4
5
6
7
8

TARIKH : __________________

__________________

___________________

KETUA HAKIM

REFRI LORONG

BORANG BANTAHAN
(PROTEST FORM)
Nama Peserta / Pasukan yang Membantah : __________________________________________
Butir-butir Bantahan
Nombor Acara : _______________________ Acara : ________________________________
Masa Peristiwa Berlaku : ______________
Tempat Berlaku : ________________________
Nombor Peserta @ Pasukan lawan yang terlibat : ______________________________________
Peristiwa yang telah berlaku :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dengan ini saya mengemukakan bantahan ini untuk pertimbangan pihak tuan.
____________________
Pengurus Pasukan

Nama: ______________________

Tarikh: ___________

(UNTUK URUSAN RASMI)

Jawatankuasa Rayuan
Tarikh dan Masa Bantahan diterima:

_____________________________

Bayaran Wang Bantahan.


Ada / Tidak diserta
Amaun RM
_______________________

KEPUTUSAN REFERI
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________
(T.T. REFRI)
KEPUTUSAN JURI RAYUAN
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
TARIKH: _________________________

___________________________
(Pengurusi Juri Rayuan)