Anda di halaman 1dari 1

BORANG D

KEJOHANAN TREK DAN PADANG _________________________________

KAD PENCATITAN PUSINGAN (PERSEORANGAN)


NO.ACARA: _______ ACARA :_________________ LELAKI / WANITA _________ TAHUN

NO. PUSINGAN

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

*AKHIR/SEPARUH AKHIR/SARINGAN (

11

10

NO PESERTA

TARIKH : _____________________________

_____________________________________
TANDATANGAN PENCATAT PUSINGAN