Anda di halaman 1dari 18

JADUAL PERANCANGAN TAKTIKAL @ CARTA GANTT

ISU

STRATEGI

Pelajar kurang mahir bermain bola tampar

Latihan Bola tampar

PETUNJUK PRESTASI UTAMA INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN Untuk melahirkan Peratus peningkatan 50% pelajar yang lebih pelajar yang mahir mahir main bola tampar main bola tampar

OBJEKTIF

INISIATIF

Latihan sepanjang tahun

Guru penasihat juga kurang mahir

kursus kemahiran dan peraturan permainan bola tampar

Untuk meningkat pengetahuan dan kemahiran guru penasihat Untuk meningkat pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undangundang permainan bola tampar Mengupah jurulatih bola tampar untuk mengajar ahli-ahli kelab bola tampar

Pelajar tidakmenguasai peringkat asas tentang peraturan dan undangundang permainan bola tampar

Kelas peraturan dan undang-undang permainan bola tampar

Tiada jurulatih tampar

bola Upah jurulatih

Peratus peningkatan guru penasihat yang mahir dan memahami peraturan permainan bola tampar Peratus peningkatan pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar -

70%

80%

Menghadiri kursus kemahiran dan peratusan permainan bola tampar (jika ada) Mengadakan kelas yang mengenai peraturan dan undang-undang permainan bola tampar Mengupah jurulatih dari luar sekolah

ANALISIS SWOT
Kekuatan

mempunyai 3 orang guru penasihat kelab

Mempunyaii 18 orang ahli kelab (2 pasukan bola tampar dan pasukan sepak takraw)

Mempunyai kemudahan gelanggang bola tampar

Kelemahan

Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola tampar

Guru penasihat juga kurang mahir dalam permainan tersebut (peraturan perlawanan)

Pelajar perlu menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar

Tiada jurulatih bola tampar

Ramai pelajar yang berbakat tetapi tiada ruang untuk mereka berlatih

Peluang

Membuat persediaan pelajar untuk mewakili sekolah, daerah, bahagian, negeri dan kebangsaan

Sekolah mempunyaii gelanggang bola tampar

Memberi pendedahan kepada guru dan pelajar

Mempelawa jurulatih dari luar untuk mengadakan latihan

Ancaman

Kekurangan bola tampar

Tiada jurulatih

Pelajar kurang mendapat pendedahan bermain atau bertanding di luar

Kelab tiada sumber kewangan

PELAN OPERASI

Latihan Bola tampar Objektif : Untuk melahirkan pelajar yang lebih mahir main bola tampar
Strategi:1 :
BIL 1 HURAIAN AKTIVITI
Menyediakan kertas kerja

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Guru penasihat Kelab bola tampar


PK Kokurikulum Guru Penasihat kelab bola tampar

ANGGARAN KOS -

TEMPOH LAKSANA 3 minggu

TARIKH LAKSANA Januari

1 hari

Januari

INDIKATOR KEJAYAAN Peratus peningkatan pelajar yang mahir main bola tampar

CATA

Membentuk Jawatankuasa

3
Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos

Jawatankuasa Pelaksana

1 hari

Januari

Semua guru penasihat kelab bola tampar

Perlaksanaan Latihan Bola tampar

Sepanjang tahun

Februariseptember

Guru Penasihat Kelab bola tampar

Laporan,refleksi dan penilaian

1 minggu

oktober

PELAN OPERASI

Strategi:2 Objektif

: Guru penasihat juga kurang mahir :

Untuk meningkat pengetahuan dan kemahiran guru penasihat


BIL 1 HURAIAN AKTIVITI
Menyediakan kertas kerja

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Guru penasihat Kelab bola tampar

ANGGARAN KOS -

TEMPOH LAKSANA 3 hari

TARIKH LAKSANA Februari

INDIKATOR KEJAYAAN Peratus peningkatan pelajar yang mahir main bola tampar

1 hari 2 Perlaksanaan

March

1 hari 3
Laporan,refleksi dan penilaian

March

PELAN OPERASI Strategi:3


bola

Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan

tampar

Untuk meningkat pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola tampar
Objektif :
BIL 1 HURAIAN AKTIVITI
Menyediakan kertas kerja

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Guru penasihat Kelab bola tampar


PK Kokurikulum Guru Penasihat kelab bola tampar

ANGGARAN KOS -

TEMPOH LAKSANA 3 minggu

TARIKH LAKSANA Januari

1 hari

Januari

INDIKATOR KEJAYAAN Peratus peningkatan pelajar yang mah main bola tampa

Membentuk Jawatankuasa

3
Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos

Jawatankuasa Pelaksana

1 hari

Januari

Semua guru penasihat kelab bola tampar

Perlaksanaan Latihan Bola tampar


Guru Penasihat Kelab bola tampar

Sepanjang tahun

Februariseptember

Laporan,refleksi dan penilaian

1 minggu

oktober

PELAN OPERASI

Strategi:4 Objektif

: Tiada jurulatih bola tampar :

Mengupah jurulatih bola tampar untuk mengajar ahli-ahli kelab bola tampar
BIL 1 HURAIAN AKTIVITI
Menyediakan kertas kerja

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Guru penasihat Kelab bola tampar

ANGGARAN KOS -

TEMPOH LAKSANA 3 hari

TARIKH LAKSANA Februari

INDIKATOR KEJAYAAN Peratus peningkatan pelajar yang mahir main bola tampar

1 hari 2 Perlaksanaan

March

1 hari 3
Laporan,refleksi dan penilaian

March

SENARAI AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN 2012

IL

TARIKH PELAKSANAAN

AKTIVITI

GURU YANG TERLIBAT

PENCAPAIAN

Sepanjang tahun

Latihan Bola Tampar

Guru Penasihat

4 Mac 2010

Pertandingan bola tampar peringkat MSSD

PPD Guru penasihat Ahli-ahli kelab bola tampar PPD Guru penasihat Ahli-ahli kelab bola tampar Guru-guru penasihat Ahliahli kelab bola tampar Guru-guru penasihat Ahliahli kelab bola tampar

Lelaki-naib johan Perempuan- naib johan

Pertandingan bola tampar peringkat MSSG 8 April 2010

Daerah Beluran(Lelaki)-naib jo Daerah Beluran(Perempuan)- n johan

Ogos Oktober 2010

Pertandingan antara rumah sukan Pertandingan antara pelajar tingkatan 3

SENARAI AKTIVITI YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN 2012

BIL

TARIKH PELAKSANAAN

AKTIVITI

GURU YANG TERLIBAT

PENCAPAIAN

1 2

Upah jurulatih Latihan di luar waktu persekolahan

LAMPIRAN

TAKWIM KELAB BOLA TAMPAR 2011

BULAN JANUARI

Aktiviti Mesyuarat Agung/Penubuhan Ahli Jawatankuasa Taklimat Pengurusan Persatuan

Catatan/tindakan

FEBRUARI

Latihan Asas Bola

Tampar (Teori) Latihan Asas Bola Tampar(Praktikal)

MAC

Latihan Bola Tampar Latihan Bola Tampar

APRIL

Latihan Bola Tampar Mesyuarat Kali Kedua

MEI

Kursus Pengendalian

Bola Tampar

JUN

Latiahn Persediaan Perlawanan Persahabatan Perlawanan Persahabatan Antara Kumpulan

JULAI

Mesyuarat Kali Ketiga Latihan Bola Tampar

OGOS

Persediaan Perlawanan Bola Tampar Peringkat Sekolah Sempena Bulan Kemerdekaan Perlawanan Bola Tampar Perigkat Sekolah Sempena Bulan Kemerdekaan

SEPTEMBER

Latihan Bola Tampar Latihan Bola Tampar

OKTOBER

Mesyuarat Akhir Tahun