Anda di halaman 1dari 6

Kepelbagaian Sosio-Budaya

Kepercayaan a)Kepelbagaian Agama b)Pengaruh agama ke atas pembelajaran : a)Fizikal b)Fikiran c)Bahasa d)Adat resam

Kepelbagaian Sosio-Budaya
Bahasa a)Kekayaan sesuatu Bahasa b)Alat komunikasi yang paling kesan c)Bahasa dominant dan bahasa ibunda d)Halangan dalam menguasai bahasa kedua

Kepelbagaian Sosio-Budaya

Bahasa
e) Tentukan fikiran, adat resam (setengahsetengah perkataan/sebutan dianggap haram atau taboo f) Bahasa sentiasa berkembangan dan membuat penyesuaian

Kepelbagaian Sosio-Budaya
Jantina (gender)
a)Mempengaruhi perkembangan konsep kendiri dipengaruhi oleh nilai dan status masyarakat dan kumpulan kebudayaan. b)Faktor dominan (utama) mempengaruhi keputusan-keputusan tertentu c)Kebimbangan dan ketakutan secara tidak sedar menghalang perkembangan yang diharapkan.

Budaya
Definisi: keseluruhan cara hidup yang dibina oleh sekumpulan umat manusia dan disalurkan dari generasi ke generasi. (Flexner, 1993)

Budaya
Definition : the sum of intergenerationally transmitted and cross-culturally acquired lifestyle ways, behaviour patterns, and products of a people that include language, music, arts and artifacts, beliefs, interpersonal styles, values, habits, history, eating preferences, customs, and social rules. (Harper, 2003)