Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian Subjek Kelas Tarikh Masa Jumlah Pelajar Aras Pelajar Tema : Sains Pertanian : 4SP

: 28/11/2012 : 7.30-8.10 (40 minit) : 40 orang : Sederhana dan Tinggi : Pertanian di Malaysia : 1.1 Kepentingan Pertanian : Memperoleh pengetahuan dan kefahaman tentang kepentingan pertanian kepada Negara : Aras 1: Menyatakan kepentingan pertanian kepada Negara Aras 2: Menghuraikan kepentingan pertanian kepada Negara Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar-pelajar telah mengetahui tentang konsep pertanian secara umum daripada subjek geografi, sains dan kemahiran hidup. Hasil Pembelajaran Harian : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, para pelajar dapat: a) Domain Kognitif 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 kepentingan pertanian di Malaysia secara lisan dengan betul. 2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 kepentingan pertanian di Malaysia secara bertulis dengan baik.

Bidang pembelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

3. Menyatakan satu isu atau permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan pertanian di Malaysia secara bertulis dengan
betul.

4. Mencipta satu pantun empat kerat berkaitan dengan kepentingan pertanian di Malaysia dengan kreatif mengikut tajuk yang telah diberi. b) Domain Psikomotor

1. Melukis peta minda mengenai kepentingan pertanian di Malaysia dengan kreatif dengan menggunakan bahan-bahan yang
telah diberi. 2. Menerangkan peta minda yang telah dihasilkan secara berkumpulan dengan jelas. c) Domain Afektif 1. Pelajar berani memberikan pendapat mereka tentang kepentingan pertanian di Malaysia. 2. Pelajar bersikap terbuka dalam mendengar pendapat rakan-rakan lain. 3. Pelajar menunjukkan sifat bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasan berkumpulan.

4. Pelajar saling bekerjasama dan menghormati antara satu sama lain


Sumber pengajaran dan pembelajaran : Bahan 1. Video 2. Peta konsep 3. Kad undi 4. Carta aktiviti 5. Kad Manila 6. Pen marker 7. Lampiran kerja 8. Latihan Bilangan 1 1 4 1 4 4 4 2

Fasa/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Engaging Pencetusan Idea (5 min)

Video - Gambar-gambar yang diiringi muzik latar yang sayu menggunakan aplikasi movie maker serta diselitkan fakta-fakta mengenai kebuluran dan penderitaan yang ditanggung oleh negara-negara miskin dunia.

1. Guru menayangkan video.


2. Pelajar diminta memerhati dan memahami video yang ditayangkan.

Bahan Bantu Belajar (BBB) - Video - Peta Konsep Nilai - Simpati - Menghargai - Prihatin Kemahiran KEPA - Kemahiran Personal - Kemahiran Akademik

3. Guru bertanya soalan-soalan untuk


mencetuskan idea pelajar.

4. Pelajar berbincang sesama mereka


mengenai video yang ditayangkan dan menjawab persoalan yang diajukan oleh guru.

- Soalan guru selepas tayangan video: a) Apakah perasaan anda setelah menonton video itu? b) Apakah perasaan mereka yang melalui keadaan itu? c) Mengapa terjadi begitu? Peta Konsep - Kepentingan Pertanian di Malaysia *rujuk Lampiran 1 Empowering (Penstrukturan Semula Idea) (20 min) Kepentingan Pertanian di Malaysia a) Pengeluaran Bahan Makanan b) Pengeluaran Bahan Mentah c) Pendapatan Eksport d) Peluang Pekerjaan *rujuk Lampiran 2

5. Guru menunjukkan peta konsep mengenai


tajuk yang ingin diajar iaitu Kepentingan Pertanian di Malaysia.

1. Guru menerangkan terdapat 4 kepentingan pertanian di Malaysia.

BBB - Carta aktiviti - Kad manila - Pen marker - Kad undi

2. Untuk memahami dengan lebih mendalam,


Aktiviti 1 iaitu mencipta peta minda kreatif dijalankan.

3. Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan. 4. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua Lembaran Kerja

dan ketua akan mencabut kad undi yang *rujuk Lampiran 3 (Aktiviti 1) mengandungi kepentingan pertanian di Malaysia iaitu: a) Pengeluaran Bahan Makanan b) Pengeluaran Bahan Mentah c) Pendapatan Eksport d) Peluang Pekerjaan 5. Setiap kumpulan dibekalkan dengan sehelai kad manila dan pen marker. 6. Setiap kumpulan akan mendapat soalan dan pelajar perlu mencari jawapan bagi setiap soalan yang diberikan. 7. Pelajar diberi masa selama 7 minit untuk berbincang di dalam kumpulan.

- Aktiviti 1 Nilai - Kerjasama - Terbuka - Bersungguh-sungguh - Menghormati - Bertanggungjawab KBKK - Pemikiran kritis dan kreatif - Penyelesaian masalah - Komunikasi

8. Setiap kumpulan perlu menghasilkan peta


minda terkreatif mengenai tajuk yang telah mereka perolehi. 9. Guru memantau dan membantu pelajarpelajar untuk menghasilkan peta minda. 10. Setiap kumpulan perlu membentang hasil yang mereka perolehi di hadapan kelas. Kemahiran Psikomotor - Melukis peta minda Kemahiran KEPA - Kemahiran Personal - Kemahiran Konektiviti - Kemahiran Akademik

Enhancing

Masalah-masalah/isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan pertanian di

1. Di dalam kumpulan yang sama, para pelajar

BBB / Lembaran Kerja - Aktiviti 2

diberikan lembaran kerja yang seterusnya

(Aplikasi Idea) (10 min)

Malaysia merangkumi: a) Pengeluaran bahan makanan b) Pengeluaran bahan mentah c) Pendapatan eksport d) Peluang pekerjaan *rujuk Lampiran 3 (Aktiviti 2) Merentasi Kurikulum - Menyatakan dengan betul perkara berikut iaitu: a) KDNK b) Skim pinjaman 3F c) TKPM d) Perhutani *rujuk Lampiran 3 (Aktiviti 3) Pantun empat kerat mestilah bertemakan kepentingan pertanian di Malaysia. Tema tersebut adalah seperti berikut: a) Pengeluaran bahan makanan b) Pengeluaran bahan mentah c) Pendapatan eksport d) Peluang pekerjaan *rujuk Lampiran 3 (Aktiviti 4)

iaitu Aktiviti 2, Aktiviti 3 dan Aktiviti 4.


2. Pelajar perlu berbincang di dalam kumpulan

- Aktiviti 3 - Aktiviti 4 KBKK - Pemikiran kritis - Penyelesaian masalah - Komunikasi Nilai - Bertanggungjawab - Kerjasama - Menghormati pandangan orang lain Kemahiran KEPA - Kemahiran Personal - Kemahiran Konektiviti

masing-masing untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan.


3. Guru memantau dan membantu para pelajar

dalam menyelesaikan tugasan.


4. Wakil setiap kumpulan akan membentangkan

jawapan yang telah dibincangkan dalam kumpulan masing-masing.

Review (Penutup) (5 min)

Kepentingan Pertanian di Malaysia 1. Pengeluaran Bahan Makanan 2. Pengeluaran Bahan Mentah 3. Pendapatan Eksport 4. Peluang Pekerjaan *rujuk Lampiran 4 (Latihan 1 dan Latihan 2)

1. Guru merumuskan carta aktiviti yang telah dihasilkan oleh pelajar.

Bahan Bantu Belajar - Latihan 1 - Latihan 2 Nilai - Menghargai

2. Guru mengedarkan helaian Latihan 1 dan


Latihan 2 sebagai kerja rumah. 3. Guru merumuskan pembelajaran hari ini.

Lampiran

1. Bahan Bantu Belajar

2. Lembaran Kerja (Aktiviti 1, Aktiviti 2, Aktiviti 3, Aktiviti 4) 3. Latihan 1 dan Latihan 2


Refleksi :

85% pelajar dapat menyatakan dan menghuraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 kepentingan pertanian di Malaysia dengan baik. Pelajar juga dapat menghasilkan peta minda yang kreatif mengikut kumpulan masing-masing. Selain itu, pelajar dapat menyatakan satu isu atau permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan pertanian di Malaysia secara bertulis dengan betul serta mencipta satu pantun empat kerat berkaitan dengan kepentingan pertanian di Malaysia dengan kreatif mengikut tajuk yang telah diberi.