Assalamu’alaikum Wr.

Wb Al ham dulillah hirabbil ‘alamin was sala tu was salla mu’ala asrafil am biya iwal mur salim sai dina muhammadin, wa’ala alihi wasak bihi azmain. Subha nal nallazi asra biabdihi lai lam minal masjidil horam illal masjidil aksallazi barakna kau lahu linari yahu mim a’yatina, in nahu hu wassami ul basir. Sadakal lah hul azim Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, pada suatu malam dari masjidil horam kemasjidil aqsa, yang telah Allah berkahi sekelilingnya, dan Allah perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Al Isra’ 1) Bpk. H. Nasri Razali, S.Ag Selaku penceramah yang kami hormati dan kami mulyakan Bpk. Lurah Yang kami hormati dan kami mulyakan Bapak Ketua Masjid Al-Hidayahtusyalihin Setompak, Surau Ainal Yakin, beserta pengurus yang kami hormati. Bapak Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat yang kami hormati Bapak, Ibu, Pemuda, Pemudi dan Adik-adik yang kami banggakan Rekan Pengurus / Panitia yang berbahagia

S. Ibu harapkan. hal ini sebagai bukti atas. berarti Allah telah memberikan kesempatan kita. untuk menerima perintah sholat lima (5) waktu sehari semalam. yang telah memberangkatkan hamba yang paling dicintai. Rekan pengurus. Amin…. kasih dan sayang kesehatan dan kesempatan. atas kesediaanya untuk hadir dalam acara peringatan isra’ mi’raj ini. Ibu yang kami hormati dan kami mulyakan. betapa besarnya kemuliaan Allah yang tiada bandingnya. Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kami pengurus dan panitia sebelumya kepada Bapak H. panitia dan masyarakat yang hadir pada saat ini Ahirull kalaam Wassalamu’alaikum Wr. Nasri Razali. Bapak. sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan peringatan peristiwa is’ra mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW. dimana pada kesempatan yang berbahagia ini. dan dikasihinya yaitu Nabi Muhammad SAW. mudah-mudahan. kami dari pengurus dan panitia juga mohon maaf. dan maha sempurna.Ag yang telah sudi hadir untuk memberikan uraian dan hikmah akan isra’ mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW ini. kita masih diberi Allah SWT Rahmat. apaila dalam rangkaian kegiatan ini jauh dari apa yang Bapak. kami atas nama rekan-rekan pengurus dan panitia menghaturkan ribuan terima kasih. Wb . maha kuasa Allah yang tiada batas.Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. ada manfaatnya guna peningkatan iman dan ketakwaan khususnya. guna disampaikan kepada hamba/manusia agar selamat dunia dan akhirat kelak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful