Assalamu’alaikum Wr.

Wb Al ham dulillah hirabbil ‘alamin was sala tu was salla mu’ala asrafil am biya iwal mur salim sai dina muhammadin, wa’ala alihi wasak bihi azmain. Subha nal nallazi asra biabdihi lai lam minal masjidil horam illal masjidil aksallazi barakna kau lahu linari yahu mim a’yatina, in nahu hu wassami ul basir. Sadakal lah hul azim Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, pada suatu malam dari masjidil horam kemasjidil aqsa, yang telah Allah berkahi sekelilingnya, dan Allah perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Al Isra’ 1) Bpk. H. Nasri Razali, S.Ag Selaku penceramah yang kami hormati dan kami mulyakan Bpk. Lurah Yang kami hormati dan kami mulyakan Bapak Ketua Masjid Al-Hidayahtusyalihin Setompak, Surau Ainal Yakin, beserta pengurus yang kami hormati. Bapak Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat yang kami hormati Bapak, Ibu, Pemuda, Pemudi dan Adik-adik yang kami banggakan Rekan Pengurus / Panitia yang berbahagia

kita masih diberi Allah SWT Rahmat. apaila dalam rangkaian kegiatan ini jauh dari apa yang Bapak. Ibu harapkan. kami dari pengurus dan panitia juga mohon maaf. Wb .Ag yang telah sudi hadir untuk memberikan uraian dan hikmah akan isra’ mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW ini. untuk menerima perintah sholat lima (5) waktu sehari semalam. panitia dan masyarakat yang hadir pada saat ini Ahirull kalaam Wassalamu’alaikum Wr. dan maha sempurna.Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Rekan pengurus. yang telah memberangkatkan hamba yang paling dicintai. S. mudah-mudahan. Ibu yang kami hormati dan kami mulyakan. guna disampaikan kepada hamba/manusia agar selamat dunia dan akhirat kelak. sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan peringatan peristiwa is’ra mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW. dan dikasihinya yaitu Nabi Muhammad SAW. kasih dan sayang kesehatan dan kesempatan. ada manfaatnya guna peningkatan iman dan ketakwaan khususnya. Nasri Razali. atas kesediaanya untuk hadir dalam acara peringatan isra’ mi’raj ini. kami atas nama rekan-rekan pengurus dan panitia menghaturkan ribuan terima kasih. Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kami pengurus dan panitia sebelumya kepada Bapak H. Amin…. berarti Allah telah memberikan kesempatan kita. maha kuasa Allah yang tiada batas. dimana pada kesempatan yang berbahagia ini. betapa besarnya kemuliaan Allah yang tiada bandingnya. Bapak. hal ini sebagai bukti atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful