Anda di halaman 1dari 11

TEORI TERAPI RASIONAL EMOTIF (RET)

OLEH: MOHD FAIZ NUR IZRIN FARAH HANI

Pengenalan
Dipelopori oleh Albert Ellis dan Maxie Maulsby Fokus teori: aspek kognitif, penilaian, penganalisisan, emosi, tingkah laku dan membuat penilaian.

Menitikberatkan soal nilai dan kepercayaan yang TIDAK rasional yang diamalkan kebanyakan insan yang akhirnya membawa masalah

Berorientasikan pendidikan semula dan menggantikan sistem kepercayaan klien yang salah

Sifat Semulajadi Insan


Setiap insan dilahirkan dengan potensi untuk bersifat rasional. kecenderungan memilih yang baik dan betul serta sebaliknya Setiap insan juga mengalami masalah yang mendorong ke arah kemusnahan seperti malas, suka bertangguh, tak sabar, menyalahkan diri sendiri dsb Gangguan yang wujud dalam diri adalah disebabkan pengaruh pemikiran negatif atau tidak rasional. Oleh itu, segala masalah berpunca dari DIRI SENDIRI

Kepercayaan Salah yang Lazim


Semasa kecil individu banyak belajar perkara salah & tak masuk akal melalui proses saranan kendiri (auto suggestion) & ulangan (self-repetition) Ianya juga dipanggil kepercayaan tidak rasional

Pernahkah Anda Mengalami Situasi Ini?


Seseorang itu mesti dikasihani dan diterima masyarakat jika saya tidak dikasihani, hidup saya tiada makna lagi

Seseorang itu mesti betul,cekap, mahir dan berjaya -saya tidak mahir kerana itu saya tidak berjaya

Kesulitan hidup mesti dielakkan- saya mesti bebas dari masalah, barulah hidup ini sempurna

Sejarah masa lampau menghasilkan corak insan hari ini- jadi begini kerana salah ibu bapa saya

Mesti bergantung kepada orang lain untuk teruskan hidup- tanpa dia saya tidak mungkin dapat hidup

Matlamat Pendekatan RETKonsep ABCDE


A
Peristiwa/pelakuan (objective facts, event, behaviour) Merupakan peristiwa, fakta, tingkah laku yang dialami oleh klien

Kepercayaan (Personal Beliefs) Merupakan sistem kepercayaan yang dianuti

Kesan Emosi (Emotional Consequence) Merupakan emosi yang lahir dari penilaian A terhadap B

Sangkal kepercayaan (Disputing) Merupakan strategi yang digunakan untuk berhujah, mencabar & membetulkan sistem kepercayaan yg tak rasional

Kepercayaan yg efektif (Effective belief) Mewakili individu yg telah menjadi normal akibat dari penilaian semula yg rasional & positif

Matlamat utama pendekatan RET ini ialah membetulkan falsafah atau pemikiran yg salah terhadap sesuatu perkara kpd pemikiran yg lebih realistik & berpijak di bumi yg nyata Menghentikan pemikiran atau kata-kata tidak rasional Menghapuskan penggunaan perkataan seperti MESTI dan HARUS Lebih toleransi kepada diri dan orang lain

Teknik & Tatacara Pendekatan RET


1. Klien berhujah tentang kepercayaankepercayaan yg tidak rasional. 2. Klien melakukan aktiviti- aktiviti tertentu sebagai kerja rumah.

3. Klien akan mencabar sistem kepercayaanya dengan bukti- bukti tertentu.

4. Klien digalakkan menghayati falsafah hidup baru yg tidak semestinya dikongkong oleh nilai-nilai mutlak seperti mesti&patut. 5. Klien disuruh untuk membaca bahan-bahan yg berkaitan dengan teori dan kajian terapi rasional emotif.