Anda di halaman 1dari 26

TEORI PEMUSATAN PERORANGAN ( HUMANISTIK )

DISEDIAKAN OLEH: WAN NOR EZZAH BINTI WAN AZIZ NOR LIYANA DINIY BINTI MOHD BASAR

CARL ROGERS

Latar Belakang
- Carl Ransom Rogers - dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. - mendapat ijazah MA pada tahun 1928 dan seterusnya PhD pada 1931. - Ketika menyiapkan tesis doktornya, beliau juga terlibat dalam kajian kanak-kanak.

Pada tahun 1930, Rogers berkhidmat sebagai pengarah Masyarakat untuk program Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak di Rochester, New York. Pada tahun 1935 hingga 1940, beliau mengajar di University of Rochester dan menulis buku bertajuk The Perubatan Klinik Anak Soal (1939) iaitu buku yang berdasarkan pengalamannya dalam pekerjaan dengan anak-anak bermasalah.

Pada tahun 1940, Rogers menjadi profesor psikologi klinikal di Ohio State University, di mana beliau menulis buku keduanya, Kaunseling dan Psikoterapi (1942).

Abraham Maslow

dilahirkan di Brooklyn, New York dalam tahun 1908. Bapanya bernama Samuel Maslow dan ibunya bernama Rose. Abraham Maslow mendapat ijazah pertama dan PhD dari Universiti Wisconsin dalam tahun 1934. Selepas mendapat ijazah doktor falsafah, beliau bekerja di Brooklyn College (1937 1951).

Dalam tahun 1951, beliau meneruskan kerjayanya di bidang akademik di Universiti Brandeis, Massachusetts. Beliau pernah dilantik sebagi Pengerusi Jabatan Psikologi selama 10 tahun di universiti yang sama. Sepanjang kerjayanya, beliau banyak menghasilkan artikel artikel berkaitan dengan perasaan dirinya sendiri, pandangan terhadap insan juga perasaan ke atas kesihatan dirinya.

TEORI PEMUSATAN PERORANGAN ( HUMANISTIK )

Dipelopori oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow.

Mementingkan kesediaan moral dan potensi pelajar.


Fokus-perkara yang berkaitan secara langsung dengan individu, keunikan tersendiri bagi seseorang individu, dan kepentingan kemanusiaan terhadap individu. Manusia memiliki suatu kuasa dalaman yang akan memberi impak kepada individu dan berpotensi menjadikannya seseorang yang hebat dan menyumbang kepada masyarakat.

ANDAIAN DALAM TEORI HUMANISTIK


Manusia mempunyai keperluan utama dan keperluan asas.

Dapat memotivasikan individu ke peringkat yang lebih tinggi.

PANDANGAN TERHADAP MANUSIA


Mempunyai kapasiti untuk mencapai arah kendiri dan berkebolehan untuk membuat penilaian yang bijak jika diberi peluang.

Mempunyai maruah serta harga diri dan harus dihormati.

Mampu belajar cara menunaikan tanggungjawab terhadap diri sendiri.

Berkebolehan menangani perasaan, pemikiran, dan tingkah laku masingmasing.

Berpotensi untuk melakukan perubahan dan perkembangan peribadi ke arah kehidupan yg lebih baik.

PENDEKATAN DALAM TEORI HUMANISTIK


Memperkembang dan memperkayakan kehidupan manusia dengan membantu manusia memahami diri mereka dan berkembang dengan sepenuhnya.

TEKNIK UNTUK MEMBANTU KLIEN


Tidak ada satu set teknik yang khusus dalam teori ini. Seorang kaunselor perlu melayan, mendengar secara aktif, dan mgunakan semua kemahiran asas komunikasi untuk menerima luahan klien. Namun, Teori Pemusatan ini menekankan aspek-aspek tertentu dalam keberkesanan teorinya.

CARA MEMBANTU MURID ATASI MASALAH


Contoh masalah
Murid yang sering ponteng sekolah.

Cara mengatasi

Membantu murid memahami tanggungjwab, memotivasikan murid untk menyelesaikan masalahnya.

Penilaian, pandangan, tanggapan, kepercayaan, termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri.

KONSEP KENDIRI

Mempengaruhi segala tingkah laku individu.


Terbahagi kepada dua jenis iaitu : a. konsep kendiri positif b. konsep kendiri negatif

FAKTOR MEMPENGARUHI KONSEP KENDIRI

Pengaruh baka ke atas ciriciri fizikal serta kecerdasan.


Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. Emosi mempengaruhi perasaan.

Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan.


Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya. Status sosial keluarga.

Ketulenan

Perasaan, kelakuan, sikap, pemikiran adalah sama atau selari. Merangkumi apa yang ada dalam diri klien dan perkara yang klien tunjukkan.

Tidak terikat dengan peranan. Bersifat spontan. Tidak bersifat defensif. Bersifat tekal. Membuat perkongsian diri.

Penerimaan Positif tanpa Syarat

Bersikap penyayang tanpa syarat.

Berempati

Merasai apa yang klien rasa dan nyatakan secara lisan.

KEKUATAN
Perhubungan antara kaunselor dengan klien dari awal hingga akhir sesi kaunseling.
Tidak berpusatkan kaunselor klien bertanggungjawab membuat keputusan. Menekankan hubungan hormatmenghormati antara kaunselor dan klien.

Pendekatan paling selamat digunakan di sekolah.

Matlamat menjadikan individu lebih berdikari dan bertanggungjawab ke atas dirinya.

Penyalahgunaan keintiman hubungan.

Proses yang lama disebabkan kaunselor mengikuti perkembangan klien dari awal hingga akhir kaunseling.

KELEMAHAN