Anda di halaman 1dari 10

ARAHAN KAWAD KAKI STATIK UNIT BERUNIFROM SMK SUKAU KINABATAN 2013

PERSATUAN PENGAKAP Awal, semua pelajar harus dalam keadaan 1 baris. Arahan Kawad Asas: 1. Baris, baris sedia 2. Baris, senang diri. 3. Rehatkan diri.. 4. Brisss. 5. Baris, senang diri. Jadikan 3 Baris Hukuman : Baris! Dari kanan ......Nombor! Hukuman : Nombor ganjil satu langkah ke hadapan, nombor genap satu langkah ke belakang......gerak Hukuman : Orang kanan sekali, Diam, Nombor ganjil ke kanan, nomb0r genap ke kiri. Barisan kanan dan kiri......Pusing Hukuman : Jadikan tiga barisan......Cepat jalan. Hukuman : Ke kanan lurus. Buka/ tutup Barisan a. Buka Barisan Arahan kawad: Buka Barisan....... Grak Pergerakan: 1. Dengan pantas semua anggota barisan hadapan ambil satu langkah ke hadapan sejauh 30 inci dengan kiraan Satu. 2. Ambil satu langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci dengan kiraa Dua. 3. Angkat kaki kiri separas angklet dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan dengan kiraan Tiga balik ke kedudukan sedia. 4. Bagi anggota barisan belakang, pergerakan dibuat secara mengundur dua langkah ke belakang dimulakan dengan kaki kiri mengikut jarak dan kiraan sama dengan barisan hadapan. Luruskan barisan, 1. Ke kanan lurus, 2.Pandang depan., Kawad Pusing 1. Bergerak ke kanan, kanan sing.., 2. Menghadap kehadapan, kiri Sing, 1. Bergerak ke kiri, kiri Sing, 2. Menghadap kehadapan, kanan Sing, 1. Menghadap kebelakang, belakang sing, 2. Menghadap ke hadapan, belakang sing,

SESI PETANG

ARAHAN KAWAD KAKI STATIK UNIT BERUNIFROM SMK SUKAU KINABATAN 2013

b. Tutup barisan

Arahan kawad: Tutup Barisan........Grak Pergerakan: 1. Anggota barisan hadapan membuat pergerakan sepertimana anggota barisan belakang semasa Buka Barisan (Mengundur). 2. Bagi anggota barisan belakang pula membuat pergerakan sepertimana anggota barisan hadapan semasa pergerakan Buka Barisan (langkah ke hadapan).

Kawad Keluar 2. Keluar.Baris.

SESI PETANG

ARAHAN KAWAD KAKI STATIK UNIT BERUNIFROM SMK SUKAU KINABATAN 2013

PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA PERGERAKAN Awal, semua pelajar harus dalam keadaan 1 baris. 1. BARIS SEDIA 2. PANDANG DEPAN 3. SENANG DIRI 4. REHATKAN DIRI 5. BARIS. KAWAD (DARIPADA SATU BARIS, JADIKAN TIGA BARIS) HUKUMAN : BARIS! DARI KANAN ......NOMBOR! HUKUMAN : NOMBOR GANJIL SATU LANGKAH KE HADAPAN, NOMBOR GENAP SATU LANGKAH KE BELAKANG......GERAK HUKUMAN : ORANG KANAN SEKALI, DIAM, NOMBOR GANJIL KE KANAN, NOMB0R GENAP KE KIRI. BARISAN KANAN DAN KIRI......PUSING HUKUMAN : JADIKAN TIGA BARISAN......CEPAT JALAN. KE KANAN LURUS PANDANG DEPAN BERGERAK KE KANAN BERTIGA-TIGA KE KANAN PUSING BERGERAK KE KIRI BERTIGA-TIGA KE BELAKANG PUSING (KAKI KANAN) TUKAR LANGKAH CEPAT, CEPAT JALAN (KAKI KANAN) BARIS HENTI(KAKI KIRI) BARIS AKAN MENGHADAP KE HADAPAN KE KANAN PUSING KE KANAN LURUS PANDANG DEPAN Buka/ tutup Barisan a. Buka Barisan Arahan kawad: Buka Barisan....... Grak Pergerakan: 1. Dengan pantas semua anggota barisan hadapan ambil satu langkah ke hadapan sejauh 30 inci dengan kiraan Satu. 2. Ambil satu langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci dengan kiraa Dua. 3. Angkat kaki kiri separas angklet dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan dengan kiraan Tiga balik ke kedudukan sedia. 4. Bagi anggota barisan belakang, pergerakan dibuat secara mengundur dua langkah ke belakang dimulakan dengan kaki kiri mengikut jarak dan kiraan sama dengan barisan hadapan.

SESI PETANG

ARAHAN KAWAD KAKI STATIK UNIT BERUNIFROM SMK SUKAU KINABATAN 2013

b. Tutup barisan

Arahan kawad: Tutup Barisan........Grak Pergerakan: 1. Anggota barisan hadapan membuat pergerakan sepertimana anggota barisan belakang semasa Buka Barisan (Mengundur). 2. Bagi anggota barisan belakang pula membuat pergerakan sepertimana anggota barisan hadapan semasa pergerakan Buka Barisan (langkah ke hadapan).

SESI PETANG

ARAHAN KAWAD KAKI STATIK UNIT BERUNIFROM SMK SUKAU KINABATAN 2013

KADET REMAJA SEKOLAH Awal, semua pelajar harus dalam keadaan 1 baris. Dengan sini semua sekalian, apabila dapat hukuman tiga barisan di depan saya gerak. Skuad hendaklah sedia, berlari dan berbaris dalam tiga barisan di hadapan di tengah-tengah di mana saya menghadap. Faham tu skuad. (Faham) Jadi tiga barisan cepat gerak. Jadikan tiga barisan Hukuman: Skuad masuk baris Paras Hukuman : Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan.........paras/ Yang tinggi ke kiri, rendah ke kanan, dalam satu barisan.........paras Nombor Hukuman : Skuad! Dari kanan ......Nombor! Hukuman : Nombor ganjil satu langkah ke hadapan, nombor genap satu langkah ke belakang......gerak Hukuman : Orang kanan sekali, Diam, Nombor ganjil ke kanan, nomb0r genap ke kiri. Barisan kanan dan kiri......Pusing Hukuman : Jadikan tiga barisan......Cepat jalan. Hukuman : Ke kanan lurus. Sedia Hukuman : Skuad,skuad......sedia (skuad akan menghentak kaki kiri sekali) Senang diri Hukuman : Senang ......diri Rehatkan diri Hukuman : Rehatkan ...... diri Membetulkan barisan Hukuman : Ke kanan...... lurus Pandang......depan Buka dan tutup barisan Hukuman : Buka barisan......gerak Tutup barisan......gerak Berpusing Hukuman : Bergerak ke kanan, kanan......pusing ; bergerak ke kiri, kiri ......pusing; menghadap ke belakang, belakang .......pusing; menghadap ke hadapan, belakang ......pusing ; bergerak ke kiri, belakang ......pusing; bergerak ke kanan, belakang......pusing; menghadap ke belakang, kanan......pusing ; menghadap ke hadapan, kanan......pusing Bersurai dan keluar baris Hukuman : Ber......surai Hukuman : Keluar......baris

SESI PETANG

ARAHAN KAWAD KAKI STATIK UNIT BERUNIFROM SMK SUKAU KINABATAN 2013

KADET POLIS Awal, semua pelajar harus dalam keadaan 1 baris. KAWAD TANPA SENJATA DALAM KEDUDUKAN STATIK BIL PERKARA KATA PERINTAH/ PERGERAKAN 1 Kawad Tanpa Senjata 1.1 Sedia 1.2 Senang diri Arahan kawad: Skuad, Skuad. Sdia Arahan kawad: Senang Dri Arahan kawad: Rehatkan.... Dri Arahan kawad: Tiga barisan di hadapan saya... Grak Arahan kawad: Ke Kanan.........Lurus

1.3 Rehatkan diri

1.4 Membentuk Skuad (Jadikan tiga berisan) 1.9 Membetul-kan barisan a. Ke Kanan Lurus. b. Pandang Depan

Arahan kawad: Pandang ....... Dpan Arahan kawad: Ke Kiri...... Lurus Arahan kawad: Luruskan.......... Barisan Arahan kawad: Skuad.......... Nombor Arahan kawad: Buka Barisan....... Grak Pergerakan: 1. Dengan pantas semua anggota barisan 6 SESI PETANG

c. Ke Kiri Lurus

d. Luruskan Barisan

1.10Nombor

1.11Buka/ tutup Barisan a. Buka Barisan

ARAHAN KAWAD KAKI STATIK UNIT BERUNIFROM SMK SUKAU KINABATAN 2013

hadapan ambil satu langkah ke hadapan sejauh 30 inci dengan kiraan Satu. 2. Ambil satu langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci dengan kiraa Dua. 3. Angkat kaki kiri separas angklet dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan dengan kiraan Tiga balik ke kedudukan sedia. 4. Bagi anggota barisan belakang, pergerakan dibuat secara mengundur dua langkah ke belakang dimulakan dengan kaki kiri mengikut jarak dan kiraan sama dengan barisan hadapan. b. Tutup barisan Arahan kawad: Tutup Barisan........Grak Pergerakan: 1. Anggota barisan hadapan membuat pergerakan sepertimana anggota barisan belakang semasa Buka Barisan (Mengundur). 2. Bagi anggota barisan belakang pula membuat pergerakan sepertimana anggota barisan hadapan semasa pergerakan Buka Barisan (langkah ke hadapan). 1.12Berpusing a. Berpusing ke kanan b. Berpusing ke kiri Arahan kawad: Bergerak ke kanan, kanan....... Sing Arahan kawad: Bergerak ke Kiri, kiri ....... Sing

c. Berpusing ke belakang

Arahan kawad: Bergerak ke kiri, Belakang ........ Sing (Kedudukan skuad dalam tiga barisan memanjang. Barisan hadapan (Penanda) berada di sebelah kiri). Arahan kawad: Bergerak ke Kanan, Belakang...Sing

SESI PETANG

ARAHAN KAWAD KAKI STATIK UNIT BERUNIFROM SMK SUKAU KINABATAN 2013

Arahan kawad: Menghadap ke Belakang, Belakang.... Sing Arahan kawad: Menghadap ke Hadapan, Belakang.... Sing d. Berpusing separuh kanan e. Berpusing separuh kiri 1.13Bersurai dan keluar baris a. Keluar baris b. Bersurai Arahan kawad: Ber.........surai Arahan kawad: Pegawai di padang/ dalam baris, Ber........surai Arahan kawad: Tinggi ke Kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan....Paras Arahan kawad: Dari Kanan.......Nombor Arahan kawad: Ganjil satu langkah ke hadapan, genap satu langkah ke belakang......... Grak Arahan kawad: Penanda diam, ganjil ke kanan, genap ke kiri, kanan dan kiri......... Grak Arahan kawad: Jadikan tiga barisan di hadapan saya, dari kiri/kanan....cpat jalan ST JOHN AMBULANCE 8 SESI PETANG Arahan kawad: Bergerak ke kanan, Separuh.......Kanan. Arahan kawad: Bergerak ke kiri, Separuh.......Kiri. Arahan kawad: Keluar......Baris

1.14Paras

ARAHAN KAWAD KAKI STATIK UNIT BERUNIFROM SMK SUKAU KINABATAN 2013

Awal, semua pelajar harus dalam keadaan 1 baris. 1. BARIS SEDIA 2. PANDANG DEPAN 3. SENANG DIRI 4. REHATKAN DIRI 5. BARIS. KAWAD (DARIPADA SATU BARIS, JADIKAN TIGA BARIS) HUKUMAN : BARIS! DARI KANAN ......NOMBOR! HUKUMAN : NOMBOR GANJIL SATU LANGKAH KE HADAPAN, NOMBOR GENAP SATU LANGKAH KE BELAKANG......GERAK HUKUMAN : ORANG KANAN SEKALI, DIAM, NOMBOR GANJIL KE KANAN, NOMB0R GENAP KE KIRI. BARISAN KANAN DAN KIRI......PUSING HUKUMAN : JADIKAN TIGA BARISAN......CEPAT JALAN. KE KANAN LURUS PANDANG DEPAN BERGERAK KE KANAN BERTIGA-TIGA KE KANAN PUSING BERGERAK KE KIRI BERTIGA-TIGA KE BELAKANG PUSING (KAKI KANAN) TUKAR LANGKAH CEPAT, CEPAT JALAN (KAKI KANAN) BARIS HENTI(KAKI KIRI) BARIS AKAN MENGHADAP KE HADAPAN KE KANAN PUSING KE KANAN LURUS PANDANG DEPAN Buka/ tutup Barisan a. Buka Barisan Arahan kawad: Buka Barisan....... Grak Pergerakan: 1. Dengan pantas semua anggota barisan hadapan ambil satu langkah ke hadapan sejauh 30 inci dengan kiraan Satu. 2. Ambil satu langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci dengan kiraa Dua. 3. Angkat kaki kiri separas angklet dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan dengan kiraan Tiga balik ke kedudukan sedia. 4. Bagi anggota barisan belakang, pergerakan dibuat secara mengundur dua langkah ke belakang dimulakan dengan kaki kiri mengikut jarak dan kiraan sama dengan barisan hadapan.

b. Tutup barisan

Arahan kawad: Tutup Barisan........Grak 9 SESI PETANG

ARAHAN KAWAD KAKI STATIK UNIT BERUNIFROM SMK SUKAU KINABATAN 2013

Pergerakan: 1. Anggota barisan hadapan membuat pergerakan sepertimana anggota barisan belakang semasa Buka Barisan (Mengundur). 2. Bagi anggota barisan belakang pula membuat pergerakan sepertimana anggota barisan hadapan semasa pergerakan Buka Barisan (langkah ke hadapan).

10

SESI PETANG

Anda mungkin juga menyukai