PERHITUNGAN ATAP

:
( ATAP BANGUNAN MULTIPURPOSE)

Kuda - kuda atap : WF Cas 600 x 200 x 8 x 13

Kuda - kuda atap : WF 250 x 125 x 6 x 9

Pembebanan :

Pembebanan :

Beban pada atap Q =

:

Jarak Kuda - kuda =
Jarak Kuda - kuda =

57 kg/m2

Beban pada atap Q =

2.5 m
2m

Jarak Gording
=
Jarak Kuda - kuda =

:

57 kg/m2
1.5 m
2.5 m

Beban pada Kuda - kuda WF :

Beban pada Kuda - kuda WF :

Beban terbagi rata q = Q x L = 57 x 2,5

Beban terbagi rata q = Q x L = 57 x 1,5

q =

q =

142.5 kg/m'

85.5 kg/m'

Beban terpusat P1 = (57 x 2,5) x (4 + 3,25)

Beban terpusat P1 = (57 x 2,5) x (4 + 3,25)

P1 =

P1 =

1033.125 kg

1033.125 kg

Beban terpusat P2 = (57 x 2,0) x (3,25 + 2,75)
P2 =

684 kg

Kuda - kuda atap : WF 200 x 100 x 5,5 x 7

Kuda - kuda atap : WF 350 x 175 x 7 x 11

Pembebanan :

Pembebanan :

Beban pada atap Q =

:

Jarak Kuda - kuda =

57 kg/m2

Beban pada atap Q =

2.5 m

Jarak Kuda - kuda =

:

57 kg/m2
3.3 m

Beban pada Kuda - kuda WF :

Beban pada Kuda - kuda WF :

Beban terbagi rata q = Q x L = 57 x 2,5

Beban terbagi rata q = Q x L = 57 x 3,3

q =

q =

142.5 kg/m'

188.1 kg/m'

PERHITUNGAN IKATAN ANGIN ATAP
b = arc tan ( 5.75 /

6 ) =

43.76

0

PEMBEBANAN
A. Beban Tetap
B. Beban Sementara

(N)
(N)

= N/cos b
= N/cos b

=
=

1175.46
1944.60

/cos
/cos

43.76 =
43.76 =

PERHITUNGAN BATANG TARIK
f > L/500
=
600
/ cos
43.76 / 500 =
A. Beban Tetap
A = N/s =
1628.09 / 1600 =
1.02 cm^2
d = (4*A/3.14)^0.5 =
1.14 cm
B. Beban Sementara
A = N/s = 2693.39 / 2080 =
1.29 cm^2
d = (4*A/3.14)^0.5 =
1.28 cm
Jadi dipakai besi beton f
16 mm

1.6621 cm

KONTROL TERHADAP SYARAT PPBBI (pasal 7.4.2)
h/L >= (0.25*Q/(E*Atepi))^0.5
h =
6 m
L = (
40 + 2* 1.5
) / cos
15 = 44.518 m
Q = n*q*L*dk = 2 * 30.33 * 44.518 *
6 = 16200.311 kg
Atepi
= b * ts = 125 * 9 =
1125 mm^2 = 11.25 cm^2
6 / 44.518 >= (0.25* 16200.311 / (2.1*10^6*
11.25 ))^0.5
0.13
>=
0.01
.... OK

1628.09
2693.39

kg
kg

PERHITUNGAN GORDING
DATA :

GORDING : 125.50.20.2,3
CNP
0

KEMIRINGAN ATAP
(a) =
15
JARAK GORDING
(Lg) =
1.5 m
JARAK SAGROD
(Ls) =
2
m
JARAK KAP
(L) =
6
m
BERAT ATAP
=
7
kg/m^2
LEBAR BENTANG
=
40
m
JARAK GRID VERTIKAL PERTAMA (KANOPI)
JARAK VERTIKAL KEDUA
JARAK ANTAR GRID VERTIKAL
JUMLAH GORDING PADA L1
JUMLAH GODING PADA L2
JUMLAH GORDING PADA L3
TINGGI KOLOM

h =
b =
A =
W =
Ix =
Iy =
(L1)
=
(L2)
=
(L3)
=
=
=
=
(hk)
=

125
50
5.747
4.51
137
20.6
1.5
5.75
5.75
2
5
5
6

mm
mm
cm^2
kg/m
cm^4
cm^4
m
m
m
buah
buah
buah
m

ts =
tb =
ix =
iy =
Wx =
Wy =

2.3
2.3
4.88
1.89
21.9
6.22

mm
mm
cm
cm
cm^3
cm^3

PEMBEBANAN :
A. Beban Mati :
- Beban Atap
- Berat Sendiri Gording
- Berat Alat Penyambung
B. Beban Hidup
- Beban Air Hujan (Qh)

=
7
=
= 0.1*(

*
10.5

1.5

=
=
+ 4.51 ) =
Qm
=

= 40-0.8*
a
=
20 * 1.5 * cos
=

a

- Beban Terpusat (P)
C. Beban Angin
Angin dari sampin kiri = kanan
- Di pihak angin
= (0.02*a-0.4) * 25 * Lg
- Di belakang angin
= - 0.4 * 25 * Lg
Angin dari depan
= - 0.4 * 25 * Lg

10.5
4.51
1.50
16.51

kg/m
kg/m
kg/m
kg/m

=
=
=

28
kg/m^2 ..harus<=20 kg/m^2
28.98 kg/m
100 kg

=
=
=

-3.75 kg/m
-15 kg/m
-15 kg/m

PERHITUNGAN MOMEN
A. Akibat Beban Mati
Mmx = 1/8 * Qm * cosa * L^2
= 71.77
Mmy = 1/8 * Qm * sina * Ls^2 =
2.14
B. Akibat Beban Hidup
- Beban Air Hujan
Mhhx = 1/8 * Qh * cosa * L^2 = 125.95
Mhhy = 1/8 * Qh * sina * Ls^2 =
3.75
- Beban Pekerja
Mhpx = 1/4 * P * cos a * L
= 144.88
Mhpy = 1/4 * P * sin a * Ls
= 12.95
C. Akibat Beban Angin
- Di Pihak Angin
:
Max = 1/8 * Qa
- Di Belakang Angin
:
Max = 1/8 * Qa
- Angin dari depan
:
Max = 1/8 * Qa

Kombinasi Pembebanan :

kg m
kg m

kg m
kg m
kg m
kg m
* L^2
* L^2
* L^2

=
=
=

+

-16.88 kg m
-67.5 kg m
-67.5 kg m

9*25 = 206.88 = 216.14 + 0 = 2.73 kg 1..9*25 = 281.45 cm .5 * P' + P" = R3 = 3 * P' + P" = R4 = 1.14 + 12.Akibat Beban Terpusat terhadap Sumbu Y f = 3.. q = 16.33 cm .33 = 182.73 kg 722..5*0.77 + 0 = 71.27 kg m My = 2. Pembebanan Sementara (Beban Tetap + Angin Samping) Mx = 71. < 3.33 kg/m^2 .33 PERHITUNGAN GAYA NORMAL TEKAN PADA GORDING Hubungan Gording dengan Rafter Direncanakan rafter CASTELLA 375.5 * P' + P" = RA = Gaya batang maximum (N) .Beban Mati + Pekerja fx = 5*Qx*L^4/(384*E*Ix) + Px*L^3/(48*E*Ix) = 2..Akibat Beban Sementara R1 = R1 + R1' = 180.5*L3/2*(2*hk+(L2+L3/2)*tana+(L2+L3)tana)*0. < 3..125 h = 375 mm tb = 6 mm b = 125 mm ts = 9 mm Pkuda-kuda = Asayap *s = (b*ts)*1600 = 18000 kg P' = 0.01*Pkuda-kuda = 180 kg Hubungan Gording dengan Ikatan Angin P" = P'+0.14 + 0 = 2. Harus <= 1600 kg/cm^2 Kontrol Lendutan : .5 + 20 * cos Pengaruh Angin Pada Gording R1' = 0 kg R2' = 0..51 / = 180 + 0.005*n*dk*dq*q ....3 cm fy = Py*Ls^3/(48*E*Iy) = 0.77 + 144.56 cm .9*25 = 487.95 = 15.67 cm .Beban Mati + Air Hujan fx = 5*Qx*L^4/(384*E*Ix) = 2.83 kg R4' = 0.. < 3.12 cm .A.5*L2/2*(2*hk+L2/2*tana)*0.14 kg m c.81 kg/cm^2 ..53 kg R3' = 0..65 kg m My = 2..0998 cm .5 * 30.. < 3.3 cm ..33 3. < fy = 5*Qy*Ls^4/(384*E*Iy) + Py*Ls^3/(48*E*Iy) = 0.5*0.33 cm .19 kg = RA-R1-R2 = 180.Akibat Beban Tetap R1 = P' = R2 = 1.73 kg + 1808..00 kg 1175...77 kg m My = 2.5 = 4.Akibat Beban Mati + Hidup f = 1/180 * L = 3.33 cm fy = 5*Qy*Ls^4/(384*E*Iy) = 0.00 kg 452. Pembebanan Sementara (Beban Tetap + Angin Depan) Mx = 71.77 + -67.73 kg 452.14 kg m Kontrol Tegangan : smax = Mx/Wx + My/ Wy = 1231.5*0.088 kg m B. Pembebanan Tetap (Beban Mati + Hidup) Mx = 71.005*2* 6 * 1.5*(L2+L3)/2*(2*hk+L2/2*tana+(L2+L3/2)*tana)*0..46 kg 15 = 30.31 kg Kombinasi Pembebanan ..

747 * 1851.2 kg/cm^2 ly = Lky/iy = 200 / 1..09 kg/cm^2 N/A+q*Mx/Wx+My/Wy = Jadi profil gording CNP 1231. harus <= 2080 kg/cm^2 .60 = 5.46 = 9.70 ny = A*sEy/N = 5....9177 ..05 wmax*N/A+q*nx/(nx-1)*bx*Mx/Wx+by*ny/(ny-1)*My/Wy = 861.R2 = R3 = R4 = R2 R3 R4 + + + R2' R3' R4' RA Gaya batang maximum = = = = (N) 659. Jadi q = lx = Lkx/ix sEx = = 600 / 4.Untuk Beban Sementara nx = A*sEx/N = 5.95 . sEy = 1851.60 = 4.13 kg/cm^2 q = 5*s/(skip*(8-3*Mx1/Mx2)) = 1.60 kg PERSAMAAN INTERAKSI h/tb = 54.Untuk Beban Tetap nx = A*sEx/N = 5.. harus <= 1600 kg/cm^2 ..82 ..22 1 kg/cm^2 N/A+q*Mx/Wx+My/Wy = 904.3 / 1944.6046 skip = s/wy = 997.747 * 1371..00 ..47 wmax*N/A+q*nx/(nx-1)*bx*Mx/Wx+by*ny/(ny-1)*My/Wy = 966...3 kg/cm^2 .Penampang L/h = 16.35 < 75 ...3 ..20.2 / 1944.88 = 122..00 < 1...12 kg/cm^2 .50..04 kg + 2783..05 ny = A*sEy/N = 5.25 * b/ts = 27.2 / 1175. harus <= 1600 kg/cm^2 .81 kg/cm^2 125.62 cm^2 liy tepi = (Iy/(2*A')^(1/2) = 2.2..747 * 1851.85 = RA-R1-R2 = 1944... wy = 1.46 = 6.33 .26 kg 1210.. 1371.89 = 105.17 berubah bentuk A' = Asayap + 1/6 Abadan = 1...3 / 1175. harus <= 2080 kg/cm^2 Aman digunakan wmax = 2.747 * 1371.56 kg 734.. harus >=1.52 cm ly = Lky/liytepi = 79.

s<=20 kg/m^2 .

00 = ###### ny = A*sEy/N = 5.00 = #REF! wmax*N/A+q*nx/(nx-1)*bx*Mx/Wx+by*ny/(ny-1)*My/Wy = #REF! kg/cm^2 N/A+q*Mx/Wx+My/Wy = # kg/cm^2 . Beban Tetap Mx = 21664.55 15 * 2 = = 15..00 = ###### wmax*N/A+q*nx/(nx-1)*bx*Mx/Wx+by*ny/(ny-1)*My/Wy = #REF! kg/cm^2 N/A+q*Mx/Wx+My/Wy = # kg/cm^2 .747 * 1851. f > 150 / 500 = 0...5 = 0....0 * sin P* sin a Rx3 = = 100 * sin 15 gording dan dianggap ada 3 pekerja 15.66 cm .73 kg m kg 51410.. Terhadap Beban Tetap nx = A*sEx/N = #REF! * 0 / 0.01 ) = 400..01 25.35 cm^2 d = (4*A/3. Terhadap Beban Sementara nx = A*sEx/N = 5......73 * 2 * tan 15 = 297.89 554..PERHITUNGAN SAGROD PEMBEBANAN A Beban Mati = B Beban Hidup .3 / 0.58 + 29746. Beban Sementara Mx = My = Nt = = 148.0 * sin a * Ls = 29. harus <= 1600 kg/cm^2 .84 / 1600 = 0.319 = My = 15.84 Msagrod x = 148. harus <= 1600 kg/cm^2 .03 kg 15 * 2 = 8.55 + 3 Rx1 = Qm * sin a * Ls = 16.747 * 1371.89 = 223.46 Kombinasi Beban A.51 * sin Rx2 = 29.55 + Rx = 17 * 8.2 / 0.Beban Terpusat = Pada satu sisi ada 17 Rx = 17 * ( 8. harus <= 1600 kg/cm^2 B.44 kg Rx max = * 25.90 kg cm Kontrol Tegangan A.14)^0.087521 kg cm Nt = B. harus <= 1600 kg/cm^2 .Beban Air Hujan = ..30 cm Ateras = F/s = 554.. dipakai besi beton polos f 8 mm PEMERIKSAAN GORDING PADA PUNCAK RAFTER AKIBAT SAGROD Beban Py = Rx * tan a = 554.84 kg PERHITUNGAN BATANG TARIK f > Lg/500 ...00 = #REF! ny = A*sEy/N = #REF! * 0 / 0.

01 kg 25.55 kg 15.8.89 kg harus <= 1600 kg/cm^2 harus <= 1600 kg/cm^2 .

40 0.00 3.40 s ijin baut = 4000 kg/cm2 P geser baut = 0.40 0.3 904.00 3.PERHITUNGAN BAUT TRUSS10 Nomor Batang 16 17 18 19 20 Gaya Normal N.3 904.00 0.3 904.40 0.6 x A x s x n A = Luas baut n = jumlah baut P geser baut kg 904.40 0.55 H70~0.55 H70~0.55 3.00 3.3 N < P ges baut ok ok ok ok ok .55 H70~0. ( kg ) + + + - 5 202 270 36 36 Profil Terpakai Jumlah baut f baut cm H70~0.55 H70~0.00 3.3 904.

0 0.79 3952 24.0 42.0 0.7 B170 WF 446X199X8X12 15711 2302100 16 16 75.0 0.895 3794.40 923.1 64.6 26.2 67.0 57.5 0.0 56.0 0.0 0.32 3858 0.2 67.6 36.0 0.2 90.32 564.0 12.84 5546 0.0 0.0 82.0 58.DESAIN KEKUATAN SAMBUNGAN Mutu Baja : Fe 360 Ty = 2400 kg/cm2 Tijin = 1600 kg/cm2 Ttarik = 1120 kg/cm2 Mutu Baut : Fe 360 Tshear= Kode Profil Sambungan BALOK Geser [kg] Momen Lentur [kgcm] Baut f baut jumlah B223 WF 346X174X6X9 9720 1250000 16 B110 WF 250X125X6X9 4870 470000 B157 WF 396X199X7X11 13620 B222 WF 298X149X5.0 8730 834100 16 10 45.752 4671.0 0.7 27.0 70.2 43. geser ( T shear ) PORTAL : KET .415 3038.0 Total d2 Teg.0 16 6 36.00 403.0 2152100 16 12 65.0 0.0 B333 WF 582X300X12X17 33398 5291700 16 18 102.0 0.5 B200 WF 500X200X10X16 17571 3876100 16 18 86.0 0.0 0.3 0.0 36.0 0.5 B184 WF 600X200X11X17 22845 4232200 16 20 106.290 5310.67 4203 d10 d11 0.0 0.2 44.0 0.7 79.idiil 403.6 20.0 8897.0 0.3 53.0 31833.4 37.0 0.0 0.0 0.46 434.0 0.8 0.0 0.0 13134.0 76.92 0.6 10.0 0.0 0.0 0.789 5433.0 Teg.85 3131 0.0 18356.20 488.00 568.0 94.397 4085.00 485.0 0.96 5521 0.0 11.9 32.tarik (T tarik) Teg.0 0.0 33.0 0.0 0.5 48.0 17.2 51.0 50727.6 12.5X8 960 kg/cm2 d1 d2 d3 d4 jarak baut[cm] d5 d6 d7 d8 d9 12 55.0 0.4 10.0 22.8 15.623 3860.0 72389.34 3799 3170.0 78055.0 0.39 4747 34.0 46.6 20.5 23.065 3734.7 30.8 0.

52 kg/cm^2 t = D/(n*A) = -62..02 kg/cm^2 si = (smax^2+3*t^2)^0..52 kg/cm^2 t = D/(n*A) = -62.5 * 18 <= s <= 7 * 18 45 mm <= s <= 126 mm Jarak antar baut = 100 mm h1^2 = 100 cm^2 h2^2 = 400 cm^2 h3^2 = 900 cm^2 h4^2 = 1600 cm^2 h5^2 = 2500 cm^2 + Sh^2 = 5500 cm^2 Tmax = M*h5/(2*Sh^2) = -3625..05 kg D*cosa + N*sina = V = -2059.02 kg/cm^2 si = (smax^2+3*t^2)^0.05 kg N = -893.PERHITUNGAN SAMBUNGAN SAMBUNGAN RAFTER DAN KOLOM M = -797646 kg cm D = -1893.05 kg V = D*cosa + N*sina = -2059..56 kg/cm^2 .5 * 18 <= s <= 7 * 18 45 mm <= s <= 126 mm Jarak antar baut = 100 mm h1^2 = 100 cm^2 h2^2 = 400 cm^2 h3^2 = 900 cm^2 h4^2 = 1600 cm^2 h5^2 = 2500 cm^2 + Sh^2 = 5500 cm^2 Tmax = M*h5/(2*Sh^2) = -3625. <= 1600 kg/cm^2..5 = 1429.5434 cm^2 Jumlah baut yang digunakan (n) = 12 buah Jarak antar baut : 2.723 kg H = D*sina + N*cosa = -1352.66 kg smax = Tmax/A = -1425. OK .05 kg N = -893.746 kg Dipakai diameter baut f 18 mm ..5 d <= s <=7 d 2..5434 cm^2 Jumlah baut yang digunakan (n) = 12 buah Jarak antar baut : 2.66 kg smax = Tmax/A = -1425.56 kg/cm^2 .. <= 1600 kg/cm^2.723 kg H = D*sina + N*cosa = -1352. A = 2... A = 2.5 = 1429...746 kg Dipakai diameter baut f 18 mm ..5 d <= s <=7 d 2.. OK SAMBUNGAN PUNCAK RAFTER M = -797646 kg cm D = -1893...

.5 d <= s <=7 d 2.5 * 18 <= s <= 7 * 18 45 mm <= s <= 126 mm Jarak antar baut = 100 mm h1^2 = 100 cm^2 h2^2 = 400 cm^2 h3^2 = 900 cm^2 h4^2 = 1600 cm^2 h5^2 = 2500 cm^2 + Sh^2 = 5500 cm^2 Tmax = M*h5/(2*Sh^2) = -3625..723 kg H = D*sina + N*cosa = -1352.05 kg N = -893..52 kg/cm^2 t = D/(n*A) = -62..56 kg/cm^2 .02 kg/cm^2 si = (smax^2+3*t^2)^0...SAMBUNGAN KOLOM DAN CRANE M = -797646 kg cm D = -1893.. <= 1600 kg/cm^2.66 kg smax = Tmax/A = -1425.746 kg Dipakai diameter baut f 18 mm .723 kg H = D*sina + N*cosa = -1352...5434 cm^2 Jumlah baut yang digunakan (n) = 12 buah Jarak antar baut : 2.5434 cm^2 Jumlah baut yang digunakan (n) = 12 buah Jarak antar baut : 2. OK SAMBUNGAN ANTAR RAFTER M = -797646 kg cm D = -1893.5 = 1429. A = 2...05 kg V = D*cosa + N*sina = -2059.52 kg/cm^2 t = D/(n*A) = -62.56 kg/cm^2 ..05 kg V = D*cosa + N*sina = -2059..5 * 18 <= s <= 7 * 18 45 mm <= s <= 126 mm Jarak antar baut = 100 mm h1^2 = 100 cm^2 h2^2 = 400 cm^2 h3^2 = 900 cm^2 h4^2 = 1600 cm^2 h5^2 = 2500 cm^2 + Sh^2 = 5500 cm^2 Tmax = M*h5/(2*Sh^2) = -3625. A = 2..66 kg smax = Tmax/A = -1425. OK .746 kg Dipakai diameter baut f 18 mm .5 = 1429.. <= 1600 kg/cm^2..05 kg N = -893.5 d <= s <=7 d 2.02 kg/cm^2 si = (smax^2+3*t^2)^0.

5 d 2.5 = SAMBUNGAN BADAN RAFTER x cm 1 2 3 4 y cm 0 7 0 7 S(x2+y2) = x2 cm2 637.9 kg 602 ..96 kg/cm^2 = 321....0096 cm^2 = 9 buah <= s <= 7 d 16 <= s <= 7 * 16 mm <= s <= 112 mm mm y2 cm2 0 0 7 7 0 0 49 0 0 49 49 49 98 98 4(98+98) = 784 cm2 Kx = M x y max S(x2+y2) = 68800 x 7 784 = 614 kg Ky1 = M x x max S(x2+y2) = 68800 x 7 784 = 614 kg Ky2 = D = = 66.PERHITUNGAN SAMBUNGAN SAMBUNGAN RAFTER DAN KOLOM ( c10 dengan b11 ) M = 68829 kg cm D = 602 kg N = 151 kg V = D*cosa + N*sina = H = D*sina + N*cosa = Dipakai diameter baut f Jumlah baut yang digunakan (n) Jarak antar baut : 2. A = 2.35 kg/cm^2 16 * mm ...5 40 Jarak antar baut = 70 no 614 kg 210 kg 16 mm .5 d 2.31 kg 317.... A = 2. OK ( B 11 ) M = 68800 kg cm D = 602 kg Dipakai diameter baut f Jumlah baut yang digunakan (n) Jarak antar baut : 2..0096 cm^2 = 10 buah <= s <= 7 d * 16 <= s <= 7 * 16 mm <= s <= 112 mm mm .13 kg/cm^2 29. <= 1600 kg/cm^2..5 40 Jarak antar baut = 90 h1^2 = 81 cm^2 h2^2 = 324 cm^2 h3^2 = 729 cm^2 h4^2 = 1296 cm^2 + Sh^2 = 2430 cm^2 M*h5/(2*Sh^2) Tmax = = smax = Tmax/A = t = D/(n*A) = si (smax^2+3*t^2)^0.

14 x d = 2573 kg = 614 + 66.5 x 0.4 x 1600 = 2329 kg ( menentukan ) = = 917 kg < 2329 kg .25 x 3.9 2 = 681 kg ( 614^2 + 681^2 )^0.6 x 1600 ns = t x d x 1.5 ng = 0.n baut 9 Ky = Ky1 + Ky2 K = ( Kx2 + Ky2)^0.

.. OK .<= 1600 kg/cm^2.

67 767.40 321.2 4 15.98 3000 ok 5 SB5 WF 400.32 3000 ok 3 SB3 WF 450.6* sijin ( kg/cm2) KET 1 SB1 WF 250.200 4274 2.150 5566 2.40 488.9 2 5.51 3000 ok 2 SB2 WF 300.200 7164 2.PERHITUNGAN SAMBUNGAN BAUT ( PIN JOINT ) sijin= No 5000 kg/cm2 Type Balok Profil (HTB) Gaya geser ( kg ) Dia Baut (cm) Jumlah Luas ( cm2) t (kg/cm2) t ijin 0.39 3000 ok 4 SB4 WF 350.2 3 11.2 3 11.175 3670 2.20 471.40 374.97 3000 ok .2 3 11.125 4350 1.

200.8 cm Gaya Dalam ( Output SAP'90 ) M = N = 1550600 kgcm 6469 kg Tegangan Rafter s = w.1 cm2 1190 cm3 16.8.13 A = Zx = ix = 84.PERHITUNGAN RAFTER Dipakai profil : WF 400.1 cm2 1190 cm3 16.34 < 1600 kg/cm2 ( ok ) .200.13 A = Zx = ix = Gaya Dalam ( Output SAP'90 ) M = N = 84.0188 w = kg/cm2 PERHITUNGAN KOLOM BAJA Dipakai profil : WF 400.8 cm 1703200 kgcm 5102 kg 2.11905 ^-----------> s = 1483.5 m 110.8.N/A + M/Zx Lk = l = Lk/ ix = 18.

3 cm 24.5996 w = kg/cm2 1.3 x 30 x 132 x 0.Tegangan Rafter s = w.x x I = = = 132 / 139 24.714286 ^-----------> s = 1498.N/A + M/Zx Lk = l = Lk/ ix = 6m 35.11 < PERHITUNGAN ANGKER PERLETAKAN KOLOM direncanakan plat baja : 500 x 300 x 10 s = N/A + M/W s max = N/A + M/W = 5102/(50x30) + 1703200x6/(30x50^2) = 139 kg s min = N/A + M/W = 5102/(50x30) .1703200x6/(30x50^2) = -132 kg Tegangan minimum harus dipikul angker x / 45 .5 1600 kg/cm2 ( ok ) .

= F Dipakai 8 f 22 = I/s 48144/1600 48144 kg = 30 cm2 ( F = 30. Pondasi Srauss ( pondasi dalam ) : Kondisi tanah dianggap cukup baik Direncanakan : 1. Pondasi Footing Tegangan ijin tanah = 2500 ton kg/m2 Beban yang bekerja diterima oleh pondasi dangkal sampai tegangan 2500kg/m2 sisanya diterima strauss . yaitu : 1. Strauss f 30 cm .4 cm2 ) PERHITUNGAN PONDASI Direncanakan dengan 2 macam pondasi.5 m P allow = 10 1. Pondasi Footing ( pondasi dangkal ) : 2.13. L = .

66 cm2 iy = 2.25 b/ts --------------- h/tb = 41.PERHITUNGAN KOLOM WF 250 X 125 X 6 X 9 h = 25.36 ya 179.1) b ny ny / (ny .2 (A .00 Lkx = = wx sEX 500 1.5 4104 kg/cm2 kgm <s .35 kg/cm2 kgm kgm --> ^-------------> ^-------------> ^-------------> 1.84 q = lx lx = = Lkx / ix ly ly = = Lky / iy nx = nx = = = ny = = 48.00 10.570 = --------> kip = 3.92 s /w = 1184.40 cm4 cm Zy = = 47.291 Lky = 500 151.90 cm A = 37.00 cm4 Zx = 324.81 = 1.0 cm tb = 0.010 0.1) 17.49 = 1.25 b/ts = Penampang berubah bentuk ? --------A' = A sayap + 1/6 A badan A' = iA' = (1/2 Iy)/A l l = = Lky/iA' 13.057 Mx = 1109.08 nx / (nx .00 Iy = ix = 294.67 L/h = 36.45 cm kg/cm2 4353 kg/cm2 )/ N --------------> N = 8867 kg )/ N -------------> N = 8867 kg 97.79 cm Ix = 4050.00 1.07 = 23029 wy = sEy = 1. sEX cm2 cm cm ------------> w= 1.3 mx1 = 0 mx2 = 4104 0.5 cm ts = 0.60 (A . sEy 18.00 1600 L = 900 s cm3 cm3 kg/cm2 KIP : ----h/tb < 75 L/h cm ---------------------- > 1.60 cm b = 12.

00 cm3 ix = 14.94 s /w = 490.26 kg/cm2 mx1 = q 19.1) b ny = = ny = ny / (ny .95 = 1.70 cm b = 17.89 ya kgm 1.073 Mx = 11575 kgm My = 0 kgm 2299.95 cm Ix = 13600.82 --------> --- Lkx = -----> nx / (nx .46 sEX = sEy = -----> 151.59 Faktor tekuk : -------------Gb = Ga = 1 Lb = 3000 Ga = 5.077 = 4.14 1.15 wx = wy = 12330 kg/cm2 897 kg/cm2 )/ N ---> N = 3836 kg )/ N ---> N = 3836 kg 202.WF 350 X 175 X 7 X 11 h = 35.5 cm ts = 1.00 L/h = 17.5 cm2 cm cm ------------> 8639 mx2 = -11575 kgm -------->diambil 1.1) (A . sEy 14. sEX --- cm 4.85 (A .9 600 1.59 = w= 3.25 b/ts = Penampang berubah bentuk ? -----A' = A sayap + 1/6 A badan A' = iA' = (1/2 Iy)/A l l = = Lky/iA' 23.00 cm4 Zy = 112.617 --------> kip = Lky = 600 129.70 cm s L = 600 cm = 1600 kg/cm2 KIP : ----h/tb < 75 L/h ---------------------- > 1.00 cm3 Iy = 984.25 b/ts --------------- h/tb = 50.000 (jepit) (Ic/Lc) / (Ib/Lb) k = lx lx = = Lkx / ix ly = Lky / iy ly = nx = nx = cm 1.00 cm4 Zx = 775.0 cm tb = 0.70 = 40.14 cm2 iy = 3.10 cm A = 63.005 0.76 = 1.4 kg/cm2 <s = 1600 kg/cm2 .

1ST 2ND .5TH 6TH .16TH C13 C14 C14A C15 C16 C16A C16B C17 C18 C19 1000 X 1000 900 X 900 850 X 850 800 X 800 700 x 700 600 x 600 300 X 1200 300 X 1100 300 X 1000 300 X 950 300 X 900 300 X 850 300 X 800 300 X 800 300 X 750 300 X 700 300 X 650 300 X 600 900 x 900 850 x 850 800 x 800 750 X 750 700 X 700 600 X 600 400 X 1200 400 X 1100 400 X 1000 400 X 950 400 X 900 400 X 850 400 X 800 400 X 800 400 X 750 400 X 700 400 X 650 400 X 600 (400X800)+(400X1200) 400 X 1100 400 X 1000 400 X 950 400 X 900 400 X 850 200 X 1200 200 X 1100 - - - - 700 X700 600 X 600 - - - - 700 X700 - - - - - 2(300 X 1200) apartment area hotel area swimming.17TH 18TH .5TH 6TH .10TH 11TH .13TH 14TH .21TH 22TH .driveway.9TH 10TH .13TH 14TH .1ST 2ND .17TH 18TH .office area COLUMN B2 .28TH C1 C2 C3 C4 C5 C6 1200 X 1200 1100 X 1100 1000 X 1000 900 X 900 800 X 800 700 X 700 600 X 600 1000 X 1000 900 X 900 850 X 850 800 X 800 750 X 750 700 X 700 600 X 600 800 X 800 700 X 700 600 X 600 - - - - 700 x 700 - - - - - - - - - - - - 700 X 700 600 X 600 - - - - - COLUMN B2 .22TH C7 C8 C9 C10 C11 C12 1000 X 1000 900 X 900 850 X 850 800 X 800 750 X 750 700 X 700 600 X 600 1200 X 1200 1100 X 1100 1000 X 1000 900 X 900 800 X 800 700 X 700 600 X 600 1000 X 1000 900 X 900 850 X 850 800 X 800 750 X 750 700 X 700 600 X 600 900 x 900 850 x 850 800 x 800 750 x 750 700 x 700 650 x 650 600 X 600 700 X 700 - - - - - - 350 X 600 - - - - - - COLUMN B2 .1ST 2ND .13TH 14TH .gymnasium area COLUMN B2 .9TH 10TH .1ST 2ND .4TH 5TH -7TH 8TH .20TH 21TH .5TH C20 C21 800 X 800 600 x 600 700 x 700 - .

78 3.8126 (OK) .29 400 Momen = P = s l s = = = cm3 cm2 cm cm 495 kgm 10245 kg ( elemen 48) ( elemen 48) M/Zx + w.5.6.P/A Lk/I = 718.PERHITUNGAN KOLOM BAJA SC Profil Zx A I Lk = WF 300150.5805 < >>>>> w = 1600 kg/cm2 2.88 121.9 = = = = 481 46.

16 14.7 775 650 44 1.14 27.6 nx/nx-1 bx 1.6 s1 s2 kg/cm2 kg/cm2 170 67 s3 kg/cm2 228 s kg/cm2 1600 CALCULATION OF STEEL COLUMN generator house Element Profil A cm2 ix cm wx cm3 Lk cm l w sEx C1( 3 ) C2 ( 11 ) WF 350.D.8 63.7.5.008 1.161 35983 11750 M kgcm 415200 298200 N kg 18416 200 nx 123 1596 nx-1 122 1595 s1 s2 kg/cm2 kg/cm2 623 982 299 9 s3 kg/cm2 827 1628 s kg/cm2 1600 1600 .178 10706 M kgcm N kg 132100 3610 nx 187 nx-1 186 nx/nx-1 bx 1.TABEL PERHITUNGAN TEGANGAN KOLOM BAJA gen-hou as C.175.14 14.005 0.7.024 1.7 8.E Element Profil A cm2 ix cm wx cm3 Lk cm l w sEx 1 WF 350.24 775 184 350 350 24 42 1.11 WF 200.175.001 0.5.11 63.100.6 0.

150.8.6.150.8.6.300.14 1490 2138600 42 WF.13 1190 1832400 48 WF.150.300.5.6.450.25 WF.5. ( beban sementara ) Tegangan kg/cm2 1357 1457 1528 1535 1560 1157 1301 1371 908 1332 1438 1163 919 1280 1081 375 1048 1460 1200 823 1071 1435 1486 1071 1481 1540 1092 1269 1504 1627 978 972 1092 1352 1032 1618 1120 1345 1974 Ket OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK .150.14 1490 2206400 46 WF.300.14 1490 1611000 33 WF.400.400.5.400.27.13 1190 1768800 44 WF.200.13 1190 1227800 58 WF.5.6.150.5.9 625 844900 57 WF.9 481 652800 4&5 WF.8.150.9 481 436700 19&20 WF.200.5.6.300.9 625 749900 38 WF.32 WF.5.9.400.450.13 1190 979500 40 WF.150.8.200.9.6.6.200.9 625 700000 60 WF.400.200.150.6.13 1190 1936000 52 WF.200.13 1190 2348800 note : Untuk tumpuan " rigid joint " hounc belum diperhitungkan.200.8.5.6.5.8.200.300.6.300.9 481 738300 10&11 WF.5.6.5.9.9 625 856600 18 WF.150.400.9 481 525300 56 WF.400.24.400.30*1600= 2080 kg/cm2 Zx cm3 Momen kgcm 2&3 WF.150.13 1190 1523600 30.5.9 481 525300 49 WF.5.150.300.9 625 898700 23.150.6.150.400.300.9 481 735000 8&9 WF.400.13 1190 1163300 53 WF.5.450.200.150.8.14 1490 1732500 26.13 1190 1156100 55 WF.300.6.9 625 793100 50 WF.9.150.9 481 515200 45 WF.9 625 832600 21&22 WF.450.28 WF.150.13 1190 1247000 35 WF.9 481 700700 6&7 WF.300.TEGANGAN BALOK BAJA Tegangan ijin Lt.5.6.200.9 481 646800 61 WF. 2 No Element Profil = 1.9 625 975000 12&13 WF.6.9 481 180200 34 WF.14 1490 1369400 29 WF.200.300.400.200.400.5.150.400.9 481 515200 41 WF.400.400.200.6.400.5.300.31.5.200.9 625 722900 14&15 WF.6.5.400.9.9.200.9 625 813100 16&17 WF.8.150.14 1490 2240300 51 WF.6.8.5.450.6.9 625 1011200 59 WF.400.6.8.400.5.8.200.6.400.150.450.200.150.150.6.150.5.400.13 1190 1737600 37 WF.

16 17. sEx 1.4 (31a) .87 kgm q = lx = lx = Lkx / ix = : ( mx1 & mx2 = momen pada ujung kolom ) : ( syarat : | Mx1| < | Mx2 | diambil ----------> --> ^------> faktor tekuk Fe 360 ( tegangan Euler ( ly = ly = nx = nx = ny = ny = sEx) Lky / iy nx / (nx .00 ^---> pj. sEy 113.My/Zy s = N/A + q.21 = 9383 gaya aksial ( N ) = 2398 by = 0.5 cm tebal sayap ( ts ) = 0.16 = 1.N/A = 925.x (Lkx) = 67.019 (A .8.x ( Zx ) = 481.91 1600 = 3.nx/(nx-1).4 (31b) = 1432.Mx/Zx + My/Zy……………PPBBI 4.1 ) : panjang penjepitan h/tb < 75 L/h ( L ) = 150 cm ---------------------- > 1.6 2398 54. y ( Iy ) jari2 inertia sb x ( ix ) = = 293.25 b/ts --------------- h/tb = L/h = 1. x ( Ix ) = 9030. tekuk tegak lurus sb.q.F3F ) WF 375 X 125 X 6 X 9 PROFIL PAKAI : DATA PROFIL tinggi tampang ( h ) = 37.820 tegangan kip = = --------> s /w Lky = = cm2 3.44 = 4482 = 1. file : ASAHI2.18 s PERSYARATAN KIP ( PPBB1 5.145 cm 150 47.PERHITUNGAN RAFTER PROYEK : RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA SUBYEK : WARE HOUSE RAFTER : SB1 ( elemen 4-10.26 cm4 modulus tampang sb.y ( Zy ) = tegangan dasar baja BJ37 ( ) = 46.1 + bx.009 Mx= 6498 kgm My= 0 kgm s1 s2 = wmax.67 cm4 cm modulus tampang sb.61 momen inertia sb.90 luas tampang ( A ) = 28.05 = 1.70 cm : ( panjang tekuk arah tegak lurus sb y ) ----------> faktor tekuk Fe 360 ( ) = 1311.2 (A .1) ) 1.1 kg/cm2 < s ……PPBBI 4.25 b/ts = Penampang berubah bentuk ? --------A' = A sayap + 1/6 A badan A' = iA' = (1/2 Iy)/A l l = = Lky/iA' ya 14.92 cm2 jari2 inertia sb.60 lebar sayap ( b ) = 12.60 )/ N --> gaya aksial ( N ) = 0.8.91 47.1.1) bx = ny / (ny .y ( iy ) momen inertia sb.5 w kg/cm2 Mx1 = 2105 kgm Mx2 = 6498 0.5 cm tebal badan ( tb ) = 0.22 ^-----> faktor tekuk Fe 360 ( tegangan Euler ( )/ N --> sEy) 1200 wx ) wy ) = 1.ny/(ny-1).Mx/Zx kg/cm2 < + by.

50 4.36 cm kg/cm2 kg/cm2 kg kg .cm cm cm cm3 cm3 kg/cm2 62.00 17.

11 WF.60 1351.37 797.8 19 20.6.175.11 WF.14 84.65 1307.350.175.375.8.03 632.51 12.16 30.7.375.350.107 23 130.13 WF.14 84.16 30.128 22.39 1090.125.11 WF.9 WF.124 30.9 WF.12 63.87 1324.73.400.9 WF.101 102.77 82.62.125.03 632.175.7 129.400.125.375.375.400.400. Tampang Z.14 63.375.125.23 632.85 87.83 84. ( cm2) 561000 1026400 1110100 845100 942700 854200 1620300 1047700 1156700 610300 1034100 442500 1240200 731700 710700 490300 656300 400100 314100 650700 650700 647400 547700 647700 656300 692400 681200 529400 647700 656300 415100 415100 WF.13 WF.350.103 74.9 WF.87 972.37 944.65 826.8.8.22 1296.48 868.9 WF.6.16 30.90 4 5.12 63.125.12 63.TABEL PERHITUNGAN TEGANGAN BAJA BALOK BAJA s ijin = 1600 kg/cm2 Nomor Batang 1.16 ` M.11 WF.125.175.65 1290.14 84.9 63.56 72.375.9 WF.125 104.350.75 76.350.14 84.11 WF.99 570.16 30.175.11 WF.350.16 30.16 30.175.6.01 625.13 917.25 50.40 68.200.13 WF.6.125.6.125.16 30.6.10 94 112 Momen ( kg cm ) Profil Terpakai Luas A.200.350.175.02 787.16 30.375.65 1307.16 30.18 1102.24 632.375.375.375.6.200.11 WF.70 1296.200.400.375.6.16 30.7.16 30.11 WF.8.9 WF.8.16 30.45 792.9 WF.9 WF.125.7.14 84.13 WF.200.6.9 WF.6.125.7.14 84.6.88 89.89 826.125.6.125.350.200.7.12 63.16 30.8.14 30.350.125.375.9 WF.19 1361.48 131.13 WF.16 30.11 WF.13 917. ( cm3) 775 775 775 775 1190 775 1190 775 1190 775 1190 775 1190 775 1190 775 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 s ( kg/cm2) 723.2 39.7.7.6.9 WF.89 Keterangan ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok .375.6.175.9 WF.13 WF.6.97 1042.63 64.12 63.125.65 52.350.14 63.375.6.13 597.7.22 944.26 24.69 66.53.54 55.11 WF.125.100.67 61.18 944.39 1432.175.175.375.6.400.125.12 63.375.7.9 WF.9 WF.16 30.14 63.7.

` .

11 775 810 OK 14 & 30 6325 WF 350.175.175.7.11 775 826 OK 13 & 29 6280 WF 350.11 775 816 OK 1600 kg/cm2 Tegangan kg/cm2 keterangan .7.7.175.PERHITUNGAN TEGANGAN STRUKTUR BALOK CRANE ( DISAIN AWAL ) Posisi Beban No elemen 1 ( titik 16 ) 11& 12 2 ( titik 24 ) 3 ( titik 25 ) s ijin = Momen kgm Profil Zx cm3 6405 WF 350.

11 775 2.40 L/250 Syarat Lendutan tsb Berdasarkan Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Untuk Gedung 1987 Bab XV Psl.PERHITUNGAN DEFLEKSI STRUKTUR BALOK CRANE ( DISAIN AWAL ) Posisi Beban Bentang cm Defleksi cm Profil Zx cm3 defleksi ijin ( cm ) Keterangan 1 ( titik 16 ) 250 1.4 WF 350.7.1 .175.7.11 775 2.175.69 WF 350.7.175.11 775 2.72 WF 350. 15.00 2xL/250 ( cantilever) 2 ( titik 24 ) 600 0.40 L/250 3 ( titik 25 ) 600 0.

000 4.000 6.8 1/ 498.KONTROL LENDUTAN Joint Bentang (m) defleksi m ratio 52 53 77 78 79 80 81 82 83 84 85 65 66 39 4.000 6.3 1/ 436.01375 0.3 1/ 487.4 1/ 498.00397 0.01203 0.0 1/ 621.9 1/ 450.000 6.4 1/ 472.375 6.4 1/ 781.000 6.01333 0.000 6.0 1/ 678.01034 0.00668 0.150 5.01271 0.00618 0.8 1/ 580.00504 0.00701 1/ 1102.01203 0.01237 0.3 1/ 823.000 6.0 defleksi ijin = 1/250 L .000 6.01231 0.000 6.1 1/ 485.00645 0.375 4.475 0.150 4.1 1/ 970.

65 ( PPBBI ) .PERHITUNGAN ELEMEN TRUSS PROYEK : SUMI RUBBER INDONESIA SUBYEK : GOLFBALL FACTORY TRUSS : as X7 ( elemen 29 ) 2L PROFIL PAKAI : DATA PROFIL luas tampang ( A ) jari2 inertia sb x ( ix ) tegangan dasar baja BJ37 ( = 11.w = = cm2 cm kg/cm2 kg ( tekan ) cm L / ix 82.80 = ) = 1.82 1600 s gaya aksial ( N ) = 10500 panjang span ( L ) = 150.00 l = N.4 ^--------> faktor tekuk ( = s 60 X 60 X 6 /A w ) = 1.

S .

40 55.74 525.20 454.14 0.0 0. Tampang A.40 55.00 0.9.6.9 39.62 139.200.80 584.03 1.0 0.39 23.00 3.14) T(149.9.59 7.07 681.6.03 1.05 1.97 4.98 957.9 39.200.150.14 0.299.12) T(150.299.39 0.14) T(149.19 36.98 773.00 0.9) T(150.7 0.59 7.39 23.97 4.00 0.00 3.4 63.5.19 36.14) T(149.9) T(150.39 36.150.299.5.97 4.9.200.19 36.5.14) T(149.19 36.7 0.51 3.00 3.6.299.9 0.00 1.8. ( cm ) l w N.40 55.00 1.8.2 42.39 36.9 39.12) T(147.14) T(150.299.9.299.19 36.00 3.0 25.9.9 0.67 341.14) T(149.13 629.12) T(147.200.299.39 75.7 25.51 0.94 210.40 23.59 7.9.5 0.00 0.0 50.9.2 63.0 27.22 836.71 0.14) T(149.57 69.150.71 27.200.299.8.9 27.6.51 0.14 1. ( cm2) Z.5.40 55.9 27.9.9.03 1.w/ A ( kg/cm2) Keterangan TRUSS 506X 506Y 547 596X 596Y 615X 615Y 682X 682Y 700X 700Y 528 525X 525Y 619X 619Y 637 707 726 630X 630Y 601 690 717X 717Y 516 538X 538Y 100 300 100 100 300 100 300 100 300 100 300 200 100 300 100 300 200 200 200 200 300 200 200 100 200 200 100 200 28894 28894 3836 3661 3661 37675 37675 25523 25523 23957 23957 22400 11993 11933 7278 7278 32447 19577 18095 4091 4091 14714 15937 6498 6498 16453 18088 18088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.05 1.00 1.39 0.14 1.03 1.24 69.19 23.04 157.12) T(150.8.9.23 1.14 1.05 1.9) T(147.150.TABEL PERHITUNGAN TEGANGAN KONSTRUKSI ATAP Nomor Batang Panjang ( cm ) Gaya Normal Momen N.51 3.06 775.9 27.00 3.40 55.14) T(149.299.6.06 492.2 42.40 55.5.40 55.54 1387.00 0.0 25.9) T(147. ( kg ) ( kg cm ) Profil Terpakai + + + + + + + + - T(149.9) T(150.63 594.17 0.0 25.00 1.97 4.200.26 483.8.71 3.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6.17 547.19 23.33 207.12) T(147.05 1.200.9 39.12) Jari2 Girasi Luas M.77 tekan tekan tarik tekan tekan tekan tekan tekan tekan tekan tekan tarik tekan tekan tekan tekan tarik tarik tarik tekan tekan tarik tarik tekan tekan tarik tekan tekan .6.9) T(147.05 1.150.39 23.299.9) T(147.71 0.12) T(147.36 184.9.59 7.200.8.12) T(147.39 36.39 36.71 0.200.8.14) T(149.19 23.12) T(147.19 36.5.12) T(150.8.33 458.200.00 1.150.0 0.2 63.14) T(149.97 4.8.5.39 1. ( cm3) i.9 39.5 1.40 55.40 55.8.14 279.299.42 514.59 7.150.51 3.40 55.33 714.14) T(149.00 0.08 703.

5 70. ( cm2) U75~0.20 1.5 79.8 45.2 107.78 2.40 2.55 1.10 1.20 1.3 0.55 H70~0.3 243. ( kg ) + + + + + + - 498 79 292 460 18 908 868 797 1333 1600 1669 16 432 551 292 296 129 136 26 Profil Terpakai Luas A.55 U75~0.10 1.0 41.15 s ( kg/cm2) 541.10 1.20 1.4 s ijin = 6000 kg/cm2 Gaya Normal N.3 1739.78 2.55 H70~0.9 0.5 127.55 H70~0.03 1.55 H70~0.55 U75~0.0 40.40 2.5 85.40 2.20 Jari2 Girasi i.20 1.55 U75~0.9 45.5 130.10 1.7 14.78 2.0 41.40 2.3 0.00 1.14 1.03 1.3 284.4 99.55 U75~0.78 2.3 24.6 1814.5 127.06 1.6 767.6 96.10 1.00 1.08 1.78 2.0 0.20 1.15 1. ( cm ) 2.5 418.4 99.9 32.4 99.55 H70~0.0 525.55 U75~0.5 127.5 80 127.TABEL PERHITUNGAN TEGANGAN ATAP TR-14 Nomor Batang 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 22 23 24 25 26 27 28 29 Panjang ( cm ) 127.20 1.10 1.55 U75~0.0 0.5 127.55 H70~0.40 2.40 l w 45.5 127.0 813.55 H70~0.9 45.40 2.3 1449.20 1.78 2.00 1.55 U75~0.3 41.00 1.55 U75~0.2 16.15 1.4 99.4 360.78 2.9 45.00 1.9 265.20 1.4 851.78 2.3 1.55 U75~0.55 H70~0.55 U75~0.78 2.10 1.00 1.78 2.4 70.20 1.10 1.78 2.10 1.10 1.40 2.0 0.5 77 86.4 25.9 Keterangan tekan tekan tarik tarik tarik tekan tekan tekan tekan tekan tekan tekan tarik tekan tarik tekan tarik tekan tekan .20 1.20 1.4 28.9 99.10 1.0 25.20 1.

.

12 T 100.200.363 1.363 1.65 1701.8.77 31.2 62.77 31.363 1.363 1.2 62.77 Jari2 Girasi i. ( kg ) 73 150 34891 74 150 37697 75 150 39529 76 150 39452 77 150 40083 78 150 39664 79 150 37969 catatan : OK = NOT OK = s < s ijin s > s ijin s ijin = s leleh / SF s ijin = 2400/1.200.77 31.363 s = N. ( cm ) 2.200.41 2.95 Keterangan OK NOT OK NOT OK NOT OK NOT OK NOT OK NOT OK .2 62.8.57 1719.8.41 2.2 1.41 2.8.363 1.200.12 Luas A.8.TABEL PERHITUNGAN TEGANGAN TRUSS Akibat Beban Tambahan M/E Nomor Panjang Gaya Normal Batang ( cm ) N.67 1628. ( cm2) 31.200.41 2.41 l w 62.8.200.77 31.90 1617.200.363 1.12 T 100.w/ A ( kg/cm2) 1496.12 T 100.12 T 100.2 62.77 31.5 s ijin = 1600 kg/m2 Profil Terpakai T 100.2 62.2 62.28 1695.41 2.77 31.12 T 100.12 T 100.8.41 2.88 1692.

00 3.PERHITUNGAN TEGANGAN Nomer Batang : Profil : L : 23 T 75X150X7X10 140 cm Data Profil : h= 7.5 cm b= 15.0 cm A= 15.75 10.N/A = Nomer Batang : Profil : L : tb = ts = iy = Zx = Zy = s = cm cm cm cm3 cm3 kg/cm2 w = 1 w = 1.56 kg/cm2 35 T 75X150X7X10 140 cm = = = = L / iy = s = w.75 cm2 Ix = 66.75 cm2 Ix = 66.70 1.71 kg/cm2 29 T 75X150X7X10 140 cm Data Profil : h= b= 7.80 37.81 cm Lkx N M l = = = = L / ix = s = w.0 cm tb = ts = 0.70 cm 1.00 cm .81 cm Lkx N M l TRUSS ATAP TR1 tb = ts = iy = Zx = Zy = s = 0.N/A = Nomer Batang : Profil : L : 0.00 cm4 Iy = 282.00 3.80 37.60 1600 cm cm cm cm3 cm3 kg/cm2 140 cm 10313 kg ( tekan ) 24 kgm 37.00 cm4 ix = 1.3 -------------> dari tabel PPBBI ---> 732.75 10.60 1600 140 cm 1631 kg ( tarik ) 47 kgm 0.00 cm4 Iy = 282.70 1.0 -------------> dari tabel PPBBI ---> Data Profil : h= 7.5 cm b= 15.119 103.5 cm 15.0 cm A= 15.00 cm4 ix = 1.

00 3.75 10.5 cm b= 15.80 37.75 10.00 1.03 kg/cm2 12 T 75X150X7X10 140 cm Data Profil : h= 7.60 1600 cm cm cm cm3 cm3 kg/cm2 140 cm 7221 kg ( tekan ) 39 kgm 37.00 cm4 ix = 1.0 cm A= 15.3 -------------> dari tabel PPBBI ---> Data Profil : h= 7.00 cm4 ix = 1.75 10.23 kg/cm2 6 T 75X150X7X10 140 cm = = = = L / iy = s = w.00 cm4 Iy = 282.75 cm2 Ix = 66.75 cm2 Ix = 66.00 3.81 cm Lkx N M l 3.N/A = Nomer Batang : Profil : L : iy = Zx = Zy = s = w = 1.60 1600 = tb = ts = iy = Zx = Zy = s = 140 cm 0.00 282.75 66.81 L / iy cm2 cm4 cm4 cm = s = w.119 996.3 -------------> dari tabel PPBBI ---> 513.119 w = 1.5 cm b= 15.70 1.60 1600 cm cm cm cm3 cm3 kg/cm2 .70 1.A= Ix = Iy = ix = Lkx N M l = = = = 15.0 cm A= 15.00 cm4 Iy = 282.N/A = Nomer Batang : Profil : L : tb = ts = iy = Zx = Zy = s = 0.80 37.80 37.81 cm Lkx cm cm3 cm3 kg/cm2 140 cm 14022 kg ( tekan ) 25 kgm 37.

66 kg/cm2 .50 0.7 -------------> dari tabel PPBBI ---> 420.5 120 cm Data Profil : h= b= A= Ix = Iy = ix = Lkx N M l = 818.50 1.75 10.10 kg/cm2 Data Profil : h= 7.05 1600 cm cm cm cm3 cm3 kg/cm2 120 cm 3558 kg ( tekan ) 0 kgm 39.80 37.00 11.05 3.80 11.51 L / iy = s = w.0 cm A= 15.81 cm Lkx N M l w = = = = 5.70 1.00 cm4 Iy = 282.135 18 T 75X150X7X10 140 cm = = = = L / iy Nomer Batang : Profil : L : tb = ts = iy = Zx = Zy = s = 0.51 3.N/A = 443.50.N M l = = = L / iy 12885 kg ( tarik ) 1033 kgm 0.N/A = cm cm cm2 cm4 cm4 cm tb = ts = iy = Zx = Zy = s = 0.00 cm4 ix = 1.0 5.0 -------------> dari tabel PPBBI ---> = s = w.0 4.60 1600 cm cm cm cm3 cm3 kg/cm2 140 cm 6989 kg ( tarik ) 1066 kgm 0.00 1.75 kg/cm2 44 2L 50.0 -------------> dari tabel PPBBI ---> = s = w.5 cm b= 15.00 3.N/A = Nomer Batang : Profil : L : 1 w = 1 w = 1.75 cm2 Ix = 66.

50.0 5.Nomer Batang : Profil : L : 61 2L 50.0 4.51 3.N/A = cm cm cm2 cm4 cm4 cm tb = ts = iy = Zx = Zy = s = 0.5 170 cm Data Profil : h= b= A= Ix = Iy = ix = Lkx N M l = = = = 5.77 kg/cm2 w = 1 .05 1600 cm cm cm cm3 cm3 kg/cm2 170 cm 5009 kg ( tarik ) 0 kgm 0.00 11.50 0.05 3.00 1.51 L / iy = s = w.0 -------------> dari tabel PPBBI ---> 521.80 11.50 1.

( tarik ) .

.

( tarik ) .

22 1.8 355.644 31889.4 26.61 1.23 2.70 79.12 12.07 277.399 1928.91 1.13 597.TABEL PIPA ( Pipa Baja Hitam & Pipa Baja Digalvanis merk SIO) Diameter Lubang Nominal inch mm 1/2" 3/4" 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 Note : Ix = p/64.1 273.00 2.60 11.044 3782.90 5.02 2.938 155.53 2.00 2.90 108.644 15975.90 786.00 mm Diameter Bersih mm 17.21 1394.35 6.39 .228 1.997 5.9 140.86 2.689 10630.33 59.136 72.10 342.90 393.50 44.73 62.00 2.D3 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 355 400 400 Diameter Luar mm Tebal 21.4 2.70 4.11 63.80 72.26 8.00 2.22 1.00 6.00 2.00 5.65 7.80 160.583 2.09 493.58 1.1 219.0 323.70 439.34 49.7 113.35 69.00 2.38 16.90 2.46 3.64 42.710 7983.0 88.40 22.4 457.671 495.10 263.57 2.59 0.99 3.10 38.92 9.00 311.4 60.54 0.10 134.86 6.87 33.8 76.6 166.04 7.30 209.38 42.25 5.00 82.84 126.65 176.35 6.82 10.5 48.288 7.90 2.650 31.6 406.957 0.55 2.40 A Berat Ix Zx cm3 Kg/m cm4 cm3 1.55 14.90 30.77 54.9 34.68 62.900 15.83 0.92 3.00 2.1 42.90 2.35 9.82 33.37 26.40 56.24 27.D4 Zx = p/32.847 297.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful