Anda di halaman 1dari 47

PERHITUNGAN ATAP :

( ATAP BANGUNAN MULTIPURPOSE)

Kuda - kuda atap : WF Cas 600 x 200 x 8 x 13

Kuda - kuda atap : WF 250 x 125 x 6 x 9

Pembebanan :

Pembebanan :

Beban pada atap Q =

Jarak Kuda - kuda =


Jarak Kuda - kuda =

57 kg/m2

Beban pada atap Q =

2.5 m
2m

Jarak Gording
=
Jarak Kuda - kuda =

57 kg/m2
1.5 m
2.5 m

Beban pada Kuda - kuda WF :

Beban pada Kuda - kuda WF :

Beban terbagi rata q = Q x L = 57 x 2,5

Beban terbagi rata q = Q x L = 57 x 1,5

q =

q =

142.5 kg/m'

85.5 kg/m'

Beban terpusat P1 = (57 x 2,5) x (4 + 3,25)

Beban terpusat P1 = (57 x 2,5) x (4 + 3,25)

P1 =

P1 =

1033.125 kg

1033.125 kg

Beban terpusat P2 = (57 x 2,0) x (3,25 + 2,75)


P2 =

684 kg

Kuda - kuda atap : WF 200 x 100 x 5,5 x 7

Kuda - kuda atap : WF 350 x 175 x 7 x 11

Pembebanan :

Pembebanan :

Beban pada atap Q =

Jarak Kuda - kuda =

57 kg/m2

Beban pada atap Q =

2.5 m

Jarak Kuda - kuda =

57 kg/m2
3.3 m

Beban pada Kuda - kuda WF :

Beban pada Kuda - kuda WF :

Beban terbagi rata q = Q x L = 57 x 2,5

Beban terbagi rata q = Q x L = 57 x 3,3

q =

q =

142.5 kg/m'

188.1 kg/m'

PERHITUNGAN IKATAN ANGIN ATAP


b = arc tan ( 5.75 /

6 ) =

43.76

PEMBEBANAN
A. Beban Tetap
B. Beban Sementara

(N)
(N)

= N/cos b
= N/cos b

=
=

1175.46
1944.60

/cos
/cos

43.76 =
43.76 =

PERHITUNGAN BATANG TARIK


f > L/500
=
600
/ cos
43.76 / 500 =
A. Beban Tetap
A = N/s =
1628.09 / 1600 =
1.02 cm^2
d = (4*A/3.14)^0.5 =
1.14 cm
B. Beban Sementara
A = N/s = 2693.39 / 2080 =
1.29 cm^2
d = (4*A/3.14)^0.5 =
1.28 cm
Jadi dipakai besi beton f
16 mm

1.6621 cm

KONTROL TERHADAP SYARAT PPBBI (pasal 7.4.2)


h/L >= (0.25*Q/(E*Atepi))^0.5
h =
6 m
L = (
40 + 2* 1.5
) / cos
15 = 44.518 m
Q = n*q*L*dk = 2 * 30.33 * 44.518 *
6 = 16200.311 kg
Atepi
= b * ts = 125 * 9 =
1125 mm^2 = 11.25 cm^2
6 / 44.518 >= (0.25* 16200.311 / (2.1*10^6*
11.25 ))^0.5
0.13
>=
0.01
.... OK

1628.09
2693.39

kg
kg

PERHITUNGAN GORDING
DATA :

GORDING : 125.50.20.2,3
CNP
0

KEMIRINGAN ATAP
(a) =
15
JARAK GORDING
(Lg) =
1.5 m
JARAK SAGROD
(Ls) =
2
m
JARAK KAP
(L) =
6
m
BERAT ATAP
=
7
kg/m^2
LEBAR BENTANG
=
40
m
JARAK GRID VERTIKAL PERTAMA (KANOPI)
JARAK VERTIKAL KEDUA
JARAK ANTAR GRID VERTIKAL
JUMLAH GORDING PADA L1
JUMLAH GODING PADA L2
JUMLAH GORDING PADA L3
TINGGI KOLOM

h =
b =
A =
W =
Ix =
Iy =
(L1)
=
(L2)
=
(L3)
=
=
=
=
(hk)
=

125
50
5.747
4.51
137
20.6
1.5
5.75
5.75
2
5
5
6

mm
mm
cm^2
kg/m
cm^4
cm^4
m
m
m
buah
buah
buah
m

ts =
tb =
ix =
iy =
Wx =
Wy =

2.3
2.3
4.88
1.89
21.9
6.22

mm
mm
cm
cm
cm^3
cm^3

PEMBEBANAN :
A. Beban Mati :
- Beban Atap
- Berat Sendiri Gording
- Berat Alat Penyambung
B. Beban Hidup
- Beban Air Hujan (Qh)

=
7
=
= 0.1*(

*
10.5

1.5

=
=
+ 4.51 ) =
Qm
=

= 40-0.8*
a
=
20 * 1.5 * cos
=

- Beban Terpusat (P)


C. Beban Angin
Angin dari sampin kiri = kanan
- Di pihak angin
= (0.02*a-0.4) * 25 * Lg
- Di belakang angin
= - 0.4 * 25 * Lg
Angin dari depan
= - 0.4 * 25 * Lg

10.5
4.51
1.50
16.51

kg/m
kg/m
kg/m
kg/m

=
=
=

28
kg/m^2 ..harus<=20 kg/m^2
28.98 kg/m
100 kg

=
=
=

-3.75 kg/m
-15 kg/m
-15 kg/m

PERHITUNGAN MOMEN
A. Akibat Beban Mati
Mmx = 1/8 * Qm * cosa * L^2
= 71.77
Mmy = 1/8 * Qm * sina * Ls^2 =
2.14
B. Akibat Beban Hidup
- Beban Air Hujan
Mhhx = 1/8 * Qh * cosa * L^2 = 125.95
Mhhy = 1/8 * Qh * sina * Ls^2 =
3.75
- Beban Pekerja
Mhpx = 1/4 * P * cos a * L
= 144.88
Mhpy = 1/4 * P * sin a * Ls
= 12.95
C. Akibat Beban Angin
- Di Pihak Angin
:
Max = 1/8 * Qa
- Di Belakang Angin
:
Max = 1/8 * Qa
- Angin dari depan
:
Max = 1/8 * Qa

Kombinasi Pembebanan :

kg m
kg m

kg m
kg m
kg m
kg m
* L^2
* L^2
* L^2

=
=
=

-16.88 kg m
-67.5 kg m
-67.5 kg m

A. Pembebanan Tetap (Beban Mati + Hidup)


Mx = 71.77 + 144.88 = 216.65 kg m
My =
2.14 + 12.95 = 15.088 kg m
B. Pembebanan Sementara (Beban Tetap + Angin Samping)
Mx = 71.77 +
0
= 71.77 kg m
My =
2.14 +
0
= 2.14 kg m
c. Pembebanan Sementara (Beban Tetap + Angin Depan)
Mx = 71.77 + -67.5 = 4.27 kg m
My =
2.14 +
0
= 2.14 kg m
Kontrol Tegangan :
smax = Mx/Wx + My/ Wy =
1231.81
kg/cm^2
... Harus <= 1600 kg/cm^2
Kontrol Lendutan :
- Akibat Beban Terpusat terhadap Sumbu Y
f = 3.3 cm
fy = Py*Ls^3/(48*E*Iy)
= 0.0998 cm .... < 3.3 cm
- Akibat Beban Mati + Hidup
f = 1/180 * L =
3.33 cm
- Beban Mati + Air Hujan
fx = 5*Qx*L^4/(384*E*Ix)
= 2.67
cm .... <
3.33 cm
fy = 5*Qy*Ls^4/(384*E*Iy) = 0.56
cm .... <
3.33 cm
- Beban Mati + Pekerja
fx = 5*Qx*L^4/(384*E*Ix) + Px*L^3/(48*E*Ix)
=
2.45 cm .... <
fy = 5*Qy*Ls^4/(384*E*Iy) + Py*Ls^3/(48*E*Iy)
=
0.12 cm .... <

3.33
3.33

PERHITUNGAN GAYA NORMAL TEKAN PADA GORDING


Hubungan Gording dengan Rafter
Direncanakan rafter
CASTELLA 375.125
h =
375 mm
tb =
6
mm
b =
125 mm
ts =
9
mm
Pkuda-kuda = Asayap *s = (b*ts)*1600 =
18000 kg
P' = 0.01*Pkuda-kuda =
180 kg
Hubungan Gording dengan Ikatan Angin
P" = P'+0.005*n*dk*dq*q .... q = 16.51 /
=
180 + 0.005*2*
6 * 1.5 * 30.33
=
182.73 kg

1.5 +

20

* cos

Pengaruh Angin Pada Gording


R1' =
0
kg
R2' = 0.5*0.5*L2/2*(2*hk+L2/2*tana)*0.9*25
=
206.53 kg
R3' = 0.5*0.5*(L2+L3)/2*(2*hk+L2/2*tana+(L2+L3/2)*tana)*0.9*25
=
487.83 kg
R4' = 0.5*0.5*L3/2*(2*hk+(L2+L3/2)*tana+(L2+L3)tana)*0.9*25
=
281.31 kg
Kombinasi Pembebanan
- Akibat Beban Tetap
R1 =
P'
=
R2 = 1.5 * P' + P" =
R3 =
3 * P' + P" =
R4 = 1.5 * P' + P" =
RA
=
Gaya batang maximum (N)
- Akibat Beban Sementara
R1 =
R1 + R1'
=

180.00 kg
452.73 kg
722.73 kg
452.73 kg
+
1808.19 kg
= RA-R1-R2 =
180.00

kg

1175.46

kg

15

30.33 kg/m^2

R2 =
R3 =
R4 =

R2
R3
R4

+
+
+

R2'
R3'
R4'
RA
Gaya batang maximum

=
=
=
=
(N)

659.26 kg
1210.56 kg
734.04 kg
+
2783.85
= RA-R1-R2 =

1944.60

kg

PERSAMAAN INTERAKSI
h/tb = 54.35 < 75
...Penampang
L/h =
16.00 < 1.25 * b/ts =
27.17
berubah bentuk
A' = Asayap + 1/6 Abadan
=
1.62 cm^2
liy tepi = (Iy/(2*A')^(1/2)
=
2.52 cm
ly = Lky/liytepi =
79.33 ... wy = 1.6046
skip = s/wy =
997.13 kg/cm^2
q = 5*s/(skip*(8-3*Mx1/Mx2)) =
1.00 .... harus >=1. Jadi q =
lx = Lkx/ix
sEx =
= 600 / 4.88 = 122.95 ......
1371.2 kg/cm^2
ly = Lky/iy
= 200 / 1.89 = 105.82 .... sEy =
1851.3 kg/cm^2
- Untuk Beban Tetap
nx = A*sEx/N
= 5.747 * 1371.2 /
1175.46 =
6.70
ny = A*sEy/N
= 5.747 * 1851.3 /
1175.46 =
9.05
wmax*N/A+q*nx/(nx-1)*bx*Mx/Wx+by*ny/(ny-1)*My/Wy =
861.22

kg/cm^2

N/A+q*Mx/Wx+My/Wy =
904.12 kg/cm^2
.... harus <= 1600 kg/cm^2
- Untuk Beban Sementara
nx = A*sEx/N
= 5.747 * 1371.2 /
1944.60 =
4.05
ny = A*sEy/N
= 5.747 * 1851.3 /
1944.60 =
5.47
wmax*N/A+q*nx/(nx-1)*bx*Mx/Wx+by*ny/(ny-1)*My/Wy =
966.09 kg/cm^2
N/A+q*Mx/Wx+My/Wy =
Jadi profil gording CNP

1231.81

kg/cm^2

125.50.20.2,3

.... harus <= 2080 kg/cm^2


Aman digunakan

wmax =

2.9177

.... harus <=


1600 kg/cm^2

.... harus <=


2080 kg/cm^2

s<=20 kg/m^2

PERHITUNGAN SAGROD
PEMBEBANAN
A Beban Mati
=
B Beban Hidup
- Beban Air Hujan
=
- Beban Terpusat
=
Pada satu sisi ada
17
Rx =
17 * (
8.55
+
Rx =
17 *
8.55
+ 3

Rx1

= Qm * sin a * Ls

16.51 * sin

Rx2 = 29.0 * sin a


* Ls = 29.0 * sin
P*
sin
a
Rx3 =
= 100 * sin
15
gording dan dianggap ada 3 pekerja
15.01 ) =
400.44 kg
Rx max =
*
25.89 =
223.03 kg

15

2 =

8.55

15

2 =
=

15.01
25.89

554.84

kg

PERHITUNGAN BATANG TARIK


f > Lg/500 .... f > 150 / 500 =
0.30 cm
Ateras = F/s
=
554.84
/ 1600 =
0.35 cm^2
d = (4*A/3.14)^0.5
=
0.66 cm .... dipakai besi beton polos f

mm

PEMERIKSAAN GORDING PADA PUNCAK RAFTER AKIBAT SAGROD


Beban
Py = Rx * tan a =
554.84
Msagrod x =
148.73 * 2

* tan
15
=
297.46

Kombinasi Beban
A. Beban Tetap
Mx = 21664.58 + 29746.319 =
My = 15.087521 kg cm
Nt =
B. Beban Sementara
Mx =
My =
Nt =

=
148.73
kg m

kg

51410.90 kg cm

Kontrol Tegangan
A. Terhadap Beban Tetap
nx = A*sEx/N
= #REF! *
0
/
0.00
= #REF!
ny = A*sEy/N
= #REF! *
0
/
0.00
= #REF!
wmax*N/A+q*nx/(nx-1)*bx*Mx/Wx+by*ny/(ny-1)*My/Wy =
#REF!

kg/cm^2

N/A+q*Mx/Wx+My/Wy =
#
kg/cm^2
.... harus <= 1600 kg/cm^2
B. Terhadap Beban Sementara
nx = A*sEx/N
= 5.747 * 1371.2 /
0.00
= ######
ny = A*sEy/N
= 5.747 * 1851.3 /
0.00
= ######
wmax*N/A+q*nx/(nx-1)*bx*Mx/Wx+by*ny/(ny-1)*My/Wy =
#REF!
kg/cm^2
N/A+q*Mx/Wx+My/Wy =

kg/cm^2

.... harus <= 1600 kg/cm^2

.... harus <=


1600 kg/cm^2

.... harus <=


1600 kg/cm^2

8.55

kg

15.01 kg
25.89 kg

harus <=
1600 kg/cm^2

harus <=
1600 kg/cm^2

PERHITUNGAN BAUT

TRUSS10
Nomor
Batang
16
17
18
19
20

Gaya Normal
N, ( kg )
+
+
+
-

5
202
270
36
36

Profil Terpakai

Jumlah baut

f baut
cm

H70~0.55
H70~0.55
H70~0.55
H70~0.55
H70~0.55

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

s ijin baut =
4000 kg/cm2
P geser baut = 0.6 x A x s x n
A =
Luas baut
n =
jumlah baut

P geser baut
kg
904.3
904.3
904.3
904.3
904.3

N < P ges baut

ok
ok
ok
ok
ok

DESAIN KEKUATAN SAMBUNGAN

Mutu Baja : Fe 360

Ty

2400 kg/cm2

Tijin = 1600 kg/cm2


Ttarik = 1120 kg/cm2

Mutu Baut : Fe 360

Tshear=

Kode

Profil Sambungan
BALOK

Geser
[kg]

Momen Lentur
[kgcm]

Baut
f baut jumlah

B223

WF 346X174X6X9

9720

1250000

16

B110

WF 250X125X6X9

4870

470000

B157

WF 396X199X7X11

13620

B222

WF 298X149X5,5X8

960 kg/cm2

d1

d2

d3

d4

jarak baut[cm]
d5
d6
d7

d8

d9

12

55.2

43.9

32.6

20.6

10.3

0.0

0.0

0.0

16

36.0

17.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2152100

16

12

65.2

51.4

37.6

26.6

12.8

0.0

8730

834100

16

10

45.6

36.7

27.8

15.8

0.0

B333

WF 582X300X12X17 33398

5291700

16

18 102.2

90.7

79.2

67.7

B170

WF 446X199X8X12

15711

2302100

16

16

75.1

64.3

53.5

B200

WF 500X200X10X16 17571

3876100

16

18

86.0

76.5

B184

WF 600X200X11X17 22845

4232200

16

20 106.0

94.0

Total
d2

Teg.tarik
(T tarik)

Teg.idiil

403.065

3734.34

3799

3170.00

403.895

3794.32

3858

0.0

18356.32

564.789

5433.96

5521

0.0

0.0

8897.46

434.415

3038.85

3131

0.0

0.0

0.0

72389.40

923.290

5310.84

5546

0.0

0.0

0.0

0.0

31833.20

488.623

3860.79

3952

24.0

12.0

0.0

0.0

0.0

50727.00

485.752

4671.39

4747

34.5

23.0

11.5

0.0

0.0

78055.00

568.397

4085.67

4203

d10

d11

0.0

0.0

0.0

13134.92

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56.2

44.0

33.0

22.0

42.7

30.6

20.4

10.2

67.0

57.5

48.0

36.0

82.0

70.0

58.0

46.0

Teg. geser
( T shear )

PORTAL :

KET

PERHITUNGAN SAMBUNGAN
SAMBUNGAN RAFTER DAN KOLOM
M =
-797646 kg cm
D = -1893.05 kg
N =
-893.05 kg
D*cosa
+ N*sina =
V =
-2059.723 kg
H = D*sina + N*cosa =
-1352.746 kg
Dipakai diameter baut f
18 mm .... A = 2.5434 cm^2
Jumlah baut yang digunakan (n)
=
12 buah
Jarak antar baut : 2.5 d <= s <=7 d
2.5 * 18 <= s <= 7 * 18
45
mm
<= s <=
126
mm
Jarak antar baut
= 100 mm
h1^2 =
100
cm^2
h2^2 =
400
cm^2
h3^2 =
900
cm^2
h4^2 =
1600 cm^2
h5^2 =
2500 cm^2
+
Sh^2 =
5500 cm^2
Tmax = M*h5/(2*Sh^2) = -3625.66 kg
smax = Tmax/A
= -1425.52 kg/cm^2
t
= D/(n*A)
=
-62.02 kg/cm^2
si
= (smax^2+3*t^2)^0.5 =
1429.56 kg/cm^2
.... <= 1600 kg/cm^2... OK

SAMBUNGAN PUNCAK RAFTER


M =
-797646 kg cm
D = -1893.05 kg
N =
-893.05 kg
V = D*cosa + N*sina =
-2059.723 kg
H = D*sina + N*cosa =
-1352.746 kg
Dipakai diameter baut f
18 mm .... A = 2.5434 cm^2
Jumlah baut yang digunakan (n)
=
12 buah
Jarak antar baut : 2.5 d <= s <=7 d
2.5 * 18 <= s <= 7 * 18
45
mm
<= s <=
126
mm
Jarak antar baut
= 100 mm
h1^2 =
100
cm^2
h2^2 =
400
cm^2
h3^2 =
900
cm^2
h4^2 =
1600 cm^2
h5^2 =
2500 cm^2
+
Sh^2 =
5500 cm^2
Tmax = M*h5/(2*Sh^2) = -3625.66 kg
smax = Tmax/A
= -1425.52 kg/cm^2
t
= D/(n*A)
=
-62.02 kg/cm^2
si
= (smax^2+3*t^2)^0.5 =
1429.56 kg/cm^2
.... <= 1600 kg/cm^2... OK

SAMBUNGAN KOLOM DAN CRANE


M =
-797646 kg cm
D = -1893.05 kg
N =
-893.05 kg
V = D*cosa + N*sina =
-2059.723 kg
H = D*sina + N*cosa =
-1352.746 kg
Dipakai diameter baut f
18 mm .... A = 2.5434 cm^2
Jumlah baut yang digunakan (n)
=
12 buah
Jarak antar baut : 2.5 d <= s <=7 d
2.5 * 18 <= s <= 7 * 18
45
mm
<= s <=
126
mm
Jarak antar baut
= 100 mm
h1^2 =
100
cm^2
h2^2 =
400
cm^2
h3^2 =
900
cm^2
h4^2 =
1600 cm^2
h5^2 =
2500 cm^2
+
Sh^2 =
5500 cm^2
Tmax = M*h5/(2*Sh^2) = -3625.66 kg
smax = Tmax/A
= -1425.52 kg/cm^2
t
= D/(n*A)
=
-62.02 kg/cm^2
si
= (smax^2+3*t^2)^0.5 =
1429.56 kg/cm^2
.... <= 1600 kg/cm^2... OK

SAMBUNGAN ANTAR RAFTER


M =
-797646 kg cm
D = -1893.05 kg
N =
-893.05 kg
V = D*cosa + N*sina =
-2059.723 kg
H = D*sina + N*cosa =
-1352.746 kg
Dipakai diameter baut f
18 mm .... A = 2.5434 cm^2
Jumlah baut yang digunakan (n)
=
12 buah
Jarak antar baut : 2.5 d <= s <=7 d
2.5 * 18 <= s <= 7 * 18
45
mm
<= s <=
126
mm
Jarak antar baut
= 100 mm
h1^2 =
100
cm^2
h2^2 =
400
cm^2
h3^2 =
900
cm^2
h4^2 =
1600 cm^2
h5^2 =
2500 cm^2
+
Sh^2 =
5500 cm^2
Tmax = M*h5/(2*Sh^2) = -3625.66 kg
smax = Tmax/A
= -1425.52 kg/cm^2
t
= D/(n*A)
=
-62.02 kg/cm^2
si
= (smax^2+3*t^2)^0.5 =
1429.56 kg/cm^2
.... <= 1600 kg/cm^2... OK

PERHITUNGAN SAMBUNGAN
SAMBUNGAN RAFTER DAN KOLOM

( c10 dengan b11 )

M =
68829
kg cm
D =
602
kg
N =
151
kg
V = D*cosa + N*sina =
H = D*sina + N*cosa =
Dipakai diameter baut f
Jumlah baut yang digunakan (n)
Jarak antar baut :
2.5 d
2.5
40
Jarak antar baut
=
90
h1^2 =
81
cm^2
h2^2 =
324
cm^2
h3^2 =
729
cm^2
h4^2 =
1296
cm^2 +
Sh^2 =
2430
cm^2
M*h5/(2*Sh^2)
Tmax =
=
smax =
Tmax/A
=
t
=
D/(n*A)
=
si
(smax^2+3*t^2)^0.5
=

SAMBUNGAN BADAN

RAFTER

x
cm

1
2
3
4

y
cm
0
7
0
7

S(x2+y2)

x2
cm2

637.31
kg
317.13
kg/cm^2
29.96
kg/cm^2
=
321.35
kg/cm^2

16

mm ....
A = 2.0096 cm^2
=
9
buah
<= s <= 7 d
16 <= s <= 7 * 16
mm
<= s <= 112 mm
mm

y2
cm2

0
0
7
7

0
0
49
0
0
49
49
49
98
98
4(98+98) = 784 cm2

Kx

M x y max
S(x2+y2)

= 68800 x 7
784

614 kg

Ky1

M x x max
S(x2+y2)

= 68800 x 7
784

614 kg

Ky2

66.9 kg

602

.... <= 1600 kg/cm^2... OK

( B 11 )

M =
68800
kg cm
D =
602
kg
Dipakai diameter baut f
Jumlah baut yang digunakan (n)
Jarak antar baut :
2.5 d
2.5
40
Jarak antar baut
=
70
no

614
kg
210
kg
16
mm ....
A = 2.0096 cm^2
=
10
buah
<= s <= 7 d
*
16 <= s <= 7 * 16
mm
<= s <= 112 mm
mm

n baut

Ky

Ky1 + Ky2

( Kx2 + Ky2)^0.5

ng = 0.25 x 3.14 x d
= 2573 kg

= 614 + 66.9

681 kg

( 614^2 + 681^2 )^0.5

x 0.6 x 1600

ns = t x d x 1,4 x 1600
= 2329 kg
( menentukan )

917

kg

< 2329 kg

<= 1600 kg/cm^2... OK

PERHITUNGAN SAMBUNGAN BAUT ( PIN JOINT )


sijin=
No

5000
kg/cm2
Type Balok
Profil

(HTB)
Gaya geser
( kg )

Dia Baut
(cm)

Jumlah

Luas
( cm2)

t
(kg/cm2)

t ijin
0.6* sijin
( kg/cm2)

KET

SB1

WF 250.125

4350

1.9

5.67

767.51

3000

ok

SB2

WF 300.150

5566

2.2

11.40

488.32

3000

ok

SB3

WF 450.200

7164

2.2

15.20

471.39

3000

ok

SB4

WF 350.175

3670

2.2

11.40

321.98

3000

ok

SB5

WF 400.200

4274

2.2

11.40

374.97

3000

ok

PERHITUNGAN RAFTER
Dipakai profil :

WF 400.200.8.13
A =
Zx =
ix =

84.1 cm2
1190 cm3
16.8 cm

Gaya Dalam ( Output SAP'90 )


M =
N =

1550600 kgcm
6469 kg

Tegangan Rafter
s = w.N/A + M/Zx
Lk =
l = Lk/ ix =

18.5 m
110.11905 ^----------->
s

1483.0188

=
kg/cm2

PERHITUNGAN KOLOM BAJA


Dipakai profil :

WF 400.200.8.13
A =
Zx =
ix =

Gaya Dalam ( Output SAP'90 )


M =
N =

84.1 cm2
1190 cm3
16.8 cm

1703200 kgcm
5102 kg

2.34
<

1600 kg/cm2

( ok )

Tegangan Rafter
s = w.N/A + M/Zx
Lk =
l = Lk/ ix =

6m
35.714286 ^----------->
s

1498.5996

=
kg/cm2

1.11
<

PERHITUNGAN ANGKER PERLETAKAN KOLOM


direncanakan plat baja :

500 x 300 x 10

= N/A + M/W

s max

= N/A + M/W
= 5102/(50x30) + 1703200x6/(30x50^2)
=
139 kg

s min

= N/A + M/W
= 5102/(50x30) - 1703200x6/(30x50^2)
=
-132 kg

Tegangan minimum harus dipikul angker


x / 45 - x
x
I

=
=
=

132 / 139
24.3 cm
24.3 x 30 x 132 x 0.5

1600 kg/cm2

( ok )

=
F

Dipakai

8 f 22

I/s
48144/1600

48144 kg

30 cm2

( F = 30.4 cm2 )

PERHITUNGAN PONDASI
Direncanakan dengan 2 macam pondasi, yaitu :
1. Pondasi Footing ( pondasi dangkal ) :
2. Pondasi Srauss ( pondasi dalam ) :

Kondisi tanah dianggap cukup baik


Direncanakan :
1. Strauss f 30 cm , L = - 13.5 m
P allow
=
10
1. Pondasi Footing
Tegangan ijin tanah =
2500

ton
kg/m2

Beban yang bekerja diterima oleh pondasi dangkal sampai tegangan 2500kg/m2 sisanya diterima strauss

PERHITUNGAN

KOLOM

WF 250 X 125 X 6 X 9
h =

25.0

cm

tb =

0.60

cm

b =

12.5

cm

ts =

0.90

cm

A =

37.66

cm2

iy =

2.79

cm

Ix =

4050.00

cm4

Zx =

324.00

Iy =
ix =

294.00
10.40

cm4
cm

Zy =
=

47.00
1600

L =

900

cm3
cm3
kg/cm2

KIP :
----h/tb < 75
L/h

cm

----------------------

> 1.25 b/ts

---------------

h/tb

41.67

L/h

36.00

1.25 b/ts =
Penampang berubah bentuk ? --------A'

= A sayap + 1/6 A badan

A'

iA'

(1/2 Iy)/A

l
l

=
=

Lky/iA'

13.570
=

-------->
kip =

3.291
Lky =

500
151.92

s /w

1184.3

mx1 =

mx2 =

4104
0.84

lx
lx

=
=

Lkx / ix

ly
ly

=
=

Lky / iy

nx

nx

=
=
=

ny

=
48.08

nx / (nx - 1)
b
ny

ny / (ny - 1)

17.36

ya

179.2
(A .

sEX

cm2
cm
cm
------------>

w=

1.35

kg/cm2
kgm
kgm
-->
^------------->
^------------->

^------------->

1.00
Lkx =
=

wx
sEX

500
1.07

23029

wy =
sEy =

1.45

cm
kg/cm2

4353

kg/cm2

)/ N -------------->

8867

kg

)/ N ------------->

8867

kg

97.81
=

1.010
0.60

(A .

sEy

18.49
=

1.057
Mx

1109.5

4104

kg/cm2

kgm

<s

WF 350 X 175 X 7 X 11
h =

35.0

cm

tb =

0.70

cm

b =

17.5

cm

ts =

1.10

cm

A =

63.14

cm2

iy =

3.95

cm

Ix =

13600.00

cm4

Zx =

775.00

cm3

Iy =

984.00

cm4

Zy =

112.00

cm3

ix =

14.70

cm

L =

600

cm

1600

kg/cm2

KIP :
----h/tb < 75
L/h

----------------------

> 1.25 b/ts

---------------

h/tb

50.00

L/h

17.14

1.25 b/ts =
Penampang berubah bentuk ? -----A'

= A sayap + 1/6 A badan

A'

iA'

(1/2 Iy)/A

l
l

=
=

Lky/iA'

23.077
=

4.617

-------->
kip =

Lky =

600
129.94

s /w

490.5

cm2
cm
cm
------------>

8639

mx2 =

-11575 kgm
-------->diambil
1.59

w=

3.26

kg/cm2

mx1 =

19.89

ya

kgm
1.59

Faktor tekuk :
-------------Gb

Ga

Lb

3000

Ga

5.000

(jepit)

(Ic/Lc) / (Ib/Lb)

lx
lx

=
=

Lkx / ix

ly

Lky / iy

ly

nx

nx

cm

1.70
=
40.82

-------->
---

Lkx =

----->

nx / (nx - 1)
b
ny

=
=

ny

ny / (ny - 1)

(A .

sEX

---

cm

4.46

sEX =
sEy =

----->
151.9

600
1.15

wx =
wy =

12330

kg/cm2

897

kg/cm2

)/ N --->

3836

kg

)/ N --->

3836

kg

202.95
=

1.005
0.85

(A .

sEy

14.76
=

1.073
Mx

11575

kgm

My

kgm

2299.4

kg/cm2

<s = 1600 kg/cm2

office area
COLUMN

B2 - 1ST

2ND - 5TH

6TH - 9TH

10TH - 13TH

14TH - 17TH

18TH - 21TH

22TH - 28TH

C1
C2
C3
C4
C5
C6

1200 X 1200

1100 X 1100

1000 X 1000

900 X 900

800 X 800

700 X 700

600 X 600

1000 X 1000

900 X 900

850 X 850

800 X 800

750 X 750

700 X 700

600 X 600

800 X 800

700 X 700

600 X 600

700 x 700

700 X 700

600 X 600

COLUMN

B2 - 1ST

2ND - 5TH

6TH - 9TH

10TH - 13TH

14TH - 17TH

18TH - 20TH

21TH - 22TH

C7
C8
C9
C10
C11
C12

1000 X 1000

900 X 900

850 X 850

800 X 800

750 X 750

700 X 700

600 X 600

1200 X 1200

1100 X 1100

1000 X 1000

900 X 900

800 X 800

700 X 700

600 X 600

1000 X 1000

900 X 900

850 X 850

800 X 800

750 X 750

700 X 700

600 X 600

900 x 900

850 x 850

800 x 800

750 x 750

700 x 700

650 x 650

600 X 600

700 X 700

350 X 600

COLUMN

B2 - 1ST

2ND - 4TH

5TH -7TH

8TH - 10TH

11TH - 13TH

14TH - 16TH

C13
C14
C14A
C15
C16
C16A
C16B
C17
C18
C19

1000 X 1000

900 X 900

850 X 850

800 X 800

700 x 700

600 x 600

300 X 1200

300 X 1100

300 X 1000

300 X 950

300 X 900

300 X 850

300 X 800

300 X 800

300 X 750

300 X 700

300 X 650

300 X 600

900 x 900

850 x 850

800 x 800

750 X 750

700 X 700

600 X 600

400 X 1200

400 X 1100

400 X 1000

400 X 950

400 X 900

400 X 850

400 X 800

400 X 800

400 X 750

400 X 700

400 X 650

400 X 600

(400X800)+(400X1200)

400 X 1100

400 X 1000

400 X 950

400 X 900

400 X 850

200 X 1200

200 X 1100

700 X700

600 X 600

700 X700

2(300 X 1200)

apartment area

hotel area

swimming,driveway,gymnasium area
COLUMN

B2 - 1ST

2ND - 5TH

C20
C21

800 X 800

600 x 600

700 x 700

PERHITUNGAN KOLOM BAJA


SC
Profil
Zx
A
I
Lk

WF 300150.6,5.9

=
=
=
=

481
46.78
3.29
400

Momen =
P
=

s
l
s

=
=
=

cm3
cm2
cm
cm

495 kgm
10245 kg

( elemen 48)
( elemen 48)

M/Zx + w.P/A
Lk/I

=
718.88

121.5805
<

>>>>>

w =

1600 kg/cm2

2.8126
(OK)

TABEL PERHITUNGAN TEGANGAN KOLOM BAJA


gen-hou as C,D,E

Element

Profil

A
cm2

ix
cm

wx
cm3

Lk
cm

sEx

WF 350.175.7.11

63.14

14.7

775

650

44

1.178

10706

M
kgcm

N
kg

132100

3610

nx

187

nx-1

186

nx/nx-1

bx

1.005

0.6

nx/nx-1

bx

1.008
1.001

0.6
0.6

s1
s2
kg/cm2 kg/cm2
170

67

s3
kg/cm2
228

s
kg/cm2
1600

CALCULATION OF STEEL COLUMN


generator house

Element

Profil

A
cm2

ix
cm

wx
cm3

Lk
cm

sEx

C1( 3 )
C2 ( 11 )

WF 350.175.7.11
WF 200.100.5.5.8

63.14
27.16

14.7
8.24

775
184

350
350

24
42

1.024
1.161

35983
11750

M
kgcm
415200
298200

N
kg
18416
200

nx

123
1596

nx-1

122
1595

s1
s2
kg/cm2 kg/cm2
623
982

299
9

s3
kg/cm2
827
1628

s
kg/cm2
1600
1600

TEGANGAN BALOK BAJA


Tegangan ijin
Lt. 2
No Element

Profil

1.30*1600= 2080 kg/cm2

Zx
cm3

Momen
kgcm

2&3
WF.300.150.6.5.9
481
652800
4&5
WF.300.150.6.5.9
481
700700
6&7
WF.300.150.6.5.9
481
735000
8&9
WF.300.150.6.5.9
481
738300
10&11
WF.400.150.6.5.9
625
975000
12&13
WF.400.150.6.5.9
625
722900
14&15
WF.400.150.6.5.9
625
813100
16&17
WF.400.150.6.5.9
625
856600
18
WF.300.150.6.5.9
481
436700
19&20
WF.400.150.6.5.9
625
832600
21&22
WF.400.150.6.5.9
625
898700
23,24,25
WF.450.200.9.14
1490
1732500
26,27,28
WF.450.200.9.14
1490
1369400
29
WF.400.200.8.13
1190
1523600
30,31,32
WF.450.200.9.14
1490
1611000
33
WF.300.150.6.5.9
481
180200
34
WF.400.200.8.13
1190
1247000
35
WF.400.200.8.13
1190
1737600
37
WF.300.150.6.5.9
625
749900
38
WF.400.200.8.13
1190
979500
40
WF.300.150.6.5.9
481
515200
41
WF.450.200.9.14
1490
2138600
42
WF.400.200.8.13
1190
1768800
44
WF.300.150.6.5.9
481
515200
45
WF.450.200.9.14
1490
2206400
46
WF.400.200.8.13
1190
1832400
48
WF.300.150.6.5.9
481
525300
49
WF.400.150.6.5.9
625
793100
50
WF.450.200.9.14
1490
2240300
51
WF.400.200.8.13
1190
1936000
52
WF.400.200.8.13
1190
1163300
53
WF.400.200.8.13
1190
1156100
55
WF.300.150.6.5.9
481
525300
56
WF.400.150.6.5.9
625
844900
57
WF.400.200.8.13
1190
1227800
58
WF.400.150.6.5.9
625
1011200
59
WF.400.150.6.5.9
625
700000
60
WF.300.150.6.5.9
481
646800
61
WF.400.200.8.13
1190
2348800
note : Untuk tumpuan " rigid joint " hounc belum diperhitungkan.

( beban sementara )

Tegangan
kg/cm2
1357
1457
1528
1535
1560
1157
1301
1371
908
1332
1438
1163
919
1280
1081
375
1048
1460
1200
823
1071
1435
1486
1071
1481
1540
1092
1269
1504
1627
978
972
1092
1352
1032
1618
1120
1345
1974

Ket

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

PERHITUNGAN

RAFTER

PROYEK : RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA


SUBYEK : WARE HOUSE
RAFTER : SB1 ( elemen 4-10, file : ASAHI2.F3F )

WF 375 X 125 X 6 X 9

PROFIL PAKAI :
DATA PROFIL
tinggi tampang ( h )

37.5

cm

tebal badan ( tb )

0.60

lebar sayap ( b )

12.5

cm

tebal sayap ( ts )

0.90

luas tampang ( A )

28.92

cm2

jari2 inertia sb.y ( iy )

momen inertia sb. x ( Ix )

9030.26

cm4

modulus tampang sb.x ( Zx )

481.61

momen inertia sb. y ( Iy )


jari2 inertia sb x ( ix )

=
=

293.16
17.67

cm4
cm

modulus tampang sb.y ( Zy )


=
tegangan dasar baja BJ37 ( ) =

46.91
1600

3.18

PERSYARATAN KIP ( PPBB1 5.1.1 ) :


panjang penjepitan
h/tb < 75
L/h

( L ) =

150

cm

----------------------

> 1.25 b/ts

---------------

h/tb

L/h

1.25 b/ts =
Penampang berubah bentuk ? --------A'

= A sayap + 1/6 A badan

A'

iA'

(1/2 Iy)/A

l
l

=
=

Lky/iA'

ya
14.820

tegangan kip =

-------->

s /w

Lky =

cm2

3.145

cm

150
47.70

cm
: ( panjang tekuk arah tegak lurus sb y )
----------> faktor tekuk Fe 360 ( ) =

1311.5

kg/cm2

Mx1 =

2105

kgm

Mx2 =

6498
0.87

kgm

lx

lx

Lkx / ix

: ( mx1 & mx2 = momen pada ujung kolom )


: ( syarat : | Mx1| < | Mx2 |
diambil ---------->

-->

^------>

faktor tekuk Fe 360 (


tegangan Euler (

ly =
ly =
nx

nx

ny

ny

sEx)

Lky / iy

nx / (nx - 1)
bx
=

ny / (ny - 1)

)
1.00

^---> pj. tekuk tegak lurus sb.x (Lkx) =


67.91

47.2
(A .

sEx

1.22

^----->

faktor tekuk Fe 360 (


tegangan Euler (

)/ N -->

sEy)

1200

wx )
wy )

1.44

4482

1.21
=

9383

gaya aksial ( N )

2398

by
=
0.60
)/ N --> gaya aksial ( N )

0.6
2398

54.05
=

1.019
(A .

sEy

113.16
=

1.009
Mx=

6498

kgm

My=

kgm

s1

s2

wmax.N/A

925.1

bx.q.nx/(nx-1).Mx/Zx
kg/cm2

<

by.ny/(ny-1).My/Zy

= N/A + q.Mx/Zx + My/ZyPPBBI 4.8.4 (31b)


=

1432.1

kg/cm2

<

PPBBI 4.8.4 (31a)

cm
cm
cm
cm3
cm3
kg/cm2

62.50
4.00
17.36

cm
kg/cm2

kg/cm2
kg

kg

TABEL PERHITUNGAN TEGANGAN BAJA

BALOK BAJA
s ijin = 1600 kg/cm2
Nomor
Batang
1,2
39,40
68,69
66,67
61,62,63
64,65
52,53,54
55,56
72,73,100,101
102,103
74,75
76,77
82,83
84,85
87,88
89,90
4
5,6,7
129,8
19
20,128
22,107
23
130,48
131,26
24,25
50,51
12,125
104,124
30,10
94
112

Momen
( kg cm )

Profil Terpakai

Luas
A, ( cm2)

561000
1026400
1110100
845100
942700
854200
1620300
1047700
1156700
610300
1034100
442500
1240200
731700
710700
490300
656300
400100
314100
650700
650700
647400
547700
647700
656300
692400
681200
529400
647700
656300
415100
415100

WF.350.175.7.11
WF.350.175.7.11
WF.350.175.7.11
WF.350.175.7.11
WF.400.200.8.13
WF.350.175.7.11
WF.400.200.8.13
WF.350.175.7.11
WF.400.200.8.13
WF.350.175.7.11
WF.400.200.8.13
WF.350.175.7.11
WF.400.200.8.13
WF.350.175.7.11
WF.400.200.8.13
WF.350.175.7.11
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9
WF.375.125.6.9

63.14
63.14
63.14
63.14
84.12
63.14
84.12
63.14
84.12
63.14
84.12
63.14
84.12
63.14
84.12
63.14
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16
30.16

M. Tampang
Z, ( cm3)
775
775
775
775
1190
775
1190
775
1190
775
1190
775
1190
775
1190
775
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502

s
( kg/cm2)
723.87
1324.39
1432.39
1090.45
792.18
1102.19
1361.60
1351.87
972.02
787.48
868.99
570.97
1042.18
944.13
597.23
632.65
1307.37
797.01
625.70
1296.22
1296.22
944.13
917.03
632.65
1307.37
944.13
917.03
632.65
1290.24
632.65
826.89
826.89

Keterangan

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

PERHITUNGAN TEGANGAN STRUKTUR BALOK CRANE


( DISAIN AWAL )

Posisi
Beban

No elemen

1 ( titik 16 )

11& 12

2 ( titik 24 )

3 ( titik 25 )

s ijin

Momen
kgm

Profil

Zx
cm3

6405

WF 350.175.7.11

775

826

OK

13 & 29

6280

WF 350.175.7.11

775

810

OK

14 & 30

6325

WF 350.175.7.11

775

816

OK

1600 kg/cm2

Tegangan
kg/cm2

keterangan

PERHITUNGAN DEFLEKSI STRUKTUR BALOK CRANE


( DISAIN AWAL )

Posisi
Beban

Bentang
cm

Defleksi
cm

Profil

Zx
cm3

defleksi ijin
( cm )

Keterangan

1 ( titik 16 )

250

1.4

WF 350.175.7.11

775

2.00

2xL/250
( cantilever)

2 ( titik 24 )

600

0.69

WF 350.175.7.11

775

2.40

L/250

3 ( titik 25 )

600

0.72

WF 350.175.7.11

775

2.40

L/250

Syarat Lendutan tsb Berdasarkan Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Untuk Gedung 1987
Bab XV Psl. 15.1

KONTROL LENDUTAN
Joint

Bentang
(m)

defleksi
m

ratio

52
53
77
78
79
80
81
82
83
84
85
65
66
39

4.375
4.375
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.150
4.150
5.475

0.00397
0.00645
0.01231
0.01203
0.01203
0.01034
0.01375
0.01271
0.00618
0.01333
0.01237
0.00668
0.00504
0.00701

1/ 1102.0
1/ 678.3
1/ 487.4
1/ 498.8
1/ 498.8
1/ 580.3
1/ 436.4
1/ 472.1
1/ 970.9
1/ 450.1
1/ 485.0
1/ 621.3
1/ 823.4
1/ 781.0

defleksi ijin = 1/250 L

PERHITUNGAN

ELEMEN TRUSS

PROYEK : SUMI RUBBER INDONESIA


SUBYEK : GOLFBALL FACTORY
TRUSS

: as X7 ( elemen 29 )

2L

PROFIL PAKAI :
DATA PROFIL
luas tampang ( A )
jari2 inertia sb x ( ix )
tegangan dasar baja BJ37 (

11.80

=
) =

1.82
1600

gaya aksial ( N )

10500

panjang span ( L )

150.00

N.w

=
=

cm2
cm
kg/cm2
kg ( tekan )
cm

L / ix
82.4 ^--------> faktor tekuk (

60 X 60 X 6

/A

w ) = 1.65 ( PPBBI )

TABEL PERHITUNGAN TEGANGAN KONSTRUKSI ATAP


Nomor
Batang

Panjang
( cm )

Gaya Normal Momen


N, ( kg )
( kg cm )

Profil Terpakai

+
+
+
+
+
+
+
+
-

T(149.299.9.14)
T(149.299.9.14)
T(149.299.9.14)
T(149.299.9.14)
T(149.299.9.14)
T(149.299.9.14)
T(149.299.9.14)
T(149.299.9.14)
T(149.299.9.14)
T(149.299.9.14)
T(149.299.9.14)
T(150.150.6,5.9)
T(147.200.8.12)
T(147.200.8.12)
T(147.200.8.12)
T(147.200.8.12)
T(150.150.6,5.9)
T(150.150.6,5.9)
T(150.150.6,5.9)
T(147.200.8.12)
T(147.200.8.12)
T(150.150.6,5.9)
T(150.150.6,5.9)
T(147.200.8.12)
T(147.200.8.12)
T(150.150.6,5.9)
T(147.200.8.12)
T(147.200.8.12)

Jari2 Girasi
Luas
M. Tampang
A, ( cm2) Z, ( cm3) i, ( cm )

N.w/ A
( kg/cm2)

Keterangan

TRUSS
506X
506Y
547
596X
596Y
615X
615Y
682X
682Y
700X
700Y
528
525X
525Y
619X
619Y
637
707
726
630X
630Y
601
690
717X
717Y
516
538X
538Y

100
300
100
100
300
100
300
100
300
100
300
200
100
300
100
300
200
200
200
200
300
200
200
100
200
200
100
200

28894
28894
3836
3661
3661
37675
37675
25523
25523
23957
23957
22400
11993
11933
7278
7278
32447
19577
18095
4091
4091
14714
15937
6498
6498
16453
18088
18088

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
23.39
36.19
36.19
36.19
36.19
23.39
23.39
23.39
36.19
36.19
23.39
23.39
36.19
36.19
23.39
36.19
36.19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.59
7.51
0.00
3.59
7.51
3.59
7.51
3.59
7.51
3.59
7.51
0.00
3.97
4.71
3.97
4.71
0.00
0.00
0.00
3.97
4.71
0.00
0.00
3.97
4.71
0.00
3.97
4.71

27.9
39.9
0.0
27.9
39.9
27.9
39.9
27.9
39.9
27.9
39.9
0.0
25.2
63.7
25.2
63.7
0.0
0.0
0.0
50.4
63.7
0.0
0.0
25.2
42.5
0.0
25.2
42.5

1.05
1.14
0.00
1.05
1.14
1.05
1.14
1.05
1.14
1.05
1.14
0.00
1.03
1.39
1.03
1.39
0.00
0.00
0.00
1.23
1.39
0.00
0.00
1.03
1.17
0.00
1.03
1.17

547.63
594.57
69.24
69.39
75.33
714.06
775.26
483.74
525.20
454.06
492.98
957.67
341.33
458.33
207.14
279.54
1387.22
836.98
773.62
139.04
157.13
629.07
681.36
184.94
210.08
703.42
514.80
584.77

tekan
tekan
tarik
tekan
tekan
tekan
tekan
tekan
tekan
tekan
tekan
tarik
tekan
tekan
tekan
tekan
tarik
tarik
tarik
tekan
tekan
tarik
tarik
tekan
tekan
tarik
tekan
tekan

TABEL PERHITUNGAN TEGANGAN ATAP

TR-14
Nomor
Batang
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
22
23
24
25
26
27
28
29

Panjang
( cm )
127.5
127.5
127.5
127.5
79.4
70.5
70.5
80
127.5
127.5
127.5
77
86.6
96.9
99.4
99.4
99.4
99.4
99.4

s ijin = 6000 kg/cm2

Gaya Normal
N, ( kg )
+
+
+
+
+
+
-

498
79
292
460
18
908
868
797
1333
1600
1669
16
432
551
292
296
129
136
26

Profil Terpakai

Luas
A, ( cm2)

U75~0.55
U75~0.55
U75~0.55
U75~0.55
U75~0.55
U75~0.55
U75~0.55
U75~0.55
U75~0.55
U75~0.55
U75~0.55
H70~0.55
H70~0.55
H70~0.55
H70~0.55
H70~0.55
H70~0.55
H70~0.55
H70~0.55

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20

Jari2 Girasi
i, ( cm )
2.78
2.78
2.78
2.78
2.78
2.78
2.78
2.78
2.78
2.78
2.78
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40

45.9
45.9
0.0
0.0
0.0
25.4
25.4
28.8
45.9
45.9
45.9
32.0
0.0
40.3
0.0
41.3
0.0
41.3
41.3

1.20
1.20
1.00
1.00
1.00
1.03
1.03
1.06
1.20
1.20
1.20
1.08
1.00
1.14
1.00
1.15
1.00
1.15
1.15

s
( kg/cm2)
541.5
85.9
265.5
418.2
16.4
851.0
813.6
767.3
1449.3
1739.6
1814.7
14.4
360.0
525.3
243.3
284.2
107.5
130.3
24.9

Keterangan

tekan
tekan
tarik
tarik
tarik
tekan
tekan
tekan
tekan
tekan
tekan
tekan
tarik
tekan
tarik
tekan
tarik
tekan
tekan

TABEL PERHITUNGAN TEGANGAN TRUSS

Akibat Beban Tambahan M/E


Nomor
Panjang
Gaya Normal
Batang
( cm )
N, ( kg )
73
150
34891
74
150
37697
75
150
39529
76
150
39452
77
150
40083
78
150
39664
79
150
37969

catatan

OK
=
NOT OK =

s < s ijin
s > s ijin

s ijin = s leleh / SF
s ijin =

2400/1.5

s ijin =

1600 kg/m2

Profil Terpakai
T 100.200.8.12
T 100.200.8.12
T 100.200.8.12
T 100.200.8.12
T 100.200.8.12
T 100.200.8.12
T 100.200.8.12

Luas
A, ( cm2)
31.77
31.77
31.77
31.77
31.77
31.77
31.77

Jari2 Girasi
i, ( cm )
2.41
2.41
2.41
2.41
2.41
2.41
2.41

w
62.2
62.2
62.2
62.2
62.2
62.2
62.2

1.363
1.363
1.363
1.363
1.363
1.363
1.363

s = N.w/ A
( kg/cm2)
1496.90
1617.28
1695.88
1692.57
1719.65
1701.67
1628.95

Keterangan
OK
NOT OK
NOT OK
NOT OK
NOT OK
NOT OK
NOT OK

PERHITUNGAN TEGANGAN
Nomer Batang :
Profil
:
L
:

23
T 75X150X7X10
140
cm

Data Profil :
h=
7.5 cm
b=
15.0 cm
A=
15.75 cm2
Ix =
66.00 cm4
Iy =
282.00 cm4
ix =
1.81 cm

Lkx
N
M
l

=
=
=
=

L / ix

s = w.N/A =

Nomer Batang :
Profil
:
L
:

tb =
ts =
iy =
Zx =
Zy =
s =

cm
cm
cm
cm3
cm3
kg/cm2

1.119

103.56 kg/cm2

35
T 75X150X7X10
140
cm

=
=
=
=

L / iy

s = w.N/A =
Nomer Batang :
Profil
:
L
:

0.70
1.00
3.75
10.80
37.60
1600

140 cm
1631 kg ( tarik )
47 kgm
0.0 -------------> dari tabel PPBBI --->

Data Profil :
h=
7.5 cm
b=
15.0 cm
A=
15.75 cm2
Ix =
66.00 cm4
Iy =
282.00 cm4
ix =
1.81 cm

Lkx
N
M
l

TRUSS ATAP TR1

tb =
ts =
iy =
Zx =
Zy =
s =

0.70
1.00
3.75
10.80
37.60
1600

cm
cm
cm
cm3
cm3
kg/cm2

140 cm
10313 kg ( tekan )
24 kgm
37.3 -------------> dari tabel PPBBI --->
732.71 kg/cm2

29
T 75X150X7X10
140
cm

Data Profil :
h=
b=

7.5 cm
15.0 cm

tb =
ts =

0.70 cm
1.00 cm

A=
Ix =
Iy =
ix =

Lkx
N
M
l

=
=
=
=

15.75
66.00
282.00
1.81

L / iy

cm2
cm4
cm4
cm

s = w.N/A =

Nomer Batang :
Profil
:
L
:

iy =
Zx =
Zy =
s =

1.119

1.119

996.23 kg/cm2

6
T 75X150X7X10
140
cm

=
=
=
=

L / iy

s = w.N/A =

Nomer Batang :
Profil
:
L
:

tb =
ts =
iy =
Zx =
Zy =
s =

0.70
1.00
3.75
10.80
37.60
1600

cm
cm
cm
cm3
cm3
kg/cm2

140 cm
7221 kg ( tekan )
39 kgm
37.3 -------------> dari tabel PPBBI --->
513.03 kg/cm2

12
T 75X150X7X10
140
cm

Data Profil :
h=
7.5 cm
b=
15.0 cm
A=
15.75 cm2
Ix =
66.00 cm4
Iy =
282.00 cm4
ix =
1.81 cm

Lkx

cm
cm3
cm3
kg/cm2

140 cm
14022 kg ( tekan )
25 kgm
37.3 -------------> dari tabel PPBBI --->

Data Profil :
h=
7.5 cm
b=
15.0 cm
A=
15.75 cm2
Ix =
66.00 cm4
Iy =
282.00 cm4
ix =
1.81 cm

Lkx
N
M
l

3.75
10.80
37.60
1600

tb =
ts =
iy =
Zx =
Zy =
s =

140 cm

0.70
1.00
3.75
10.80
37.60
1600

cm
cm
cm
cm3
cm3
kg/cm2

N
M
l

=
=
=

L / iy

12885 kg ( tarik )
1033 kgm
0.0 -------------> dari tabel PPBBI --->

s = w.N/A =

Nomer Batang :
Profil
:
L
:

1.135

18
T 75X150X7X10
140
cm

=
=
=
=

L / iy

Nomer Batang :
Profil
:
L
:

tb =
ts =
iy =
Zx =
Zy =
s =

0.70
1.00
3.75
10.80
37.60
1600

cm
cm
cm
cm3
cm3
kg/cm2

140 cm
6989 kg ( tarik )
1066 kgm
0.0 -------------> dari tabel PPBBI --->

s = w.N/A =

443.75 kg/cm2

44
2L 50.50.5
120
cm

Data Profil :
h=
b=
A=
Ix =
Iy =
ix =

Lkx
N
M
l

818.10 kg/cm2

Data Profil :
h=
7.5 cm
b=
15.0 cm
A=
15.75 cm2
Ix =
66.00 cm4
Iy =
282.00 cm4
ix =
1.81 cm

Lkx
N
M
l

=
=
=
=

5.0
5.0
4.80
11.00
11.00
1.51

L / iy

s = w.N/A =

cm
cm
cm2
cm4
cm4
cm

tb =
ts =
iy =
Zx =
Zy =
s =

0.50
0.50
1.51
3.05
3.05
1600

cm
cm
cm
cm3
cm3
kg/cm2

120 cm
3558 kg ( tekan )
0 kgm
39.7 -------------> dari tabel PPBBI --->
420.66 kg/cm2

Nomer Batang :
Profil
:
L
:

61
2L 50.50.5
170
cm

Data Profil :
h=
b=
A=
Ix =
Iy =
ix =

Lkx
N
M
l

=
=
=
=

5.0
5.0
4.80
11.00
11.00
1.51

L / iy

s = w.N/A =

cm
cm
cm2
cm4
cm4
cm

tb =
ts =
iy =
Zx =
Zy =
s =

0.50
0.50
1.51
3.05
3.05
1600

cm
cm
cm
cm3
cm3
kg/cm2

170 cm
5009 kg ( tarik )
0 kgm
0.0 -------------> dari tabel PPBBI --->
521.77 kg/cm2

( tarik )

( tarik )

TABEL PIPA
( Pipa Baja Hitam & Pipa Baja Digalvanis merk SIO)
Diameter Lubang
Nominal
inch
mm
1/2"
3/4"
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
Note :
Ix = p/64.D4
Zx = p/32.D3

15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
355
400
400

Diameter
Luar
mm

Tebal

21.4
26.9
34.1
42.5
48.4
60.8
76.0
88.7
113.9
140.6
166.1
219.1
273.0
323.8
355.6
406.4
457.4

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.90
2.90
2.90
2.90
5.00
5.00
6.35
6.35
6.35
9.00

mm

Diameter
Bersih
mm
17.40
22.90
30.10
38.50
44.40
56.80
72.00
82.90
108.10
134.80
160.30
209.10
263.00
311.10
342.90
393.70
439.40

Berat

Ix

Zx

cm3

Kg/m

cm4

cm3

1.22
1.57
2.02
2.55
2.92
3.70
4.65
7.82
10.12
12.55
14.87
33.64
42.11
63.35
69.70
79.84
126.83

0.957
0.58
1.228
1.22
1.583
2.61
1.997
5.23
2.288
7.86
2.900
15.99
3.650
31.86
6.136
72.04
7.938
155.92
9.847
297.60
11.671
495.37
26.399 1928.82
33.044 3782.34
49.710 7983.77
54.689 10630.68
62.644 15975.73
62.644 31889.59

0.54
0.91
1.53
2.46
3.25
5.26
8.38
16.24
27.38
42.33
59.65
176.07
277.09
493.13
597.90
786.21
1394.39

Anda mungkin juga menyukai