Anda di halaman 1dari 2

CONTOH FORMAT BUKU INDUK MURID/SISWA

BUKU INDUK MURID


Nomor Induk : ....

I.

KETERANGAN MURID

1. Nama Murid
b. Panggilan

a. Lengkap

: ..
: ..

2. Jenis Kelamin
3. Kelahiran
b. Tampat

: ..

a. Tanggal

: ..

: ..
: ..

4. Agama
5. Kewarganegaraan

: WNI / WNA / Keturunan *)

6. Jumlah Saudara :
a. Kandung

: ..
b. Tiri
c. Angkat

7. Bahasa sehari-hari di keluarga

: ..
: ..
: ..

8. Keadaan Jasmani :
a. Berat badan

: Kg.

b. Tinggi badan

: Cm.

c. Golongan darah

: ..

d. Penyakit yang
pernah diderita

: ..

9. Alamat dan No. Telepon

: ..

: .. Telp. ..
10. Bertempat tinggal pada

: Orang tua/menumpang/asrama *)

11. Jarak tempat tinggal ke sekolah

: .

II. KETERANGAN ORANG TUA / WALI MURID


A.

ORANG TUA KANDUNG

1. Nama

a. Ayah

: ..

b. Ibu
2. Pendidikan tertiggi

a. Ayah
b. Ibu

3. Pekerjaan
b. Ibu
B.

: ..

a. Ayah

: ..
: ..
: ..

: ..

WALI MURID ( jika mempunyai )


: ..

1. Nama
2. Hubungan keluarga
3. Pendidikan ttertinggi
4. Pekerjaaan / Jabatan

: ..
: ..
: ..