CONTOH FORMAT BUKU INDUK MURID/SISWA

BUKU INDUK MURID
Nomor Induk : ………………………....

I.

KETERANGAN MURID

1. Nama Murid
b. Panggilan

a. Lengkap

: …………………………………..
: …………………………………..

2. Jenis Kelamin
3. Kelahiran
b. Tampat

: …………………………………..

a. Tanggal

: …………………………………..

: …………………………………..
: …………………………………..

4. Agama
5. Kewarganegaraan

: WNI / WNA / Keturunan *)

6. Jumlah Saudara :
a. Kandung

: …………………………………..
b. Tiri
c. Angkat

7. Bahasa sehari-hari di keluarga

: …………………………………..
: …………………………………..
: …………………………………..

8. Keadaan Jasmani :
a. Berat badan

: ……………………………… Kg.

b. Tinggi badan

: ……………………………… Cm.

c. Golongan darah

: …………………………………..

d. Penyakit yang
pernah diderita

: …………………………………..

9. Alamat dan No. Telepon

: …………………………………..

: ……….…. Telp. ………………..
10. Bertempat tinggal pada

: Orang tua/menumpang/asrama *)

11. Jarak tempat tinggal ke sekolah

: ………………………………….

II. KETERANGAN ORANG TUA / WALI MURID
A.

ORANG TUA KANDUNG

Pekerjaaan / Jabatan : …………………………………. a. b.1. Pendidikan tertiggi a... Ibu 3. Ibu 2. : …………………………………. WALI MURID ( jika mempunyai ) : ………………………………….. 1. : …………………………………. Ayah : …………………………………. : ………………………………….. Ibu B. Pendidikan ttertinggi 4. Nama 2. Hubungan keluarga 3... Ayah b.. : …………………………………. : …………………………………... : …………………………………. Ayah : ………………………………….. Nama a. . Pekerjaan b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful