CONTOH FORMAT BUKU INDUK MURID/SISWA

BUKU INDUK MURID
Nomor Induk : ………………………....

I.

KETERANGAN MURID

1. Nama Murid
b. Panggilan

a. Lengkap

: …………………………………..
: …………………………………..

2. Jenis Kelamin
3. Kelahiran
b. Tampat

: …………………………………..

a. Tanggal

: …………………………………..

: …………………………………..
: …………………………………..

4. Agama
5. Kewarganegaraan

: WNI / WNA / Keturunan *)

6. Jumlah Saudara :
a. Kandung

: …………………………………..
b. Tiri
c. Angkat

7. Bahasa sehari-hari di keluarga

: …………………………………..
: …………………………………..
: …………………………………..

8. Keadaan Jasmani :
a. Berat badan

: ……………………………… Kg.

b. Tinggi badan

: ……………………………… Cm.

c. Golongan darah

: …………………………………..

d. Penyakit yang
pernah diderita

: …………………………………..

9. Alamat dan No. Telepon

: …………………………………..

: ……….…. Telp. ………………..
10. Bertempat tinggal pada

: Orang tua/menumpang/asrama *)

11. Jarak tempat tinggal ke sekolah

: ………………………………….

II. KETERANGAN ORANG TUA / WALI MURID
A.

ORANG TUA KANDUNG

. Nama 2. Ibu B. Pendidikan tertiggi a. WALI MURID ( jika mempunyai ) : …………………………………..... Ayah : …………………………………. a. : …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. Ibu 2. : ………………………………….. Hubungan keluarga 3....1. Ayah : …………………………………. Ayah b. : …………………………………. b. Ibu 3. . 1.. Nama a. Pekerjaaan / Jabatan : …………………………………. Pekerjaan b. Pendidikan ttertinggi 4. : ………………………………….

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.