Anda di halaman 1dari 3

Analiza SWOT zone extralitorale Puncte tari Regiunea beneficiaza de prezenta a numeroase obiective naturale si culturale: monumente istorice

si obiective religioase de importanta nationala si internationala (UNESCO) Conditii favorabile practicarii diverselor forme de turism de tipul: ecoturism, turism in natura, turism cultural, speologie, turism de litoral, etc; Puncte slabe Activitati de marketing turistic si management al destinatiei insuficient dezvoltate lipsa unei retele de centre de informare si promovare turistica si a punctelor de informare turistica in arealele turistice de mare interes. Lipsa unor materiale de informare si promovare de calitate (harti, ghiduri turistice, panouri de informare, pliante, carti postale ilustrate, suveniruri personalizate, etc) Slaba oferta de pachete turistice complete, de itinerarii turistice organizate si de dezvoltare a serviciilor extrahoteliere conexe Nivel redus al capacitatii de cazare ;

Existenta unui numar mare de arii protejate (parcuri nationale, naturale si rezervatii) incluse in reteaua europeana NATURA 2000 Varietatea peisajelor prin prezenta unei flore si faune variate, incluzand numeroase specii protejate Diversitate etnica: turci, tatari, ucrainieni, rusi Oferta slaba si nediversificata de suveniruri si produse lipoveni, moldoveni, greci, macedoni,etc; pentru turisti. Acest fapt insa nu influenteaza negativ excursionistii, care sunt in cautare de calatorii de initiere si experiente diversificate, mai mult decat achizitionarea de produse / activitati comerciale, ei preferand sa observe si sa se bucure de peisaje in sine, traseul turistic putand fi realizat in mai putin de 1 zi;

Posibilitatea practicarii turismului pe parcursul Numar redus si lipsa caracterului integrat pentru anului itinerariile turistice tematice Rezerva de teren pentru amenajari ulterioare Insuficienta punere in valoare a monumentelor istorice prin amenajari arhitecturale specifice Prezenta de indicatoare pentru obiectivele si Nerespectarea regimului de protectie, ca urmare a traseele turistice pe drumurile judetene si lipsei demarcarii in teren a limitelor si a zonelor comunale tampon ale ariilor naturale protejate. In prezent nu exista inca organizate in toate zonele protejate administratii care sa initieze un management eficient. Infrastructura de acces catre obiectivele naturale Perceptia slaba a unei dezvoltari durabile a si culturale cuprinde drumuri judetene, comunale turismului si implicit a importantei protectiei mediului si nationale, care permit circulatia cu ajutorul si a patrimoniului natural-cultural specific automobilului propriu sau al bicicletei Opotunitati Amenintari Orientarea administatiei publice locale actuale Intarzieri in adaptarea infrastructurii de transport la spre valorificarea potentialului turistic standardele comunitare Crearea cadrului institutional pentru cooperare Infrastructura de utilitati (apa, canalizare, management regionala si interregionala al deseurilor) slab dezvoltata in zona rurala Existenta Master Planului de Dezvoltare a Degradarea patrimoniului architectural rural prin

Turismului in Romania Posibilitatea dezvoltarii turismului rural prin existenta unor puncte de atractie turistica Tendinta oamenilor din metropolele europene de a se retrage la pensie in locuri mai linistite, poate atrage in zona vizitatori. In ultimele decenii ale secolului XX, s-a manifestat tendinta dezvoltarii industriei turismului prin intoarcerea sa catre natura si valori culturale autentice. Promovarea unor evenimente bazate pe calendare ale naturii Interes crescut la nivel international pentru conservarea biodiversitatii si promovarea turismului durabil Interes international crescut pentru turismul cultural, balnear (inclusiv tratamentul de preventie de tip wellness/spa), ecoturism, agroturism si turism rural, de aventura Accesarea programelor europene de finantare nerambursabila, precum si a celorlalte programe nationale si locale de finantare, in special cele care se adreseaza proiectelor cu accent pe dezvoltarea sectorului de turism

depopularea localitatilor si a comunitatilor rurale Urbanizarea populatiei rurale, implicand pierderea autenticitatii si specificului local. Vecinatatea platformelor industriale si a portului comercial constituie un factor important de risc ce contribuie la degradarea mediului si genereaza poluarea continua a aerului si a apei, amputand astfel din potentialul turistic al zonei Lipsa fondurilor necesare destinate conservarii si protectiei mediului domeniului