Anda di halaman 1dari 7

NAMA KELAS TARIKH EVIDENS AKTIVITI

B2 D1 E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut 1. Guru memperdengarkan 2 audio bunyi yang dimainkan 2. Murid menandakan X pada gambar yang melambangkan dinamik kuat atau lembut pada bunyi yang diperdengarkan. 3. Guru menilai murid.

BAHAN

Tandakan ( / ) jika murid boleh mengenal pasti dinamik kuat dan lembut dengan betul. Menguasai Tidak menguasai

NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B2 D1 E2 Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah AKTIVITI 1. Guru memperdengarkan 3 jenis pic yang berbeza. 2. Murid menandakan X pada kotak yang melambangkan bunyi pic tinggi atau pic rendah atau pic tengah mengikut urutan pic yang diperdengarkan. 3. Guru menilai murid..

BAHAN AUDIO 1 AUDIO 2 AUDIO 2

PIC TINGGI PIC RENDAH

PIC TINGGI PIC RENDAH

PIC TINGGI PIC RENDAH

PIC TENGAH

PIC TENGAH

PIC TENGAH

Tandakan ( / ) jika murid boleh mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah dengan betul. Menguasai Tidak menguasai

NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B2 D1 E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat AKTIVITI 1. Guru memberi contoh lakaran yang melambangkan tempo cepat atau lambat. 2. Murid melakarkan grafik tempo cepat dan lambat. 3. Guru menilai murid. BAHAN Contoh lakaran tempo cepat dan lambat

Tempo Cepat

Tempo Lambat

Lakarkan grafik tempo cepat atau lambat berdasarkan lagu yang didengar.

Tandakan ( / ) jika murid dapat melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat yang betul. Menguasai Tidak menguasai

NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B2 D2 E1 Menunjukkan penghayatan 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut : Jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin AKTIVITI 1. Guru memperdengarkan lagu 2. Murid melakukan aktiviti perkusi badan dibawah mengikut tempo cepat dan lambat. 3. Guru menilai murid. BAHAN

Petik jari

Tepuk tangan

Tepuk paha

Hentak kaki

Tandakan ( / ) jika murid menunjukkan penghayatan 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut

Jujur Rajin Kerjasama Kasih Sayang Bertolak ansur Hormat menghormati

Bersyukur Menghargai alam sekitar Tolong menolong Kebersihan Berdisiplin Menyanjung budaya

NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B2 D1 E3 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi AKTIVITI

1. Guru menyediakan bunyi haiwan dan perkusi berdasarkan


gambar yang ditunjukkan. 2.Murid menomborkan haiwan dan perkusi berdasarkan turutan bunyi yang diperdengarkan. 3. Guru menilai murid.

BAHAN

Tandakan ( / ) jika murid menjawab dengan betul. Menguasai Tidak menguasai

NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B2 D1 E6 Membezakan ton suara AKTIVITI 1. Guru memperdengarkan bunyi suara lelaki dan perempuan. 2. Murid menandakan ( ) pada gambar di bawah berdasarkan audio suara lelaki atau perempuan yang diperdengarkan. 3. Guru menilai murid. BAHAN AUDIO 1

AUDIO 2

Tandakan ( / ) jika murid menjawab dengan betul. Menguasai Tidak menguasai

NAMA KELAS TARIKH EVIDENS AKTIVITI

B2 D1 E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek 1. Guru menunjukkan tepuk tangan mengikut detik.
2. Murid melakukan tepuk tangan mengikut detik dibawah.

3. Guru menilai murid. BAHAN

4 4 3 4

2 4

Tandakan ( / ) jika murid boleh mengenal detik panjang dan pendek Menguasai Tidak menguasai