Anda di halaman 1dari 27

SISTEM HI-FI

Hi-Fi berasal dari perkataan High-Fidelity Iaitu mutu suara baik dan sedap didengar Mempunyai ciri-ciri:

1. Keluaran dalam bentuk stereo 2. Bunyi yang dikeluarkan mempunyai bass, treble dan balance yang boleh dikawal

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Komponen yang terdapat dalam sistem hi-fi:


Input Transducer Pre Amplifier Tone Control Circuit Drive Amplifier Power Amplifier Speaker

Peralatan Asas yang diperlukan:


1. Input masukan 2. Hi-fi amplifier 3. Equalizer 4. Sepasang speaker

Rajah Blok Sistem Hi-Fi


1
speaker

Pra penguat

Penguat pemacu

Penguat kuasa

Tranduser masukan seperti mic, tape head dsb.

Fungsi Setiap Blok 1. Tranduser masukan


Mikrofon Menukar isyarat bunyi kepada isyarat audio Tape head

- Bahan rakaman magnetic kepada isyarat audio Antena Menukar isyarat gelombang kepada isyarat frekuensi radio.

2. Pra-penguat 1dan 2

3. Kawalan nada (Tune Control)


Menguatkan isyarat audio untuk dihantar ke penguat pemacu

Volume / bahana

Bass

mengawal isyarat audio mengawal amplitud isyarat audio kawalan maksima mengawal amplitud isyarat frekuensi rendah diperlukan atau tidak mengawal isyarat frekuensi tinggi perlu atau tidak

Treble

6. Penguat pemacu (Amp Driver)

7. Penguat kuasa (Power Amp)

menguatkan isyarat yang diterima dari litar kawalan nada Pemisah fasa : jika penguat kuasa menggunakn jenis tolak-tarik Memandu / memacu penguat kuasa supaya bekerja

8. Speaker

biasanya menggunakan penguat dari jenis tolak tarik. Menguatkan isyarat dari penguat pemacu ke nilai yang sesuai supaya dapat memacu speaker
menukarkan isyarat audio kepada isyarat bunyi

Litar Hi-Fi Lengkap

Litar rangkaian Pra penguat

1. Pra Penguat

Digunakan untuk menguatkan isyarat dan mengurangkan hingar dari sumber masukan Semua frekuensi isyarat masukan akan diperkuatkan dengan gandaan yang sama besar C1 sebagai kapasitor penjodoh untuk litar pra penguat Perintang X sebagai perintang pincang tetap untuk menetapkan voltan masukan ke pra penguat IC uPC1032H buatan NEC digunakan sebagai penguat awal, memenuhi standard low noise R2,R3,C3 DAN C4 rangkaian komponen kawalan suap balik bagi menstabilkan gandaan pra penguat C5 sebagai kapasitor penjodoh ke litar kawalan nada

Input diperolehi terus dari pra penguat atau external input

Jadual nilai-nilai komponen pra penguat


Pra penguat Head Tape X R1 R2 R3 C2 C3 C4 C:500 pF 810 12 k 330 k 22 uF 10 nF Pick Up R:47 k 1k 560 k 56 k 47 uF 6,8 nF 1,5 nF Mic R:47 k 1k Hub. Singkat 100 k 47 k 100 pF Aux1 R:47 k 1k Hub. Singkat 10 k 47 uF -

RANGKAIAN KAWALAN NADA

Rangkaian kawalan nada pada sistem hi-fi digunakan untuk mengawal gandaan isyarat dari rangkaian pra penguat. Biasanya isyarat yang dapat dikawal pada peringkat ini adalah seperti kawalan volume (bahana), kawalan treble, kawalan mid, suis pemilih loudness dan juga kawalan bass

P1 : Kawalan Volume/bahana P2 : Kawalan Balance P3 : Kawalan Bass (Kapasitor selari) P4 : Kawalan Treble (kapasitor sesiri)

Penguat Kuasa

Menguatkan isyarat yang diambil daripada rangkaian kawalan nada kepada satu nilai yang lebih besar R14,R15,C24 & C25 rangkaian low pass filter yang akan membenarkan isyarat pada frekuensi tertentu melaluinya C15 & C18 kapasitor penjodoh isyarat input untuk menghalang voltan at dari pin 4 & 8 C16 & C17 kapasitor penjodoh kepada isyarat au agar frekuensi rendah tidak diredam (berayun) C19 : Bypass filter untuk kawal voltan riak supaya bunyi tidak berdengun

IC penguat stereo jenis TA7230P mengandungi penguat kuasa stereo terbina dalam dan ianya dikeluarkan oleh syarikat Toshiba. Output dari IC penguat kuasa akan dikeluarkan pada pin 2 & 10 C20,C21,C22 & C23 sebagai kapasitor penjodoh agar bunyi yang dihasilkan pada speaker adalah stabil Bekalan kuasanya dibekalkan pada pin1 Speaker akan menukarkan isyarat audio kepada isyarat bunyi

Bekalan Kuasa

Untuk bekalan kuasa, sebuah transformer tap-tengah digunakan dengan kadaran 1A, 12-0-12 volt. Diod D1 dan D2 berfungsi sebagai litar penerus menukarkan voltan a.u. kepada voltan a.t. dan ditapis oleh kapasitor C26. Titik positif C26 dibekalkan ke penguat kuasa, iaitu pada titik VCC. Bekalan kuasa untuk rangkaian kawalan nada dan pra penguat di ambil dari titik A dan B setelah voltan melalui penapis R17, C27, R18 dan transistor BC 107.

Cara Pemasangan Sistem Hi-Fi

Contoh-Contoh Kerosakan Pada


Sistem Hi-Fi

1. Tiada keluaran

Audio tiada Tap tengah rosak Transistor penguat pemacu rosak Capasitor penjodoh open

2. Keluaran berayun

Suara keluar serak-serak Kon speaker pecah Capasitor suapbalik open

3. Keluaran herotan

Ada hingar Voltan au terlampau besar Capasitor penapis bekalan kuasa open

4. Keluaran lemah Salah satu transistor rosak 5. Penerima mati Tiada bekalan kuasa Capasitor penapis bekalan kuasa pintas

6. Kendalian terputus-putus
Kadangkala beroperasi kadangkala tidak Sambungan pematerian retak atau terputus

7. Gangguan hingar
Capasitor penjodoh pintas

Cara Mengesan Kerosakan


1. Deria pendengaran Penggunaan telinga untuk mendengar kerosakan pada hi-fi. Bunyi yang dikeluarkan oleh pembesar suara mungkin berayun atau tiada keluaran. 2. Deria pandang Penggunaan deria pandang untuk memerhatikan kesan kerosakan yang berlaku, contohnya kesan kepada isyarat bunyi bagi set penguat audio yang rosak seperti tiada isyarat keluaran audio.

3. Teknik suntikan isyarat

4. Teknik surihan isyarat

Ia bermakna memasukkan isyarat yang sesuai daripada penjana isyarat (audio generator) ke dalam sesuatu litar penguat audio untuk mengesan kerosakan yang berlaku dalam set penguat tersebut 1 Khz disuntik pada litar dan osiloskop digunakan sebagai paparan Surihan isyarat ialah kita melihat atau menganalisa isyarat dengan menggunakan osiloskop pada setiap bahagian litar dan dibandingkan dengan bentuk isyarat normal pada litar tersebut dimana ia dilakukan dengan menggunakan bantuan litar skematik hi-fi.

Tamat