Anda di halaman 1dari 1

TUJUAN, KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAJIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF KUALITATIF JENIS KAJIAN KUANTITATIF -Untuk mendapatkan satu

pemahaman atas sesuatu motivasi serta sebab dan kesannya. Tujuan -Untuk menyediakan satu penyelesaian kepada sesuatu masalah, menjana idea dan / atau hipotesis untuk penyelidikan kuantitatif pada kemudiannya. Kekuatan -Huraian kualitatif boleh memainkan peranan penting dalam mencadangkan hubungan, punca, kesan dan proses dinamik yang berkemungkinan. -Teknik statistik membenarkan -Ini membolehkan penyelidik untuk mencari isu-isu yang sering terlepas pandang. -Menggunakan penyelidikan yang lebih deskriptif dan narratif -responsif kepada situasi keadaan tempatan, dan pihak-pihak yang berkepentingan -data kualitatif adalah dalam perkataan dan membolehkan peserta meneroka sendiri bagaimana dan mengapa fenomena berlaku. analisis yang lebih canggih -Terkawal melalui persampelan. -Ketepatan yang diperoleh melalui ukuran yang boleh dipercayai. -Untuk mengukur pandangan dan pendapat dalam sampel yang dipilih -Untuk mengukur data dan menghasilkan keputusan daripada sampel yang diperoleh.

-Mengambil masa yang lama untuk mengumpul , menganalisis dan menginterpretasi data

-Pengalaman manusia adalah sukar untuk menolak atau mengawal semua pembolehubah