Anda di halaman 1dari 5

TUGAS BASA SUNDA

Diserat ku kelompok 5 Diantawisna nyaeta :


Elma Safarina. Fully Oktriviani. Milatika. Nurmalasari. Syarifah Meutia Eka sari.

Kelas Pancen

: XI IPA 2 : Basa Sunda


Ttd Narasumber

Bapa Salman

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor Jalan Padjadjaran nomer 06 Bogor Timur

WANGUNAN LAPORAN HASIL WAWANCARA

Judul Ngaran Narasumber Nu Ngawawancara

: Wawancara Tukang Es. : Bapa Salman. : 1. Elma Safarina. 2. Full Oktriviani. 3. Milatika. 4. Nurmalasari. 5. Syarifah Meutia Eka Sari.

Tempat Wawancara

: Dikantin MAN 2 Bogor.

EUSI WAWANCARA

1.

+. Punten, wios teu urang sadaya bade ngawawancara bapa ? -. Muhun sok mangga.

2. +. Ari nami bapa teh saha ? -. Nami abdi Salman. 3. +. Naon anu didagangkeun ku bapa teh ? -. Dagang es. 4. +. Bapa teh asalna timana ? -. Asalna ti Jepara.

5. +. Tos sabaraha lami bapa dagang es ?

-. Tos 6 taun (genep taun). 6. +. Modal mimiti dagang es teh sabaraha ? -. Rp. 500.000,00 (lima ratus rebu). 7. +. Sabaraha kauntungan bapa sapopoena ? -. Kira-kira Rp. 70.000,00 (tujuh puluh rebu). 8. +. Sok bapa mahal teu sewa tempat didieu ? jeung sabarah sataunna ? -. Mahal, sataunna 3,5 (tili juta satengah). 9. +. Naon wae macemna es anu dijual ku bapa teh ? -. Macemnanyaeta :a. Fanta susu b. Coca cola susu c. Sprit susu d. Es Mangga e. Es Sirsak f. Es Melon g. Es Jambu h. Es Lemon I. Teh Poci j. Good Day k. Nutri Sari L. Pop Ice m. Susu Extra joss 10. +. Bapa pernah ngalaman karugian teu ? -. Alhamdulillah teu acan pernah sampe ayeuna ge. Rp. 4000. Rp. 4000. Rp. 4000. Rp. 2000. Rp. 2000. Rp. 2000. Rp. 2000. Rp. 2000. Rp. 2000. Rp. 3000. Rp. 3000. Rp. 3000. RP. 3000.

11. +. Es naon anu paling dipikaresep ku barudak MAN 2 teh ? -. Rata-rata es mangga. 12. +. Barudak nu sok maleser teh jalujur teu ? -. Alhamdulillah jalujur. 13. +. Tabih sabaraha bapa buka warung sareng tutup warungna ? -. Bukana tabuh 06.00 isuk, tutupna tabuh 06.00 sonten. 14. +. Lamun tutup warungna, barang daganganna disimpen atau dibantun ka bumi ? -. Barang dagangan mah disimpen. 15. +. Sok sabaraha poe sakali balanja kanggo barang dagangan teh ? -. Biasana 3 (tilu) poe sakali. 16. +. Lamun balanja biasana dipasar mana ? -. Dipasar Bogor. 17. +. Tos sakitu wae wawancara ti urang sadaya, hatur nuhun tos nyadiakeun waktu kanggo diwawancara. -. Muhun sami-sami.

KASIMPULAN

Jadi, kasimpulanna nyaeta Bapa Salman dagang es di MAN 2 teh lamina tos 6 (genep) taun, modal mimitina Rp. 500.000 (lima ratus rebu) anu ayeuna bisa ngabiayaan keluargina. Saur pa Salman harga sewa tempat di MAN 2 teh mahal, sataunna 3,5 juta. Es nu dijual ku pa Salman teh teu samacem doang, tapi loba macemna. Sapopoena, barudak MAN 2 teh bebas milih es nu dipeser na. Tapi, rata-rata es nu loba dipikaresep ku barudak MAN 2 teh nyaeta es mangga. Tuluy pa Salman ge resep sabab barudak MAN 2 nu maleser teh jalujur budakna.

Ttd Kelompok 5

Fully Oktriviani