RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA OBJEKTIF PENGAJARAN

: Pendidikan Seni Visual : 3 Delima : 12 Ogos 2009 : Membentuk & Membuat Binaan : Membuat Topeng Muka Haiwan ( Kucing ) : Topeng Muka : 11.45 – 12.45 ( 60 minit ) : Guru dapat mendedahkan murid cara menghasilkan topeng muka.

HASIL PEMBELAJARAN

: Pada akhir pengajaran murid dapat :  Menyatakan secara lisan 2 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng.  Menghias topeng muka mengikut kreativiti masing-masing.

KEPERLUAN : ALAT BAHAN

: Gunting : Kad Manila / kertas lukisan, oil pastels, reben Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Seni Visual KBSR.

RUJUKAN : Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual,

PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR

: Sabar, Teliti, Tolong-menolong. : Menjana Idea, membanding & membeza, membuat ramalan, menjana & menghasilkan idea baru.

Pembelajaran Secara Konstruktivisme dan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis. 4. . Apresiasi dan refleksi.PROSEDUR : 1. Guru menunjukkan hasil siap iaitu topeng muka haiwan iaitu kucing. 5. Guru menunjukcara dan membimbing murid dalam proses penghasilan topeng muka. 3. 2. Guru menentukan aras pengajaran dan pembelajaran. 8. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan topeng muka haiwan. Penutup sosial. Guru perlu merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Guru memulakan aktiviti dengan membuat permainan teka bunyi haiwan. 6. 7.

Guru memperkenalkan tajuk pengajaran pada hari ini. .Beberapa orang murid dipilih sebagai pemberi klu manakala murid yang lain meneka bunyi haiwan yang dibuat oleh rakannya. -Pembelajaran secara konstruktivisme. . c.KBKK i) Menjana Idea ii) Membanding & membeza iii) Membuat ramalan b. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang pengalaman mereka menggunakan topeng muka.Pembelajaran secara .Murid-murid memberi respon kontekstual. Guru memulakan set induksi dengan aktiviti permainan teka bunyi haiwan iaitu : Ayam Kucing Itik Lembu Anjing Burung Monyet .BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P Aras 1 a. .

c. Aktiviti 1 Aras 1 a. .Murid dapat mengenali dan mengetahui fungsi alat dan bahan serta cara penggunaannya dengan betul dan selamat. Guru mempamerkan hasil siap topeng muka haiwan iaitu kucing. Aras 2 . . .Pembelajaran secara konstruktivisme. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng muka. Guru menekankan aspek keselamatan dan kebersihan. -Murid dapat melihat hasil siap topeng muka kucing.positif terhadap soalan yang diajukan oleh guru.Pembelajaran secara kontekstual. b.

Murid memahami proses untuk menghasilkan topeng muka.Penerapan nilai : i) Sabar ii) Teliti iii) Tolongmenolong . . iii) menggunting dan menebuk lubang mata dan mulut pada topeng. .Murid mengikuti tunjukcara oleh konstruktivisme. .Pembelajaran secara . i) melakar rupa kucing. guru. i) ii) iii) iv) melakar menggunting menebuk lubang mata mewarna dan menghias topeng mengikut kreativiti individu.Aktiviti 2 Aras 2 a. Guru membuat demonstrasi cara penghasilan topeng muka.

Guru membimbing murid-murid semasa proses penghasilan topeng muka kucing.Murid melakukan aktiviti membuat topeng muka dengan bimbingan guru.Murid menunjukkan hasil kerja kepada guru dan rakan-rakan. . Apresiasi dan refleksi a.iii) mewarna dan menghias topeng muka kucing. Aktiviti 3 a.Teori Kecerdasan Pelbagai : . Guru memilih tiga hasil kerja murid dan mempamerkan . Aras 3 .

Kemahiran berfikir secara Kreatif dan Kritis.Lemah .Murid dapat membanding beza a. b. . c. Guru memilih beberapa orang murid untuk melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dihasilkan.Murid melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dibuat.Kemahiran .dihadapan kelas.Sederhana . Berfikir secara Kreatif & Kritis i) Menjana & menghasilkan idea baru. i) Interpersonal ii) Intrapersonal iii) Verbal linguistik Penutup Sosial . hasil kerja sendiri dengan rakan sekelas. Guru meminta murid menceritakan perasaan mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing kepada guru dan rakan. Guru merumuskan 3 contoh hasil murid. .Murid dapat menyatakan perasaan serta pengalaman mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing .Baik . i)Membanding dan Membeza . .