RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA OBJEKTIF PENGAJARAN

: Pendidikan Seni Visual : 3 Delima : 12 Ogos 2009 : Membentuk & Membuat Binaan : Membuat Topeng Muka Haiwan ( Kucing ) : Topeng Muka : 11.45 – 12.45 ( 60 minit ) : Guru dapat mendedahkan murid cara menghasilkan topeng muka.

HASIL PEMBELAJARAN

: Pada akhir pengajaran murid dapat :  Menyatakan secara lisan 2 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng.  Menghias topeng muka mengikut kreativiti masing-masing.

KEPERLUAN : ALAT BAHAN

: Gunting : Kad Manila / kertas lukisan, oil pastels, reben Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Seni Visual KBSR.

RUJUKAN : Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual,

PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR

: Sabar, Teliti, Tolong-menolong. : Menjana Idea, membanding & membeza, membuat ramalan, menjana & menghasilkan idea baru.

Guru menunjukkan hasil siap iaitu topeng muka haiwan iaitu kucing. Penutup sosial. 5. 6. 8. Guru menentukan aras pengajaran dan pembelajaran. Guru menunjukcara dan membimbing murid dalam proses penghasilan topeng muka. Guru memulakan aktiviti dengan membuat permainan teka bunyi haiwan. Pembelajaran Secara Konstruktivisme dan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis. 7. Guru perlu merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai. .PROSEDUR : 1. Apresiasi dan refleksi. 3. 2. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan topeng muka haiwan. 4.

Guru memulakan set induksi dengan aktiviti permainan teka bunyi haiwan iaitu : Ayam Kucing Itik Lembu Anjing Burung Monyet . c.Murid-murid memberi respon kontekstual.Beberapa orang murid dipilih sebagai pemberi klu manakala murid yang lain meneka bunyi haiwan yang dibuat oleh rakannya. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran pada hari ini.KBKK i) Menjana Idea ii) Membanding & membeza iii) Membuat ramalan b. -Pembelajaran secara konstruktivisme.BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P Aras 1 a. .Pembelajaran secara . . . Guru bersoal-jawab dengan murid tentang pengalaman mereka menggunakan topeng muka.

Aktiviti 1 Aras 1 a. Guru menekankan aspek keselamatan dan kebersihan. -Murid dapat melihat hasil siap topeng muka kucing. . Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng muka. Aras 2 .Murid dapat mengenali dan mengetahui fungsi alat dan bahan serta cara penggunaannya dengan betul dan selamat. Guru mempamerkan hasil siap topeng muka haiwan iaitu kucing. b.Pembelajaran secara konstruktivisme. c.positif terhadap soalan yang diajukan oleh guru.Pembelajaran secara kontekstual. . .

guru.Aktiviti 2 Aras 2 a. i) ii) iii) iv) melakar menggunting menebuk lubang mata mewarna dan menghias topeng mengikut kreativiti individu.Murid mengikuti tunjukcara oleh konstruktivisme. .Penerapan nilai : i) Sabar ii) Teliti iii) Tolongmenolong . . Guru membuat demonstrasi cara penghasilan topeng muka.Pembelajaran secara . i) melakar rupa kucing.Murid memahami proses untuk menghasilkan topeng muka. . iii) menggunting dan menebuk lubang mata dan mulut pada topeng.

Aktiviti 3 a.iii) mewarna dan menghias topeng muka kucing.Murid melakukan aktiviti membuat topeng muka dengan bimbingan guru.Murid menunjukkan hasil kerja kepada guru dan rakan-rakan. Apresiasi dan refleksi a. Aras 3 .Teori Kecerdasan Pelbagai : . . Guru memilih tiga hasil kerja murid dan mempamerkan . Guru membimbing murid-murid semasa proses penghasilan topeng muka kucing.

Sederhana . i) Interpersonal ii) Intrapersonal iii) Verbal linguistik Penutup Sosial . . .Lemah .Murid dapat menyatakan perasaan serta pengalaman mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing . .Baik .Kemahiran berfikir secara Kreatif dan Kritis. Berfikir secara Kreatif & Kritis i) Menjana & menghasilkan idea baru.Kemahiran .Murid dapat membanding beza a.Murid melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dibuat. Guru merumuskan 3 contoh hasil murid. b.dihadapan kelas. c. Guru meminta murid menceritakan perasaan mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing kepada guru dan rakan. i)Membanding dan Membeza . hasil kerja sendiri dengan rakan sekelas. Guru memilih beberapa orang murid untuk melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dihasilkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful