RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA OBJEKTIF PENGAJARAN

: Pendidikan Seni Visual : 3 Delima : 12 Ogos 2009 : Membentuk & Membuat Binaan : Membuat Topeng Muka Haiwan ( Kucing ) : Topeng Muka : 11.45 – 12.45 ( 60 minit ) : Guru dapat mendedahkan murid cara menghasilkan topeng muka.

HASIL PEMBELAJARAN

: Pada akhir pengajaran murid dapat :  Menyatakan secara lisan 2 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng.  Menghias topeng muka mengikut kreativiti masing-masing.

KEPERLUAN : ALAT BAHAN

: Gunting : Kad Manila / kertas lukisan, oil pastels, reben Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Seni Visual KBSR.

RUJUKAN : Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual,

PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR

: Sabar, Teliti, Tolong-menolong. : Menjana Idea, membanding & membeza, membuat ramalan, menjana & menghasilkan idea baru.

Guru menunjukcara dan membimbing murid dalam proses penghasilan topeng muka. . 7. Guru menentukan aras pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Secara Konstruktivisme dan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis. 8. 5. 4. 2. Apresiasi dan refleksi. 3. Guru perlu merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan topeng muka haiwan. 6. Guru memulakan aktiviti dengan membuat permainan teka bunyi haiwan. Guru menunjukkan hasil siap iaitu topeng muka haiwan iaitu kucing. Penutup sosial.PROSEDUR : 1.

KBKK i) Menjana Idea ii) Membanding & membeza iii) Membuat ramalan b. c.BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P Aras 1 a.Beberapa orang murid dipilih sebagai pemberi klu manakala murid yang lain meneka bunyi haiwan yang dibuat oleh rakannya. Guru memulakan set induksi dengan aktiviti permainan teka bunyi haiwan iaitu : Ayam Kucing Itik Lembu Anjing Burung Monyet . -Pembelajaran secara konstruktivisme.Murid-murid memberi respon kontekstual. . . Guru memperkenalkan tajuk pengajaran pada hari ini. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang pengalaman mereka menggunakan topeng muka. .Pembelajaran secara .

Pembelajaran secara konstruktivisme. Aras 2 .Pembelajaran secara kontekstual.Murid dapat mengenali dan mengetahui fungsi alat dan bahan serta cara penggunaannya dengan betul dan selamat. -Murid dapat melihat hasil siap topeng muka kucing. b. . . Aktiviti 1 Aras 1 a. Guru menekankan aspek keselamatan dan kebersihan. Guru mempamerkan hasil siap topeng muka haiwan iaitu kucing. c. . Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng muka.positif terhadap soalan yang diajukan oleh guru.

Aktiviti 2 Aras 2 a. i) melakar rupa kucing.Penerapan nilai : i) Sabar ii) Teliti iii) Tolongmenolong . . . i) ii) iii) iv) melakar menggunting menebuk lubang mata mewarna dan menghias topeng mengikut kreativiti individu.Murid mengikuti tunjukcara oleh konstruktivisme.Pembelajaran secara . guru. iii) menggunting dan menebuk lubang mata dan mulut pada topeng.Murid memahami proses untuk menghasilkan topeng muka. Guru membuat demonstrasi cara penghasilan topeng muka. .

. Guru membimbing murid-murid semasa proses penghasilan topeng muka kucing.Teori Kecerdasan Pelbagai : .iii) mewarna dan menghias topeng muka kucing. Guru memilih tiga hasil kerja murid dan mempamerkan . Aras 3 . Aktiviti 3 a.Murid menunjukkan hasil kerja kepada guru dan rakan-rakan. Apresiasi dan refleksi a.Murid melakukan aktiviti membuat topeng muka dengan bimbingan guru.

Guru meminta murid menceritakan perasaan mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing kepada guru dan rakan. .Kemahiran . hasil kerja sendiri dengan rakan sekelas.Sederhana . i)Membanding dan Membeza .Murid dapat menyatakan perasaan serta pengalaman mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing . b. Guru merumuskan 3 contoh hasil murid. .Kemahiran berfikir secara Kreatif dan Kritis.Lemah . Guru memilih beberapa orang murid untuk melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dihasilkan. i) Interpersonal ii) Intrapersonal iii) Verbal linguistik Penutup Sosial .dihadapan kelas.Murid dapat membanding beza a.Murid melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dibuat. Berfikir secara Kreatif & Kritis i) Menjana & menghasilkan idea baru.Baik . . c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful