RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA OBJEKTIF PENGAJARAN

: Pendidikan Seni Visual : 3 Delima : 12 Ogos 2009 : Membentuk & Membuat Binaan : Membuat Topeng Muka Haiwan ( Kucing ) : Topeng Muka : 11.45 – 12.45 ( 60 minit ) : Guru dapat mendedahkan murid cara menghasilkan topeng muka.

HASIL PEMBELAJARAN

: Pada akhir pengajaran murid dapat :  Menyatakan secara lisan 2 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng.  Menghias topeng muka mengikut kreativiti masing-masing.

KEPERLUAN : ALAT BAHAN

: Gunting : Kad Manila / kertas lukisan, oil pastels, reben Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Seni Visual KBSR.

RUJUKAN : Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual,

PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR

: Sabar, Teliti, Tolong-menolong. : Menjana Idea, membanding & membeza, membuat ramalan, menjana & menghasilkan idea baru.

4. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan topeng muka haiwan. 2. Penutup sosial. 5. Guru menunjukcara dan membimbing murid dalam proses penghasilan topeng muka. 7. Guru menunjukkan hasil siap iaitu topeng muka haiwan iaitu kucing. . Pembelajaran Secara Konstruktivisme dan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis. 6.PROSEDUR : 1. Guru menentukan aras pengajaran dan pembelajaran. Apresiasi dan refleksi. Guru perlu merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Guru memulakan aktiviti dengan membuat permainan teka bunyi haiwan. 3. 8.

-Pembelajaran secara konstruktivisme. .BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P Aras 1 a. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang pengalaman mereka menggunakan topeng muka.Pembelajaran secara .Beberapa orang murid dipilih sebagai pemberi klu manakala murid yang lain meneka bunyi haiwan yang dibuat oleh rakannya. Guru memulakan set induksi dengan aktiviti permainan teka bunyi haiwan iaitu : Ayam Kucing Itik Lembu Anjing Burung Monyet . . c.KBKK i) Menjana Idea ii) Membanding & membeza iii) Membuat ramalan b.Murid-murid memberi respon kontekstual. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran pada hari ini. .

. Guru mempamerkan hasil siap topeng muka haiwan iaitu kucing. Guru menekankan aspek keselamatan dan kebersihan. c. . b.Pembelajaran secara konstruktivisme.positif terhadap soalan yang diajukan oleh guru. Aras 2 .Pembelajaran secara kontekstual. -Murid dapat melihat hasil siap topeng muka kucing. Aktiviti 1 Aras 1 a. .Murid dapat mengenali dan mengetahui fungsi alat dan bahan serta cara penggunaannya dengan betul dan selamat. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng muka.

Penerapan nilai : i) Sabar ii) Teliti iii) Tolongmenolong .Pembelajaran secara . Guru membuat demonstrasi cara penghasilan topeng muka. .Murid mengikuti tunjukcara oleh konstruktivisme. iii) menggunting dan menebuk lubang mata dan mulut pada topeng. i) melakar rupa kucing.Murid memahami proses untuk menghasilkan topeng muka. .Aktiviti 2 Aras 2 a. guru. i) ii) iii) iv) melakar menggunting menebuk lubang mata mewarna dan menghias topeng mengikut kreativiti individu. .

Aras 3 . . Aktiviti 3 a.Murid melakukan aktiviti membuat topeng muka dengan bimbingan guru. Guru membimbing murid-murid semasa proses penghasilan topeng muka kucing.Teori Kecerdasan Pelbagai : .Murid menunjukkan hasil kerja kepada guru dan rakan-rakan. Guru memilih tiga hasil kerja murid dan mempamerkan . Apresiasi dan refleksi a.iii) mewarna dan menghias topeng muka kucing.

Murid dapat membanding beza a.Murid dapat menyatakan perasaan serta pengalaman mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing . Guru meminta murid menceritakan perasaan mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing kepada guru dan rakan. hasil kerja sendiri dengan rakan sekelas.dihadapan kelas.Sederhana . . .Kemahiran berfikir secara Kreatif dan Kritis.Lemah . i) Interpersonal ii) Intrapersonal iii) Verbal linguistik Penutup Sosial .Baik . Berfikir secara Kreatif & Kritis i) Menjana & menghasilkan idea baru. i)Membanding dan Membeza .Murid melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dibuat. Guru merumuskan 3 contoh hasil murid. b. Guru memilih beberapa orang murid untuk melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dihasilkan.Kemahiran . . c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful