Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA OBJEKTIF PENGAJARAN

: Pendidikan Seni Visual : 3 Delima : 12 Ogos 2009 : Membentuk & Membuat Binaan : Membuat Topeng Muka Haiwan ( Kucing ) : Topeng Muka : 11.45 12.45 ( 60 minit ) : Guru dapat mendedahkan murid cara menghasilkan topeng muka.

HASIL PEMBELAJARAN

: Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyatakan secara lisan 2 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng. Menghias topeng muka mengikut kreativiti masing-masing.

KEPERLUAN : ALAT BAHAN

: Gunting : Kad Manila / kertas lukisan, oil pastels, reben Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Seni Visual KBSR.

RUJUKAN : Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual,

PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR

: Sabar, Teliti, Tolong-menolong. : Menjana Idea, membanding & membeza, membuat ramalan, menjana & menghasilkan idea baru.

PROSEDUR

: 1. Guru menentukan aras pengajaran dan pembelajaran. 2. Guru perlu merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Secara Konstruktivisme dan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis. 3. Guru memulakan aktiviti dengan membuat permainan teka bunyi haiwan. 4. Guru menunjukkan hasil siap iaitu topeng muka haiwan iaitu kucing. 5. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan topeng muka haiwan. 6. Guru menunjukcara dan membimbing murid dalam proses penghasilan topeng muka. 7. Apresiasi dan refleksi. 8. Penutup sosial.

BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI P&P

Aras 1 a. Guru memulakan set induksi dengan aktiviti permainan teka bunyi haiwan iaitu : Ayam Kucing Itik Lembu Anjing Burung Monyet - Beberapa orang murid dipilih sebagai pemberi klu manakala murid yang lain meneka bunyi haiwan yang dibuat oleh rakannya. - KBKK i) Menjana Idea ii) Membanding & membeza iii) Membuat ramalan

b. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran pada hari ini. c. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang pengalaman mereka menggunakan topeng muka.

-Pembelajaran secara konstruktivisme.

- Pembelajaran secara - Murid-murid memberi respon kontekstual.

positif terhadap soalan yang diajukan oleh guru. Aktiviti 1 Aras 1 a. Guru mempamerkan hasil siap topeng muka haiwan iaitu kucing. -Murid dapat melihat hasil siap topeng muka kucing. - Pembelajaran secara konstruktivisme.

b. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng muka. Aras 2 - Murid dapat mengenali dan mengetahui fungsi alat dan bahan serta cara penggunaannya dengan betul dan selamat. - Pembelajaran secara kontekstual.

c. Guru menekankan aspek keselamatan dan kebersihan.

Aktiviti 2 Aras 2 a. Guru membuat demonstrasi cara penghasilan topeng muka. i) ii) iii) iv) melakar menggunting menebuk lubang mata mewarna dan menghias topeng mengikut kreativiti individu. i) melakar rupa kucing. - Penerapan nilai : i) Sabar ii) Teliti iii) Tolongmenolong - Murid memahami proses untuk menghasilkan topeng muka. - Pembelajaran secara - Murid mengikuti tunjukcara oleh konstruktivisme. guru.

iii) menggunting dan menebuk lubang mata dan mulut pada topeng.

iii) mewarna dan menghias topeng muka kucing.

Aktiviti 3 a. Guru membimbing murid-murid semasa proses penghasilan topeng muka kucing. Aras 3 - Murid melakukan aktiviti membuat topeng muka dengan bimbingan guru.

Apresiasi dan refleksi a. Guru memilih tiga hasil kerja murid dan mempamerkan - Murid menunjukkan hasil kerja kepada guru dan rakan-rakan. - Teori Kecerdasan Pelbagai :

dihadapan kelas. b. Guru meminta murid menceritakan perasaan mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing kepada guru dan rakan. c. Guru merumuskan 3 contoh hasil murid. - Lemah - Sederhana - Baik - Murid dapat menyatakan perasaan serta pengalaman mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing .

i) Interpersonal ii) Intrapersonal iii) Verbal linguistik

Penutup Sosial - Murid dapat membanding beza a. Guru memilih beberapa orang murid untuk melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dihasilkan. hasil kerja sendiri dengan rakan sekelas. - Kemahiran berfikir secara Kreatif dan Kritis. i)Membanding dan Membeza

- Kemahiran - Murid melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dibuat. Berfikir secara Kreatif & Kritis i) Menjana & menghasilkan idea baru.