RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA OBJEKTIF PENGAJARAN

: Pendidikan Seni Visual : 3 Delima : 12 Ogos 2009 : Membentuk & Membuat Binaan : Membuat Topeng Muka Haiwan ( Kucing ) : Topeng Muka : 11.45 – 12.45 ( 60 minit ) : Guru dapat mendedahkan murid cara menghasilkan topeng muka.

HASIL PEMBELAJARAN

: Pada akhir pengajaran murid dapat :  Menyatakan secara lisan 2 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng.  Menghias topeng muka mengikut kreativiti masing-masing.

KEPERLUAN : ALAT BAHAN

: Gunting : Kad Manila / kertas lukisan, oil pastels, reben Huraian Sukatan Pelajaran Pend. Seni Visual KBSR.

RUJUKAN : Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual,

PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR

: Sabar, Teliti, Tolong-menolong. : Menjana Idea, membanding & membeza, membuat ramalan, menjana & menghasilkan idea baru.

PROSEDUR : 1. 4. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan topeng muka haiwan. . Guru menentukan aras pengajaran dan pembelajaran. 2. Guru memulakan aktiviti dengan membuat permainan teka bunyi haiwan. 3. Guru menunjukkan hasil siap iaitu topeng muka haiwan iaitu kucing. Guru menunjukcara dan membimbing murid dalam proses penghasilan topeng muka. Guru perlu merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Pembelajaran Secara Konstruktivisme dan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis. Apresiasi dan refleksi. 5. 6. 7. 8. Penutup sosial.

Pembelajaran secara .Beberapa orang murid dipilih sebagai pemberi klu manakala murid yang lain meneka bunyi haiwan yang dibuat oleh rakannya. . Guru bersoal-jawab dengan murid tentang pengalaman mereka menggunakan topeng muka. c. -Pembelajaran secara konstruktivisme.BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P Aras 1 a. . Guru memulakan set induksi dengan aktiviti permainan teka bunyi haiwan iaitu : Ayam Kucing Itik Lembu Anjing Burung Monyet .KBKK i) Menjana Idea ii) Membanding & membeza iii) Membuat ramalan b. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran pada hari ini.Murid-murid memberi respon kontekstual. .

.Pembelajaran secara konstruktivisme. . c.Murid dapat mengenali dan mengetahui fungsi alat dan bahan serta cara penggunaannya dengan betul dan selamat. Guru mempamerkan hasil siap topeng muka haiwan iaitu kucing. Aras 2 . b.Pembelajaran secara kontekstual. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng muka.positif terhadap soalan yang diajukan oleh guru. -Murid dapat melihat hasil siap topeng muka kucing. Aktiviti 1 Aras 1 a. Guru menekankan aspek keselamatan dan kebersihan. .

Aktiviti 2 Aras 2 a. iii) menggunting dan menebuk lubang mata dan mulut pada topeng.Penerapan nilai : i) Sabar ii) Teliti iii) Tolongmenolong . . guru. Guru membuat demonstrasi cara penghasilan topeng muka. i) ii) iii) iv) melakar menggunting menebuk lubang mata mewarna dan menghias topeng mengikut kreativiti individu. .Pembelajaran secara . . i) melakar rupa kucing.Murid mengikuti tunjukcara oleh konstruktivisme.Murid memahami proses untuk menghasilkan topeng muka.

Murid menunjukkan hasil kerja kepada guru dan rakan-rakan. Aktiviti 3 a.iii) mewarna dan menghias topeng muka kucing. Apresiasi dan refleksi a. Aras 3 .Teori Kecerdasan Pelbagai : . . Guru memilih tiga hasil kerja murid dan mempamerkan . Guru membimbing murid-murid semasa proses penghasilan topeng muka kucing.Murid melakukan aktiviti membuat topeng muka dengan bimbingan guru.

Kemahiran . Guru merumuskan 3 contoh hasil murid. Berfikir secara Kreatif & Kritis i) Menjana & menghasilkan idea baru.Lemah .Murid dapat menyatakan perasaan serta pengalaman mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing .Sederhana .dihadapan kelas. c. i)Membanding dan Membeza .Murid dapat membanding beza a.Kemahiran berfikir secara Kreatif dan Kritis. . . i) Interpersonal ii) Intrapersonal iii) Verbal linguistik Penutup Sosial . . b. Guru meminta murid menceritakan perasaan mereka sepanjang proses penghasilan topeng muka kucing kepada guru dan rakan. Guru memilih beberapa orang murid untuk melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dihasilkan.Murid melakonkan watak kucing menggunakan topeng muka yang dibuat.Baik . hasil kerja sendiri dengan rakan sekelas.