Anda di halaman 1dari 4

Literasi Nombor ISL Minggu 7

SEJARAH UNIT UKURAN Unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri fizikal, digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat. Unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta oleh manusia. Masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda : pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai, rekaan pakaian, atau penukaran bahanmakanan. Banyak sistem diasaskan dengan menggunakan bahagian badan dan benda di sekeliling sebagai alat pengukur, contohnya jengkal, depa dan batu. Takrif, persetujuan dan kegunaan unit ukuran telah memainkan peranan yang utama dalam usaha manusia sejak awal lagi sehingga hari ini. Sistem ukuran yang berbeza telah berlaku pada sesuatu ketika sebelum satu piawai sejagat, iaitu Sistem Unit Antarabangsa (SI) yang merupakan bentuk sistem metrik moden yang telah dan sedang diterima pakai di seluruh dunia diperkenalkan. Sebelum penggunaan sejagat akan sistem metrik, banyak sistem ukuran yang berbeza digunakan. Kebanyakkannya dikaitkan dengan sesuatu takat atau matra jasad manusia. Sebagai kesannya, unit ukuran berbeza bukan sahaja dari tempat ke tempat, tetapi turut daripada orang perseorangan. Beberapa sistem metrik bagi unit telah berkembang sejak penggunaan sistem metrikasli di Perancis pada tahun 1791. Sistem metrik piawai antarabangsa yang digunakan pada masa kini adalah Sistem Unit Antarabangsa. Ciri pentingnya adalah pemiawaian

PANJANG

Satuan panjang merupakan salah satu satuan tertua yang diguna oleh manusia. Menurut catatan sejarah, satuan panjang yang pernah dipakai di Mesir kuno kira-kira 4000 tahun SM dengan mengambil dasar dari bahagian tubuh Rajah Firaun yang disebut lengan. Kemudian, satuan tersebut diturunkan menjadi kaki, jengkal, tangan dan jari (telunjuk). Di Indonesia sudah sejak lama masing-masing daerah memiliki satuan ukur panjang sendiri yang nilainya tidak sama, seperti depa, jengkal, batu, petak bahu dan lain-lain. Demikian juga di negara lain seperti Inggris pada abad XII, Raja Henry I menetapkan satuan panjang yard. Satuan panjang lain seperti foot dan inch yang biasa disebut Sistem Imperial. Kedua-dua satuan ini masih digunakan pada zaman ini terutamanya di negara-negara bekas jajahan Inggris. Bermula pada tahun 1789, beberapa negara bersepakat di Perancis untuk mengusahakan penyeragaman satuan panjang yang bernama Metre atau meter

BERAT Untuk ukuran berat, badan manusia tidak memberikan anggaran yang mudah dan jitu seperti ukuran panjang. Berat boleh diungkapkan dengan menggunakan bilangan bijirin dengan ketepatan yang agak jitu. Kaedah mengukur berat dengan menggunakan bijirin ini masih digunakan untuk mengukur berat barang kemas di sesetengah negara. Unit asas tradisional bagi berat adalah sterling yang berasal sebagai satu unit Romdan telah digunakan di seluruh Empayar Rom. Paun Rom dibahagikan kepada 12 auns, tetapi banyak pedagang Eropah yang memilih untuk menggunakan satu paun 16 auns kerana lebih mudah dibahagi kepada bahagian, suku atau eighths Semasa Zaman Pertengahan, terdapat banyak piawaian sterling yang berbeza digunakan. Penggunaan unit berat ini mengikuti laluan perdagangan kerana pedagang yang berdagang sepanjang laluan telah biasa dengan unit yang digunakan di kedua-dua hujung perjalanan. Sistem berat Bahasa Inggeris tertua yang telah digunakan sejak zaman raja-raja Saxon adalah berdasarkan 12 auns troy, yang menyediakan asas kepada pencetakan duit syiling dan timbangan emas dan perak. Sejak syiling Rom masih dalam edaran pada zaman Saxon, sistem troy direka untuk model sistem Rom secara langsung. Sistem troy ini terus digunakan dengan barang kemas sehingga abad kesembilan belas Pada abad kesembilan belas, perselisihan pendapat timbul antara British dengan Amerika mengenai unit berat badan yang lebih besar. Akhirnya, penghantaran yang paling antarabangsa bagi ukuran berat dikira dalam tan metrik.

ISI PADU CECAIR

Nama-nama unit isipadu pada zaman tradisional adalah mengikut nama-nama bekas standard. Sehingga abad kelapan belas, ia sangat sukar untuk mengukur kapasiti bekas tepatdalam unit padu. Oleh itu, bekas standard telah ditakrifkan dengan menyatakan berat bahan tertentu, seperti gandum atau bir.

Dengan itu, unit gelen telah diperkenalkan untuk unit isipadu cecair. Gelen sentiasa dibahagikan kepada 4 kuart, yang seterusnya dibahagikan kepada 2 pain setiap satu. Isipadu cecair yang lebih besar diukur dengan menggunakan tong, hogsheads, atau bekas lain dengan unit wain yang berbeza seperti bir, arak atau cecair lain. Keadaan masih keliru semasa zaman penjajahan Amerika, maka Amerika telah memudahkan perkara ini dengan memilih dua gelen sahaja untuk digunakan sebagai unit ukuran isi padu cecair.

Bagi komoditi kering, Amerika menggunakan fitrah Winchester yang ditakrifkan oleh Parlimen pada 1696 untuk menjadi kelantangan bekas silinder 18.5 inci diameter dan 8 inci.

Untuk cecair, Amerika lebih suka menggunakan gelen wain tradisional British, yang ditakrifkan oleh Parlimen untuk persis 231 inci padu. Pada tahun 1824, Parlimen British telah menghapuskan semua gelen tradisonal dan menubuhkan satu sistem baru yang berdasarkan gelen Imperial 277.42 inci padu.

Gelen Imperial ini direka untuk memegang tepat 10 paun air di bawah keadaan tertentu. Malangnya, rakyat Amerika tidak cenderung untuk menerima pakai gelen baru ini. Jadi, tiga sistem pengukuran isipadu berbeza diperkenalkan: US cecair, AS keringdan Imperial British.

http://www.scribd.com/doc/63627942/ISL-M7