Anda di halaman 1dari 10

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA _______________________________________________________________________________________ KERTAS MINIT CURAI

1. 2.

Kepada Daripada

: Pegawai Pelajaran Daerah Kinta : Rosli bin Ibrahim (Literasi) Norhissham binti Mohd Soom (Numerasi) Pegawai FasiLINUS Unit Akademik : 1. Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah 2. Ketua Unit Akademik 3. Pegawai Meja Literasi 4. Pegawai Meja Numerasi 5. Pegawai Meja Pemulihan : KP(BPG)9131/600/20/4 JLD 4 ( ) : Kursus Peningkatan Fasilinus NKRA Tahun 2012 ( Zon Tengah) : 7 hingga 9 November 2012 ( Rabu hingga Jumaat) : Hotel Empress, Sepang, Profesionalisme Fasilinus NKRASelangor : Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. : En. Saharim bin Shafie (Pen. Pengarah Bahagian Pendidikan Guru) : En. Mohd Yaisa Afendi (Pegawai NKRA) : 1. FasiLINUS bersama-sama guru literasi dan numerasi dapat merancang Kursus Kelestarian Literasi dan Numerasi di peringkat Daerah. 2. Mendedahkan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang melibatkan murid Perdana dan Freshie Perdana dalam satu kelas yang sama bagi merapatkan jurang penguasaan kemahiran literasi dan numerasi. 3. Mendedahkan konsep Lesson study supaya dapat diaplikasikan di peringkat daerah dan sekolah. 4. Membina Rancangan Pengajaran Harian dan Bahan Bantu Belajar untuk digunakan semasa kajian lapangan. 5. Mempelajari kaedah membuat refleksi kajian lapangan.

3.

Salinan kepada

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Rujukan Perkara Tarikh dan Masa Tempat Anjuran Pengerusi Turut hadir Tujuan Kursus

12.

Isi Kandungan Kursus:

GABUNGAN LITERASI DAN NUMERASI 7 NOVEMBER 2012 (RABU) 3.30 petang hingga 5.00 petang
Slot 1 Pn hjh Zaleha Bt Osman ( Ketua sector) No telefon : 019-2232129 Emel : zaleha.osman@moe.gov.my Konsep- dissdiakan khusus untuk murid pemulihan Tahap 1 Murid pemulihan tahap 2 yang bermasa;lah 3m Dijalankan khusus dengan nisbah 15:1 setiap sesi pengajaran tidak melebihi 15 15 orang Menggunakan System Withdraw murid pemulihan dikeluarkan dan diajar di kelas khas.Murid akan dimasukkan ke kelas asal untuk meneruskan pembelajaran bagi subjek lain Surat pekeliling/siaran terbaru iaitu surat siaran yg dikeluarkan oleh BPSH bertarikh 3 Julai 2012bukan setakat Linus Tegar tetapi hingga 12 konstruk dan murid tahun 4 dan 5 yang buta 3M- Guru pemulihan mesti ambil murid Linus dan Linus pemulihan sekiranya tidak ramai murid Linus atau tidak melebihi 15 orang satu kelas. Jika sekolah sudah tidak ada mana-mana pmurid Linus atau murid Tahun 4 dan 5,guru pemulihan perlu masuk ke kelas sebagai pembimbing di dalam kelas tersebut. Guru Tambahan khas Linus sama tugasnya Guru Pemulihan Khas sedia ada-,murid Linus,Murid Tegar dan tahun 4 ,5 dan 6. Tetapi jika murid Linus Tegar terlalu ramai minta Guru pemulihan sedia ada yang mengajar murid tersebut berdasarkan pengalaman. Masa mengajar 900 minit P&P Tahun 1,2 dan 3.(120 minit- 4 waktu , adalah waktu persediaanberjumpa ibu bapa,kaunseling murid ). Kelas pemulihan tidak boleh ditutup sama sekali. Relief pun tidak boleh dan salah dari segi dasarnya. Peranan dan tanggungjawab Pelaksanaan Program Pemulihan Khas : Sebagai penilai( ujian diagnostic,saringan P&P,ISD) Sebagai khidmat bantu ( Guru BM/Matematik ) , teknik dan strategi Peranan sebagai perskirptif dan bengkel Perhubungan -Perbincangan dengan ibua/penjaga Pengajaran sesi p&P berkesan dan guru pendamping

Isu dan cabaran Pelaksanaan Isu Guru pemulihan,pentadbir,guru berkeperluan MBK,murid tidak hadir akan dibincangkan bersama dgn PPD terlebih dahulu Pentadbir/Guru tidak boleh memaksa ibu bapa untuk memasukkan murid ke kelas pendidikan Khas.Jika ibu bapa tidak bersetuju kekalkan murid di sekolah tersebut. Boleh keluar data dengan syarat ada surat pengesahan doctor walaupun tidak ada kad OKU Murid tidak hadir ke sekolah atau hilang tanpa dapat dikesan akan dibincangkan kemudian dengan pegawai-pegawai akademik. Pesanan : Jangan mengugut guru Pemulihan supaya memastikan murid Linus mesti menguasai ke arus perdana dalam jangka waktu yang terdekat. Jika tidak Berjaya, perlu tulis surat tunjuk sebab kepada Fasilinus.

Slot 2 5.00 petang 6.30 petang

Cik Dayang Norzite Bt Awang Ali P&P di kelas Linus (Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti)

Program Linus berjaya dan nampak peningkatan bermula dengan 2010 hingga 2012. Pemantauan ke sekolah aspek guru dan aspek murid. Aspek murid Persediaan,penguasaan pembelajaran,hasil kerja murid Aspek guru Persediaan,penyampaian,kemahiran komunikasi,penilaian,penggunaan sumber,teknik penyoalan,penguasaan isi kandungan,pengurusan kelas,amalan profesionalisme Rumusan data murid : menguasai / belum menguasai Menguasai-membaca dan menulis ayat mudah,mengenal dan menulis huruf,membunyikan suku kata dan membaca perkataan,kemahiran menyebut nombor perkataan dengan betul,boleh menggunakan symbol Matematik Belum menguasa- membaca dan menulis perkataan diftong Rumusan Dapatan Pengajaran kekuatan ( pendekatan pengajaran ansur maju,penguasaan isi kandungan,penegasan matematik dilaksanakan dengan berkesan,pengajaran secara pimpin bimning,perwatakan guru) dan aspek yang kurang diberi perhatian(penekanan kepada penulisan mekanis,aktiviti mengikut aras penguasaan murid,kurang fleksibal dan kurang kreatif dari segi kaedah,aktiviti dan BBM) Ciri-ciri/Gaya pembelajaran Murid Linus - tempoh daya ingat pendek,cepat hilang tumpuan/fokus,daya penyerapan kurang Transformasi Pengajaran Guru-Keratif, Bermakna/berkesan, Sumber pendidikan. Isu isu bekas murid linus yang tidak mendapat perhatian di dalam kelas, penggunaan sumber pendidikan terutama ICT, kekurangan pendekatan guru mengajar murid bergabung Cara bekerja bertindak,berfikir, Slot 3 8.30 malam - 10.30 malam En Ahmad Yusof ( Lembaga Peperiksaan) Saringan Linus Pencapaian Kohort 1 Tahun 3 telah mencapai sasaran negara Literasi 99.87 % Numerasi 99.94% 6 Strategi Linus Lll lll

KUMPULAN LITERASI 26 JUN 2012 (SELASA)


Slot 1 Tuan Haji Khairul Zaman bin Ishak (Pen.Pengarah Unit Bahasa dan Kesusasteraan, KPM) BENGKEL PEMBINAAN RPH DAN TASK ANALYSIS Bagi kelas LINUS sepenuhnya 80% literasi dan 20% KBSR/KSSR. Tidak perlu disenaraikan banyak kemahiran. Pilih satu kemahiran sahaja kemahiran lain hidden. Kemahiran-kemahiran lain perlu dimasukkan dalam aktiviti yang dibuat (FS)

Slot 2 Encik Anuar bin Md Amin dan Dr. Seman bin Salleh (Pensyarah IPGM) PEMBINAAN BBM Sesuai dengan kemahiran/Unit/Konstruk Sesuai dengan tahap kesediaan murid Ansur maju Interaktif Teknik bermain sambil belajar. a) Didik hibur b) Pendekatan VAK Mesti melibatkan 4 kemahiran a) Mendengar b) Bertutur c) Membaca d) Menulis Bahan bantu mengajar a) Boneka b) Skrip c) Kad Perkataan - kad lipat - kad pusing - kad tingkap - kad jambangan Bahasa pengukuhan a) lembaran kerja

Slot 3 Dr.Nurul Hidayah binti Abdullah ( Pensyarah IPGM) LESSON STUDY Amalan di mana guru-guru berkolaborasi untuk merancang rancangan mengajar, membuat pemerhatian/pencerapan terhadap pengajaran guru, membuat refleksi pengajaran dan pembelajaran. Menguabahsuai dan menambahbaik rancangan mengajar. Pelaksanaan a) Kumpulan guru di sekolah. b) 2 kali setahun c) berfokus pada tajuk yang sukar difahami Melihat murid dari segi a) kelakuan b) respon c) apa yang dibuat d) penglibatan

27 JUN 2012 (RABU)


Sekolah Kebangsaan Jenderam Hilir Melaksanakan praktikum Membuat refleksi Membuat penambahbaikan dalam RPH

28 JUN 2012 (KHAMIS)


Slot 1 Pn. Nurul Hidayah Lucy binti Abdullah (Pensyarah IPGM) LESSON STUDY (Kajian Lapangan) Lesson Study adalah amalan guru-guru secara KOLABORATIF untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Lesson Study adalah amalan dan budaya di Jepun. Rasional mengadakan Lesson Study: a) Lesson Study telah banyak menyumbang kepada prestasi tinggi pengajaran guru dalam bilik darjah b) Catherine Lewis, seorang pendidik dan penyelidik Amerika Syarikat dalam bidang perkembangan kanak-kanak. Beliau amat tertarik dan kagum dengan pengajaran guru-guru Jepun semasa beliau menjalankan penyelidikan di negara tersebut pada 1990an. c) Lesson Study meningkatkan pengetahuan kandungan dan kandunganpedagogi guru. d) Lesson Study meningkatkan amalan refleksi guru. e) Lesson Study membina pengetahuan dan kefahaman guru mengenai masalah pembelajaran pelajar. Empat ciri utama lesson study: a) Lesson Study ialah model peningkatan pengajaran guru berterusan jangka panjang. b) Lesson Study berfokus kepada pembelajaran murid. c) Lesson Study secara langsung bertumpu kepada peningkatan pengajaran dalam konteks. d) Lesson Study bersifat kolaboratif.

KUMPULAN NUMERASI 26 JUN 2012 (SELASA)


Slot 1 Mr. Gan Teck Hock (Pensyarah, IPGM Kampus Kota Bharu) PEDAGOGI KELESTARIAN: MERAPATKAN JURANG PENGUASAAN KEMAHIRAN NUMERASI MURID PERDANA & FRESHIE PERDANA (KEPELBAGAIAN MURID) Objektif : a) Mengenalpasti jurang kandungan kurikulum antara Modul Numerasi & Matematik KBSR/KSSR. b) Menganalisis situasi kepelbagaian murid dalam kelas Perdana-FreshieLINUS. c) Mengenalpasti punca-punca kegagalan dalam pembelajaran Matematik di kalangan murid LINUS & Freshie Perdana Analisis Kandungan Kurikulum. Dilaksanakan di dalam kumpulan. Menganalisis perbezaan kandungan hasil pembelajaran di antara kurikulum semasa dengan modul LINUS. Konsep nilai tempat. Kaji rumusan kurikulum bagi konsep nilai tempat dalam Matematik KBSR. Kenalpasti jurang kurikulum yang wujud antara konsep nilai tempat dalam Matematik KBSR dan Modul Numerasi.

Membincangkan bagaimana mengatasi masalah kesukaran pembelajaran yang mungkin dihadapi oleh murid freshie perdana dan kekangan pengajaran yang mungkin dihadapi. Analisis kandungan kurikulum. Kenal pasti jurang kurikulum yang wujud di antara konsep nilai tempat dalam Matematik KSSR dan Modul Numerasi bagi topik-topik lain. Analisis situasi bagi kelas yang mempunyai murid-murid Perdana, freshie perdana dan LINUS. Analisis kenapa murid gagal mempelajari Matematik. Setiap murid berbeza. Cara mengatasi masalah ini ialah dengan pengajaran berasaskan kepelbagaian. Slot 2 - Mr. Gan Teck Hock (Pensyarah, IPGM Kampus Kota Bharu) - Pn. Nur Izzati Lojinin binti Abdullah (IPGM Kampus Pendidikan Islam) PEDAGOGI KELESTARIAN: MERAPATKAN JURANG PENGUASAAN KEMAHIRAN NUMERASI MURID PERDANA & FRESHIE PERDANA (PENGAJARAN BERASASKAN KEPELBAGAIAN) Objektif : a) Mengenal pasti unsur-unsur baik yang dapat menjamin kualiti pengajaran matematik dan seterusnya menyerapkan unsur-unsur berkenaan ke dalam pengajaran matematik di Kelas Perdana-FreshieLINUS. b) Mengamalkan pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian (differentiated instruction) untuk merapatkan jurang penguasaan kemahiran Numerasi dalam kalangan murid Perdana-Freshie-LINUS. Pengajaran matematik yang baik mestilah memenuhi unsur-unsur umum iaitu: a) Fizikal (kinestetik,aktiviti hands-on dan bahan manipulatif) b) Sosial (bercakap, interaksi sebaya) c) Mental (menaakul dan penyoalan) Pengajaran matematik juga perlu memenuhi unsur-unsur spesifik seperti berikut: a) Konkrit b) Gambar c) Bahasa d) Simbol Pengajaran berasaskan kepelbagaian ialah mengajar murid-murid yang mempunyai pelbagai keperluan pembelajaran dengan cara yang berbeza pada masa yang sama dalam kelas yang sama. Pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian meliputi 3 perkara berikut: a) Hasil pembelajaran yang berbeza. b) Tugasan pembelajaran yang berbeza. c) Resos sokongan yang berbeza. Mengkaji contoh kerangka pembelajaran dan pengajaran. Kenalpasti pendekatan umum yang digunakan untuk melaksanakan pengajaran berasaskan kepelbagaian. Sesi main peranan. Contoh pengajaran berasaskan kepelbagaian ditunjukkan oleh pensyarah pensyarah daripada IPGM. a) Sesi 1 Mr. Gan Teck Hock (IPGM Kampus Kota Bharu) b) Sesi 2 Pn. Nur Izzati Lojinin binti Abdullah (IPGM Kampus Pendidikan Islam)

Slot 3 - Pn. Hajah Hafizah binti Omar (Pensyarah IPGM, Kampus Pendidikan Islam)

PENGENALAN LESSON STUDY (KAJIAN LAPANGAN) Diterangkan secara ringkas bagaimana melaksanakan kajian lapangan di sekolah. Pembahagian kumpulan dan sekolah untuk melaksanakan kajian lapangan. PEMBINAAN RPH DAN BBM

10 orang di dalam satu kumpulan. Pembahagian kumpulan dan sekolah kajian lapangan adalah seperti berikut:

KUMPULAN
KUMPULAN 1

TOPIK
Nombor Bulat Hingga 10000

SEKOLAH KAJIAN LAPANGAN


SK KLIA

KUMPULAN 2

Masa dan Waktu

SK KAMPUNG BAHARU LANJUT

KUMPULAN 3

Wang hingga RM100

SK BUKIT BANGKONG (A)

KUMPULAN 4

Bahagi Nombor Bulat hingga 10000

SK BANDAR BAHARU SALAK TINGGI SK TAMAN PANTAI SEPANG PUTRA

KUMPULAN 5

27 JUN 2012 (RABU)


Slot 1 Pensyarah IPGM, Pegawai FasiLINUS dan guru-guru numerasi. KAJIAN LAPANGAN DI SEKOLAH YANG DITETAPKAN Setiap kumpulan melakukan kajian lapangan di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan. Semua FasiLINUS, guru-guru dan pensyarah-pensyarah daripada IPGM terlibat dalam kajian lapangan. Salah seorang guru dilantik untuk mengajar berdasarkan rangka RPH yang dibuat. Selebihnya akan membuat catatan. Segala dapatan akan digunakan semasa proses refleksi nanti. Perkara yang perlu dicatatkan semasa proses pemerhatian dengan menggunakan Borang Pemerhatian a) Penjelasan hasil pembelajaran P&P dalam RPH. b) Pemilihan aktiviti. (sesuai atau sebaliknya dengan kepelbagaian murid) c) Penguasaan pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan murid. d) Pencapaian hasil pembelajaran P&P. e) Penglibatan murid dalam P&P. f) Kaedah penyoalan guru. g) Sejauh mana aktiviti penutup dapat merumus dan memperkukuhkan P&P.

h) Kekuatan P&P. i) Kelemahan P&P. j) Penambahbaikan dalam RPH. Slot 2 Pensyarah IPGM, Pegawai FasiLINUS dan guru-guru numerasi. REFLEKSI DAN TINDAK SUSUL KAJIAN Ahli kumpulan berkumpul dan membuat refleksi dengan menggunakan borang refleksi. Antara perkara yang perlu difokuskan semasa refleksi dan tindak susul kajian ialah: a) Fokus yang telah dipilih dan dipersetujui bersama. b) Apa yang telah dipelajari daripada kajian lapangan. c) Bukti pengajaran dan pembelajaran yang telah diperhatikan. d) Tindakan seterusnya yang akan dilaksanakan. Pembentangan dapatan refleksi dan tindak susul kajian.

GABUNGAN LITERASI DAN NUMERASI Slot 3 - En. Aziz Naim (Bahagian Pembangunan Kurikulum) PENDEKATAN BAHASA MURID Murid kurang kemahiran dalam berfikir aras tinggi seperti penaakulan. Kemahiran menjawab soalan aras tinggi adalah rendah. Bahasa murid ialah: a) Memahami apa yang murid kata b) Mengambil bahagian secara aktif c) Merangsang keupayaan berfikir d) Verifikasi pemahaman murid e) Mula dengan apa yang murid tahu 4 langkah perbincangan a) Bahasa harian murid b) Bahasa/rupa bahan c) Bahasa Matematik d) Penulisan simbol dengan sebutan yang pelbagai Pendekatan bahasa murid a) Perlukan bahan rangsangan b) Melibatkan perbincangan c) Melalui empat langkah d) Lembaran kerja Bahan rangsangan a) Gambar b) Jadual/Graf c) Gambarajah/Rajah d) Cerita Perbincangan a) Soalan mestilah menarik minat murid b) Mulakan bertanya dengan apa yang murid tahu c) Elakkan berkata salah d) Bimbing mereka dengan istilah yang betul Objektif mempelajari bahasa murid a) Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. b) Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. c) Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. d) Menguasai kemahiran komunikasi.

e) Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. f) Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

28 JUN 2012 (KHAMIS)


Slot 1 Pn. Mahany binti Awang (Pensyarah IPGM Kota Bharu) LESSON STUDY (Kajian Lapangan) Lesson Study adalah amalan guru-guru secara KOLABORATIF untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Lesson Study adalah amalan dan budaya di Jepun. Rasional mengadakan Lesson Study: a) Lesson Study telah banyak menyumbang kepada prestasi tinggi pengajaran guru dalam bilik darjah b) Catherine Lewis, seorang pendidik dan penyelidik Amerika Syarikat dalam bidang perkembangan kanak-kanak. Beliau amat tertarik dan kagum dengan pengajaran guru-guru Jepun semasa beliau menjalankan penyelidikan di negara tersebut pada 1990an. c) Lesson Study meningkatkan pengetahuan kandungan dan kandunganpedagogi guru. d) Lesson Study meningkatkan amalan refleksi guru. e) Lesson Study membina pengetahuan dan kefahaman guru mengenai masalah pembelajaran pelajar. Empat ciri utama lesson study: a) Lesson Study ialah model peningkata pengajaran guru berterusan jangka panjang. b) Lesson Study berfokus kepada pembelajaran murid. c) Lesson Study secara langsung bertumpu kepada peningkatan pengajaran dalam konteks. d) Lesson Study bersifat kolaboratif. GABUNGAN LITERASI DAN NUMERASI Slot 2 En. Aziz Naim (Bahagian Pembangunan Kurikulum) KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) Merupakan kurikulum terbaik. Bukan kurikulum yang baru tetapi penambahbaikan daripada kurikulum terdahulu. KSSR menekankan kepada pendekatan bahasa. Murid perlu diberi peluang untuk menjawab pelbagai soalan dalam pelbagai cara. Peranan guru a) Sebagai fasilitator b) Merangsang perbincangan c) Teruskan kepada perkongsian dan mereka cipta. d) Bimbing murid menyebut dan menulis dengan betul

Slot 3 En.Saharim bin Shafie (Pen. Pengarah Bahagian Pendidikan Guru) PENYERAHAN BAHAN, RUMUSAN DAN PENUTUP

Perbincangan tarikh untuk mengadakan Kursus Kelestarian Literasi dan Numerasi NKRA LINUS 2012 berfokus pada guru-guru tahun 3. Perbincangan diadakan mengikut negeri masing-masing. Rumusan kursus Penyampaian sijil

13.

Tindakan PPD Kinta Utara : Kursus Kelestarian Literasi dan Numerasi akan diadakan pada 14 Julai 2012 bagi semua guru tahun 3 Literasi dan Numerasi dan Kajian Lapangan akan diadakan pada 17 Julai 2012 yang hanya melibatkan beberapa kelompok di Daerah Kinta Utara. (Percubaan Pertama) Tandatangan : LITERASI : NUMERASI :

14.

15.

Tarikh

: 9 JULAI 2012