P. 1
Files 50fcc91aeb086-Kenaikan DG34hakiki

Files 50fcc91aeb086-Kenaikan DG34hakiki

|Views: 5|Likes:
Dipublikasikan oleh Mohd Akmal Bin Jamek

More info:

Published by: Mohd Akmal Bin Jamek on Feb 23, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

JABATAN PELAJARAN PERAK IALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

Telefon : 05-501

5000 Faks : 05-527 7273 Portal : www.pelaiaranperak.gov.my

*PERAK

SENTIASA DI PUNCAK KECEMERI.ANGAN"

Ruj. kami Tarikh

J.Pel. Pk.(SU

LIT) 4773 Jld.B/(3)

18 Januari 2013

Semua Ketua SeKor Semua Pegawai Pelajaran Daerah Semua Pengetua Sekolah Menengah Semua Guru Besar Sekolah Rendah Negeri Perak. Tuan/Puan

RUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PEN DIDIKAN LEPASAN DIPLOMA GRED DGA32 KE GRED DGA34 TAHUN 2013
U

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia ingin mempelawa

permohonan ke Gred DGA34 bagi mengisijawatan Guru Besar/Penyelia di JPN/PPD tahun 2013. Pegawai-pegawaiyang layak memohon adalah mereka yang memenuhi syarat berikut :

2.L

Calon Umum

-

Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based Gred DGA32 pada atau sebelum 31.12.2006. Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based ke Gred DGA32 pada atau sebelum 3L.I.2.2007. Lulus kenaikan pangkat secara hakiki atau secara Time Based ke Gred DGA32 pada atau sebelum 3L,L2.20,()7.

2.2

Calon Bahasa Cina

-

2.3

Calon Bahasa Tamil

-

(Catatan:

Pegawai-pegawai yang sedang berada di Gred KUP DGA34 dan memenuhi syarat di perenggan 2.1, 2.2 dan 2.3 layak memohon)

3.

Pegawai-pegawai yang sedang cuti belajar, cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji dan pegawai-pegawai yang dipinjamkan atau tukar sementara ke agensi lain atau yang sedang mengisi jawatan kader yang memenuhi syarat-syarat di para 2 juga layak mengemukakan
permohonan.

..21PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013

,'

CINTAILA H

BA

HASA KITA''

(

Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)

Bagi pegawai-pegawai yang berminat adalah diingatkan supaya mengisi borang di Lampiran C (BPDGA34) dengan lengkap dan betul dan disertakan dengan : dokumen-dokumen sokongan sepefti berikut 5.6 5. Salinan diakui c2lcLlDG6lDGA2e.2 5. Salinan diakui sah surat kelulusan harta bagitahun 2009 ke atas - jika calon Bahasa Cina/Bahasa Tamil) - LAMPIRAN E Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusiflabung Pendidikan - LAMPIRAN F . Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred C2ICUDG6IDGA29. Bebas daripada tindakan/hukuman peftuduhan SPRM/surcaj.2 4.5 4. Salinan diakui sah surat penempatan sebagai Guru Besar/Penolong Kanan berkaitan. Salinan diakui sah surat keputusan kenaikan pangkat Time Based ke Gred DGA34 (KUP).4.6 4. Selain dari itu semua calon yang layak juga tertakluk kepada syarat-syarat berikut : 4. Diperakukan oleh Ketua labatan. sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred Salinan diakui sah surat keputusan kenaikan pangkat ke Gred DGA32 atau surat keputusan kenaikan pangkat Time Based ke Gred DGA32 (KUP).31PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .1 4.4 4. Telah mengisytiharkan harta.9 5..7 5.1 5.5 5.9 5. Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). permohonan Telah disahkan dalam perkhidmatan.4 5.3 5. Salinan diakui sah sijil SPM/STPM (Bagi Salinan diakui sah Sijil Perguruan.7 5.3 4. 2010 dan 2011).10 Format I Salinan diakui sah kad pengenalan di atas kertas A4. Tatateftib/Mahkamah/ Bebas dari status'PeminjamTegar'Institusi Pinjaman Pendidikan. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga tahun terkini (LNPT 2009.8 5.

5 disokong ataupun tidak.41- PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013 . cuti tanpa gaji.5.2 Menyemak borang permohonan calon dan memastikan semua dokumen sokongan ada dikepilkan. 2010 dan 2011 di LAMPIRAN G (BPDGA34). cuti separuh gaji atau cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun berkenaan..13 LAMPIRAN T1 bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).11 s. . Apabila menerima borang permohonan.LZ 5.Tahun 2009. Kewibawaan calon hendaklah di tahap tinggi dan mendokong misi dan visi Ker{aan tanpa berbelah bagi. Diperakukan oleh Ketua Jabatan.10 Kenyataan Ketua Jabatan - LAMPIRAN G (BPDGA34) i. . Pegawai yang beftukar masuk dari luar negeri sila dapatkan markah dari negeri asal terlebih dahulu sebelum perakuan dikemukakan ke jabatan ini. cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun 2009. 6. Sekiranya permohonan tersebut tidak disokong sila kepilkan dokumen sokongan berkaitan perkara tersebut.1 6. Bagicalon yang sedang bercuti belajar. 6. Markah LNPT ii. Salinan kenyataan perkhidmatan pegawaiyang lengkap dan kemaskini. tuan/puan selaku Ketua Jabatan adalah diminta : mengambil tindakan berikut 6. 2010 dan 2011 (Pegawai yang sedang cuti belajar.4 Pengesahan mengenai kes Tatatertib/Mahkamah/SPRM/Surcaj di LAMPIRAN G (BPDGA34). tatateftib/surat pertuduhan/kes mahkamah jenayah/perintah kebankrapan. Menandatangani dan membuat ulasan terhadap permohonan calon sama ada 6. dokumendokumen sokongan berkaitan perkara tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dikepilkan bersama dengan perakuan naik pangkat. cuti tanpa gaji. 2010 dan 2011 hendaklah mengemukakan markah LNPT bagi tahun-tahun sebelumnya). Salinan surat laporan tatateftib/keputusan 5. Pengesahan mengenai markah Laporan Penilaian PrestasiTahun 2009. Sekiranya ada pegawai yang pernah/sedang dalam tindakan tersebut. maka markah prestasi hendaklah diambil pada tahun sebelum.3 6. Mengkaji dan memastikan calon yang diperakukan serta disokong adalah benarbenar calon yang sesuai dan layak diberi pemangkuan ke jawatan gred yang lebih tinggi.

Sekiranya tuan/puan menghadapi masalah. 5015060 dan 5105059 untuk penjelasan selanjutnya. / Sekian.7. sila hubungi (Unit Naik Pangkat) di talian 5015064. 5015061. terima kasih. Unit Naik Pangkat) dengan segera atau selewat-lewatnya pada 4 Februari 2013. Pengarah Pelajaran Perak Timbalan Pengarah Pelajaran AMTVFMM PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . pelalb ra npera k. *BERKHIDMAT UNTUK N EGARA" Saya yang menurut perintah. Pengarah Pelajaran Perak. Surat siaran jabatan ini serta borang yang berkaitan boleh juga didapati d i Po rta I Ja bata n Pelaja ra n P erak h tpp : / www. m y.k. Ld (RAZAK BrN MOHD NUR) Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan b. Semua permohonan tersebut dan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan hendaklah dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Perak (u.p. gov. s.p.

L2. 22. 3.BORANG BPDGA34 Salinan kenyataan perkhidmatan yang kemas kini Kenyataan Ketua Jabatan Salinan kad pengenalan Salinan surat lantikan rasmi C2|CL|DG6|DGA29 Salinan surat pengesahan dalam jawatan C2|CUDG6|DGA29 Salinan surat naik pangkat DGA32 - LAMPIRAN G (BPDGA34) .TapiSanKeutuhanSuruhanjayaPencegahanRasuahMalaysia(SPRM)UTMPIRAN T1 t4.SENARAI SEMAK 1.jika ada PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menerima Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan . 5. 10. 9.jika berkaitan Dokumen sokongan sekiranya pernah terlibat sebagai Pemeriksa Keftas/ Panel Soalan - jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menerbitkan buku/artikel/Jurnal dan Modul - jika ada Dokumen sokongan sekiranya pernah menjadi Fasilitator/ Penceramah/ Pembentang Kertas Kerja . Salinan sijil SPM/STPM (Bagi calon Bahasa Cinafl-amil) Salinan Sijil Perguruan Salinan Sijil Diploma/Ijazah - jika ada Salinan sijil Kursus Kepengetuaan (NPQH/NPQEL) - jika ada Dokumen sokongan pernah beftugas sebagai Penyelia/Guru Besar/ Penolong Kanan/Guru Kanan (contoh : Surat Penempatan/Surat Kelulusan ETJ serta dokumen lain yang berkaitan) . 17. 19. 15. 8. 11. 20. Format I Borang permohonan . 2. 18. 21. 4. 6. 16. 7.jika berkaitan Salinan surat naik pangkat Time Based DGA34 (KUP) Salinan surat naik pangkat Time Based DGA32 (KUP) Salinan surat kelulusan harta (Tahun 2009 ke atas) - jika berkaitan jika berkaitan Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi/Tabung Pendidikan - LAMPIRAN F 13.

r Lz z< <Ul t< o. EE- z F d F m E c . Eo-. =r I d..E-Y o. cLL . pBceaq Hs c o o c N = =EEeE (.-o d600 F x< zz FZ kdY =2r 2i Hf. 6a =o z c o = E f l Ztf <lYt F< <(!.: z J J u U =zo . U -IrC' O' :B odd zz =il JC ee HE l.g (U E:EfiE c oc f< o c .9 0 6: E (o -o =E(o(. Eo(t.E h \z ttt 9_e P. z. = EP' ox ox r= pEEsE!=€! 6 eP eE qE f c E6 ! P (o z z u = d (.a6' o o .LI aii zl <(. ro C o d = IZ C) OJ EBEEEEE oiyEtE E PV.ro fcLcoco oo_9o oGroC. z F E ?e XR c o c o o EPFE 6E =: io. gbo o>c 'F6 6 6 !f Fg= E.rc EEFEEP o (! (J EEFpE EEHEEE (rl (E *ERFg g*ps FJU-o Eu-o o r= L o) o N E F tn o rE o) Ul z l (.E rI.9 isP6 E L o '6 UA (. l o -(Ep pfr 09(I. -c(U .l t\tl 6= E <lY} 9{E 6G x5 5d _c 6c so 8#E ZE (.6': E g drFs o. o. L/)G!1 nEG a5Go- E:eEgESEE . o U N lz P = c :E L (. (JC)(J(J eE33 EUF L=d oF or C. (o lz (o o) € -v (E (o o F: a€>tr p. o N o o N o o ?s 96 s= .r-dF i€AEfiSE I6-ta-8.

3 TARIKH LAHIR JANTINA Lelaki Perempua Hari Bulan 1.5 Tahun rTt Cina FII BANGSA Melayu India Lain-lain tMTl 1. Semua maklumat yang diberi dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR.6 rcTr ETI rTt NO. Sila tandakan ( V )di petak yang berkenaan. FAILJABATAN: -1PEKELILING PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .LAMPTRAN C (BPDGA34) PERMOHONAN UNTUK PEMANGKUAN GRED DGA32 KE GRED DGA34 URUSAN TAHUN 2013 JABATAN PELAIARAN NEGERI/BAHAGIAN ARAHAN KEPADA CALON 1.1 NAMA PENUH (Seperti dalam kad pengenalan. 2. KAD PENGENALAN LAMA I. 3. MAKLUMAT PERIBADI 1.2 NO. Sertakan salinan kad pengenalan) T. KAD PENGENALAN BARU 1. Tarikh tutup permohonan : I I C-alon Pendidikan Islam Calon Bahasa Cina Sila tandakan V di petak yang berkenaan Nyatakan opsyen : 1.4 NO.

2.6 Tahun TARAF JAWATAN SEKARANG TIME BASED 2.8 Tahun KELULUSAN AKADEMIK YANG DIPEROLEHI DALAM PERKHIDMATAN (seftakan salinan sijil akademik tertinggi) Untuk Kegunaan Jaba tan SPM STPM 2.I TARIKH LANTIKAN PERTAMA SECARA TETAP DALAM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP) GRED C2|DGA29 (sertakan salinan surat lantikan rasmi) Hari Bulan 2.5 TARIKH KENAIKAN PANGKAT TIME BASED KE GRED DGA34 (KUP) (sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat) Hari Bulan 2.9 Diploma Ijazah KELULUSAN BAHASA (sertakan salinan sijil) CINA Ecl--l -2PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 Frl-l TAMIL .3 Tahun TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED DGA32/DGA32 (KUP) (sertakan salinan surat penyiaran kenaikan pangkat) Hari Bulan 2.4 Tahun TARIKH PENEMPATAN KE GRED DGA32 (HAKIKI) (seftakan salinan surat penempata n) Hari Bulan Tahun 2. MAKLUMATPERKHIDMATAN 2.7 I HAKIKI OPSYEN BERSARA TARIKH BERSARA WAJIB Hari Bulan 2.2 Tahun TARIKH PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN GRED C2IDGA29 (sertakan salinan surat pengesahan jawatan) Hari Bulan 2.

1 JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG GB GURU BESAR Mulai_ Mulai hingga PK PENOLONG KANAN _ hingga PJ PENYELIA DI JPN/PPD* Mulai_ _ hingga PEGB PEGAWAI DI IPN/PPD/ BAHAGIAN Mulai YANG ADA PENGALAMAN GURU BESAR hingga PEGPK PEGAWAI DI IPN/PPD/BAHAGIAN Mulai YANG ADA PENGALAMAN GURU PENOLONG KANAN _ hingga 3.AI HINGGA (Iandakan .10 KURSUS KEPENGETUAAN NPQH (sertakan salinan sijil) : Mulai hingga Untuk Kegunaan labatan 3. MAKLUMAT PENGALAMAN MEMEGANG JAWATAN GURU BESAR/PENYELIA/ PENOLONG KANAN 3.2 JAWATAN YANG DISANDANG SEKARANG GRED JAWATAN : MUI.2./ di mana berkenaan dan sertakan dokumen sokongan jika berkenaan) x Potong mana yang tidak berkenaan Untuk Kegunaan Jabatan -3PEKEULING PEI4ANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .

TELEFON NO. Tandakan J mana yang berkaitan. Kegunaan labatan tl -4PEKEULING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Tahu menaip/tahu menggunakan komputer.3. Tahu menggunakan perisian yang asas seperti Word. Excel dan Power Point. Boleh menggunakan projector atau LCD. TELEFON BIMBIT KEMAHIRAN Tidak tahu menaip/menggunakan komputer. Boleh membuat troubleshooting/penyelenggaraan komputer.3 ALAMAT TEMPAT BERTUGAS SEKARANG POSKOD BANDAR DAERAH NEGERI NO.

5. Nyatakan ceramah/bengkel/kursus yang telah disertai sebagai Pembentang Keftas Kerja/Penceramah/ Fasilitator semenjak !i ma tahun kebelakangan. 4. tugas & peringkat 2. Tajuk ceramah/bengke! /kursus ya ng diseftai Tarikh. 3. Bit 1.5. PENGALAMAN BERKHIDMAT Kurang DI KAWASAN PEDALAMAN < 1 tahun thingga<2tahun 2hingga<3tahun 3hingga<4tahun Lebih 4 tahun Nyatakan nama sekolah : Kegunaan Jaba 6. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan labatan -5PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 .

3.7. Panel Soalan) Bil 1. Nyatakan sumbangan yang berkaitan dengan mata pelajaran di peringkat sekolah. 4. 3. 5. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan Jabatan T] 8. Artikel. 4. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Kegunaan Jabatan -6PEKEUUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Pejabat Pelajaran Daerah. 5. Sumbangan Peringkat 2. Nyatakan Buku. labatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia semenjak lima tahun kebelakangan. (Contoh : Pemeriksa Keftas. Jurnal dan Modul yang telah diterbitkan/dibina semenjak lima tahun kebelakangan. Nama Buku/Bahan Bacaan Yang Telah Diterbitkan Nama Penerbit & Tahun Terbit 2. Bit 1.

-7PEKEULING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Bersara pilihan. Anugerah/Surat Kepujian/Penghargaan yang pernah diterima semenjak lima tahun kebelakangan. pelepasan jawatan dengan izinlperletakan jawatan x pada/mulai _ hingga 10. cuti tanpa gaji.3 10. 4. Saya sedang dalam pertuduhan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj. Kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan Untuk Kegunaan Jabatan 10.5 Saya adalah bukan Peminjam Pendidikan Tegar Institut Pinjaman Pendidikan. PENGAKUAN PEMOHON 10. perletakan jawatan bawah Perintah Am x pada/mulai hingga Saya sedang memohon untuk bersara pilihan sendiri/cuti tanpa gaji. 5.1 Saya telah mengisytihar hafta sepefti Pekeliling Perkhidmatan Bil.z 10.9. Bat 1 Anugerah/Surat Kepujian/ Penghargaan Daripada dan Tahun 2. 3/2002 dan telah diluluskan pada (Salinan surat kelulusan disertakan) t}. 3.4 Saya adalah bebas dari sebarang tindakan atau hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj.

7 10. [---lva TARIKH * potong : [----lrioar< TANDATANGAN PEMOHON: mana yang tidak berkenaan ULASAN KETUA JABATAN (GB/PENGETUAIPPD I PPB/KS/KPP mengikut tempat bertugas) s TS TIDAK SOKONG Ulasan : TANDATANGAN: NAMA: JAWATAN: TARIKH: COP RASMI: -8PEKEULING PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. permohonan saya akan dibatalkan.8 Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar.(nyatakan Institusi Pinjaman Pendidikan) 10. Saya sanggup bertukar ke mana-mana sahaja sepefti diarahkan.

.. Sekiranya tidak benar.................. hingga sebanyak RM........ .... (nyatakan Institusi .. .............. institusi/tabung pendidikan . dan Pinjaman) mulai ... Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh sebanyak RM.. Tandatangan pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PENGESAHAN KETUA JABATAN Tandatangan pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh PEKELILING PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 ............... hingga sebanyak RM........... hingga tarikh . Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh ............ sebanyak RM.... dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai .... hingga ........... PeraturanPeraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatateftib) 1993................... ... Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran .... saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (2) (O dan 4 (2) (g)....... Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada (nyatakan Institusi Pinjaman) mulai tarikh . dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada PERAKUAN Saya mengaku bahawa perisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. KP : PE N DIDI KAN mengesahkan bahawa : E E E Saya .LAMPIRAN SURAT AKUAN F PINJAMAN PE N DIDI KAN I NSTITUSI/TABU NG No..

Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan keterangan mengenai jenis hukuman dan tarikh/tempoh hukuman fiika berkenaan) dengan mengisi LAMPIRAN TATATERTIB secara berasingan. BEBAS dari hukuman tatateftib/SPRM/Surcaj dan juga tidak dalam peft uduhan tindakan tatateftib. ATAU E DALAM PERTUDUHAN atau DATAM HUKUMAN tatatertib/ SPRM/Surcaj.LAMPTRAN G (BPDGA34) KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon pengenalan l No. Markah Laporan Penilaian PrestasiTahunan (LNPT) (a) (b) (c) 2. Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 : 20o/o 35o/o 45o/o : l JUMLAH Kenyataan Tatateftib L] Adalah disahkan bahawa pegawaidiatas . 2013 PEKELIUNG PEMNGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN . TANDATANGAN (KETUA JABATAN) NAMA JAWATAN COP RASMI TARIKH : Tandakan (J) paOa ruangan yang berkenaan. Kad : 1.

4.t (BARU) 2. JAWATAN/PEKERIMN TERDAHULU (SENAMIKAN) BIL GELARAN JAWATAN TEMPOH BEKER]A (TAHUN) PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34 TAHUN 2013 . Jika tidak berkenaan tulis 'TIDAK BERKENAAN' jika tiada.AMAT PEJABAT TELEFON : 7.2 (LAMA) TARIKHTTEMPAT LAHIR JAWATAN/PEKER]AAN GAJI HAKIKI SEBULAN AI. 5.LAMPIRAN T1 BUTIR. 2. KAD PENGENALAN 2. 3. A. 1. tulis'TfADA'. 6. NAMA NO.BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN PERINGATAN Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. ALAMATRUMAH TELEFON : 8.

9.IXIN 10. REKOD AKADEMIK BIL SI]IL/IJAZAH INSTITUT/PUSAT PENGA'IAN TINGGI TAHUN B. NAMA ISTERI/SUAMI : 2. 3. 1. JAWATAN YANG DIPEGANG DALAM PERTUBUHAN/IAIN. JAWATAN/PEKER]AAN ALAMAT PE]ABAT ISTERI/SUAMI : ISTERI/SUAMI : PEKELIUNG PEMANGKUAN DGA32 KE DGA34TAHUN 2013 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->