P. 1
Panduan Kerja Kursus Sejarah PMR 2013

Panduan Kerja Kursus Sejarah PMR 2013

|Views: 1,171|Likes:
Dipublikasikan oleh Pak Abu

More info:

Published by: Pak Abu on Feb 24, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2014

pdf

text

original

1

21/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013
SEJARAH KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

21/2

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH KERTAS 2 FEBRUARI HINGGA JULAI

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus ini mengandungi 29 halaman bercetak. 21/2
© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2

21/2

KANDUNGAN

Halaman 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Pengenalan Matlamat Kerja Kursus Sejarah Objektif Mata Pelajaran Sejarah Objektif Penilaian Kerja Kursus Sejarah Rasional Penilaian Kerja Kursus Sejarah Berasaskan Elemen, Aspek dan Kriteria Penskoran Maklumat Am Arahan kepada Calon Elemen dan Aspek Yang Dinilai Sistem Penilaian Penentuan Skor Elemen Lampiran 03 03 04 05 05 06 07 08 09 12 17 - 17 29

21/2

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Pengukuran setiap elemen dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria penskoran yang telah ditetapkan bagi menentukan keselarasan penilaian. mengumpul. mensintesis.3 1. mentafsir. Setiap calon PMR diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah sebagai satu daripada keperluan peperiksaan. Penilaian Kerja Kursus Sejarah dikendalikan oleh pihak sekolah dengan pemantauan pegawai dari Lembaga Peperiksaan (LP).0 MATLAMAT KERJA KURSUS SEJARAH Pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Sejarah yang menyepadukan unsur pengetahuan. kemahiran pemikiran sejarah dan penerapan unsur patriotisme. menganalisis. Melalui pengkajian ini. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . kemahiran sejarah seperti mencari. Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah.0 PENGENALAN 21/2 Panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci bagi guru mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah. Penilaian adalah berdasarkan elemen mengumpul fakta sejarah. 2. mengelas. Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat membentuk generasi yang peka dan berminat terhadap sejarah serta mengamalkan unsur patriotisme. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari bulan Februari hingga bulan Julai. Pelaksanaan kerja kursus memberi pengalaman secara langsung kepada calon untuk mengkaji sejarah Malaysia. merekod fakta sejarah serta penerapan unsur patriotisme. merumus dan merekod fakta sejarah dapat dinilai.

4 3. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan. 21/2 menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara.5 3.9 3. kemerdekaan dan pembangunan negara. 3.4 3. pembangunan dan kemajuan negara.10 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .6 3. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah. memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara. menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka.2 3.7 3.1 3. menganalisis. mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripada peristiwa sejarah.8 menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga.3 3. pentadbiran. mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik dan bersedia melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan. ekonomi dan sosial. merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN SEJARAH Objektif kurikulum Sejarah membolehkan calon: 3.

4 4.2 5. merekod fakta sejarah yang telah dianalisis mengikut format kajian yang betul. ASPEK DAN KRITERIA PENSKORAN Rasional penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk: 5.0 RASIONAL PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH BERASASKAN ELEMEN. mensintesis dan merumus fakta sejarah secara rasional. 5. keluarga. membolehkan guru menilai hasil kerja calon pada akhir pelaksanaan kerja kursus.3 mengukur konstruk (Pengetahuan. mengenali sejarah diri. Kemahiran dan Nilai) yang ditanam dalam diri calon. menganalisis. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . persekitaran tempat tinggal dan negara. mentafsir.1 4. membolehkan guru membuat penilaian sepanjang kerja kursus dilaksanakan. 21/2 mengelas.1 5.3 4. mengamal nilai murni dan unsur patriotisme.0 OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH Objektif penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk menilai kebolehan calon: 4. sekolah.5 4.5 mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.2 4.

aspek dan kriteria penskoran yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus. Borang Markah Calon (BMC/2) hendaklah diisi sekiranya calon berpindah sekolah untuk tindakan sekolah baru. Guru hendaklah membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan.(Lampiran 3) 6. Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua calon PMR.4 6. 21/2 Kerja kursus hendaklah dilaksanakan oleh calon PMR dari bulan Februari hingga bulan Julai. Guru hendaklah membimbing calon untuk menghasilkan kerja yang terbaik supaya mereka memperoleh tahap pencapaian cemerlang.2 6.8 6.0 MAKLUMAT AM 6. Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagi semua calon mengikut panduan jadual pelaksanaan.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .(Lampiran 2) Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.13 6.10 6. Borang Markah Calon (BMC/1) hendaklah diisi untuk merekod pencapaian calon dan disimpan di sekolah.12 6. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia. Guru hendaklah memaklumkan tahap pencapaian calon.1 6.(Lampiran 1) Guru hendaklah memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya.6 6.11 6. Guru hendaklah memaklumkan markah calon supaya mereka boleh memperbaiki hasil kerja.5 6.9 6.14 6.6 6. Guru mesti memastikan calon melaksanakan ketiga-tiga elemen kerja kursus. Guru hendaklah memaklumkan kepada calon mengenai elemen.3 6.7 Guru mesti memberitahu calon arahan melaksanakan kerja kursus. Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan.

1 7. calon hanya layak mendapat Kod 4.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman.10 7. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan. 7.12 7.2 Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat Kod 1.7 7.11 7.0.9 7.13 7. 21/2 Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3.8 7.7 7.4 7. saiz 12 dengan langkau 2.5 7.0 ARAHAN KEPADA CALON 7. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai. (Lampiran 5) Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan. Kod 2 atau Kod 3. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen.3 7. ditaip atau menggunakan komputer. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja. Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja. (Lampiran 4) Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian.14 7.6 7.

0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Kerja Kursus Sejarah mengandungi tiga elemen iaitu: Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah 1.4 3.1 Mengelas. menganalisis.1 3.2 3. mensintesis.8 8. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan. Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme 3. Elemen 2 Merekod fakta sejarah 2.1 21/2 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.5 Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . mentafsir.3 3.

Guru hendaklah membimbing calon untuk memperoleh tahap pencapaian cemerlang bagi setiap elemen.1 9.2 Skor bagi SBE meliputi markah. kod dan tahap pencapaian calon.1 Definisi 21/2 Skor Berdasarkan Elemen (SBE) ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan penguasaannya dalam sesuatu elemen yang dinilai. Jumlah markah bagi tiga elemen dikira bagi menentukan kod dan tahap pencapaian calon. Skor ini menunjukkan keupayaan calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan dengan calon lain.2.2.2.0 SISTEM PENILAIAN Penilaian kerja kursus berdasarkan sistem Skor Berdasarkan Elemen (SBE).9 9.3 Kod 1 2 3 4 5 6 Tahap Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan (Dengan kebenaran LP) Penentuan kod dan tahap pencapaian calon. Calon mendapat Kod 4 sekiranya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja. Jumlah Markah 09 – 12 06 – 08 03 – 05 01 – 02 0 – 9. Calon mendapat Kod 1. 9. Kod 2 dan Kod 3 setelah melaksanakan ketiga-tiga elemen. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2 Pelaporan 9. 9.

10 9. Nombor Markah Elemen Jumlah Kod Kad E1 E2 E3 Markah Pengenalan 4 4 1 0 4 0 – 4 2 1 0 4 0 – 4 2 3 4 0 0 – 12 8 5 4 8 0 – 1 2 3 4 4 5 6 21/2 Angka Giliran Catatan 3 elemen 3 elemen 3 elemen 1 elemen sahaja 2 elemen sahaja Tidak melaksanakan Kerja Kursus Dikecualikan 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2.4 Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Contoh penentuan kod dan tahap pencapaian calon.

7 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .3.3.2 Borang Markah Calon (BMC/1) yang telah diisi dengan lengkap hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat bagi rujukan Lembaga Peperiksaan. 9.3.3.3 9.3 Merekod 9.3.6 9.4 9. Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Calon mendapat Kod 5 bagi tahap pencapaian sekiranya tidak melaksanakan kerja kursus. Sekiranya calon tidak melaksanakan ketiga-tiga elemen.3. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan jumlah markah. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan markah bagi elemen yang tidak dilaksanakan. Sekiranya calon tidak melaksanakan mana-mana elemen.11 9.3.1 21/2 Guru dikehendaki merekodkan keputusan penilaian Kerja Kursus Sejarah berdasarkan elemen berikut: Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah 9. Calon mendapat Kod 4 bagi tahap pencapaian sekiranya melaksanakan satu atau dua daripada mana-mana elemen kerja kursus sahaja.5 9.

Buku . i.Alamat (Sertakan transkripsi perbualan) Markah 4 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada empat jenis sumber.0 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah.Tahun vi.Tajuk . 2 Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber. Orang sumber . 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Jilid . Majalah .Penerbit v.Tajuk buku . Akhbar .Bilangan .Halaman .Tarikh .Tahun iii.Tahun terbit .Nama pengarang .Nama pengarang .Nama . Jurnal .Halaman iv.Umur .12 10.Penerbit ii. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada empat orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Nama majalah . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Bil 1 Elemen Mengumpul fakta sejarah Aspek Mengumpul fakta sejarah daripada pelbagai jenis sumber.Tarikh .Tempat terbit .Nama akhbar . 3 Mengumpul fakta sejarah daripada tiga jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada dua orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. Ensiklopedia .Tajuk .

Tajuk program . xii. Internet . Melawat tempat kajian .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada satu orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Alamat laman web ix.Tajuk program . . Sumber-sumber lain . VCD/DVD .Alamat/punca sumber Markah 1 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada satu jenis sumber. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Alamat viii.Terbitan xii.Tarikh .Tajuk program . Televisyen .Tarikh .Jenis sumber . Radio x. xi.Masa .Nama tempat/ bangunan .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x.13 Bil Elemen Aspek vii.Masa .

Orang yang menjadi rujukan untuk mendapat keterangan dan orang yang pernah terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. tokoh dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta sejarah : Orang sumber : Contoh sumber lain : CATATAN Sumber rujukan hendaklah dicatat di ruangan rujukan dan salinan dokumen sumber disertakan sebagai lampiran untuk permarkahan Elemen 1. tempat.14 GLOSARI Buku ilmiah : 21/2 Buku akademik atau buku keilmuan yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah. wang kertas atau syiling. Peristiwa. diari dan surat peribadi. Batu bersurat. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

Hasil kajian .Melayari internet . merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format berikut: i. Laporan kajian mengandungi tiga hingga empat daripada aspek format termasuk hasil kajian.Dokumen . Hasil kajian lengkap . ii. Objektif kajian v.mengikut urutan yang sesuai 2 i. Penghargaan iv. bangsa dan negara viii. Hasil kajian lengkap . Hasil kajian lengkap . Rumusan .Subtajuk vii.Sumber rujukan Tulis kapsyen atau penerangan di bawah gambar/peta/dokumen.Temu ramah . Laporan kajian mengandungi lima hingga enam daripada aspek format termasuk hasil kajian.Penyelidikan perpustakaan .Analisis dokumen . Hasil kajian lengkap .mengikut tajuk . Lampiran .Lawatan dan pemerhatian . ix.mengikut tajuk . menganalisis. Rujukan (Lampiran 6) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 21/2 Markah 4 Kriteria Penskoran i.mengikut urutan yang sesuai 3 i.Tajuk . Kaedah kajian . Laporan kajian mengandungi tujuh hingga lapan daripada aspek format termasuk hasil kajian.15 Elemen 2 Bil 2 Elemen Merekod fakta sejarah Merekod fakta sejarah Aspek Mengelas.mengikut urutan yang sesuai .Gambar . ii.Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji . ii.Peta .mengikut tajuk .Iktibar kepada diri.mengikut tajuk . mentafsir. ii. Senarai kandungan iii. Tajuk kajian ii.Audio visual vi.mengikut urutan yang sesuai 1 i. Laporan kajian mengandungi sembilan daripada aspek format termasuk hasil kajian. mensintesis.

16 Elemen 3 Bil 3 Elemen Penerapan unsur patriotisme Penerapan unsur patriotisme Aspek Menulis esei yang menunjukkan pengamalan unsur patriotisme. 21/2 3 Menulis esei yang mengandungi tiga unsur patriotisme. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . (Lampiran 7) Markah 4 Kriteria Penskoran Menulis esei yang mengandungi empat unsur patriotisme. 1 Menulis esei yang mengandungi satu unsur patriotisme. 2 Menulis esei yang mengandungi dua unsur patriotisme.

Taklimat kerja kursus kepada guru-guru sejarah di sekolah. Taklimat kepada calon PMR. April – Jun Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Februari TARIKH TINDAKAN Lembaga Peperiksaan (LP) Ketua Panitia Sejarah Guru Sejarah Tindakan semasa pelaksanaan kerja kursus BIL. Guru menyemak dan membimbing penulisan esei penerapan unsur patriotisme mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3.17 21/2 Lampiran 1 PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Tindakan sebelum pelaksanaan kerja kursus BIL. 1 2 3 4 PERKARA Edaran tugasan kerja kursus dari LP. Guru menyemak dan membimbing calon merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Membimbing calon PMR memilih tajuk kajian. Julai Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Pemantauan pelaksanaan kerja kursus oleh pegawai LP. Guru menyemak dan memberi markah Mac mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. 1 2 3 4 5 PERKARA TARIKH TINDAKAN 6 7 8 9 21/2 Guru menyemak dan membimbing calon Februari mengumpul fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Guru mengisi markah calon PMR dalam Borang Markah Calon (BMC/1). © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia Calon PMR Guru Sejarah April – Julai Julai Julai – Ogos Pegawai LP Guru Sejarah Guru Sejarah dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah .

......................... Nombor Telefon Nombor Faks Bilangan Calon : ........ : .... Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Markah Elemen E1 E2 E3 Jumlah Kod Markah Tahap Pencapaian 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ..................................................................................................................................................................................................................... Alamat Sekolah : ........................................................................................................................ ......18 21/2 Lampiran 2 BMC / 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 1 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Sekolah : ..................... Nombor Pusat Peperiksaan : .................................................................................................................................................................................................................... : ................................................................

................ : ............................................................................................................................................................. : .................19 21/2 Lampiran 3 BMC / 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 2 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah Tajuk Kerja Kursus : ................................... : ................................................................................................... : .....................................……………….................................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ......... ( Tandatangan dan Cap Pengetua ) ........................................ Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah ..................

Mac 7 Mac 8 Mac 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. Menghantar fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber untuk semakan guru penilai. Menghantar semula fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. Mendapatkan bimbingan guru dan memilih tajuk kajian. (Lampiran 8) Mendokumentasikan fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber. Menyediakan halaman hadapan Elemen 1. Memperbaik fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber bagi memperoleh markah terbaik.20 21/2 Lampiran 4 SENARAI SEMAK Elemen 1 Bil. 1 2 3 4 5 6 Mengumpul fakta sejarah Perkara Tarikh Februari Februari Februari Mac Mac Catatan Menerima taklimat kerja kursus daripada guru sejarah.

Hasil kajian .Rumusan . merumus dan merekod fakta sejarah. menganalisis.21 21/2 Elemen 2 Bil 1 Merekod fakta sejarah Perkara Tarikh April April April Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis laporan dapatan kajian mengikut format yang ditetapkan.Kaedah kajian .Tajuk kajian . (Lampiran 9) Menulis laporan kajian mengikut format yang ditetapkan: . mentafsir. Menghantar semula hasil laporan kajian kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah serta tahap pencapaian.Senarai kandungan . mensintesis. Memperbaik hasil laporan kajian bagi memperoleh markah terbaik.Rujukan Menghantar laporan kajian untuk semakan guru penilai. Menyediakan halaman hadapan Elemen 2.Objektif kajian .Lampiran . 2 3 4 April – Jun 5 6 7 Mei – Jun Mei – Jun Mei – Jun 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Mengelas.Penghargaan .

Menghantar semula esei kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. Menyediakan halaman hadapan Elemen 3. – Julai Feb. Menghantar hasil kerja kursus kepada guru penilai untuk mendapat jumlah markah. Elemen 2 dan Elemen 3 untuk dihantar kepada guru penilai. (Lampiran 5) Menggabungkan hasil kerja Elemen 1. kod dan tahap pencapaian. (Lampiran 10) Menghantar esei untuk semakan guru penilai. – Julai Feb. Memperbaik esei bagi memperoleh markah terbaik.22 21/2 Elemen 3 Bil 1 2 3 4 5 6 Penerapan unsur patriotisme Perkara Tarikh Feb. Menulis esei mengikut format yang ditetapkan. – Julai Feb. – Julai Feb. Pendokumentasian Hasil Kerja Kursus Bil 1 2 Perkara Menyediakan halaman hadapan kerja kursus. – Julai Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis esei mengikut format yang ditetapkan. Tarikh Jun – Julai Jun – Julai Catatan 3 Jun – Julai 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . – Julai Feb.

..……… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ................................................................. : ................................ : ................................ : ..................................................... Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah …...... Nama dan Alamat Sekolah : ........................................................................................................................................................ : .............................................................................................................................................................. Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Skor:: ..................................................................................23 21/2 Lampiran 5 HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran : ..............................

Miri. No 7. Jalan SG 1/ 30. Pusat Dagangan Dunia Putra. 43 tahun. 45 Jalan Tun Ismail.1967. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Lofti Ismail. 68100 Selangor. Arkib Negara Malaysia. Jalan Duta. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. Tapak Ekskavasi Tingkayu. Kunak. Jalan Lundu 7. Sejarah Tingkatan 2. dalam JSEAH. Menara Dato’ Onn. Vol 1. No 21.1960. Jurnal Ahmad Masjidin. 57 tahun. Ridzuan Hasan. 17 Jun 1992. jilid dan tahun. Akhbar Utusan Malaysia. Kuala Lumpur:DBP. Niah. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . April 1979. Orang Sumber Encik Ismail bin Mohd Kassim. Melawat Tempat Kajian Pejabat Pelancongan Malaysia. 2003. Bil 8. Tapak Ekskavasi Gua Niah. 50568 Kuala Lumpur. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. 50480 Kuala Lumpur. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Tingkat 17. Sabah. Sarawak.Bhd. Taman Sri Gombak. Mohamad Noordin Sopiee. Puan Hamidah binti Daudshah.1988. Ishak bin Tadin. Johara Abdul Wahab. Sejarah Malaysia 1400-1963. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”. Ensiklopedia Tajuk.Mac 1960.24 21/2 Lampiran 6 RUJUKAN Buku Masariah Mispari. halaman 5. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press.

Internet http://geocities.htm http://www. rangkaian. rangkaian.geocities.25 VCD Tajuk program. tarikh. tahun.com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman. alamat/punca sumber. tarikh.htm 21/2 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .php3. Majalah Nama majalah. Televisyen Tajuk program.com/kamashara/unionsm. terbitan. masa. tarikh. Radio Tajuk program.net/edisimerdeka/sejarah.htm http://cikgu. Sumber lain: Jenis sumber. masa.

menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera. lagu kebangsaan. dan jata negara) .bersifat amanah dan jujur . bertatasusila dan berhemah tinggi .bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan .bekerjasama dan tolong-menolong .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara .mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara .berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara .bertolak ansur dan bertoleransi .26 21/2 Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang: 1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia .hormat-menghormati .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .berilmu dan berketrampilan 2 3 4 5 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .berdikari .mematuhi peraturan dan undang-undang .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .berkelakuan sopan.menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara .menghormati raja dan pemimpin negara .tabah menghadapi cabaran .cinta akan bangsa dan negara .muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin .sedia berkorban untuk bangsa dan negara .bersefahaman dan bermuafakat .berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif .berganding bahu membangunkan negara .bersatu padu dan berharmoni .bertindak wajar .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .rajin dan gigih .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .

...…………................................................................................................................……......................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ... .................. i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah Tandakan ( / ) ..................................................................................... Senarai Semak Bil............................................................................27 21/2 Lampiran 8 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 1 ELEMEN 1 Tajuk : ........... ................

.......................... i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ( / ) ..................28 21/2 Lampiran 9 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 2 ELEMEN 2 Tajuk : .................................... ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ................ ....................................... ......................................................................................................................................................................... Senarai Semak Bil....................................................................

.....… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .................. ............................................................. Senarai Semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah Tandakan ( / ) …………………........................................................29 21/2 Lampiran 10 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 3 ELEMEN 3 Tajuk : .................................. .......................................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->