P. 1
Panduan Kerja Kursus Sejarah PMR 2013

Panduan Kerja Kursus Sejarah PMR 2013

|Views: 1,145|Likes:
Dipublikasikan oleh Pak Abu

More info:

Published by: Pak Abu on Feb 24, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2014

pdf

text

original

1

21/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013
SEJARAH KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

21/2

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH KERTAS 2 FEBRUARI HINGGA JULAI

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus ini mengandungi 29 halaman bercetak. 21/2
© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2

21/2

KANDUNGAN

Halaman 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Pengenalan Matlamat Kerja Kursus Sejarah Objektif Mata Pelajaran Sejarah Objektif Penilaian Kerja Kursus Sejarah Rasional Penilaian Kerja Kursus Sejarah Berasaskan Elemen, Aspek dan Kriteria Penskoran Maklumat Am Arahan kepada Calon Elemen dan Aspek Yang Dinilai Sistem Penilaian Penentuan Skor Elemen Lampiran 03 03 04 05 05 06 07 08 09 12 17 - 17 29

21/2

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Melalui pengkajian ini. Pengukuran setiap elemen dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria penskoran yang telah ditetapkan bagi menentukan keselarasan penilaian.0 MATLAMAT KERJA KURSUS SEJARAH Pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Sejarah yang menyepadukan unsur pengetahuan. mensintesis. merekod fakta sejarah serta penerapan unsur patriotisme. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari bulan Februari hingga bulan Julai. Penilaian adalah berdasarkan elemen mengumpul fakta sejarah.0 PENGENALAN 21/2 Panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci bagi guru mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah. Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. kemahiran pemikiran sejarah dan penerapan unsur patriotisme. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . 2. merumus dan merekod fakta sejarah dapat dinilai. menganalisis. mengelas. mengumpul. Setiap calon PMR diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah sebagai satu daripada keperluan peperiksaan. kemahiran sejarah seperti mencari. mentafsir. Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat membentuk generasi yang peka dan berminat terhadap sejarah serta mengamalkan unsur patriotisme.3 1. Penilaian Kerja Kursus Sejarah dikendalikan oleh pihak sekolah dengan pemantauan pegawai dari Lembaga Peperiksaan (LP). Pelaksanaan kerja kursus memberi pengalaman secara langsung kepada calon untuk mengkaji sejarah Malaysia.

5 3. merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.3 3.9 3.8 menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga. ekonomi dan sosial.10 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . menganalisis.6 3. kemerdekaan dan pembangunan negara. pembangunan dan kemajuan negara. menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka.4 3. mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik dan bersedia melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara. memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan.7 3. 3.2 3.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN SEJARAH Objektif kurikulum Sejarah membolehkan calon: 3. mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripada peristiwa sejarah.1 3.4 3. 21/2 menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah. pentadbiran.

membolehkan guru membuat penilaian sepanjang kerja kursus dilaksanakan. sekolah.3 mengukur konstruk (Pengetahuan.5 4. merekod fakta sejarah yang telah dianalisis mengikut format kajian yang betul. mengamal nilai murni dan unsur patriotisme.1 4. 21/2 mengelas. mentafsir.5 mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. keluarga. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . menganalisis. membolehkan guru menilai hasil kerja calon pada akhir pelaksanaan kerja kursus. ASPEK DAN KRITERIA PENSKORAN Rasional penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk: 5.1 5. 5.2 4. mensintesis dan merumus fakta sejarah secara rasional.3 4.0 RASIONAL PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH BERASASKAN ELEMEN. persekitaran tempat tinggal dan negara.4 4.2 5. Kemahiran dan Nilai) yang ditanam dalam diri calon.0 OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH Objektif penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk menilai kebolehan calon: 4. mengenali sejarah diri.

Guru hendaklah memaklumkan tahap pencapaian calon.8 6.(Lampiran 3) 6.13 6.4 6.5 6. Guru hendaklah memaklumkan kepada calon mengenai elemen.11 6. Guru hendaklah membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan. aspek dan kriteria penskoran yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus. Guru hendaklah membimbing calon untuk menghasilkan kerja yang terbaik supaya mereka memperoleh tahap pencapaian cemerlang.14 6.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Guru mesti memastikan calon melaksanakan ketiga-tiga elemen kerja kursus. Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua calon PMR.6 6.10 6. Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagi semua calon mengikut panduan jadual pelaksanaan.1 6. Borang Markah Calon (BMC/2) hendaklah diisi sekiranya calon berpindah sekolah untuk tindakan sekolah baru. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.7 Guru mesti memberitahu calon arahan melaksanakan kerja kursus.0 MAKLUMAT AM 6.(Lampiran 2) Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. Borang Markah Calon (BMC/1) hendaklah diisi untuk merekod pencapaian calon dan disimpan di sekolah.(Lampiran 1) Guru hendaklah memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya.3 6.9 6.2 6. Guru hendaklah memaklumkan markah calon supaya mereka boleh memperbaiki hasil kerja. 21/2 Kerja kursus hendaklah dilaksanakan oleh calon PMR dari bulan Februari hingga bulan Julai.6 6.12 6.

12 7.14 7. 21/2 Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.13 7. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan. Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai.7 7.1 7.2 Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah. 7.4 7.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat Kod 1. (Lampiran 4) Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian.8 7.7 7. Kod 2 atau Kod 3. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu. calon hanya layak mendapat Kod 4.10 7. saiz 12 dengan langkau 2.0 ARAHAN KEPADA CALON 7. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah. ditaip atau menggunakan komputer. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan.5 7. (Lampiran 5) Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.6 7.9 7.3 7.11 7. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3.0.

1 3.0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Kerja Kursus Sejarah mengandungi tiga elemen iaitu: Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah 1. Elemen 2 Merekod fakta sejarah 2.2 3.3 3. mensintesis. Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme 3.4 3.1 Mengelas. mentafsir.1 21/2 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan. menganalisis.8 8.5 Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

Calon mendapat Kod 1.2. Skor ini menunjukkan keupayaan calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan dengan calon lain.9 9. 9. Jumlah Markah 09 – 12 06 – 08 03 – 05 01 – 02 0 – 9.2. Jumlah markah bagi tiga elemen dikira bagi menentukan kod dan tahap pencapaian calon.2 Skor bagi SBE meliputi markah.1 9.2. 9. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Kod 2 dan Kod 3 setelah melaksanakan ketiga-tiga elemen.0 SISTEM PENILAIAN Penilaian kerja kursus berdasarkan sistem Skor Berdasarkan Elemen (SBE).3 Kod 1 2 3 4 5 6 Tahap Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan (Dengan kebenaran LP) Penentuan kod dan tahap pencapaian calon. Guru hendaklah membimbing calon untuk memperoleh tahap pencapaian cemerlang bagi setiap elemen.1 Definisi 21/2 Skor Berdasarkan Elemen (SBE) ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan penguasaannya dalam sesuatu elemen yang dinilai. Calon mendapat Kod 4 sekiranya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja. kod dan tahap pencapaian calon.2 Pelaporan 9.

4 Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Contoh penentuan kod dan tahap pencapaian calon.2.10 9. Nombor Markah Elemen Jumlah Kod Kad E1 E2 E3 Markah Pengenalan 4 4 1 0 4 0 – 4 2 1 0 4 0 – 4 2 3 4 0 0 – 12 8 5 4 8 0 – 1 2 3 4 4 5 6 21/2 Angka Giliran Catatan 3 elemen 3 elemen 3 elemen 1 elemen sahaja 2 elemen sahaja Tidak melaksanakan Kerja Kursus Dikecualikan 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan jumlah markah. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan markah bagi elemen yang tidak dilaksanakan.1 21/2 Guru dikehendaki merekodkan keputusan penilaian Kerja Kursus Sejarah berdasarkan elemen berikut: Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah 9. Calon mendapat Kod 5 bagi tahap pencapaian sekiranya tidak melaksanakan kerja kursus.5 9.3.3.3.3.3.4 9.3 Merekod 9.3. Calon mendapat Kod 4 bagi tahap pencapaian sekiranya melaksanakan satu atau dua daripada mana-mana elemen kerja kursus sahaja.2 Borang Markah Calon (BMC/1) yang telah diisi dengan lengkap hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat bagi rujukan Lembaga Peperiksaan.3 9.7 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .3.11 9. Sekiranya calon tidak melaksanakan ketiga-tiga elemen. 9. Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.6 9. Sekiranya calon tidak melaksanakan mana-mana elemen.

i.Alamat (Sertakan transkripsi perbualan) Markah 4 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada empat jenis sumber.Nama pengarang .Penerbit v.Umur .Tahun vi.Tajuk buku .Nama . Majalah .0 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada empat orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. Orang sumber .Penerbit ii. Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Bil 1 Elemen Mengumpul fakta sejarah Aspek Mengumpul fakta sejarah daripada pelbagai jenis sumber.Halaman iv. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. Ensiklopedia .Tarikh .Tahun iii.12 10. Jurnal . Akhbar .Halaman .Nama akhbar .Jilid .Tahun terbit . 3 Mengumpul fakta sejarah daripada tiga jenis sumber.Tajuk . 2 Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber.Nama majalah .Tajuk .Tarikh . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada dua orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Nama pengarang . 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Tempat terbit .Bilangan . Buku .

. xi.Tajuk program .Tajuk program .Masa .Masa . Radio x.Jenis sumber .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi.Alamat viii.Terbitan xii. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada satu orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Tarikh .Tajuk program .Tarikh .Alamat/punca sumber Markah 1 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada satu jenis sumber. Internet .Alamat laman web ix.Nama tempat/ bangunan .13 Bil Elemen Aspek vii. Televisyen . Melawat tempat kajian . VCD/DVD . Sumber-sumber lain .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . xii.

14 GLOSARI Buku ilmiah : 21/2 Buku akademik atau buku keilmuan yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah. tempat. Peristiwa. Batu bersurat. Fakta sejarah : Orang sumber : Contoh sumber lain : CATATAN Sumber rujukan hendaklah dicatat di ruangan rujukan dan salinan dokumen sumber disertakan sebagai lampiran untuk permarkahan Elemen 1. diari dan surat peribadi. wang kertas atau syiling. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . tokoh dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya. Orang yang menjadi rujukan untuk mendapat keterangan dan orang yang pernah terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah.

mengikut urutan yang sesuai 3 i.Sumber rujukan Tulis kapsyen atau penerangan di bawah gambar/peta/dokumen. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format berikut: i. Rumusan .mengikut tajuk . Lampiran .Analisis dokumen .mengikut urutan yang sesuai .Melayari internet . Hasil kajian lengkap . Senarai kandungan iii. Hasil kajian lengkap . mensintesis.mengikut urutan yang sesuai 2 i.Iktibar kepada diri.Gambar . Rujukan (Lampiran 6) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 21/2 Markah 4 Kriteria Penskoran i.Dokumen . Objektif kajian v. Laporan kajian mengandungi tujuh hingga lapan daripada aspek format termasuk hasil kajian.Penyelidikan perpustakaan . Laporan kajian mengandungi sembilan daripada aspek format termasuk hasil kajian. ix. Hasil kajian lengkap . menganalisis.Peta . ii. Hasil kajian lengkap . Tajuk kajian ii.mengikut tajuk .Subtajuk vii. mentafsir.Temu ramah . ii.15 Elemen 2 Bil 2 Elemen Merekod fakta sejarah Merekod fakta sejarah Aspek Mengelas.mengikut tajuk . ii.Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji .mengikut urutan yang sesuai 1 i. Kaedah kajian . Penghargaan iv. bangsa dan negara viii.Lawatan dan pemerhatian .Tajuk .Audio visual vi. Hasil kajian .mengikut tajuk . ii. Laporan kajian mengandungi tiga hingga empat daripada aspek format termasuk hasil kajian. Laporan kajian mengandungi lima hingga enam daripada aspek format termasuk hasil kajian.

2 Menulis esei yang mengandungi dua unsur patriotisme.16 Elemen 3 Bil 3 Elemen Penerapan unsur patriotisme Penerapan unsur patriotisme Aspek Menulis esei yang menunjukkan pengamalan unsur patriotisme. 21/2 3 Menulis esei yang mengandungi tiga unsur patriotisme. (Lampiran 7) Markah 4 Kriteria Penskoran Menulis esei yang mengandungi empat unsur patriotisme. 1 Menulis esei yang mengandungi satu unsur patriotisme. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

Guru menyemak dan membimbing penulisan esei penerapan unsur patriotisme mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. 1 2 3 4 PERKARA Edaran tugasan kerja kursus dari LP. Pemantauan pelaksanaan kerja kursus oleh pegawai LP. Guru menyemak dan memberi markah Mac mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia Calon PMR Guru Sejarah April – Julai Julai Julai – Ogos Pegawai LP Guru Sejarah Guru Sejarah dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah . Taklimat kepada calon PMR. Membimbing calon PMR memilih tajuk kajian. April – Jun Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Februari TARIKH TINDAKAN Lembaga Peperiksaan (LP) Ketua Panitia Sejarah Guru Sejarah Tindakan semasa pelaksanaan kerja kursus BIL. Guru menyemak dan membimbing calon merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. 1 2 3 4 5 PERKARA TARIKH TINDAKAN 6 7 8 9 21/2 Guru menyemak dan membimbing calon Februari mengumpul fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Taklimat kerja kursus kepada guru-guru sejarah di sekolah.17 21/2 Lampiran 1 PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Tindakan sebelum pelaksanaan kerja kursus BIL. Memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Julai Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Guru mengisi markah calon PMR dalam Borang Markah Calon (BMC/1).

... : ....................................................................................................................................................... Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Markah Elemen E1 E2 E3 Jumlah Kod Markah Tahap Pencapaian 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ............................................. : ................................................................................. ............. Alamat Sekolah : .................18 21/2 Lampiran 2 BMC / 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 1 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Sekolah : ................................................................................. Nombor Pusat Peperiksaan : ................................................................. Nombor Telefon Nombor Faks Bilangan Calon : .........................................................................................................................................................................................................................

...............………………............................................... : .................................... ( Tandatangan dan Cap Pengetua ) ........................................... : ............................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .............................................................................................................................. : .........................................................................19 21/2 Lampiran 3 BMC / 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 2 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah Tajuk Kerja Kursus : ......................... : ........................ Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah ............................................................

Mendapatkan bimbingan guru dan memilih tajuk kajian. 1 2 3 4 5 6 Mengumpul fakta sejarah Perkara Tarikh Februari Februari Februari Mac Mac Catatan Menerima taklimat kerja kursus daripada guru sejarah. Menghantar semula fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. (Lampiran 8) Mendokumentasikan fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber. Menghantar fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber untuk semakan guru penilai. Mac 7 Mac 8 Mac 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Menyediakan halaman hadapan Elemen 1.20 21/2 Lampiran 4 SENARAI SEMAK Elemen 1 Bil. Memperbaik fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber bagi memperoleh markah terbaik.

menganalisis.Lampiran .Hasil kajian . Memperbaik hasil laporan kajian bagi memperoleh markah terbaik.Penghargaan .21 21/2 Elemen 2 Bil 1 Merekod fakta sejarah Perkara Tarikh April April April Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis laporan dapatan kajian mengikut format yang ditetapkan.Kaedah kajian .Rujukan Menghantar laporan kajian untuk semakan guru penilai. Menyediakan halaman hadapan Elemen 2. mentafsir. mensintesis. (Lampiran 9) Menulis laporan kajian mengikut format yang ditetapkan: .Senarai kandungan . 2 3 4 April – Jun 5 6 7 Mei – Jun Mei – Jun Mei – Jun 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Menghantar semula hasil laporan kajian kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah serta tahap pencapaian. Mengelas.Tajuk kajian .Objektif kajian . merumus dan merekod fakta sejarah.Rumusan .

Memperbaik esei bagi memperoleh markah terbaik. – Julai Feb. – Julai Feb. Menyediakan halaman hadapan Elemen 3. Menulis esei mengikut format yang ditetapkan. – Julai Feb. – Julai Feb. (Lampiran 10) Menghantar esei untuk semakan guru penilai. (Lampiran 5) Menggabungkan hasil kerja Elemen 1. Tarikh Jun – Julai Jun – Julai Catatan 3 Jun – Julai 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Elemen 2 dan Elemen 3 untuk dihantar kepada guru penilai. – Julai Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis esei mengikut format yang ditetapkan. kod dan tahap pencapaian.22 21/2 Elemen 3 Bil 1 2 3 4 5 6 Penerapan unsur patriotisme Perkara Tarikh Feb. Pendokumentasian Hasil Kerja Kursus Bil 1 2 Perkara Menyediakan halaman hadapan kerja kursus. Menghantar hasil kerja kursus kepada guru penilai untuk mendapat jumlah markah. Menghantar semula esei kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. – Julai Feb.

........................................................................................................................................ : ................................ Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Skor:: ........................................................................................... : ............. : .............................................................................................................……… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ............................................................................................................... Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah ….......................23 21/2 Lampiran 5 HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran : ................................................................ : ............ Nama dan Alamat Sekolah : .....................

Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press. 50480 Kuala Lumpur. Johara Abdul Wahab.1960. Lofti Ismail. Menara Dato’ Onn. Tapak Ekskavasi Tingkayu. dalam JSEAH. April 1979. 45 Jalan Tun Ismail. Jalan Lundu 7. 2003.Mac 1960. Ridzuan Hasan.24 21/2 Lampiran 6 RUJUKAN Buku Masariah Mispari. halaman 5.1967. Mohamad Noordin Sopiee. Jalan Duta. Sejarah Tingkatan 2. Kuala Lumpur:DBP. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Jurnal Ahmad Masjidin. No 21. Arkib Negara Malaysia. Miri. Sejarah Malaysia 1400-1963. Ensiklopedia Tajuk. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. Kunak. Sabah. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”. Orang Sumber Encik Ismail bin Mohd Kassim. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Taman Sri Gombak. 50568 Kuala Lumpur. Bil 8.1988.Bhd. Pusat Dagangan Dunia Putra. 68100 Selangor. Melawat Tempat Kajian Pejabat Pelancongan Malaysia. Tapak Ekskavasi Gua Niah. Ishak bin Tadin. Vol 1. 17 Jun 1992. 57 tahun. Tingkat 17. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Niah. jilid dan tahun. No 7. Puan Hamidah binti Daudshah. Jalan SG 1/ 30. Sarawak. 43 tahun. Akhbar Utusan Malaysia.

com/kamashara/unionsm. terbitan. tarikh. rangkaian.25 VCD Tajuk program.htm http://cikgu.php3.htm http://www. tahun.geocities. masa. Televisyen Tajuk program. Internet http://geocities. Majalah Nama majalah. tarikh. alamat/punca sumber. tarikh. rangkaian.com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman. Radio Tajuk program. Sumber lain: Jenis sumber.net/edisimerdeka/sejarah. masa.htm 21/2 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

bersifat amanah dan jujur .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .bekerjasama dan tolong-menolong .muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin .bertolak ansur dan bertoleransi .tabah menghadapi cabaran .berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara .mematuhi peraturan dan undang-undang .rajin dan gigih .menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan .mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara . dan jata negara) . bertatasusila dan berhemah tinggi .berilmu dan berketrampilan 2 3 4 5 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .26 21/2 Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang: 1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia .bersefahaman dan bermuafakat .berdikari .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .berganding bahu membangunkan negara .menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .sedia berkorban untuk bangsa dan negara .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.berkelakuan sopan.bersatu padu dan berharmoni .bertindak wajar .hormat-menghormati .berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara .menghormati raja dan pemimpin negara . lagu kebangsaan.cinta akan bangsa dan negara .berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara .

.................... Senarai Semak Bil.......…………....................................................................................................................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ......................................................................................……..................... .........................27 21/2 Lampiran 8 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 1 ELEMEN 1 Tajuk : .......... ......................... i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah Tandakan ( / ) ....................

.................................................................................................. ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ....................................28 21/2 Lampiran 9 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 2 ELEMEN 2 Tajuk : ................................................................... ................ Senarai Semak Bil.................. i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ( / ) ..................................................................................... ....................................................

.................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ...................................29 21/2 Lampiran 10 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 3 ELEMEN 3 Tajuk : .................. Senarai Semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah Tandakan ( / ) ………………….......................................................... ........................................................................................................................................................................................ .............

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->