1

21/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013
SEJARAH KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

21/2

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH KERTAS 2 FEBRUARI HINGGA JULAI

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus ini mengandungi 29 halaman bercetak. 21/2
© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2

21/2

KANDUNGAN

Halaman 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Pengenalan Matlamat Kerja Kursus Sejarah Objektif Mata Pelajaran Sejarah Objektif Penilaian Kerja Kursus Sejarah Rasional Penilaian Kerja Kursus Sejarah Berasaskan Elemen, Aspek dan Kriteria Penskoran Maklumat Am Arahan kepada Calon Elemen dan Aspek Yang Dinilai Sistem Penilaian Penentuan Skor Elemen Lampiran 03 03 04 05 05 06 07 08 09 12 17 - 17 29

21/2

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

menganalisis. Melalui pengkajian ini. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . mengumpul. Setiap calon PMR diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah sebagai satu daripada keperluan peperiksaan. Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat membentuk generasi yang peka dan berminat terhadap sejarah serta mengamalkan unsur patriotisme. Penilaian Kerja Kursus Sejarah dikendalikan oleh pihak sekolah dengan pemantauan pegawai dari Lembaga Peperiksaan (LP). Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari bulan Februari hingga bulan Julai. merumus dan merekod fakta sejarah dapat dinilai. Penilaian adalah berdasarkan elemen mengumpul fakta sejarah. mensintesis. merekod fakta sejarah serta penerapan unsur patriotisme. Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Pengukuran setiap elemen dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria penskoran yang telah ditetapkan bagi menentukan keselarasan penilaian. mentafsir. Pelaksanaan kerja kursus memberi pengalaman secara langsung kepada calon untuk mengkaji sejarah Malaysia.0 PENGENALAN 21/2 Panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci bagi guru mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah. kemahiran pemikiran sejarah dan penerapan unsur patriotisme. 2. mengelas. kemahiran sejarah seperti mencari.3 1.0 MATLAMAT KERJA KURSUS SEJARAH Pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Sejarah yang menyepadukan unsur pengetahuan.

mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik dan bersedia melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan. menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka. mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripada peristiwa sejarah.3 3.7 3. pentadbiran. 21/2 menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan.4 3.5 3.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN SEJARAH Objektif kurikulum Sejarah membolehkan calon: 3.10 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . menganalisis. 3. kemerdekaan dan pembangunan negara. memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara.9 3.6 3.1 3. pembangunan dan kemajuan negara.8 menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga. merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah.2 3. ekonomi dan sosial. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan.4 3.

3 mengukur konstruk (Pengetahuan.5 4.2 4.1 4. keluarga. sekolah. mengamal nilai murni dan unsur patriotisme. membolehkan guru membuat penilaian sepanjang kerja kursus dilaksanakan. mentafsir.1 5. 5. 21/2 mengelas. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2 5.0 OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH Objektif penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk menilai kebolehan calon: 4. membolehkan guru menilai hasil kerja calon pada akhir pelaksanaan kerja kursus. ASPEK DAN KRITERIA PENSKORAN Rasional penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk: 5. mengenali sejarah diri. menganalisis. Kemahiran dan Nilai) yang ditanam dalam diri calon.0 RASIONAL PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH BERASASKAN ELEMEN.4 4. merekod fakta sejarah yang telah dianalisis mengikut format kajian yang betul. mensintesis dan merumus fakta sejarah secara rasional.5 mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.3 4. persekitaran tempat tinggal dan negara.

Guru hendaklah memaklumkan tahap pencapaian calon.10 6.9 6.0 MAKLUMAT AM 6. Borang Markah Calon (BMC/2) hendaklah diisi sekiranya calon berpindah sekolah untuk tindakan sekolah baru. Guru hendaklah memaklumkan kepada calon mengenai elemen.7 Guru mesti memberitahu calon arahan melaksanakan kerja kursus. Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagi semua calon mengikut panduan jadual pelaksanaan. Borang Markah Calon (BMC/1) hendaklah diisi untuk merekod pencapaian calon dan disimpan di sekolah. Guru hendaklah membimbing calon untuk menghasilkan kerja yang terbaik supaya mereka memperoleh tahap pencapaian cemerlang.12 6.3 6.6 6.8 6.14 6. Guru hendaklah memaklumkan markah calon supaya mereka boleh memperbaiki hasil kerja.1 6.(Lampiran 1) Guru hendaklah memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya. Guru mesti memastikan calon melaksanakan ketiga-tiga elemen kerja kursus. aspek dan kriteria penskoran yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus.13 6.11 6.5 6. Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua calon PMR. Guru hendaklah membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan. 21/2 Kerja kursus hendaklah dilaksanakan oleh calon PMR dari bulan Februari hingga bulan Julai.2 6. Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.(Lampiran 2) Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.6 6.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .4 6.(Lampiran 3) 6.

calon hanya layak mendapat Kod 4.13 7.5 7.6 7.2 Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah.14 7. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.12 7.4 7. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah.7 7. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan. Kod 2 atau Kod 3. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman. 21/2 Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak.1 7.9 7. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. saiz 12 dengan langkau 2. 7.0.11 7.3 7.7 7. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.10 7. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja.15 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . (Lampiran 5) Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat Kod 1.8 7. (Lampiran 4) Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian.0 ARAHAN KEPADA CALON 7. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu. Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja. ditaip atau menggunakan komputer.

8 8. Elemen 2 Merekod fakta sejarah 2. mensintesis. menganalisis. mentafsir.3 3. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan.1 Mengelas. Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme 3.5 Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .2 3.1 21/2 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.1 3.0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Kerja Kursus Sejarah mengandungi tiga elemen iaitu: Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah 1.4 3.

Jumlah Markah 09 – 12 06 – 08 03 – 05 01 – 02 0 – 9. Guru hendaklah membimbing calon untuk memperoleh tahap pencapaian cemerlang bagi setiap elemen.0 SISTEM PENILAIAN Penilaian kerja kursus berdasarkan sistem Skor Berdasarkan Elemen (SBE). Skor ini menunjukkan keupayaan calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan dengan calon lain.1 9.2. Jumlah markah bagi tiga elemen dikira bagi menentukan kod dan tahap pencapaian calon. Calon mendapat Kod 4 sekiranya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja.1 Definisi 21/2 Skor Berdasarkan Elemen (SBE) ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan penguasaannya dalam sesuatu elemen yang dinilai. 9. Calon mendapat Kod 1.2 Skor bagi SBE meliputi markah. Kod 2 dan Kod 3 setelah melaksanakan ketiga-tiga elemen. kod dan tahap pencapaian calon. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .3 Kod 1 2 3 4 5 6 Tahap Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan (Dengan kebenaran LP) Penentuan kod dan tahap pencapaian calon.9 9.2 Pelaporan 9.2.2. 9.

10 9. Nombor Markah Elemen Jumlah Kod Kad E1 E2 E3 Markah Pengenalan 4 4 1 0 4 0 – 4 2 1 0 4 0 – 4 2 3 4 0 0 – 12 8 5 4 8 0 – 1 2 3 4 4 5 6 21/2 Angka Giliran Catatan 3 elemen 3 elemen 3 elemen 1 elemen sahaja 2 elemen sahaja Tidak melaksanakan Kerja Kursus Dikecualikan 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .4 Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Contoh penentuan kod dan tahap pencapaian calon.2.

3.3 Merekod 9. Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.3 9.6 9. Calon mendapat Kod 5 bagi tahap pencapaian sekiranya tidak melaksanakan kerja kursus.7 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .4 9. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan markah bagi elemen yang tidak dilaksanakan.3.11 9.3. 9.5 9.2 Borang Markah Calon (BMC/1) yang telah diisi dengan lengkap hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat bagi rujukan Lembaga Peperiksaan. guru hendaklah mencatatkan 0 di ruangan jumlah markah.1 21/2 Guru dikehendaki merekodkan keputusan penilaian Kerja Kursus Sejarah berdasarkan elemen berikut: Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah 9. Sekiranya calon tidak melaksanakan ketiga-tiga elemen.3.3. Sekiranya calon tidak melaksanakan mana-mana elemen.3.3. Calon mendapat Kod 4 bagi tahap pencapaian sekiranya melaksanakan satu atau dua daripada mana-mana elemen kerja kursus sahaja.

Penerbit v. Buku . i.Umur .Tahun iii.Nama majalah .Nama akhbar . Majalah .0 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah. 2 Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber. Ensiklopedia . 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Nama pengarang .Bilangan .Tarikh .Tajuk buku . 3 Mengumpul fakta sejarah daripada tiga jenis sumber. Akhbar .Tempat terbit .Nama pengarang .12 10.Halaman .Tarikh .Jilid . Jurnal .Alamat (Sertakan transkripsi perbualan) Markah 4 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada empat jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada empat orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Penerbit ii.Tahun terbit . Orang sumber .Nama .Halaman iv. Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Bil 1 Elemen Mengumpul fakta sejarah Aspek Mengumpul fakta sejarah daripada pelbagai jenis sumber.Tajuk . ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada dua orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Tajuk .Tahun vi.

Sumber-sumber lain .Alamat laman web ix.Tajuk program .Tajuk program .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Tarikh .Masa .Nama tempat/ bangunan .Tarikh .Alamat viii. . Televisyen . xi.Alamat/punca sumber Markah 1 Kriteria Penskoran 21/2 Mengumpul fakta sejarah daripada satu jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada satu orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.Terbitan xii. Melawat tempat kajian . Internet . Radio x. VCD/DVD .13 Bil Elemen Aspek vii.Jenis sumber .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi.Tajuk program .Masa . xii.

Orang yang menjadi rujukan untuk mendapat keterangan dan orang yang pernah terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah.14 GLOSARI Buku ilmiah : 21/2 Buku akademik atau buku keilmuan yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Batu bersurat. tempat. diari dan surat peribadi. Fakta sejarah : Orang sumber : Contoh sumber lain : CATATAN Sumber rujukan hendaklah dicatat di ruangan rujukan dan salinan dokumen sumber disertakan sebagai lampiran untuk permarkahan Elemen 1. wang kertas atau syiling. Peristiwa. tokoh dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya.

ii. menganalisis.mengikut tajuk . Rujukan (Lampiran 6) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 21/2 Markah 4 Kriteria Penskoran i.Sumber rujukan Tulis kapsyen atau penerangan di bawah gambar/peta/dokumen.Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji . Senarai kandungan iii. Kaedah kajian .Gambar . Laporan kajian mengandungi sembilan daripada aspek format termasuk hasil kajian.mengikut tajuk .mengikut urutan yang sesuai 2 i.Subtajuk vii.mengikut urutan yang sesuai 3 i.mengikut tajuk . ii.Analisis dokumen .Penyelidikan perpustakaan .Dokumen . Penghargaan iv. Hasil kajian lengkap .Melayari internet . mensintesis. Hasil kajian . ix. mentafsir.Peta . Hasil kajian lengkap . Objektif kajian v. Laporan kajian mengandungi lima hingga enam daripada aspek format termasuk hasil kajian. bangsa dan negara viii. Tajuk kajian ii. Hasil kajian lengkap .Tajuk .mengikut tajuk . Laporan kajian mengandungi tujuh hingga lapan daripada aspek format termasuk hasil kajian.Lawatan dan pemerhatian . ii.mengikut urutan yang sesuai 1 i. Laporan kajian mengandungi tiga hingga empat daripada aspek format termasuk hasil kajian.Iktibar kepada diri.15 Elemen 2 Bil 2 Elemen Merekod fakta sejarah Merekod fakta sejarah Aspek Mengelas. Lampiran .Temu ramah . Hasil kajian lengkap . ii. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format berikut: i.mengikut urutan yang sesuai . Rumusan .Audio visual vi.

16 Elemen 3 Bil 3 Elemen Penerapan unsur patriotisme Penerapan unsur patriotisme Aspek Menulis esei yang menunjukkan pengamalan unsur patriotisme. (Lampiran 7) Markah 4 Kriteria Penskoran Menulis esei yang mengandungi empat unsur patriotisme. 21/2 3 Menulis esei yang mengandungi tiga unsur patriotisme. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . 2 Menulis esei yang mengandungi dua unsur patriotisme. 1 Menulis esei yang mengandungi satu unsur patriotisme.

© 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia Calon PMR Guru Sejarah April – Julai Julai Julai – Ogos Pegawai LP Guru Sejarah Guru Sejarah dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah . Taklimat kerja kursus kepada guru-guru sejarah di sekolah. Membimbing calon PMR memilih tajuk kajian. Guru mengisi markah calon PMR dalam Borang Markah Calon (BMC/1). Guru menyemak dan memberi markah Mac mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Guru menyemak dan membimbing calon merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan. Taklimat kepada calon PMR.17 21/2 Lampiran 1 PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Tindakan sebelum pelaksanaan kerja kursus BIL. Guru menyemak dan membimbing penulisan esei penerapan unsur patriotisme mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Pemantauan pelaksanaan kerja kursus oleh pegawai LP. 1 2 3 4 5 PERKARA TARIKH TINDAKAN 6 7 8 9 21/2 Guru menyemak dan membimbing calon Februari mengumpul fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 1. Februari TARIKH TINDAKAN Lembaga Peperiksaan (LP) Ketua Panitia Sejarah Guru Sejarah Tindakan semasa pelaksanaan kerja kursus BIL. 1 2 3 4 PERKARA Edaran tugasan kerja kursus dari LP. Julai Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. April – Jun Guru menyemak hasil kerja calon dan memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2.

................................................................ ................................................................. Alamat Sekolah : .................................................................................................................................................................................. Bil Nama Calon 1 2 3 4 5 6 7 Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Markah Elemen E1 E2 E3 Jumlah Kod Markah Tahap Pencapaian 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ........................... Nombor Pusat Peperiksaan : ................................................................................................... : ......................................................18 21/2 Lampiran 2 BMC / 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 1 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Sekolah : .................................... Nombor Telefon Nombor Faks Bilangan Calon : ................................................................................................................................................. : .....

...................................................................................................................... : ......... : ........................................................................................................................................................................................................................ : ................ Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah ......……………….......… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ..19 21/2 Lampiran 3 BMC / 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 2 SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah Tajuk Kerja Kursus : . : ................................. ( Tandatangan dan Cap Pengetua ) .....................................................................

(Lampiran 8) Mendokumentasikan fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber. Menyediakan halaman hadapan Elemen 1. Mendapatkan bimbingan guru dan memilih tajuk kajian. Menghantar semula fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. 1 2 3 4 5 6 Mengumpul fakta sejarah Perkara Tarikh Februari Februari Februari Mac Mac Catatan Menerima taklimat kerja kursus daripada guru sejarah. Memperbaik fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber bagi memperoleh markah terbaik. Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. Mac 7 Mac 8 Mac 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Menghantar fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber untuk semakan guru penilai.20 21/2 Lampiran 4 SENARAI SEMAK Elemen 1 Bil.

Senarai kandungan . Memperbaik hasil laporan kajian bagi memperoleh markah terbaik. (Lampiran 9) Menulis laporan kajian mengikut format yang ditetapkan: .Tajuk kajian . Menyediakan halaman hadapan Elemen 2. menganalisis.Lampiran . mentafsir.Rujukan Menghantar laporan kajian untuk semakan guru penilai. Mengelas.Kaedah kajian .Penghargaan .21 21/2 Elemen 2 Bil 1 Merekod fakta sejarah Perkara Tarikh April April April Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis laporan dapatan kajian mengikut format yang ditetapkan. 2 3 4 April – Jun 5 6 7 Mei – Jun Mei – Jun Mei – Jun 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .Hasil kajian .Objektif kajian .Rumusan . merumus dan merekod fakta sejarah. mensintesis. Menghantar semula hasil laporan kajian kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah serta tahap pencapaian.

– Julai Feb. Menyediakan halaman hadapan Elemen 3. Elemen 2 dan Elemen 3 untuk dihantar kepada guru penilai. Tarikh Jun – Julai Jun – Julai Catatan 3 Jun – Julai 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . – Julai Feb. – Julai Feb. – Julai Feb. Pendokumentasian Hasil Kerja Kursus Bil 1 2 Perkara Menyediakan halaman hadapan kerja kursus. (Lampiran 5) Menggabungkan hasil kerja Elemen 1. Menghantar semula esei kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah. kod dan tahap pencapaian. Menghantar hasil kerja kursus kepada guru penilai untuk mendapat jumlah markah. – Julai Catatan Mendapatkan bimbingan guru untuk menulis esei mengikut format yang ditetapkan. – Julai Feb. Menulis esei mengikut format yang ditetapkan.22 21/2 Elemen 3 Bil 1 2 3 4 5 6 Penerapan unsur patriotisme Perkara Tarikh Feb. Memperbaik esei bagi memperoleh markah terbaik. (Lampiran 10) Menghantar esei untuk semakan guru penilai.

.......................... Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Skor:: ....23 21/2 Lampiran 5 HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran : ......... : ...............................................................................................................................................................................................................................................................……… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ........... : .............................................................................................. Nama dan Alamat Sekolah : .................... : ............. Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah …..... : ...............................................................................................................................................................................

45 Jalan Tun Ismail.Bhd.1988. Orang Sumber Encik Ismail bin Mohd Kassim. Pusat Dagangan Dunia Putra. Vol 1. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn.24 21/2 Lampiran 6 RUJUKAN Buku Masariah Mispari. Ishak bin Tadin. Ensiklopedia Tajuk. No 21. Tapak Ekskavasi Gua Niah. 2003. Sabah. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965.1967. 17 Jun 1992. 43 tahun. Melawat Tempat Kajian Pejabat Pelancongan Malaysia. jilid dan tahun. Jalan SG 1/ 30. Lofti Ismail. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”. Mohamad Noordin Sopiee. 68100 Selangor. Menara Dato’ Onn. 57 tahun. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. dalam JSEAH. Sarawak. Arkib Negara Malaysia. Johara Abdul Wahab. Kuala Lumpur:DBP. No 7. Sejarah Malaysia 1400-1963. Jalan Duta. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press. Tapak Ekskavasi Tingkayu. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. Jurnal Ahmad Masjidin. Jalan Lundu 7.Mac 1960. April 1979. 50568 Kuala Lumpur. Taman Sri Gombak.1960. Tingkat 17. Akhbar Utusan Malaysia. Ridzuan Hasan. Miri. 50480 Kuala Lumpur. Bil 8. Kunak. Sejarah Tingkatan 2. Puan Hamidah binti Daudshah. 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Niah. halaman 5.

com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman.com/kamashara/unionsm.htm http://cikgu. terbitan.htm http://www. tarikh. Sumber lain: Jenis sumber. Televisyen Tajuk program. rangkaian. tarikh. tahun. rangkaian. tarikh. masa.net/edisimerdeka/sejarah.htm 21/2 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Majalah Nama majalah.php3. Radio Tajuk program.geocities. Internet http://geocities. masa.25 VCD Tajuk program. alamat/punca sumber.

cinta akan bangsa dan negara .mematuhi peraturan dan undang-undang .berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif .sedia berkorban untuk bangsa dan negara .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara .berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara . dan jata negara) .bekerjasama dan tolong-menolong .tabah menghadapi cabaran .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .bersefahaman dan bermuafakat .hormat-menghormati .menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .berdikari .menghormati raja dan pemimpin negara . lagu kebangsaan.berkelakuan sopan.berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara .menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.berganding bahu membangunkan negara .berilmu dan berketrampilan 2 3 4 5 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .bersatu padu dan berharmoni .bersifat amanah dan jujur .muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin .bertolak ansur dan bertoleransi .26 21/2 Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang: 1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .bertindak wajar .rajin dan gigih . bertatasusila dan berhemah tinggi .mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara .

.........................……................ ..............................27 21/2 Lampiran 8 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 1 ELEMEN 1 Tajuk : ........… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ................................................................................................. i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah Tandakan ( / ) ................................................…………................... ............................................ Senarai Semak Bil...........................................................

............................................................................ i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ( / ) .... .............. ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .... Senarai Semak Bil............................................................................................................................................................................................................28 21/2 Lampiran 9 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 2 ELEMEN 2 Tajuk : ............................. .........................................

..................................29 21/2 Lampiran 10 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 3 ELEMEN 3 Tajuk : .............................................................. ...........................................................................… ( Tandatangan Guru ) 21/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ....................................... Senarai Semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah Tandakan ( / ) …………………................................. ..................................................................................................