UJIAN SARINGAN

Ujian saringan adalah satu instrumen pengukuran yang menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahirankemahiran asas oleh murid secara individu untuk mengikuti program pemulihan khas. Ianya dapat mengenalpasti murid-murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan.

.TUJUAN UJIAN SARINGAN UNTUK MENENTUKAN BILANGAN MURID YANG LAYAK MEMASUKI PROGRAM PEMULIHAN KHAS JIKA PENCALONANNYA RAMAI Topik ujian saringan hanya merangkumi kemahiran-kemahiran yang telah diajar .

• Fizikalnya baik. • Persekitaran yang baik. . • Suasana kondusif. • Murid bersedia untuk ujian.Semasa ujian dijalankan pastikan: • Keadaan murid sihat.

Tempoh masa ditentukan mengikut kesesuaian. .BILA UJIAN SARINGAN DIJALANKAN? Ujian ini dijalankan sebaik saja pencalonan diterima. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan kecil bergantung kepada bentuk item dan keputusan direkodkan sebagai rujukan.

* Ruang yang ada di kelas pemulihan khas. * Jenis masalah yang dihadapi oleh murid. enrolmen murid sesebuah sekolah. * Jumlah murid yang dapat dikendalikan oleh guru pemulihan khas bergantung kpd.Faktor kemasukan murid ke dalam program pemulihan khas * Skor yang lemah. .

UJIAN DIAGNOSTIK DEFINISI ADALAH SATU INSTRUMEN PENGUKURAN YANG MEMBOLEHKAN GURU PEMULIHAN KHAS MENGESAN PUNCA DAN KAWASAN KELEMAHAN SECARA SPESIFIK YANG DIHADAPI OLEH SESEORANG MURID PEMULIHAN KHAS. .

UJIAN DIAGNOSTIK Ujian diagnostik Bahasa Melayu: - Ujian Lisan Ujian Bertulis Ujian Pengamatan .

TUJUAN MENGENALPASTI SECARA KHUSUS KESULITAN-KESULITAN YANG DIHADAPI OLEH MURID. . MENGENAL PASTI KUMPULAN TERTENTU MENGIKUT KEBOLEHAN DAN KAWASAN-KAWASAN KESUKARAN YANG DIHADAPI OLEH MURID. MENGENAL PASTI PUNCA KEGAGALAN MURID UNTUK MENGUASAI SESUATU KEMAHIRAN.

MEMBANTU GURU MERANCANG SATU PROGRAM PENGAJARAN YANG KHUSUS .INDIVIDU ATAU KUMPULAN DENGAN LEBIH TEPAT DAN SISTEMATIK MEMBANTU GURU MERANCANG OBJEKTIF PENGAJARAN MEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR YANG BERSESUAIAN MENGIKUT TAHAP MURID. .

-SETIAP JAWAPAN MURID DIREKODKAN DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK .PENGGUNAAN. UJIAN BERTULIS DIJALANKAN SECARA KUMPULAN TIDAK MELEBIHI 4 ORANG DLM SATU MASA -UJIAN DISEDIAKAN MENGIKUT TURUTAN KOGNITIF – PENGETAHUAN.MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK -DILAKSANAKAN KEPADA MURID YANG DIPILIH UNTUK MENGIKUTI KELAS PEMULIHAN KHAS -UJIAN LISAN DIJALANKAN SECARA INDIVIDU. TIDAK TERIKAT DENGAN TEMPOH MASA. DIMULAKAN DENGAN UJIAN LISAN DAN DIIKUTI UJIAN BERTULIS.PEMAHAMAN.

MENENTUKAN KAEDAH.ANALISIS UJIAN DIAGNOSTIK -KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK/ BORANG ANALISIS UJIAN -MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.RPK 1 2 3 4 7 6 5 -MERANCANG BAHAN BANTU MENGAJAR .

 Ujian ini boleh dilaksanakan secara arahan berpusat atau berdasarkan kepada keperluan semasa. .UJIANPENCAPAIAN UJIAN SUMATIF  Merupakan ujian untuk menilai kemahiran murid secara keseluruhan.  Instrumen pengujian untuk menentukan status murid sama ada kekal di kelas Pemulihan Khas atau sebaliknya.

Untuk menilai penguasaan murid dalam satusatu kemahiran yang diajar. Satu bentuk pembuktian / kesahan kemahiran murid.UJIAN FORMATIF Dijalankan secara individu atau kumpulan selepas satu-satu kemahiran diajar. Keputusan ujian direkod dan bahan ujian difailkan. . Dijadikan asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi.

LAYAK BALIK KE KELAS BIASA. GURU PEMULIHAN KHAS PERLU MEMBERI KHIDMAT BANTU KEPADA GURU B.UJIAN PENCAPAIAN MURID YANG BERJAYA MENCAPAI TAHAP YANG DITENTUKAN .MELAYU MELAKSANAKAN PROGRAM PEMULIHAN DALAM KELAS KBSR SEKIAN .