Anda di halaman 1dari 3

No 1.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

BAHASA HUKUMAN KAWAD KAKI PBSMM Baris / Skuad. Baris .Sedia. KeKanan .Lurus. Pandang. Depan . Buka Barisan .Gerak . Tutup Barisan. Gerak. Bergerak ke kanan Bertiga-tiga , Kekanan Pusing. Skuad akan menghadap ke Hadapan , Ke kiri Pusing. Bergerak ke kiri Bertiga-tiga , Kekiri Pusing. Bergerak ke kanan Bertiga tiga , ke belakang Pusing . Bergerak ke kiri Bertiga tiga , ke belakang Pusing . Skuad akan Menghadap keHadapan , Ke kanan Pusing. Skuad akan Menghadap ke belakang , ke belakang Pusing. Bergerak kekanan bertiga-tiga , ke kanan pusing . Skuad akan menghadap ke belakang , ke kiri pusing. Bergerak ke kiri bertiga-tiga , ke kiri pusing . Skuad akan menghadap ke belakang , ke kanan pusing. Skuad akan menghadap ke hadapan , ke belakang pusing. langkah , kekanan gerak . langkah , ke kiri gerak . langkah , ke hadapan gerak . langkah , ke belakang gerak . Dari kiri , cepat jalan . Tukar langkah semasa berjalan tukar langkah. 3x Tukar langkah ,dengan langkah berlagak tukar langkah . 3x Bergerak kekanan/kiri bertiga-tiga , kebelakang pusing. Skuad akan menghadap kehadapan / belakang , kebelakang pusing. Dari kiri / kanan , kanan belok . Dari kiri / kanan , kiri belok. Bergerak kekanan / kiri bertiga-tiga , kekanan / kiri pusing. Skuad akan menghadap kehadapan / belakang , kekanan / kiri pusing. Hormat , ke hadapan hormat. Hormat selaku terima sijil , hormat kehadapan hormat. Hormat , kekanan hormat. Hormat , kekiri hormat. Tukar langkah perlahan , perlahan jalan . Tukar langkah masa jalan perlahan , tukar langkah . 3x Bergerak kekanan/kiri , kebelakang pusing. Skuad akan menghadap kehadapan / belakang , kebelakang... pusing. Dari kiri / kanan , kanan belok. Dari kiri / kanan , kiri belok. Bergerak kekanan / kiri kekanan / kiri pusing. Skuad akan menghadap kehadapan / belakang , kekanan / kiri pusing. Tukar langkah cepat , cepat jalan . Skuad henti . Hentakkaki Skuad henti . Skuad akan mara menghadap , untuk diperhati semula dari tengah Cepat jalan .(14-1-2) Hormat , hormat kehadapan hormat .(2-1-2-1)

Paraskan Skuad Skuad 1.Anggota yang tinggi berada di tepi kiri dan kanan yang rendah di tengah tengah 2.Anggota yang tinggi berada di tengah-tengah yang rendah di kiri dan kanan 3.Anggota yang tinggi berada di sebelah kanan yang rendah di sebelah kiri 4 Anggota yang tinggi berada di sebelah kiri yang rendah di sebelah kanan Taklimat Paraskan Paraskan Skuad Skuad No 1. - Yang tinggi ke kanan rendah ke kiri dalam satu barisan .. ..paras - Nombor - Nombor ganjil satu langkah ke hadapan,genap satu langkah ke belakang gerak - Orang yang di sebelah kanan sekali diam...nombor ganjil ke kanan..genap ke kiri barisan kanan dan kiri.pusing - Jadikan tiga barisan.cepat jalan

Bahasa Hukuman Kawad Kaki.

Kawat kaki pada asasnya terbahagi kepada 3 bahagian; iaitu kawat kaki statik, kawat kaki dinamik dan kawat formasi yang juga dikenali kawat senyap atau kawat hantu (dalam tentera). Untuk tujuan mengajar kawat kaki, eloklah dimulakan dengan kawat kaki statik, iaitu kawat yang belum melibatkan pergerakan berjalan. Bagi tajuk-tajuk dalam kawat statik ialah : 1-sedia, senang diri dan rehatkan diri 2-berpusing ke kanan, kiri dan ke belakang 3-langkah sebelah 4-hentak kaki 5-buka dan tutup barisan 6-luruskan barisan 7-hormat Bahasa Hukuman Kawat 1-sedia "BARIS..BARIIIIS SEDIA !" 2-senang diri "SENAAANG DIRI!" 3-rehatkan diri "REHATKAAAN DIRI!" 4-berpusing ke kanan* "BERGERAK KE KANAAAN, KE KANAAAN..PUSING!" 5-berpusing ke kiri** "BERGERAK KE KIRIII, KE KIRIII..PUSING!" 6-berpusing ke belakang*** "BARIS AKAN MENGHADAP KE BELAKAANG, KE BELAKAAANG ..PUSING!" *sekiranya platon (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawat). Untuk menghadapkan semula platon ke hadapan, bahasa hukumannya : "BARIS AKAN MENGHADAP KE HADAPAN, KE KIRIIII..PUSING!" **sekiranya platon (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawat). Untuk menghadapkan semula platon ke hadapan, bahasa hukumannya : "BARIS AKAN MENGHADAP KE HADAPAN, KE KANAAAAN..PUSING!" ***sekiranya platon (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawat). Untuk menghadapkan semula platon ke hadapan, bahasa hukumannya : "BARIS AKAN MENGHADAP KE HADAPAN, KE BELAKAAANG..PUSING!" [ Ingatan : Apabila berpusing ke belakang, hendaklah berpusing melalui sebelah kanan badan, walau ke arah mana pun platon anda sedang menghadap ] 7-langkah sebelah "SATU/DUA/TIGA LANGKAAAH.. KE KANAAAAN/KIRIII..GERAK!" 8-hentak kaki 'HENTAK KAKIII..CEPAT!" untuk menghentikan platon dari hentak kaki, bahasa hukumannya : "BARIIIS..HENTI!" 9-buka/tutup barisan "BUKA/TUTUP BARISAAAN..GERAK!" 10-luruskan barisan "KE KANAAAAN..LURUS!" apabila semua anggota dalam platon telah siap melakukan pergerakan meluruskan barisan, berikan pula bahasa hukuman kawat "PANDAAAANG..DEPAN!" 11-hormat ke hadapan "HORMAT, HORMAT KE HADAPAAAN..HORMAT!"

Anda mungkin juga menyukai