Anda di halaman 1dari 12

BAHASA

MELAYU /

TAHUN 3 /
3

A. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

(5
MARKAH)

B. Padankan kata majmuk berpandukan gambar.

6.

7.

8.

9.

10.

mata

darjah

bilik

isyarat

air

hari

lampu

tulis

meja

terjun

(5 MARKAH)

C. Padankan simpulan bahasa dengan maksud yang


betul.

11.

Ambil hati

12.

Kaki ayam

13.

Ambil angin

14.

Buah tangan

15.

Manis mulut

bersiar - siar

hadiah

melakukan
sesuatu untuk
menggembirakan
hati orang lain

pandai berkata
-kata dengan
kata- kata yang
halus

Orang yang tidak


memakai kasut

(5 MARKAH)
4

D.Tulis ayat yang betul berdasarkan gambar yang


diberi.
1.
________________________________________
___________________________________
_____
2.
_________________________________________
________________________________________
3.
_________________________________________
_________________________________________
4.
__________________________________________
_________________________________________
5.
__________________________________________
_________________________________________
Bapa Rani seorang guru.
Kanak-kanak sedang bermain di taman permainan.
Saya mengambil bahagian dalam acara lumba lari.
Buah-buahan tempatan banyak mengandungi vitamin C.
Keluarga Ali pergi berkelah di tepi pantai.
5

E. Pilih jawapan yang betul.

(5 MARKAH)

21. _________________ harga buku latihan ini tanya Mala


kepada penjual.
A. Bilakah
B. Apakah
C. Berapakah
D. Bagaimanakah
22. Murid-murid ___________ di kantin untuk membeli
makanan.
A. diatur
B. beratur
C. teratur
D. mngatur
23. Ibu Sita sedang ____________ pokok bunga di dalam pasu
bunga.
A. ditanam
B. tanaman
C. bertanam
D. menanam
24. En.Murad seorang kaya _____________ kedekut.
A. dan
B. tetapi
C. kerana
D. dengan
25. Pak Abu membawa se_______________ cangkul ke kebun.
A. laras
B. bilah
C. pucuk
D. batang

26. Ayah membeli sebuah _________________ pada minggu


lalu.
A. lori
B. kereta
C. basikal
D. motosikal

27. Sekolah baharu Malim sangat ___________________.


A. luas
B. besar
C. tinggi
D. cantik
28. Puan Lee membeli tiga _________________ baju sekolah
untuk anaknya.
A. biji
B. ekor
C. buah
D. pasang

29. Ali, Raju dan Ah Chong belajar dalam Tahun 3.


____________
berkawan baik.
A. Dia
B. Kita
C. Kami
D. Mereka
30. ________________ akan ke Melaka minggu hadapan,
kata
Megala kepada Devi.
A. Kita
B. Kami
C. Saya
D. Hamba
31. __________________ nama angkasawan pertama Malaysia?
A. Bilakah
B. Apakah
C. Siapakah
D. Bagaimanakah
32. ________________ ambilkan ibu secawan air.
A. Sila
B. Minta
C. Harap
D. Tolong
33. Adam membeli sepuluh ______________ guli di kedai Ah
Chong.
A. biji
B. buah
C. bilah
D. butir

34. Rumah Amutha sangat ______________ dan


_______________.
A. besar . lawa
B. besar . cantik
C. besar . comel
D. besar .. tampan

35. ________________ diletak oleh ibu di dalam pinggan.


A. Kuih-muih
B. Lauk-pauk
C. Buah-buahan

(15 MARKAH)

F. Baca petikan di bawah dan jawab soalan


berikutnya.
Hari Guru disambut pada 16 hari bulan Mei setiap tahun. Hari
Guru diadakan untuk menghargai jasa guru. Sekolah saya
turut mengadakan sambutan Hari Guru. Sambutan Hari Guru
dimulakan dengan ucapan Guru Besar. Pelbagai acara menarik
telah dilangsungkan. Selain acara persembahan, acara-acara
sukaneka turut diadakan. Hari Guru diakhiri dengan
penganugerahan tokoh Guru peringkat sekolah.
36. Hari Guru disambut pada ______________ setiap tahun.
A. 16 Mei
B. 16 Jun
C. 16 Mac
D. 16 April
37. Mengapakah Hari Guru disambut setiap tahun?
A. untuk menyertai sukan
B. untuk menerima anugerah
C. untuk menghargai jasa guru
D. untuk membuat persembahan
38. Apakah acara yang berlangsung semasa Hari Guru?
A. sukan dan permainan
B. sukan dan perhimpunan
C. sukan dan pertandingan
D. sukan dan persembahan
39. ________________ merupakan acara permulaan sambutan
Hari Guru?
A. ucapan
B. syarahan
C. perbahasan
D. pertandingan
40. Mengapakah anugerah Tokoh Guru diadakan?
A. menikmati jasa guru
B. menguasai jasa guru
C. mengenang jasa guru
D. memperingkati jasa guru
MARKAH)
10

(5

G. Bina ayat berdasarkan rangkai kata yang diberi.


(10MARKAH)

41.

menanam - bunga
_____________________________

____
_____________________________
____
_____________________________
____
42.

bermain - bola
_____________________________

____
_____________________________
____
_____________________________
____
43.

melintas - jalan
_____________________________

____
_____________________________
____
_____________________________
____
44.

menonton - televisyen
11

_____________________________
____
_____________________________
____
_____________________________
____
45.

membaca surat khabar


_____________________________

____
_____________________________
____
_____________________________
____

12