Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 8.45-9.45 pagi : 1.1.3 Mengenal bahagian-bahagian kaki : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; mengenal sekurang-kurangnya tiga daripada lima bahagian kaki.

AKTIVITI

: 1. Simulasi (kawad kaki). Guru meminta murid menghentak kaki mengikut irama lagu. 2. Bersoal jawab berdasarkan anggota apa yang digunakan semasa kawad kaki. 3. Menamakan bahagian-bahagian yang ada pada kaki. 4. Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 5. Menampal gambar bahagian kaki dengan betul pada carta kaki yang disediakan guru.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai murni (kebersihan, kerjasama, kesyukuran) Gambar, CD, carta kaki dan radio Murid diuji menamakan bahagian kaki berdasarkan gambar diberi

REFLEKSI

Semua murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Proses P&P diteruskan dengan standard pembelajaran yang baru.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.40 -8.40 pagi : 1.2.1 Menamakan alatan yang digunakan untuk makan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; menamakan 3 daripada 4 alatan yang digunakan untuk makan

AKTIVITI

: 1. Murid melihat gambar situasi sebuah keluarga sedang makan . 2. Murid menjawab soalan-soalan guru berdasarkan gambar. 3. Murid diperkenalkan alatan untuk makan dengan menggunakan benda maujud. 4. Latihtubi menyebut nama alatan dengan betul. 5. Murid menunjukkan alatan yang disebut oleh guru atau sebaliknya.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai murni Kad gambar, benda maujud,lembaran kerja Murid mewarnakan gambar alatan untuk makan berdasarkan lembaran kerja. Semua murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Proses p&p diteruskan dengan standard pembelajaran yang baru.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.30 -8.30 pagi : 1.2.3 Menunjukkan cara makan dengan betul : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran; murid dapat makan bihun dengan menggunakan garfu dengan cara yang betul

AKTIVITI

: 1. Murid menonton tayangan video - Makan mihun dengan cara yang betul - Makan bihun dengan cara yang tidak sesuai 2. Soal jawab berdasarkan tontonan video yang ditayangkan. 3. Guru mendemontrasi cara makan bihun dengan menggunakan garfu 4. Murid dibimbing makan bihun dengan menggunakan garfu secara bantuan dari guru dan Pembantu Pengurusan Murid 5. Murid melakuakn latihan amali makan bihun tanpa bantuan guru dan Pembantu Pengurusan Murid

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai murni (kebersihan), TMK, Bahasa DVD, alatan makan Murid diuji makan bihun dengan menggunakan garfu secara pemerhatian guru. 6 orang murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Seorang murid akan diberi bimbingan secara individu selepas p&p.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.45 -8.45 pagi : 1.2.4 Menunjukkan cara minum yang betul : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran; murid dapat menunjukkan cara minum yang betul ( cara minum biasa dan penggunaan straw )

AKTIVITI

: 1. Murid disediakan beberapa bekasminuman. Murid minum dengan cara yang tersendiri 2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang situasi murid minum tadi. 3. Guru menunjukkan cara minum yang betul. ( Cara minum yang biasa dan penggunaan straw) 4. Muridmelakukan cara minumair yang betul dengan bimbingan guru secara individu. 5. Murid menandakan ( minum yang betul. ) pada gambar yangmenunjukkan cara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN REFLEKSI

: : : :

Nilai murni ( sopan santun), kreativiti Cawan, straw, air minuman, lembaran kerja Murid diuji menandakan jawapan / gambar yang betul. Semua murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Proses p&p diteruskan dengan standard pembelajaran yang baru.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.40 -8.40 pagi : 1.3.1 Menamakan jenis-jenis pakaian : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran; murid dapat menyebut 4 daripada 6 jenis pakaian dan melebalkan 4 daripada 6 gambar jenis pakaian yang dipelajari dengan betul

AKTIVITI

: 1. Mencantum jingsaw puzzle membentuk gambar pakaian 2. Soal jawab berkaitan jingsaw puzzle 3. Tayangan cd berkaitan jenis- jenis pakaian - Murid menamakan jenis pakaian yang disebut oleh guru 4. Murid menunjukkan gambar berdasarkan jenis pakaian yang disebut oleh guru 5. Murid melebalkan gambar jenis pakaian. Murid melakukan cara minum air yang betul dengan bimbingan guru secara individu. Murid menandakan ( minum yang betul. ) pada gambar yangmenunjukkan cara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN REFLEKSI

: : : :

Nilai murni ( sopan santun), kreativiti Cawan, straw, air minuman, lembaran kerja Murid diuji menandakan jawapan / gambar yang betul. Semua murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Proses p&p diteruskan dengan standard pembelajaran yang baru.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 8.30-9.30 pagi : 1.3.3 Membezakan pakaian mengikut jantina : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat ; memakai pakaian yang betul mengikut jantina sekurang-kurangnya 4 daripada 6 helai pakaian.

AKTIVITI

: 1. Membuat origami lipatan baju dengan bimbingan guru. 2. Memperkenalkan uniform sekolah mengikut jantina menggunakan slaid powerpoint. 3. Menyebut nama pakaian pada uniform sekolah (Lelaki kemeja, seluar dan tali leher- Perempuan-baju kurung, tudung) 4. Memakaikan pakaian pada patung mengikut jantina secara berkumpulan, berpasangan dan individu. 5. Murid melakukan lipatan origami pakaian.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai murni, Sains dan Teknologi, Kreativiti dan Inovasi dan TMK Kertas warna, patung, uniform sekolah dan laptop Murid diuji dengan memakaikan pakaian yang betul pada patung berdasarkan pemerhatian guru Semua murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Proses pengajaran dan pembelajaran diteruskan dengan standard pembelajaran yang baru.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 8.30-9.30 pagi : 2.1.2 Melakukan langkah-langkah penjagaan kebersihan diri : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; melakukan 6 langkah menggosok gigi dengan betul

AKTIVITI

: 1. Nyanyian lagu Bangun Pagi Gosok Gigi. Tayangan video tentang akibat tidak menjaga kebersihan gigi. 2. Memperkenalkan alatan untuk mengosok gigi ( ubat gigi, berus gigi) 3. Guru menunjukkan demontrasi menggosok gigi mengunakan model gigi dan berus gigi ( 6 langkah) 4. Murid menggosok gigi dengan cara yang betul.( secara individu) 5. Guru menunjukkan cara dan tempat menyimpan berus dan ubat gigi di tempat yang betul. Murid menyatakan 6 langkah yang betul untuk memeberus gigi.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Nilai murni ( kebersihan),kreativiti dan inovasi, TMK dan keusahawanan Berus gigi, ubat gigi, cawan, model gigi dan model berus gigi Murid diuji menggosok gigi seorang demi seorang mengikut langkah yang betul 5 orang murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Seorang murid lagi diberi bimbingan secara individu.

BBB PENILAIAN

: :

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.30-8.30 pagi : 2.2.1 Menamakan alatan kebersihan pakaian : Pada akhir pengajaran dan pembelajara murid dapat menamakan sekurang kurangnya 3 daripada 4 alatan kebersihan pakaian.

AKTIVITI

: 1. Soal jawab mengenai pakaian kotor dan bersih. 2. Mengenalkan alatan kebersihan pakaian seperti berus,sabun,baju,baldi. 3. Menamakan alatan kebersihan pakaian berdasarkan bahan maujud. 4. Latihan dan lembaran kerja seperti jigsaw puzzle. 5. Pengukuhan melalui soal jawab dan permainan.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai nilai murni,kreativiti,keusahawanan. Bahan maujud,lembaran kerja,kad gambar,jigsaw puzzle. Murid diuji dengan menamakan alatan kebersihan pakaian melalui bahan maujud yang diberi. Tiga murid dapat menguasai standard pembelajaran manakala seorang murid lagi akan diberi bimbingan secara individu selepas p&p

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.30-8.30 pagi : 2.3.4 Menunjuk cara membersihkan anggota badan menggunakan alatan kebersihan diri.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: melakukan cara cara membersihkan anggota badan menggunakan alatan pembersihan

AKTIVITI

: 1. Nyanyian lagu Menggosok Gigi. 2. Menonton tayangan /slaid mengenai alatan alatan kebersihan diri. 3. Simulasi penggunaan alatan /bahan kebersihan ,sabun ,syampu rambut ,tuala) diri (berus gigi

4. Demonstrasi dari murid sambil diiringi dengan lagu Menggosok Gigi secara kumpulan ,dan individu. 5. Aktiviti menyanyi semula lagu Menggosok Gigi

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN REFLEKSI

: : : :

Nilai nilai murni, Keusahawnan Alatan /Bahan kebersihan diri seperti di atas Murid diuji menggunakan peralatan /bahan kebersihan. Tiga murid dapat menguasai standard pembelajaran manakala seorang murid lagi akan diberi bimbingan secara individu selepas p&p

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.30-8.30 pagi : 3.1.1 Mengenal jenis jenis tandas dan bilik air. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: mengenal 1 daripada 2 jenis tandas dan bilik air

AKTIVITI

: 1. Menonton tayangan gambar CD bilik air tandas duduk dan tandas cangkung 2. Murid membezakan ketiga -tiga gambar yang ditunjukkan tadi. 3. Murid dapat menyebut kegunaan bilik air,tandas duduk ,tandas cangkung. 4. Murid dibawa untuk melihat keadaan tandas guru,murid dan bilik air sebenar dan tandas OKU. 5. Latihan memadankan perkataan dan gambar tandasw,bilik air.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN REFLEKSI

: : : :

Nilai nilai murni. CD, gambar tandas dan bilik air,kad perkataan. Murid diuji menggunakan peralatan /bahan kebersihan. Tiga murid dapat menguasai standard pembelajaran manakala seorang murid lagi akan diberi bimbingan secara individu selepas p&p

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.30-8.30 pagi : 3.2.1 : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh menamakan 2 daripada 5 alatan membersihkan tandas.

AKTIVITI

: 1. Murid menyanyikan beramai ramai lagu Bangun Pagi 2. Soal jawab dengan murid tentang pengalaman murid ke tandas.Contoh: Sebutkan alatan yang ada di dalam tandas 3. Membawa murid ke tandas.Guru memperkenalkan alatan membersihkan tandas dengan bantuan barangan maujud.Contoh: baldi,berus,gayung,sabun,getah paip. 4. Latih tubi murid menyebut nama alatan tandas. 5. Mewarnakan gambar alatan membersihkan tandas.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai murni, Kreativiti dan Inovatif Alatan mencuci tandas-baldi,gayung dan lain lain. Murid diuji dengan menamakan alatan alatan membersihkan tandas. Tiga murid dapat menguasai standard pembelajaran manakala seorang murid lagi akan diberi bimbingan secara individu selepas p&p

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.30-8.30 pagi : 3.2.2 : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh menyebut fungsi alatan kebersihan tandas dan bilik air sekurang kurangnya 3 daripada 5 alatan.

AKTIVITI

: 1. Guru menunjukkan video berkenaan tandas(bersoal jawab) 2. Permainan Kotak Hikmat(kad imbasan berus tandas ,sabun cuci lantai,pewangi tandas ,selipar dan gayung) 3. Guru dan pelajar bersoal jawab tentang fungsi alatan berdasarkan kad imbasan yang ditunjuk. 4. Padankan gambar dengan perkataan yang betul di papan putih. 5. Bermain kotak beracun Pelajar perlu melakukan aksi penggunaan /fungsi alatan berdasarkan kad imbasan yang dicabut.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai nilai murni(kebersihan/bertanggungjawab) Video,CD,kad imbasan,lembaran kerja. Pelajar dapat melakonkan akjsi yang betul berdasarkan gambar kad imbasan dan lembaran kerja. Tiga murid dapat menguasai standard pembelajaran manakala seorang murid lagi akan diberi bimbingan secara individu selepas p&p

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.30-8.30 pagi : 4.1.1 Menamakan alatan dalam bilik darjah. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menyebut dan menyatakan nama alatan dengan jelas dan betul.Sekurang kurangnya 5 benda.

AKTIVITI

: 1. Nyanyian beramai ramai Mana Penyapu2x 2. Menonton rakaman sebenar aktiviti kebersihan dalam kelas. 3. Latih tubi menyebut nama alatan kumpulan dan individu. 4. Lakonan (simulasi)dalam nyanyian dalam kumpulan.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Nilai nilai murni(kebersihan/bertanggungjawab), Kreativiti dan Inovatif Laptop,alatan sebenar,lembaran kerja. Murid diuji sebutan dan menunjukkan alatan berdasarkan lembaran kerja. Tiga murid dapat menguasai standard pembelajaran manakala seorang murid lagi akan diberi bimbingan secara individu selepas p&p

BBB PENILAIAN

: :

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri)

: 9.00-10.00 pagi : 5.1.1 Menyebut ruang atau bilik dalam rumah. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran; menyebut 3 daripada 5 ruang atau bilik dalam rumah.

AKTIVITI

: 1. Mempamer gambar sebuah rumah menggunakan komputer dan bersoaljawab mengenai gambar tersebut. 2. Menyebut ruang atau bilik dalam rumah secara rawak (bilk tidur, ruang tamu, tandas, dapur, ruang makan) 3. Menyatakan fungsi setiap ruang atau bilik dalam rumah (dapurmemasak, bilik tidur-tidur, ruang tamu-menonton televisyen) 4. Memadankan gambar situasi (emak memasak di dapur dengan gambar atau ruang atau bilik di dalam rumah menggunakan kad gambar. 5. Menyiapkan lembaran kerja dengan bimbingan guru. : : : Nilai murni, TMK Kad gambar, lembaran kerja, slaid powerpoint Murid diuji menyebut ruang atau bilik dalam rumah berdasarkan gambar Empat orang murid dapat menguasai standard pembelajaran ini dan seorang akan diberi bimbingan secara individu selepas ini.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 8.45-9.45 pagi : 1.13 : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran; mengenal sekurang-kurangnya tiga daripada lima bahagian kaki.

AKTIVITI

: 1. Simulasi (kawad kaki). Guru meminta murid menghentak kaki mengikut irama lagu. 2. Bersoal jawab berdasarkan anggota apa yang digunakan semasa kawad kaki. 3. Menamakan bahagian-bahagian yang ada pada kaki. 4. Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 5. Menampal gambar bahagian kaki dengan betul pada carta kaki yang disediakan guru.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai murni (kebersihan, kerjasama, kesyukuran) Gambar, CD, carta kaki dan radio Murid diuji menamakan bahagian kaki berdasarkan gambar diberi

REFLEKSI

Semua murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Proses P&P diteruskan dengan standard pembelajaran yang baru.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.40 -8.40 pagi : 1.2.1 Menamakan alatan yang digunakan untuk makan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran; Menamakan 3 daripada 4 alatan yang digunakan untuk makan

AKTIVITI

: 1. Murid melihat gambar situasi sebuah keluarga sedang makan . 2. Murid menjawab soalan-soalan guru berdasarkan gambar. 3. Murid diperkenalkan alatan untuk makan dengan menggunakan benda maujud. 4. Latihtubi menyebut nama alatan dengan betul. 5. Murid menunjukkan alatan yang disebut oleh guru atau sebaliknya.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai murni, bahasa Kad gambar, benda maujud,lembaran kerja Murid mewarnakan gambar alatan untuk makan berdasarkan lembaran kerja. Semua murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Proses p&p diteruskan dengan standard pembelajaran yang baru.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.30 -8.30 pagi : 1.2.3 Menunjukkan cara makan dengan betul : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran; Murid dapat makan bihun dengan menggunakan garpu dengan cara yang betul

AKTIVITI

: 1. Murid menonton tayangan video - Makan mihun dengan cara yang betul - Makan bihun dengan cara yang tidak sesuai 2. Soal jawab berdasarkan tontonan video yang ditayangkan. 3. Guru mendemontrasi cara makan bihun dengan menggunakan garfu 4. Murid dibimbing makan bihun dengan menggunakan garfu secara bantuan dari guru dan Pembantu Pengurusan Murid 5. Murid melakuakn latihan amali makan bihun tanpa bantuan guru dan Pembantu Pengurusan Murid

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai murni (kebersihan), TMK, Bahasa DVD, alatan makan Murid diuji makan bihun dengan menggunakan garpu secara pemerhatian guru. 6 orang murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Seorang murid akan diberi bimbingan secara individu selepas p&p.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: PENGURUSAN KEHIDUPAN (Pengurusan Diri) : 7.45 -8.45 pagi : 1.2.4 Menunjukkan cara minum yang betul : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran; murid dapat menunjukkan cara minum yang betul ( cara minum biasa dan penggunaan straw )

AKTIVITI

: 1. Murid disediakan beberapa bekas minuman. Murid minum dengan cara yang tersendiri 2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang situasi murid minum tadi. 3. Guru menunjukkan cara minum yang betul. ( Cara minum yang biasa dan penggunaan straw) 4. Murid melakukan cara minum air yang betul dengan bimbingan guru secara individu. 5. Murid menandakan ( minum yang betul. ) pada gambar yangmenunjukkan cara

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM BBB PENILAIAN

: : :

Nilai murni ( sopan santun), kreativiti Cawan, strawKad gambar, benda maujud,lembaran kerja Murid mewarnakan gambar alatan untuk makan berdasarkan lembaran kerja. Semua murid dapat menguasai standard pembelajaran ini. Proses p&p diteruskan dengan standard pembelajaran yang baru.

REFLEKSI