Anda di halaman 1dari 15

Kemahiran membaca dan memahami perkara

yang diajarkan kepada murid supaya mereka dapat bertindak balas tehadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Mereka dapat menambahkan terdapat ilmu dan bahan

pengetahuan bertulis.

yang

dalam

Boleh Membaca - murid-murid boleh membaca dengan cepat, lancar (tidak gagap), boleh membaca dengan serta merta dan tidak mengambil masa yang panjang - Murid boleh membaca sendiri tanpa bergantung kepada pertolongan dan bantuan guru. Boleh Memahami - Murid boleh menangkap makna atau maksud yang dibaca. - Murid dapat melahirkan fikiran sendiri, mengunakan perkataan sendiri untuk menyatakan apa yang dibaca dan menilai hasil bacaannya.

JENIS BACAAN
1. Bacaan Mekanis (bersuara)
2. Bacaan Mentalis (senyap)

3. Bacaan Intensif (mendalam)


4. Bacaan Ekstensif (meluas)

1. Bacaan Mekanis
Bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa melayu Mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul, membaca mengikut intonasi, nada dan

tekanan yang betul.


Bahan bacaan yang sesuai ialah bahan bacaan yang mudah difahami dan tidak membebankan.

Tujuan Bacaan mekanis :


Membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul.

Membolehkan murid-murid tahu menggunakan tandatanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul.
Dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. Dapat mengulas isi yang terdapat dalam bahan bacaan

Membolehkan murid-murid tahu menggunakan

tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada


tempat-tempat berhenti yang betul.

Dapat mengenal pasti laras bahasa yang


pelbagai. Dapat mengulas isi yang terdapat dalam bahan bacaan

2. Bacaan Mentalis
Bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam

bacaan mekanis seperti nada suara, sebutan yang jelas


dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis. Bacaan mentalis ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan mekanis.

Tujuan Bacaan mentalis :


Untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca
dengan sendiri. Untuk melatih murid-murid membaca senyap dengan pantas. Dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk mendapatkan pengetahuan. Dapat menggunakan kemahiran membaca mentalis

untuk hiburan.

Bacaan secara mendalam Penekanan terhadap ciri tatabahasa, meneliti

pembentukan dan penggunaan perkataan, serta


penggunaan bahasa itu dalam konteks dan

situasi yang berlainan

Konsep Bacaan Intensif


Usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran
bahasa pelajar di bawah pimpinan guru.

Aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa iaitu susunan kata


dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Mengembangkan lagi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Kelainan latihan adalah dianggap amat penting.

Tujuan Bacaan Intensif :


Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. Betul dari segi sebutan, intonasi, lancar dan tahu

menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik.


Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. Mengenalpasti laras bahasa yang berbagai-bagai. Membuat rumusan atau kesimpulan daripada apa yang

dibaca

Bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah

Menitikberatkan
menambah

pengukuhan

asas

bacaan,
dan

kemahiran

pemahaman

meningkatkan kepantasan membaca Membolehkan pelajar mencari isi penting melalui bacaan jenis ini.

Konsep Bacaan Ekstensif : Kegiatan membaca dilakukan diluar bilik darjah Bahan bacaan perlu sesuai dengan murid Bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan, keseronak dan terhibur

TEKNIK BACAAN
Skimming/ Luncuran Skanning/ Imbasan

Membaca untuk maendapatkan Membaca untk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas maklumat berdasarkan persoalan tetapi menyeluruh tentang yang dikemukakan sesuatu perkara dan maklumat Cara: Cara:

1. Membaca tajuk, pendahuluan 1. Membaca pendahuluan dan dan rumusan sesuatu bahan dan rumusan teks secara dokumen mendalam 2. Membaca dengan pergerakan 2. Membaca kandungan bab mata yang cepat dengan pantas dan mencatat kata kunci dan konsep 3. Memberikan perhatian kepada rajah dan grafik