PK 03/3

REKOD PENGESANAN 100%
SUKATAN PELAJARAN DIAJAR
(1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran)
NAMA GURU : ……………………………………………………………..........................................
MATA PELAJARAN DIAJAR:.......................................................................................................
Tempoh Dan
Peratus

Tajuk Di Ajar Berdasarkan Sukatan Pelajaran

2 Bulan
(20 %)

4 Bulan
(40%)

6 Bulan
(60%)

8 Bulan
(80%)

10 Bulan
(100%)

Nota: Tempoh dan Peratus boleh diubah mengikut kesesuaian sekolah dan Mata Pelajaran
Tandatangan :

……………………………………………………..

(Nama :

Tarikh

:

…………………………..

)

No. Keluaran

Tarikh Keluaran

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Berkuatkuasa

01

06 JANUARI 2009

0

0

28 APRIL 2009