Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN 2

Matapelajaran Kelas Masa Bilangan murid Tajuk Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran : Matematik : 2 Sirius :10.00 pagi 11.00 pagi (60 minit) : 36 orang : Nombor bulat hingga 1000 : 1.1 (i) (a), 1.1 (i) (b), 1.1 (i) (c) : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid murid akan dapat:
1. menyebut nombor- nombor pada kad dengan betul. 2. membaca nombor- nombor dalam bentuk perkataan dengan betul. 3. menulis nombor dalam angka dan perkataan dengan betul.

Bahan bantu mengajar EMK

4. mengamalkan sikap bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan. : Kad Nombor, Kad Abjad, Slaid Powerpoint, Lembaran Kerja 1, Lembaran Kerja 2

: 1. Sikap Keusahawanan (Berani menyatakan idea), 2. Kreativiti dan Inovasi (Menterjemahkan idea dalam bentuk konkrit, membuat pemerhatian dan perbandingan, dan memadankan ikut kriteria) : Berkeyakinan, motivasi diri, bekerjasama, berani.

Nilai

LANGKAH/ MASA

ISI PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Permulaan (3 minit) Set

Bergerak Bilik Media

ke Murid murid bergerak ke bilik media dalam keadaan beratur dan senyap. Nilai: Ucapan selamat dan doa belajar. arahan BBM:

Patuh

kepada

Induksi Mari Menyanyi 1. Tayangan video lagu Mari Menyanyi 1 -10. 1 hingga 10 menentukan nilai nombor berdasarkan video. 3. Murid membuat perkaitan bahawa apa yang murid akan belajar di Tahun 2 adalah sama dengan apa yang telah dipelajari di Tahun 1 cuma nombor yang dipelajari nanti adalah lebih besar.

Video

nyanyian

(2 minit)

2. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid tentang menyebut dan Mari Menyanyi 1-10 EMK: Inovasi perkaitan menterjemahkan TMK (video nyayian) Kreativiti dan dan idea),

(Membuat

Langkah (13 minit)

1 Memyebut nombor diberi angka: Sebut Nombor yang dalam

1. Guru menunjukkan beberapa kad perkataan dalam bentuk slaid BBM: slaid powerpoint, powerpoint seperti dibawah dan minta murid menyebut perkataan kad imbasan nombor (18 yang ditunjukkan di skrin paparan. set)

seratus

tiga ratus empat ratus

Nilai: Yakin TKP: Verbal, Linguistik KBKK: Menjana idea

lima ratus

enam ratus
Kreativiti dan

2. Murid membuat kumpulan secara berpasangan. Guru memberikan EMK: kad nombor 0 hingga 9 bagi setiap kumpulan seperti di bawah:

Inovasi ( Pemerhatian,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

terjemahan idea dalam bentuk konkrit) 3. Kemudian, murid diminta untuk menggabungkan 3 kad nombor agar dapat membentuk nombor 3 digit dan menyebut nombor tersebut.. Sebagai contoh:

2 7 1
4. Ulang semula aktiviti 3 dengan meminta murid membina nombor lain dari kad yang diberikan dan sebut nombor tersebut. Contoh:

4 2 2
Langkah (5 minit) 2 Lembaran Kerja 1: Apa Betul? yang

3 8 7

6 1

1. Murid diberikan lembaran kerja 1 iaitu menyebut nombor yang

BBM: Lembaran kerja 1

diberikan dalam bentuk angka dan pilih jawapan yang betul dengan pilihan perkataan nombor yang diberikan. 2. Murid membuat tugasan. 3. Guru berbincang jawapan dengan murid dan lembaran kerja ditampalkan dalam buku tulis aktiviti untuk disemak nanti.

Langkah (15 minit)

3 Membaca nombor diberi yang dalam

1. Guru menunjukkan beberapa kad abjad yang di susun secara rawak di atas papan hitam. Sebagai contoh:

perkataan: Siapa Saya?

2. Murid diminta untuk meneka perkataan yang boleh dibentuk berdasarkan abjad tertera. 3. Aktiviti 1 dan 2 diulang 3 kali dengan menggunakan abjad lain bagi meneka perkataan nombor yang akan terhasil. 4. Kemudian, berdaasrkan kad nombor 1-9 yang diberikan pada langkah 1, murid secara berpasangan membina nombor tiga digit. 5. Guru meminta murid yang terpilih untuk menulis dalam perkataan berdasarkan angka 3 digit nombor yang telah dipillih di papan hitam. 6. Ulang semula aktiviti 4 dan 5 bagi membentuk nombor 3 digit yang berlainan.

Langkah (12 minit)

4 Padankan angka nombor dengan dalam

1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan kecil.

2. Guru mengedarkan 3 kad kepada setiap kumpulan yang terdapat perkataan nombor berlingkungan lebih besar dari 500 iaitu 501 hingga 1000. Sebagai contoh:

perkataan: Perkataan dan Nombor

Lima ratus tiga puluh dua Enam ratus dua belas Tujuh ratus lapan
3. Murid akan menyebut kad perkataan yang diberikan mengikut

kumpulan.
4. Kemudian, guru akan memberikan kad bernombor yang mewakili kad

kad perkataan yang diberi sebentar tadi. Sebagai contoh:

70 8

53 2

61 2

5. Secara berkumpulan, murid murid diminta memadankan kad perkataan dengan kad nombor yang diberikan. Jawapan dipaparkan di atas meja kumpulan.
6. Guru meminta seorang ahli dalam setiap kumpulan untuk tetap duduk

di dalam kumpulan dan ahli kumpulan yang selebihnya akan bergerak melihat jawapan kumpulan yang lain. 7. Guru akan memberi peluang kepada murid menyatakan pandangan mereka tentang jawapan- jawapan yang telah diberikan.
8. Perbincangan dan rumusan oleh guru.

Langkah (5 minit)

5 Lembaran Kerja 2: Bagaimana Mengeja Nombor?

1. Lembaran Kerja 2 diedarkan kepada murid yang mengkehedndaki murid menulis dalam perkataan berdasarkan nombor yang diberikan. 2. Guru memberikan perhatian khas bagi 7 orang murid yang sedikit lemah dan memberikan latihan pengukuhan kepada mereka. 3. Membuat perbicangan tentang hasil kerja murid.

Langkah (2 minit)

6 Rumusan pelajaran

isi

1. Guru bertanyakan murid tentang perkara yang dipelajari pada hari ini. Contoh soalan: Apakah yang dipelajari hari ini? Jawapan: 1) Baca nombor yang diberi dalam perkataan 2) Sebut nombor dalam bentuk angka 3) Padankan angka dengan nombornya dalam perkataan 2. Guru membuat rumusan isi pelajaran. Murid membaca doa penutup, ucapan terima kasih dan beratur pulang ke kelas.

Penutup (2 minit)

Bergerak pulang ke kelas

Penilaian Refleksi

: :

Anda mungkin juga menyukai