Anda di halaman 1dari 2

PENANDA WACANA Tambahan Selanjutnya, seterusnya, selain itu, di samping itu, tambahan lagi, demikian juga, begitu juga

Tambahan dan Penegasan Lebih-lebih lagi, tambahan pula, malah, malahan, bahkan, lagipun Sebab, Kesan atau Lanjutan Oleh sebab itu, dengan itu, dengan demikian, jadi, sebagai akibatnya, sebagai hasilnya Pertentangan Namun begitu, namun demikian, bagaimanapun, walaupun, akan tetapi, sungguhpun begitu Perkaitan Sehubungan dengan itu, dalam hal ini, berhubung dengan, dari segi, sejajar dengan, selaras dengan, merujuk kepada Waktu Sebelum itu, kini, pada masa ini, sementara itu, kemudian, pada waktu yang sama, lamakelamaan, akhirnya Tempat Di sini, di sana, di samping, berhampiran dengan, bersebelahan dengan, bertentangan dengan Perbandingan Dalam hal yang demikian, sebagaimana, seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan, sama juga dengan Contoh Misalnya, sebagai contoh, contohnya , umpama, bak, seperti Pernyataan semula Yakni, dengan kata lain, waima Urutan Pertama, kedua, selepas itu, kemudian, akhirnya Tujuan dan Maksud Untuk tujuan ini, hal ini bermaksud, hal ini bererti, hal ini membawa pengertian, maksudnya Harapan Semoga, moga-moga, mudah-mudahan

Pendahuluan Sebagai pendahuluan, sebagai permulaan, mulanya, pertamanya, sebagai mukadimah Rumusan Kesimpulannya, akhir kata, sebagai penutup, sebagai rumusan, secara keseluruhannya. konklusi Singkatan Ringkasnya, pendek kata, secara ringkasnya Generalisasi Pada umumnya, secara amnya, secara umumnya Penekanan atau Penegasan Sesungguhnya, sebenarnya, sememangnya,tentulah, Pastilah, jelaslah, tidak dapat dinafikan