Anda di halaman 1dari 2

Hadrotal mukarromin para alim ulama yang kami taati dan kami mulyakan, wabil khusus Al-Mukarrom KH.

Zainal Abidin. Para sesepuh, para pini sepuh yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para undangan wabil khusus keluarga besar PakDe BuDe yang berbahagia.
Saudara-saudara, ponakan-ponakan dan adik-adik yang kami sayangi

Kiranya tiada kata yang pantas terungkap di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kecuali kalimat takhmid Alkhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah SWT kepada kita bersama. Sehingga pada hari yang masih dalam suasana Idul Fitri ini kita semua dapat bermuwajjahah, bersilaturrahmi dalam rangka temu keluarga yang dikemas dalam acara halal bi halal, dengan harapan semoga dan semoga pertemuan ini akan menjadi titik tolak untuk lebih mempererat hubungan silaturrohim dan uhuwah islamiyah. Amin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan Baginda Rosul Muhammad SAW dan semoga kita akan selalu diakui sebagai umatnya, yang nantinya megharap syafaat dari beliau dunia sampai akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta undangan yang berbahagia Tak terasa bagi kita bersama, kiranya sudah dua hari Rhomadon bulan yang penuh rahmat, bulan penuh maghfiroh telah berlalu dari kehidupan kita. Namun harapan kami

mudah-mudahan akan tetap membekas dalam benak kita segala pengalaman spiritual selama bulan Rhomadon, yang nantinya akan dapat menentukan gerak langkah dan aktifitras kita sebelas bulan yang akan datang. Untuk itu demi menapaki langkah pertama setelah ditinggal Rhomadon, kami segenap keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1431 H. mohon maaf lahir dan batin. Hadirin Hadirot yang kami hormati Merupakan suatu kehormatan dan satu kebanggaan bagi kami sekeluarga, yang mana pada temu keluarga atau reuni kali ini kami mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah. Untuk itu kami sekeluarga menghaturkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara serta adik-adik dan ponakan-ponakan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara halal bi halal pada pagi hari ini. Mudah-mudahan atas jerih payah dan partisipasinya akan menjadi catatan tinta emas di sisi ALLAH SWT serta mendapat balasan yang lebih baik dengan diiringi doa . Yang terakhir, mana kala di dalam pertemuan kali ini ada kekurang sempurnaan di sana-sini, selaku insan biasa yang tak luput dari kealpaan dan kehilafan, kami beserta keluarga mohon maaf yang tiada batas. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf.