Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PERDAGANGAN - TINGKATAN 4 Tarikh Hari Tingkatan Masa Bilangan pelajar Tahap Pelajar Tajuk Umum Sub tajuk Objektif Am : 8 November 2012 : Khamis : 4 Bestari : 11.00-11.15 pagi (15 minit) : 8 orang : Aras sederhana : Perniagaan Dalam Negeri : 3.2 Saluran Agihan : Di akhir pembelajaran pelajar dapat: a) Objektif Khas a) Mengetahui Faktor-faktor pemilihan saluran agihan

: Di akhir pembelajaran pelajar dapat: b) Mengenal pasti faktor-faktor pemilihan saluran agihan Aras sederhana Patuh arahan guru Kerjasama

Menerangkan definisi saluran agihan Aras sederhana

Penerapan Nilai

: (1) (2) (3)

Hormat-menghormati

Konsep Utama

: 1) Set Induksi 2) 3) 4) 5) 6) Permulaan Penerangan Peneguhan Penilaian Penutup Pen Marker menunjukkan faktor-faktor pemilihan saluran agihan di papan tulis. (2) Kertas manila kad menunjukkan sesi menjawab soalan di papan tulis.

Alat Bantu Mengajar : (1)

Bahan Bantu Mengajar : (1) Bahan maujud (buah epal) menunjukkan pengetahuan sedia ada pelajar terhadap jenis barang. (2) Gambar menunjukkan contoh pengangkutan yang terlibat dalam saluran agihan Pendekatan Kaedah : Berpusatkan guru dan pelajar : (1) Penerangan. (2) Soal jawab. (3) Perbincangan. KBKK : (1) Menghubungkait. (2) Menjana idea. (3) Mengenal pasti. (4) Mengimbas kembali. (5) Membuat rumusan. RUJUKAN GURU : (1) Heng Seai Kie, Chiam Chee Siang, Zakiyah Binti Jalun,

Sharini Binti Haji Ramli, 2002, Buku Teks Perdagangan Tingkatan 4, Pustaka Seri Kancil (2) Faiz Ikram Zakaria, Aliena, 2012, Xpress A+ SPM 4&5 Perdagangan, Sasbadi Sdn Bhd. (3) K. Morgan, Norlida Ab. Wahab, 2012, Nexus SPM Perdagangan, Sasbadi Sdn Bhd.