Anda di halaman 1dari 2

bena Jakarta 2013 sampun menewaskan 14 priyantun ngantos Sabtu, 19 Januari 2013 gebag 07.00 WIB.

mekaten ingkang dirilis dening salira Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB). Korban seda amargi bena punika minggah 2priyantun dipunbandingaken kaliyan dinten saderengipun. wonten minggahan kalih korban saking wilangan kemarin sakathah 12 priyantun, sebat Sutopo Purwo Nugroho,mustaka tuntunan Data, Informasi, ugi Humas BNPB kados dikutip dening Kompas. kaping kekawan-welas korban kesebat, enem wonten antawisipun seda amargi tersengat listrik. Hal punika kedadosan amargi tembe bena Jakarta 2013 nempuh, listrik taksih sugeng. lebet rilisannya kemarin (Jemunten, 18/1), BPNBmastanikaken sampun berkoordinasi kaliyan PLN kagem nyedani gardu listrik, sayangipun taksih wonten ingkangmenyala. kajawi punika, korban benten seda kaliyan rincian: catur priyantun amargi yuswa ugi gerah, sapriyantun hanyut datheng lepen, sapriyantun terjebak wonten basement gedung, ugi kalih peputra. Korban terakhir yaiku Karno, warga Tebet Jakartakidul ingkang dipunpanggihaken wonten tepi Kali Ciliwung. nembekaken setunggalipun, dereng saged diidentifikasi, seda wonten basement UOB Plaza margi MH Thamrin. sarengan kaliyan korban seda wonten basement Gedung UOB, ugi dipunpanggihaken 2 priyantun ingkang rahajeng. kalih priyantun kesebat yaiku Tri Santoso ugi Tito ingkang sakmenika dirawat wonten RS Abdi Waluyo, Jakarta. ngantos warta punika dirilis dening BNPB, proses evakuasi wonten gedung kesebat taksih dipuntumindakaken kaliyan penyedotan tirta. Berdasarkan wilayahnya, korban wonten Jakarta kilen paling kathah, kaliyan 9 priyantun seda. wonten Jakarta kidul, wonten 2 priyantun, ugi wonten Jakarta tuntunan, ler, wetan, masing-masing setunggal priyantun. ngantos kala punika, beberapa daerah wonten Jakarta taksih terendam bena. ngantos Jemunten kemarin, BNPB merilisbahwa pengungsi bena mencapai 15.423 jiwa ingkang kedhawah wonten 68 titik. Daerah ingkang terendam bena Jakartapiyambak meliputi 720 RT, 309 RW, 73 kelur ahan, ugi 31 kecamatan.

Polisi Telusuri gramenan Bayi datheng njawi Negeri Jakarta - Kepolisian lajeng nglebeti dugaan kasus sindikat gramenan bayi datheng njawi negeri. Sasaran para kinten yaiku keluargi ingkang kirang saged. "Polres Jakarta kilen nampen pitu priyantun lebet kaitan panyaden bayi. piyambakipun sedaya ngupadi korban sakingkeluarga ingkang mboten saged. dados sasarannya keluarga kirang saged, dipungantos biaya persalinan," ujar mustakaBidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris agung Polisi Rikwanto, wonten Mapolda Metro Jaya, Rabu(6/2). Berdasarkan kepajaran ugi barang bukti ingkang disita, lajeng panjenenganipun, diduga kinten sade bayi dhateng sindikatwonten njawi negeri. "saking bukti wonten manifest margi tujuan Jakarta-Singapura. wonten yatra tunai 500 dollar Singapura. Kami dugawonten hubungan kaliyan sindikat (gramenan bayi njawi negeri). sa lah satunggal pamajeng HS, sampun nindakaken aksisejak taun 90an. Kami lajeng mengembangkan ugi menelusuri kasus punika, klebet ngonduraken bayi ingkangdiamankan dhateng priyantun yuswanipun," pertelanipun. Sementara punika, penyidik Polres Jakarta kilen, ugi lajeng menelusuri pangastan dokumen palsu berupa kertos keluargaugi akta kemiyosan, terkait kasus gramena n bayi punika. mustaka setunggalan Reserse Kriminal Polres Jakarta kilen, AKBP Hengki Haryadi, ngadikakaken, wonten kalapengungkapan, pihaknya ngita sedaya beberapa dokumen palsu berupa akta kemiyosan ugi kertos keluarga palsu. "kala punika, (asal) dokumen palsu punika taksih kami kembangkan malih," ujarnya. dipunngendikakaken Hengki, salah satunggal kinten ingkang diciduk polisi berinisial HS (62), ngrupikaken mantan bidanugi ngagungani stempel utawi cap bidan. Diduga, stampel punika kagem kagem mengelabui pangastan akta kemiyosan utawi kertos keluarga. "Kami taksih selidiki kaliyan menelusuri punika," minggahipun. Sementara punika, punapa panyaden bayi punika ugi berkaitan kaliyan pemasangan konten panyaden bayi wontentokobagus.com, Hengki dereng saged memastikan. "dereng uninga. mangke kami cobi lebeti malih," singkatnya. saderengipun kapriksan, aparat Polres Jakarta kilen, nampen pitu priyantun kinten, LD (ibu dalem tangga, nduwe yuswa48 taun), A (ibu dalem tangga, 52 taun), HS (mantan bidan, 62 taun), R (dukun nduwe putra, 51 taun), M (pantawis, 57taun), E (ibu dalem tangga 40 taun), ugi LS (ibu dalem tangga 35 taun). kepitu kinten punika, diduga terlibat kaliyan sindikat gramenan bayi wonten Indonesia kresaa datheng njawi negeri.setunggal priyantun bayi, radin-radin dibanderol Rp15 yuta ngantos Rp30 yuta. sayangipun, menawi pun bayi ngagunganikondisi salira ingkang waluya ugi ngendika, saged dipunsade ngantos Rp80 yuta. Berdasarkan kepajaran, kekathahen priyantun yuswa bayi mboten saged membiayai persalinan. panjenenganipunmenitipkan bayinya, sayangipun nglintu dipunsadekakenpundhutaken. Sementara, motif para kinten yaiku ngupadikeuntungan lebet panyaden bayi punika.