ANG KABIHASNANG MESOPOTAMIA SA KANLURANG ASYA

MESOPOTAMIA Nagmula sa mga salitang Greek na “meso” na ang ibig sabihin ay “pagitan” at “potamos” o “ilog” ay nangangahulugang lupain “sa pagitan ng mga ilog” itinuturing na lunduyan ng unang kabihasnan. .

.HEOGRAPIYA NG MESOPOTAMIA .Ilog Tigris at Euphrates .Matatagpuan ito sa rehiyon ng Fertile Cresent. .Persian Gulf at Mediterranean.

.

E .Cuneiform .3500 B.Anthropomorphic .C.Nomadikong Pastol .Ziggurat .ANG MGA SUMERIAN .

Ur-Nammu .Sargon I .Akkadian .Ibbi-Su .ANG MGA AKKADIAN .

SARGON I Ur-Nammu .

ANG MGA BABYLONIAN .Hammurabi .Hitttes .Code of Hammurabi .

HAMMURABI CODE OF HAMMURABI .

Ashurbanipal .Tiglath Pileser I .ANG MGA ASSYRIAN .Tiglath Pileser III .Ashurnasirpal II .

Nabapolassar .Nebuchadnezzar .ANG MGA CHALDEAN ANG BAGONG BABYLONIAN .Nabonidus .

.

Darius the Great .Zoroaster .Cyrus the Great .ANG MGA PERSIAN .Achaemenid Empire .