Ang Kabihasnang Mesopotamia Sa Kanlurang Asya

ANG KABIHASNANG MESOPOTAMIA SA KANLURANG ASYA

.MESOPOTAMIA Nagmula sa mga salitang Greek na “meso” na ang ibig sabihin ay “pagitan” at “potamos” o “ilog” ay nangangahulugang lupain “sa pagitan ng mga ilog” itinuturing na lunduyan ng unang kabihasnan.

Matatagpuan ito sa rehiyon ng Fertile Cresent.Persian Gulf at Mediterranean.Ilog Tigris at Euphrates . .HEOGRAPIYA NG MESOPOTAMIA . .

.

E .3500 B.C.Ziggurat .Anthropomorphic .ANG MGA SUMERIAN .Nomadikong Pastol .Cuneiform .

Ur-Nammu .Akkadian .ANG MGA AKKADIAN .Ibbi-Su .Sargon I .

SARGON I Ur-Nammu .

Hammurabi .Code of Hammurabi .ANG MGA BABYLONIAN .Hitttes .

HAMMURABI CODE OF HAMMURABI .

ANG MGA ASSYRIAN .Ashurbanipal .Tiglath Pileser III .Ashurnasirpal II .Tiglath Pileser I .

Nabapolassar .Nebuchadnezzar .Nabonidus .ANG MGA CHALDEAN ANG BAGONG BABYLONIAN .

.

ANG MGA PERSIAN .Zoroaster .Darius the Great .Cyrus the Great .Achaemenid Empire .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful