ANG KABIHASNANG MESOPOTAMIA SA KANLURANG ASYA

MESOPOTAMIA Nagmula sa mga salitang Greek na “meso” na ang ibig sabihin ay “pagitan” at “potamos” o “ilog” ay nangangahulugang lupain “sa pagitan ng mga ilog” itinuturing na lunduyan ng unang kabihasnan. .

Ilog Tigris at Euphrates . .HEOGRAPIYA NG MESOPOTAMIA .Persian Gulf at Mediterranean. .Matatagpuan ito sa rehiyon ng Fertile Cresent.

.

Cuneiform .Ziggurat .C.3500 B.Nomadikong Pastol .E .ANG MGA SUMERIAN .Anthropomorphic .

ANG MGA AKKADIAN .Akkadian .Sargon I .Ibbi-Su .Ur-Nammu .

SARGON I Ur-Nammu .

Hitttes .Code of Hammurabi .Hammurabi .ANG MGA BABYLONIAN .

HAMMURABI CODE OF HAMMURABI .

ANG MGA ASSYRIAN .Tiglath Pileser I .Ashurbanipal .Ashurnasirpal II .Tiglath Pileser III .

ANG MGA CHALDEAN ANG BAGONG BABYLONIAN .Nebuchadnezzar .Nabonidus .Nabapolassar .

.

Zoroaster .Cyrus the Great .ANG MGA PERSIAN .Achaemenid Empire .Darius the Great .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful