Anda di halaman 1dari 33

JABATAN PENDIDIKAN KHAS

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


CIRI-CIRI KANAK-KANAK
PEMULIHAN
DAN
PERANAN SERTA
TANGGUNGJAWAB GURU
PEMULIHAN KHAS
SIAPA DIA KANAK-KANAK
PEMULIHAN ?
“ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-
kanak yang mempunyai intelek dan
kecerdasan yang rendah juga kurang
berkebolehan menerima pendidikan biasa.”

-AE TANSLEY DAN R.CULLIFORD-


“ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-
kanak yang kurang taakul, kurang
berkemampuan membuat sesuatu
keputusan atau kesimpulan dan kurang
memahami tentang perkara-perkara yang
agak abstrak.”

-M.FCLOUGH-
“ kanak-kanak yang gagal menerima
pelajaran dan mereka ini berkemampuan
mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang
sederhana dan di bawah paras sederhana.
Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak
yang terlalu lemah (mentally retarded).”

-SHARIFAH RAHMAH ALI-


EMOSI DAN TINGKAHLAKU

SOSIAL

KESIHATAN

KESEDIAAN BELAJAR

PENGAMATAN
EMOSI DAN TINGKAHLAKU

1. Perasaan rendah diri


2. Perasaan risau
3. Sedih / hiba / duka
4. Cepat bosan / jemu terhadap pelajaran
5. Takut dengan perkara baru
6. Degil, tidak patuh arahan
7. Pasif
8. Malas
SOSIAL

1. Gelisah – tidak selesa dengan guru atau rakan


2. Lemah / kurang interaksi dengan rakan.
3. Gemar menghisap atau menggigit jari / kuku.
4. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan
pelbagai alasan.
6. Selalu menangis - enggan masuk kelas.
7. Hyper aktif – selalu bergerak dan menganggu
kawan.
KESIHATAN

1. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.


2. Tumbesaran tubuh badan tak seimbang
(gemuk/kurus)
4. Tumpuan perhatian terhad- masalah
penglihatan.
4. Lemah gerakan moto-kasar dan halus.
5. Kesihatan terganggu - seperti selalu sakit,
sakit terlalu lama dan teruk.
6. Kurang menjaga kebersihan diri.
KESEDIAAN BELAJAR

1. Belum bersedia untuk belajar.

2. Kurang perbendaharaan kata.

3. Lemah pemahaman.

4. Kurang keyakinan diri dan rangsangan.

5. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan

umur hayat.
PENGAMATAN

1. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz,


warna dan turutan.
2. Lemah pendengaran bunyi dan rentak.
3. Keliru konsep ruang dan mencari arah.
4. Lambat mengkelas benda.
5. Kesukaran menghubungkaitkan pelajaran yang lama
dengan yang baru.
6. Tidak dapat menyelesaikan masalah.
PENGAMATAN

7. Sukar ambil bahagian dalam permainan,


tidak faham undang-undang.
8. Tidak kreatif.
9. Lemah pergerakan dan perbuatan.
10. Lemah daya pemikiran.
11. Tidak boleh / lemah ingat kembali.
SIKAP YANG
PERLU DIMILIKI
OLEH
GURU PEMULIHAN
• SIMPATI

• EMPATI

• DEDIKASI
ADAKAH

ANDA
MEMPUNYAI
CIRI-CIRI TERSEBUT ?
PERANAN GURU PEMULIHAN KHAS

SEBAGAI PENILAI

KHIDMAT BANTU

PRESKRIPTIF

PERHUBUNGAN

PENGAJARAN

TUGASAN
Peranan Sebagai Penilai
1. Menyedia dan menjalankan ujian
untuk mengenalpasti murid
murid yang memerlukan pemulihan.
2. Menyedia dan menjalankan ujian
untuk mengenalpasti masalah
pembelajaran.
3. Menyedia dan menjalankan penilaian
berterusan dan merekodkannya.
Preskriptiff

1. Merancang, menyelia dan melaksana


program individu bagi kanak-kanak
yang mempunyai masalah
pembelajaran tertentu.
2. Mengadakan bengkel atau
demonstrasi pengajaran pemulihan
di mana keadaan memerlukan.
Pengajaran

1. Mengajar dan membantu murid


yang lambat dan menghadapi masalah
menguasai kemahiran asas 3M.

2. Mengajar bersama-sama guru mata


pelajaran sebagai ‘team teaching’ /
‘guru pendamping’ sekiranya perlu.
Khidmat Bantu

1. Membantu guru-guru merancang dan


membuat penambahbaikkan aktiviti
dan bahan-bahan p & p.

5. Membimbing guru-guru melaksanakan


teknik dan kaedah mengajar murid-murid
yang menghadapi masalah 3M.
Perhubungan

1. Berbincang dengan ibu bapa atau


penjaga untuk mendapatkan
maklumat dan latar belakang murid.

2. Mengajukan cadangan-cadangan
kepada ibu bapa bagaimana mereka
membantu demi kepentingan
pembelajaran anak-anak mereka.
NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

1. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk

murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 2

hingga 6.

Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid

tahun 2 hingga 3. (Tahap 1)


NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

2 Menjalankan kerja rutin sepanjang tahun:


2.1 Mengenalpasti murid-murid yang
memerlukan program pemulihan.
2.2 Merancang dan menyediakan rancangan
pengajaran serta bahan-bahan pemulihan

(ABM).
2.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran
kelas pemulihan .
2.4 Mengajar sebagai guru pendamping untuk
membantu guru mata pelajaran asas
NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

3. Berjumpa dan berbincang dengan guru,


ibu bapa, penjaga, doktor, pegawai kebajikan
dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk
mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah
laku, kesihatan dan lain-lain keterangan
mengenai latarbelakang murid-murid.
NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

1. Melaksanakan penilaian dan merekodkannya


secara berterusan untuk mengetahui
prestasi murid-murid yang mengikuti
kelas pemulihan.
4.1 Laporan prestasi murid
- Ujian formatif
- Ujian sumatif
4.2 Ujian pelepasan KIA 2M
NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

5. Menyediakan fail individu bagi murid pemulihan .


Fail individu murid mengandungi:

5.1 Borang Pencalonan


5.2 Borang Latarbelakang Murid
5.3 Borang Pengumpulan Maklumat
5.4 Ujian Saringan dan Diagnostik
5.5 Lembaran Kerja
5.6 Hasil penilaian yang telah dijalankan.
5.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan
dengan murid.
NGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS

6. Menubuhkan jawatankuasa Program


Pemulihan Khas serta menjadi
ahli jawatankuasa kurikulum sekolah.

7. Mengadakan bengkel di peringkat sekolah


atau daerah di mana keadaan memerlukan.

8. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan


kebajikan murid pemulihan di sekolah.
CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOT
DAN PERALATAN KELAS PEMULIHAN KHAS

11 RUANG MATEMATIK RUANG PENGAMATAN SUDUT


KINESTATIK PETUNJUK
6
1. Meja Guru
2. Kerusi Guru
7 3. Meja Bulat / Meja
4&5 Jepun
4. Meja Murid
5. Kerusi Murid
RUANG PENGAJARAN BUILT IN CABINATE 6. Sudut Kinestatik
9 4&5 4&5 DAN PEMBELAJARAN
7. Rak Buku
8. Rak Fail

BUILT IN CABINATE
9. White Board
10. Rak TV & VCD
3 14 12 11. Cermin Tegak
14 12. Softboard
12 13. Rak Carta
1
2 14. Kapet
RUANG MULTIMEDIA
RUANG PENGURUSAN
RUANG BAHASA MELAYU 10
8 13
Jika
kita menyayangi
orang lain
Tuhan
akan menyayangi
kita...
TAM AT