Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian [RPH] (Pengajaran Aspek Seni Bahasa)

Tarikh /Hari Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk

: 12.09.12/Rabu : 3 Seni Bahasa : 30 orang : 8.10 9.10 pagi : Bahasa Malaysia : Kemasyarakatan : LaguHidup Berbudi STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.

STANDARD KANDUNGAN 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Objektif: i. ii. iii.

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

Menyebutkan setiap patah perkataan dalam lirik lagu dengan sebutan yang betul melalui nyanyian. Memberikan maksud perkataan dan frasa yang terkandung dalam lirik lagu. Menyatakan nilai murni yang terkandung dalam lirik lagu.

Sistem Bahasa Tatabahasa :morfologi kata nama dan kata kerja Kosa kata : seberang, jiwa, padi huma, menampi, dihajati, dikenang, Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum Ilmu : Geografi Nilai Murni : Baik hati, rajin, berdikari, semangat bermasyarakat Pendidikan Alam Sekitar : Menghargai alam sekitar Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi, mencipta lirik lagu

Strategi Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga alam sekitar Kecerdasan pelbagai: Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik Kemahiran belajar cara belajar : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan amalan hidup bermasyarakat.

Bahan bantu mengajar Jenis Komputer riba LCD Lirik lagu :Hidup Berbudi Lembaran kerja Minus one lagu Rasa Sayang Soalan kuiz Bilangan

1 2 3 4 5 6

Pengetahuan Sedia Ada : Murid biasa mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Isi pelajaran Soalan 1. Apakah yang dilakukan oleh pemuda tersebut ? 2. Apakah sikap yang patut anda contohi daripada video klip tersebut. 3. Apakah sikap yang tidak wajar dilakukan oleh pemuda dalam iklan tersebut? Langkah dan Aktiviti Induksi Set (5 minit) Guru menayangkan video klip berkenaan seorang pemuda yang memberikan tempat duduknya kepada warga tua di dalam LRT. Guru mengemukakan soalan untuk mencungkil pendapat murid. Catatan BBB Bahan maujud KB Menghubung kaiit BCB Memproses maklumat Pembelajaran Kontekstual Menghubungkait kan dengan pengalaman dalam kehidupan

. Lagu: Hidup Berbudi

Langkah 1 (10 minit) Mari kita menampi padi Padi huma di seberang kalau hidup rajin berbudi jasa kita akan dikenang Ayuh mari kawan semua tabahkan jiwa cekalkan hati kalau kita rajin berusaha dapat semua yang dihajati Guru memaparkan lirik lagu hidup berbudi Murid diperdengarkan rakaman lagu Hidup Berbudi Murid diminta menyebut perkataan dan frasa yang terkandung dalam lirik lagu Murid diminta menyanyi lagu mengikut melodi Murid diminta menyanyi dan melakukan gerak kerja kreatif sambil menyanyi Murid-murid diminta memberi maksud perkataan dan frasa dalam lirik lagu.

BBB Teks lagu berbudi Rakaman lagu LCD Lirik lagu KB sebab akibat

Hidup

Teknik Pemerhatian Tunjuk cara Pergerakan kreatif KP

Kata nama dan kata kerja menampi padi huma seberang jiwa tabahkan cekalkan dihajati

Intrapersonal Verbal linguistik Kinestatik

Nilai Murni Kerjasama Berbudi bahasa Rajin

Contoh soalan kuiz: 1. Berikan maksud perkataan menampi. 2. Di manakah padi huma ditanam?

Langkah 2 (15 minit)

BBB Soalan kuiz Lembaran kerja KB sebab akibat Teknik Perbincangan KP Intrapersonal Verbal linguistik Kinestatik Nilai Murni Kerjasama

Secara berkumpulan murid dikehendaki menjawab soalan kuiz. Murid diminta menyebut semula kata dan frasa serta memberikan maksud. Murid diminta melengkapkan ayat dengan kata dan frasa yang betul.

Ambilkan saya buah delima Masak sebiji di balik daun --------------------------------------------------------------------Jangkaan jawapan: budi tuan saya terima jadi kenangan bertahun-tahun Apa guna berkain batik Kalau tidak berbaju kasa __________________________ __________________________

Langkah 3 (25 minit) (berkumpulan) Murid-murid diminta melengkapkan lirik lagu berdasarkan pembayang pantun yang diberi. Murid diminta mengakses pantun budi melalui internet Murid diminta mempersembahkan nyanyian berdasarkan lirik lagu yang dicipta dengan membuat pergerakan kreatif Murid diminta menyatakan nilai-nilai murni yang terkandung dalam lirik lagu yang dihasilkan.

BBB Lirik lagu Pendekatan Didik Hibur Teknik Nyanyian Penyoalan KP Intrapersonal Verbal linguistik

Jangkaan jawapan: Apa guna berwajah cantik Kalau tidak berbudi bahasa

Nilai Murni Berbudi bahasa PAS Bertanggungjawab Penilaian objektif Pemerhatian [lembaran kerja : kata nama dan kata kerja ] dalam seni kata lagu. BBB LCD Skrin Lirik lagu KB Merumus Nilai Kerajinan Berbudi bahasa PAS bertanggungjawab KP: Verbal linguistik Intrapersonal

Kognitif Rumusan isi pelajaran Kata nama, kata kerja dan nilai-nilai murni.

Penutup 5 minit Murid diminta menyebut kembali kata dan frasa yang telah dipelajari. Murid diminta menyebut kembali nilainilai murni yang telah mereka pelajari. Guru membuat rumusan isi pelajaran.

Sosial : Pujian atas hasil kerja murid