Anda di halaman 1dari 30

Implikasi Kepelbagaian Sosio-budaya Terhadap

Guru, murid, sekolah dan kurikulum

Implikasi Kepelbagaian Sosio-budaya Terhadap Guru


Dilihat daripada aspek : Murid Sekolah Masyarakat Rakan sejawat

Aspek Murid
- Kepelbagaian gaya pembelajaran murid

Seorang guru perlu bijak dalam memotivasikan pelajar untuk menyiapkan kerja rumah dan membuat tugasan yang diberikan

- Kepelbagaian tahap kecerdasan / penerimaan murid

Terdapat pelbagai tahap kecerdasan murid, guru perlu gunakan strategi dan teknik yang berbeza untuk mengajar(guna muzik,permainan dll) dan soalansoalan (enrichment dan reinforcement)

- Kepelbagaian latar belakang murid


Terdapat

murid yang berasal dari keluarga yang bermasalah, tahap sosioekonomi yang berbeza

Guru perlu memahami tentang keadaan / situasi murid dan cuba mengatasi masalah dengan baik dan berdedikasi

- Kepelbagaian minat murid dalam sukan


Guru

perlu memperkembangkan bakat pelajar dalam sukan dan tidak menghadkan minat mereka Guru perlu bijak merancang satu aktiviti yang menarik minat murid terhadap sukan

Aspek Masyarakat
o Contoh 1: budaya hidup

Bandar : mementingkan privacy dan kurang mementingkan cara hidup bermasyarakt serta sifat kejiranan

Luar bandar: kurang mementingkan privacy dan mementingkan cara hidup bermasyarakt serta sifat kejiranan

Guru perlu menyesuaikan diri dengan cara hidup masyarakat setempat Guru perlu bijak merancang satu aktiviti yang menerapkan nilai kerjasama antara murid.

o Contoh 2: cara pergaulan


Bandar

: kurang menitik beratkan pergaulan antara lelaki dan perempuan Luar bandar: amat menitik beratkan pergaulan antara lelaki dan perempuan Guru perlu bijak merancang satu aktiviti yang boleh melibatkan semua murid tetapi masih menitik beratkan pergaulan murid.

Aspek sekolah
o Contoh 1: kemudahan-kemudahan yang disediakan

Guru perlu menyediakan jadual penggunaan bilik komputer.

o Contoh 2: lanskap di sekolah yang cantik dan

kondusif

Guru perlu bijak merancang pengajaran dengan menggunakan persekitaran sekolah yang menggalakkan

- Budaya kerja di sekolah


-

Sekolah mementingkan budaya kerja yang cekap dan sistematik

Guru perlu menyesuaikan diri dengan keadaan dan seterusnya bertindak mengikut keadaan

Aspek Rakan Sejawat


- Kepelbagaian sikap rakan sekerja

Guru perlu membuat pembahagian tugas dengan adil dan saksama. Sentiasa membuat semakan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah.

Guru menerima kelemahan dan kelebihan rakan sekerja.

Implikasi Kepelbagaian Budaya Terhadap Murid


Dilihat daripada aspek:

Agama dan adat resam Kecerdasan dan kemahiran murid Kelas sosial murid Guru (Sikap dan kaedah pengajaran)

Aspek Agama dan Adat Resam


Murid

haruslah berfikiran terbuka dan menerima rakan sebaya seadanya dari segi adat resam dan cara hidup menghormati rakan sebaya dan tidak memperlekehkan adat resam dan budaya semua kaum

Sentiasa

Aspek Kecerdasan dan Kemahiran


Terdapat

murid pelbagai kecerdasan dalam kelas di mana murid yang pandai hanya bergaul dengan murid pandai sahaja dan rakan yang lemah di abaikan Murid perlu belajar berkerja sebagai satu pasukan.

Aspek kelas sosial


Terdapat

rakan yang berasal dari keluarga yang bermasalah, tahap sosioekonomi yang berbeza

Murid perlu belajar bergaul antara satu sama lain tanpa mengira darjat dan kedudukan dan sedia membantu rakan di dalam kesusahan

Aspek Guru
- Kepelbagaian sikap dan kaedah

pengajaran guru
Murid

perlu belajar bertoleransi dan menyesuaikan diri dengan sikap guru supaya dapat belajar dengan baik dan seronok.

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA TERHADAP INSTITUSI SEKOLAH

Sekolah dan persekitaran

Sekolah dan keluarga

Sekolah dan komuniti masyarakat

Sekolah dan Keperluan kepelbagaian kehendak

Sekolah dan Persekitaran


Sekolah adalah agen mempersiapkan diri pelajar

dengan persekitarannya.
Faktor-faktor pesekitaran akan mempengaruhi

input organisasi pendidikan dan output organisasi pendidikan tersebut akan digunakan oleh alam sekitarnya.

Mata pelajaran harus disesuaikan

dengan pasaran kerja dan ekonomi.


Michael Fullen ( 1998 ) sekolah tidak

dapat dipisahkan daripada masyarakat dan dunia pekerjaan yang bakal diceburi.

Penubuhan sekolah wawasan, sekolah

bestari , penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran


Agenda nisbah sains sastera merupakan

perubahan pendidikan yang perlu dilaksanakan segera.

Sekolah dan Keluarga


Titik pertemuan antara sekolah dan rumah merupakan

aspek perhubungan keluarga-komuniti yang paling dipentingkan.


Hubungan ibubapa-sekolah yang kukuh akan

menguntungkan kanak-kanak terutamanya dari segi perkembangan akademik dan pembentukan sahsiah.

Sekolah dan komuniti masyarakat


Faktor komuniti seperti lokasi sekolah yang terletak dalam

kawasan komuniti menjadikan ahli komuniti yang berdekatan sebagai agen sosialisasi kepada pelajar sekolah berkenaan. Komuniti juga boleh memainkan peranan dalam menyediakan suasana yang menggalakkan kejayaan persekolahan Contoh: penyediaan program kemasyarakatan yang menggalakkan perkembangan akademik penyediaan biasiswa ataupun bantuan kewangan untuk pelajar yang berpotensi tetapi kurang berkemampuan melalui PIBG.

Sekolah dan Kepelbagaian Kehendak


Citarasa dan kehendak manusia berbeza-

beza.
Contohnya: Pembinaan bangunan sekolah berasaskan design on site dilakukan supaya sesuai dengan mukabumi , citarasa masyarakat sekitarnya dan warga sekolah lebih sayang kepada sekolah kerana ada ciri-ciri yang membezakannya dengan sekolah lain.

Teknologi Maklumat
Penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan

pembelajaran semakin penting. Semakin banyak syarikat swasta dan institusi pendidikan menyediakan teknologi bercorak pendidikan. Sistem pendidikan harus bersedia menghadapi era baru ini. - CD ROM - Multimedia (gambar, bunyi , animasi , kuiz dan pelbagai aktiviti lain ) - Animasi - Internet

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA TERHADAP KURIKULUM TERSIRAT


Dilihat daripada aspek: Interaksi sosial Peperiksaan Pengajaran pembelajaran Kawalan sosial Nilai

Definisi Kurikulum Tersirat


Kurikulum tersirat adalah perlakuan, perancangan dan tindakan menggubal, membina dan melaksanakan kurikulum yang tidak dinyatakan secara bertulis tetapi berfungsi membina hati, akal dan jiwa pelajar supaya menjadi insan yang berguna dan dapat meneruskan tradisi hidup dan masyarakat.

Aspek Interaksi Sosial


Murid sekolah berkenalan pada hari pertama persekolahan. Murid dididik untuk memberi salam apabila guru masuk ke kelas. Murid mengucapkan terima kasih setelah guru tamat mengajar. Dalam aktiviti gotong-royong di sekolah, kesepakatan dapat dilihat antara murid, guru, pekerja sekolah dan ibu bapa. Panggilan nama yang sopan digunakan apabila berinteraksi. Cth: kak, abg, pak cik, mak cik.

Aspek Peperiksaan

Penjadualan masa ketika peperiksaan dipaparkan lebih awal bagi memudahkan murid membuat ulangkaji dan bersedia sebelum peperiksaan. Murid diajar untuk menerima kegagalan dan tidak bersikap putus asa. Murid yang cemerlang diberikan anugerah bagi menaikkan semangat murid lain untuk turut berjaya. Sokongan moral diberikan kepada semua murid, terutama murid yang agak lemah.

Aspek Pengajaran dan Pembelajaran


Guru menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebolehan murid. Motivasi diberikan kepada murid untuk belajar dengan tekun. Rakan sebaya membantu rakan lain yang bermasalah dalam pelajaran. Kepelbagaian cara belajar diaplikasikan di kalangan murid bagi memberikan hasil yang diharapkan. Cth: Pengaplikasian IT dalam p&p. Kumpulan belajar murid melibatkan murid pelbagai kebolehan dari pelbagai kaum.

Aspek Kawalan Sosial


Terdapat batas pergaulan bagi murid berlainan jantina. Etika berpakaian digariskan kepada guru dan murid. Guru sebagai model yang akan memberikan contoh yang baik kepada murid. Murid lelaki perlu berambut pendek supaya tampak kemas. Murid sentiasa diingatkan akan peraturan sekolah.

Aspek Nilai

Kem bina semangat sebagai motivasi kepada murid untuk gigih belajar. Pemupukan nilai-nilai murni dalam diri murid oleh guru. Cth: Hormat-menghormati Tolong-menolong Bertanggungjawab Rajin dsb.

Anda mungkin juga menyukai