Teks Pembawa Acara Tahlilan dalam Bahasa Jawa

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, Alhamdulllahilladzi anzala sakinata fiiqulubil mu'minin liyazdaadu iimanan ma'aa immanihim. Asyhadu anlaa ilaaha ilallaah wahdahu laa syari kalah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warosulu la nabiyya ba'dah.

Allohumma sholli 'ala sayyidina Muhammad, wa'ala alihi wasohbihi waman tabi'ahum biihsanin ilaa yaumiddin. qoolallahu ta'ala fil qur'anil kariim, a'udzubillaahi minashaitonirrojiim, bismillah hirrohmaanirrohiim :

amma ba'du : almukarrom poro alim, poro kyai, soho poro ustadz, ingkang kawulo mulya aken poro sepuh pini sepuh, ingkang kawulo mulya aken poro hadirin sedoyo jamaah tahlil, wabil khusus shohibul bait, shohibul hajat, Bapak ..........sekeluarga alhamdulillah, monggo kito aturan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT kanthi ucapan Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kulo panjenengan sedoyo, dene menopo kulo panjenengan sedoyo saget angrawuhi jamaah rutin wonten dalemipun Bapak ...... kanthi kawontenan sehat wal afiat mboten wonten rubedo menopo-menopo, Mugi-mugi kehadiran kulo panjenengan sedoyo estu-estu dicatet kalian Allah SWT dadoso amalan hasanah fiddini waddunya wal aakhirah, Amin 2X sak lajengipun sholawat lan salam monggo kito aturaken dumateng junjungan kito kanjeng nabi Muhammad SAW, biqouli Allahumma sholli 'alaa Muhammad... ingkang sampun paring pitedah dumateng kulo panjenengan sedoyo arupi diinul Islam, arupi agami Islam, Mugi2 dalu menika ngantos akhir hayat kulo panjenengan sedoyo tetep netepi agami Islam, lan mbenjang wonten yaumil qiyaamah, kulo panjenengan sedoyo dadoso umatipun Muhammad ingkang angsal syafaatipun kanjeng nabi Muhammad SAW. Amin 2X yaa robbal 'alamin ... Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken, dalu menika Bapak .... kagungan hajat inggih punika, kirim doa dumateng leluhuripun ingkang asma :

... dalu menika pembacaan yasin lan tahlil kulo pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak ...... 3..Wb...... Almarhumah Ibu. Akhiru kalam.. ila hadrotin nabi mustofa Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam wa'ala alihi wasohbihi wa azwajihi wadhurriyya tihi ajma'in... menopo ingkang dados niat lan hajatipun Bapak . nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kirang langkung atur kulo dumateng panjenengan sedoyo. Mugi-Mugi. Saklajengipun waosan yasin lan tahlilipun. Allahumma sholli alaa Muhammad. Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken. Bismillahirrohmaanirrohim. Kulo piyambak. billahi taufiq wal hidayah...... 2. ALFAATIHAH. pinaraan ugi hidangan mboten nocoki dumateng panjenengan jedoyo. ... Amin ........ Monggo pakempalan dalu menika kito mulai kanthi pembukaan ummul qur'an shurotul fatihah. 4. lan doa sampun kolo lan panjenengan lampahi kanthi lancar lan gangsar... Wb. Assalamu'alaikum Wr. tahlil...... Atas Nami shohibul bait.. Almarhum Bapak. kawulo aturan... Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken.. Bapak ..... mekaten kolo wau waosan yasin... selaku pranoto acoro.... lan 5..... shohibul hajat...1...... lan nyuwun ngapunten mbok bilih anggenipun paring panghormatan... estu-estu dipun terami kalian Allah SWT... . ngaturaken agunging panuwun atas kerawuhan lan doa kulo panjenengan sami... PEMBACAAN YASIN DAN TAHLIL PEMBACAAN DOA ISTIRAHAT Assalamu'alaikum Wr.. dumateng panjenenganipun Bapak . lan mangke dipun tutup do'a kalian panjenenganipun Bapak ... Almarhum Bapak....... ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful