Teks Pembawa Acara Tahlilan dalam Bahasa Jawa

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, Alhamdulllahilladzi anzala sakinata fiiqulubil mu'minin liyazdaadu iimanan ma'aa immanihim. Asyhadu anlaa ilaaha ilallaah wahdahu laa syari kalah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warosulu la nabiyya ba'dah.

Allohumma sholli 'ala sayyidina Muhammad, wa'ala alihi wasohbihi waman tabi'ahum biihsanin ilaa yaumiddin. qoolallahu ta'ala fil qur'anil kariim, a'udzubillaahi minashaitonirrojiim, bismillah hirrohmaanirrohiim :

amma ba'du : almukarrom poro alim, poro kyai, soho poro ustadz, ingkang kawulo mulya aken poro sepuh pini sepuh, ingkang kawulo mulya aken poro hadirin sedoyo jamaah tahlil, wabil khusus shohibul bait, shohibul hajat, Bapak ..........sekeluarga alhamdulillah, monggo kito aturan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT kanthi ucapan Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kulo panjenengan sedoyo, dene menopo kulo panjenengan sedoyo saget angrawuhi jamaah rutin wonten dalemipun Bapak ...... kanthi kawontenan sehat wal afiat mboten wonten rubedo menopo-menopo, Mugi-mugi kehadiran kulo panjenengan sedoyo estu-estu dicatet kalian Allah SWT dadoso amalan hasanah fiddini waddunya wal aakhirah, Amin 2X sak lajengipun sholawat lan salam monggo kito aturaken dumateng junjungan kito kanjeng nabi Muhammad SAW, biqouli Allahumma sholli 'alaa Muhammad... ingkang sampun paring pitedah dumateng kulo panjenengan sedoyo arupi diinul Islam, arupi agami Islam, Mugi2 dalu menika ngantos akhir hayat kulo panjenengan sedoyo tetep netepi agami Islam, lan mbenjang wonten yaumil qiyaamah, kulo panjenengan sedoyo dadoso umatipun Muhammad ingkang angsal syafaatipun kanjeng nabi Muhammad SAW. Amin 2X yaa robbal 'alamin ... Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken, dalu menika Bapak .... kagungan hajat inggih punika, kirim doa dumateng leluhuripun ingkang asma :

. Bismillahirrohmaanirrohim. Saklajengipun waosan yasin lan tahlilipun... Almarhum Bapak. Almarhum Bapak.. Allahumma sholli alaa Muhammad. pinaraan ugi hidangan mboten nocoki dumateng panjenengan jedoyo.. 4..... Bapak . estu-estu dipun terami kalian Allah SWT... nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kirang langkung atur kulo dumateng panjenengan sedoyo. ila hadrotin nabi mustofa Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam wa'ala alihi wasohbihi wa azwajihi wadhurriyya tihi ajma'in. dalu menika pembacaan yasin lan tahlil kulo pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak .....1.. PEMBACAAN YASIN DAN TAHLIL PEMBACAAN DOA ISTIRAHAT Assalamu'alaikum Wr..... 2... Wb.... .Wb. kawulo aturan... Amin .. lan doa sampun kolo lan panjenengan lampahi kanthi lancar lan gangsar. Almarhumah Ibu... lan 5.. 3. Mugi-Mugi..... Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken...... tahlil... lan mangke dipun tutup do'a kalian panjenenganipun Bapak . ... dumateng panjenenganipun Bapak .. Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken. billahi taufiq wal hidayah... ngaturaken agunging panuwun atas kerawuhan lan doa kulo panjenengan sami.... selaku pranoto acoro.. Atas Nami shohibul bait... . lan nyuwun ngapunten mbok bilih anggenipun paring panghormatan.... mekaten kolo wau waosan yasin.... shohibul hajat... ALFAATIHAH. Monggo pakempalan dalu menika kito mulai kanthi pembukaan ummul qur'an shurotul fatihah..... Assalamu'alaikum Wr... Akhiru kalam. Kulo piyambak............ menopo ingkang dados niat lan hajatipun Bapak .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.