Anda di halaman 1dari 2

Filistin Haberleri Vahdet.com.

tr

Afrika'nın Derdi Çok


5 Temmuz 2008 Cumartesi, Vakit gazetesi

Afrika'nın, gerek iç çatışmalar ve gerekse komşu ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar


sebebiyle bölgesel sorunları olduğu gibi tüm kıtayı etkileyen genel sorunları da var. 11.
Afrika Birliği Zirvesi'nde bu sorunlar üzerinde de duruldu.

Ele alınan genel sorunların başında gıda ve su yetersizliği geliyordu. Bilindiği üzere son
dönemde gıda yetersizliği tüm dünyada tartışılan ve endişe uyandıran sorunlar arasına
girdi. Yapılan yorumlara göre asıl mesele ise ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin
azalmasından değil karaborsacılığın da globalleşmesi neticesinde birtakım gıda
kaynakları üzerinde karanlık işler çevrilmesinden ileri geliyor. Afrika kıtası aslında gıda
kaynakları yönünden kendine yetersiz değil. Ama modern sömürgeciliğin kurumları haline
gelen büyük sermayeli global firmalar bu kıtadaki kaynakların birçoğunu bloke etmiş
durumdalar. Dolayısıyla gıda sorunu da en fazla Afrika'yı etkiliyor.

Bu kıtada gıda sorununun etkili olmasının sebeplerinden biri de kuraklık. Kuraklık ve su


kaynaklarının azalması beraberinde bir su sorunu da ortaya çıkarmış durumda.

Afrika Birliği Zirvesi'nde her ikisi de tartışıldı ama sorunların üzerine gidilmesi için çözüm
sayılabilecek nitelikte formüller ortaya konabilmiş değil. Modern sömürgeciliğin mafya
çeteleri olarak çalışan büyük sermaye kuruluşlarının piyasaları kuşatma politikalarının
üzerine gidilmediği takdirde etkin bir çözüm formülü üretilmesi de pek mümkün
görünmüyor.

Üzerinde durulan konulardan biri de insan ticaretiydi. Görünüşte köle ticareti ve


insanların parayla alınıp satılması yasaktır. İnsan ticaretinin engellenmesi için uluslar
arası hukuktan ve bu hukuku uygulamakla görevli uluslar arası kurumlardan yararlanıldığı
söyleniyor. Ama insan ticareti yine bir şekilde devam ediyor. Bu sadece Afrika kıtasına
has da değil. Ama bu kıtada diğer bölgelere nispetle daha yaygın.

Üzerinde durulan sorunlardan biri de işsizlikti. İnsan ticaretinin Afrika'da bu derece etkili
olmasının arkasında duran en önemli etkenlerden biri de işsizlik sorunudur.

Ele alınan en önemli sorunlardan biri de salgın hastalıklardı. AIDS başta olmak üzere
birtakım salgın hastalıklar Afrika'daki bazı ülkelerin en önemli problemleri arasında yer
alıyor. Bazı ülkelerde bu hastalıklar yüzünden yaş ortalaması 45'e kadar düştü. Oysa o
ülkelerde yaş ortalaması yakın zamana kadar 65 civarındaydı. Avrupa'da yaş
ortalamasının yükselmesi sebebiyle emeklilik yaşı yükseltilirken Afrika'da yaş ortalaması
düşüyor. Çocuk ölümlerinde büyük oranda artış gözleniyor.

Bu sorunların çözümüyle ilgili muhtelif projeler üzerinde duruldu. Ancak projelerin


uygulamaya geçirilmesinde başarılı olunsa bile köklü çözümler getirmesi pek mümkün
görünmüyor. Ayrıca bazı formüller de sadece tavsiyelerden ibaret kaldı.

Sömürgeci güçlerin Afrika üzerindeki sinsi oyunları ve baskı politikaları sona ermiş değil.
Afrika Birliği'nin bir güç ittifakına dönüştürülmesinin engellenmesinde de bu baskı
politikaları birinci etkendir. Bir güç ittifakının ortaya çıkarılamaması sebebiyle çözüm
formüllerinin pratiğe dönüştürülmesinde ve yakın takibe alınmasında yeterince başarılı
olunamıyor.

Afrika'nın genel sorunları hakkında bu özet bilgileri verdikten sonra bir önceki yazımızda
da vurguladığımız üzere Moritanya'da son günlerde yaşanan siyasi krizden kısaca söz
etmek istiyoruz.

Bu ülkede muhalefet sadece iki aylık geçmişe sahip olan, Yahya Veled el-Vâkıf
başkanlığındaki hükümet aleyhine gensoru vereceğini duyurdu. Bunun için 95 üyeli
parlamentoda en az 32 üyenin talepte bulunması, oylamada da en az 48 üyenin hükümet
aleyhine oy kullanması gerekiyordu. Muhalefet 39 kişiyi toplayıp gensoru vereceğini
bildirince cumhurbaşkanı Sidi Muhammed Veled eş-Şeyh Abdullah parlamentoyu
dağıtabileceği tehdidinde bulundu. Bu, parlamento üyelerinin tepkisine yol açtı. Meclis
başkanı da gensoru işini geciktirmek amacıyla oturumu erteledi. Bu arada hükümet kendi
isteğiyle istifa etti ve cumhurbaşkanı yine Yahya Veled el-Vâkıf'ı yeni hükümeti kurmakla
görevlendirdi. Böyle bir siyasi oyun muhalefeti kızdırdı ve anlaşıldığı kadarıyla kriz
çözülmüş değil biraz daha derinleştirilmiş oldu. Şimdilik bu bilgileri aktarmakla yetinelim,
inşallah daha sonra gelişmelerin genel bir değerlendirmesini yapmaya çalışırız.

Moritanya'da Muaviye Veled et-Tayi' sultasına son verilmesi ve ardından genel seçimler
gerçekleştirilmesi suretiyle sivil yönetime geçilmesi süreci hakkında sizi bilgilendirecek
yazılarımızı Web sitemizde (www.vahdet.com.tr) bulabilirsiniz.