KANDUNGAN SAINS TAHUN 4

TEMA A: MENYIASAT BENDA HIDUP 1) KEPERLUAN ASAS -Keperluan Asas Manusia -Keperluan Asas Haiwan -Keperluan Asas Tumbuhan 2) PROSES KEHIDUPAN -Manusia Bernafas -Manusia Berkumuh dan Bernyahtinja -Manusia Bertindakbalas terhadap Ransangan -Manusia Membiak -Jauhi Tabiat Buruk -Haiwan Berkumuh dan Bernyahtinja -Haiwan Bernafas -Bermulanya Kehidupan -Kitaran Hidup Haiwan -Tumbuhan Bergerak Balas terhadap Ransangan -Tumbuhan Membiak 3) PERLINDUNGAN -Perlindungan Diri daripada Bahaya -Hidup dalam Cuaca Melampau -Kemandirian Hidup -Penyesuaian Tumbuhan dengan Alam TEMA B: MENYIASAT DAYA DAN TENAGA 1) UKURAN -Ukuran Panjang -Lebih Besar atau Lebih Kecil -Lebih atau Kurang -Isipadu Cecair -Ukuran Jisim -Ukuran Masa -Kepentingan Unit Piawai TEMA C: MENYIASAT BAHAN 1) BAHAN -Bahan di Sekeliling Kita -Sifat-sifat Bahan -Konduktor atau Penebat -Bahan yang Unik -Memilih Bahan yang Sesuai -Gabung Penggunaan Bahan -Bahan Semula Jadi dan Bahan Buatan Manusia -Guna Semula, Kurangkan dan Kitar Semula -Pengaratan TEMA D: MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1) BUMI DAN ALAM SEMESTA -Sistem Suria -Betapa Jauh dan Besar -Mengenali Planet TEMA E: MENYIASAT TEKNOLOGI 1) TEKNOLOGI DI SEKELILING KITA -Had Keupayaan Manusia -Perkembangan Teknologi -Penyelesaian Masalah -Kebaikan dan keburukan

KANDUNGAN SAINS TAHUN 6
TEMA A: MENYIASAT BENDA HIDUP TEMA C: MENYIASAT BAHAN

1) INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP -Hidup Bersama-sama atau Menyendiri -Interaksi Haiwan -Persainagan Tumbuhan -Pupus dan Terancam -Pemusnahan Alam Sekitar TEMA B: MENYIASAT DAYA DAN TENAGA 1) DAYA -Apakah Daya? -Kesan Daya -Apabila Geseran Bertindak -Pengurangan dan Pertambahan Daya 2) PERGERAKAN -Kawal Kelajuanmu! 1) PENGAWETAN MAKANAN -Hebatnya Mikrob -Biarlah Tahan Lama 2) PENGURUSAN BAHAN BUANGAN -Bahan Buangan -Kesan-kesan Bahan Buangan -Pereputan Bahan Buangan TEMA D: MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1) GERHANA -Ke manakah Hilangnya Bulan? -Matahari Semakin Gelap TEMA E: MENYIASAT TEKNOLOGI 1) MESIN -Mesin Ringkas -Mesin Kompleks -Hargailah Penciptaan Mesin KANDUNGAN SAINS TAHUN 6 TEMA A: MENYIASAT BENDA HIDUP 1) INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP -Hidup Bersama-sama atau Menyendiri -Interaksi Haiwan -Persainagan Tumbuhan -Pupus dan Terancam -Pemusnahan Alam Sekitar TEMA B: MENYIASAT DAYA DAN TENAGA 3) DAYA -Apakah Daya? -Kesan Daya -Apabila Geseran Bertindak -Pengurangan dan Pertambahan Daya 4) PERGERAKAN -Kawal Kelajuanmu! TEMA C: MENYIASAT BAHAN 1) PENGAWETAN MAKANAN -Hebatnya Mikrob -Biarlah Tahan Lama 2) PENGURUSAN BAHAN BUANGAN -Bahan Buangan -Kesan-kesan Bahan Buangan -Pereputan Bahan Buangan TEMA D: MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 2) GERHANA -Ke manakah Hilangnya Bulan? -Matahari Semakin Gelap TEMA E: MENYIASAT TEKNOLOGI 2) MESIN -Mesin Ringkas -Mesin Kompleks -Hargailah Penciptaan Mesin .