Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PERSEDIAAN HARIAN(RPH) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH

Mata Pelajaran Kelas Masa Tarikh Tema Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : : : : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 1140 - 1240 21 Februarii 2013 Sayangi diri Beradap amalan mulia

Pada akhir aktiviti ini, murid akan dapat :1. menerangkan tingkah laku yang dapat dapat membentuk perwatakan mulia.(pengetahuan) 2. menggunakan kata-kata sopan dalam pertuturan.(kemahiran) 3. beradap semasa berinteraksi.(nilai) Ringkasan Isi Kandungan :1. Menyenaraikan sifat-sifat positif yang boleh diamalkan oleh pelajar dalam kehidupan seharian. 2. Membezakan sifat negatif dan menukarkan kepada sifat yang positif. 3. Kepentingan mengamalkan sifat positf dan meninggalkan sifat negatif Penerapan Nilai-Nilai Murni 1. Tolong menolong 2. Sayang menyayangi 3. Bekerjasama

Pengetahuan Sedia Ada 1. Murid pernah mengamalkan sifat-sifat positif ini dalam amalan harian di mana sahaja berada.
Prosedur Pelaksanaan Set Induksi (5 Minit) 1. Memaparkan visual adab sopan melalui lakonan AKTIVITI Guru meminta dua orang murid main peranan ketika hendak masuk ke dalam kelas. Seorang murid terus masuk ke dalam kelas tanpa mengetuk pintu. Seorang murid lagi mengetuk pintu dan meminta kebenaran guru untuk masuk ke kelas. Guru berbincang dengan murid tentang aktiviti tersebut sama ada beradap atau tidak. Guru memaparkan visual adab sopan yang perlu di ikuti oleh murid Catatan Sumber P & P Lakonan 2 pasang pelajar bagi watak positif dan negatif Nilai Murni Bertanggungjawab Bantu membantu

Langkah 1 (15 minit) 1. Guru memperkenalkan penggunaan kata-kata melalui dialog.

Sumber P & P sopan Murid diminta membaca dialog situasi 1 dan situasi 2 dalam buku teks halaman 4 Secara berpasangan, muridmembaca dialog Nilai Murni Bertanggungjawab tersebut di hadapn kelas. Guru membincangkan dengan murid Bantu membantu mengenai adab pertuturan secara terperinci.

Langkah 2 (20 Minit) 2. Guru menjelaskan penggunaan adab yang sesuai kepada mereka yang lebih tua. - Kepada ibu bapa - Kepada guru-guru - Kepada warga tua.

Sumber P & P Kad-Kad Guru menyenaraikan adab-adab yang boleh Nilai digunakan kepada ibu bapa dan guru-guru. Guru juga menjelaskan beberapa benda Tolong menolong, timbang rasa yang ditegah dalam adab kepada ibu bapa, guru-guru dan warga tua. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan Setiap kumpulan mewakili ibu bapa, guruguru dan warga tua. Seorang ketua dilantik di setiap kumpulan Ketua kumpulan sebagai wakil kumpulan menyatakan beberapa adab ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Setiap kumpulan akan bertanya kepada kumpulan lain contoh benda yang ditegah dalam kumpulan yang diwakili masingmasing.

Langkah 3 (15 Minit) 3. Menyenaraikan cara adab sopan

Guru

menyenaraikan

tiga

tempat

yang

semasa berada di tempat lain - Kantin - Klinik - Pejabat pos

berlainan iaitu kantin, klinik dan pejabat pos Nilai Guru membahagikan murid kepada 3 Bertanggung jawab, bertimbang rasa, menghargai kumpulan. Setiap kumpulan mewakili kantin, klinik dan pejabat pos. Guru meminta murid menyenaraikan adabadab ketika berada di tempat berkenaan. Wakil kumpulan dikehendaki menulis jawapan pada papan tulis. Guru berbincang tentang jawapan dengan murid. Guru membuat rumusan dan berbincang Nilai :dengan murid tentang kepentingan menggunakan kata-kata sopan dalam Budi bahasa, pertuturan.

Penutup (5 Minit)

Refleksi : Murid dapat memamahi unsur-unsur nilai murni yang terdapat di dalam topik yang diajar.