Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian Mata pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Bidang pembelajaran : Matematik : 5 Kasih

: 26 Februari 2013 (Selasa) : 60 minit (8.30 am 9.30 am) : / 31 orang : Pecahan : Penolakan Pecahan

Objektif Pembelajaran : Murid akan diajar a) Menolak nombor bercampur Hasil pembelajaran : Pada akhir bab ini, murid harus dapat : a) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan nombor bercampur. b) Menolak nombor bulat dan nombor bercampur melalui perwakilan piktorial sama ada sama penyebut dan berbeza penyebut sehingga 10. c) Menolak nombor bercampur melalui kaedah pengumpulan semula. d) Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 2 daripada 3 soalan. Pengetahuan sedia ada : Murid tahu bagaimana a) Menama dan menulis pecahan tak wajar yang penyebutnya sehingga 10. b) Banding nilai antara dua pecahan tak wajar. c) Menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. d) Tambah dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama sehingga 10 e) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor bercampur dengan penyebut yang sama sehingga 10. f) Tambah dua nombor bercampur dengan berlainan penyebut sehingga 10 dengan menggunakan perwakilan konkrit g) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur yang berlainan penyebut sehingga 10 h) Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama dan berbeza sehingga 10 menggunakan menggunakan perwakilan konkrit dan algoritma matematik.

Sumber / ABM: Video, MS Powerpoint, Set Soalan, Lembaran Kerja, Kertas Mahjong, Marker Pen. Kad Penyelesaian. Kemahiran berfikir : Mengumpul maklumat, menterjemahkan, membuat gambar rajah, menyelesaikan masalah. Kecerdasan pelbagai : Verbal-linguistik, interpersonal Nilai murni : Kerjasama, menghormati

Langkah / Kandungan Masa Set induksi (5 minit) Ulangkaji / Imbas kembali

Langkah-langkah/ aktiviti Guru memulakan proses P&P dengan bertanya khabar kepada murid dan memeriksa kekemasan serta kebersihan kelas. Guru menayangkan satu video tentang soalan penyelesaian kepada murid. Guru meminta murid memahami situasi dalam video tersebut.

Catatan BBM : Video MS Powerpoint Kecerdasan pelbagai: Interpersonal

Guru bertanya kepada murid: Apakah yang kamu dapat daripada video tadi? Apakah masalah yang dihadapi?

Murid : Kisah Lala hendak ke Bandar C sejauh 3km dari bandar A. Lala berhenti rehat di bandar B iaitu 1 . Berapakah lagi jarak ke Bandar C? 5 langkah Penyelesaian masalah : 1. Diberi 2. Diminta 3. Operasi 4. Selesaikan 5. Semak KBKK : Mengumpul maklumat Menterjemahkan Membuat gambar rajah Menyelesaikan masalah Nilai : Kerjasama Menghormati

Langkah 1 (15 minit)

Konsep Guru bertanya kepada murid : Berapakah langkah dalam soalan penyelesaian masalah? Guru menampal Kad Penyelesaian di hadapan. Seterusnya, guru menayangkan satu soalan penyelesaian masalah melalui MS Powerpoint kepada murid. Guru meminta murid mengumpul data, membuat gambar rajah dan menyelesaikan masalah bersama rakan terlebih dahulu. Seterusnya, guru meminta murid membantu guru dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Menyenaraikan Kad Penyelesaian

Guru memberi bimbingan dan bantuan jika murid

berhadapan dengan kesukaran. Soalan: Ariff membeli 4 kek coklat. Dia memakan 2 kek itu bersama adiknya. Berapakah kek yang tinggal? Guru meminta murid mengumpul semula data daripada maklumat yang diberikan mengikut 5 peringkat yang telah diajar. Guru juga mengingatkan murid untuk membuat perwakilan piktortial atau gambar rajah supaya mereka mempunyai pengukuhan konsep. Guru juga mengingatkan murid untuk permudahkan jawapan apabila jawapan boleh dipermudahkan.

Diberi Kek yang dibeli = 4 Kek yang telah dimakan = 2 Diminta Berapakah isi padu cat, dalam , yang tinggal? Operasi Tolak Selesaikan =4 - 2 =4 + - 2 =4 2 + =2 =2 Semak =2 + 2 =4

Langkah 2 (10 minit)

Perkembangan konsep

Guru menayangkan soalan penyelesaian masalah kedua melalui MS Powerpoint. Guru meminta murid menyelesaikan secara berpasangan. Murid perlu menunjukkan langkah penyelesaian seperti yang telah ditunjukkan pada langkah 1. Guru memantau dan membimbing murid apabila murid berhadapan dengan kesukaran.

BBM : MS Powerpoint Kertas A4 KBKK : Mengumpul maklumat Menterjemahkan Membuat gambar rajah Menyelesaikan masalah Kecerdasan pelbagai : Interpersonal

Soalan: Shasha mempunyai 3 telah menggunakan 1 reben. Dia untuk

membalut hadiah. Berapakah panjang reben, dalam m, yang tinggal? Diberi Panjang reben = 3 Reben yang digunakan = 1 Diminta Berapakah panjang reben, dalam m, yang tinggal? Operasi Tolak Selesaikan =3 - 1 =3 -1 =2 - 1 =1 Semak =1 + 1 = 2 =2 = 3 = 3 Langkah 3 (15 minit) Aktiviti Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan dengan setiap kumpulan mempunyai gabungan lelaki dan perempuan. BBM : Set soalan aktiviti Kertas majong Marker pen

Guru meminta setiap kumpulan melantik ketua. Setiap ketua kumpulan diminta mencabut undian soalan di dalam kotak. Melalui soalan penyelesaian masalah yang diperolehi, murid dikehendaki berbincang dan menjawabnya di dalam kertas majong yang diberikan. Kemahiran mengumpul maklumat, menterjemah soalan penyelesaian kepada ayat matematik, membuat perwakilan piktorial dan menyelesaikan masalah dibina semasa aktiviti dijalankan. Setelah itu, guru akan memanggil setiap kumpulan untuk menerangkan kepada rakan-rakan yang lain cara penyelesaian bagi soalan tersebut. Murid lain diminta memberi perhatian dan berkerjasama sepanjang aktiviti dijalankan. Guru lembaran kerja kepada murid untuk bekerja secara berpasangan. Guru memantau dan membantu murid yang bermasalah. Guru menegaskan kepentingan bekerjasama dan saling membantu dalam kumpulan dan kelas. Murid menghantar lembaran kerja kepada guru.

Nilai : Kerjasama Menghormati KBKK : Mengumpul maklumat Menterjemahkan Membuat gambar rajah Menyelesaikan masalah

Langkah 3 (10 minit)

Penilaian Lembaran Kerja

BBM : Lembaran kerja Kecerdasan Pelbagai : Verbal-linguistik Interpersonal

Penutup (5 minit)

Rumusan

Guru meminta murid membuat Kecerdasan rumusan hasil pembelajaran Pelbagai : pada hari ini. Verbal linguistik Murid menerangkan langkah dalam penyelesaian masalah iaitu: a. Diberi b. Dicari c. Operasi d. Selesaikan e. Semak Guru memberikan tugasan kerja rumah kepada murid di dalam buku teks muka surat 51 Mari Berlatih Soalan 1 (a-d) Guru memberi pujian dan galakan.

Anda mungkin juga menyukai