PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI

‫السال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬
Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko pintenpinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan

Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng. supados mangke saget dados generasi-generasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و باهلل الخى فيق و الهدايت‬ ‫والسال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬ ‫بخط الفقير هفرو حيي‬ ‫بي هٌى ر الجفسى‬ ّ . lan hura-hura ingkang boten berarti. meniko boten. kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo. lan umumipun dateng panjenengan sedoyo.. meniko selalu dipun bales dening Alloh. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun. dipun trami jasa-jasanipun. tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Amin-amin yaa Rabbal alamin. lan dipun dadosna amal sholehipun. utawi kangge generasi kita mangke. putro-putri kito sedoyo. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin.Meniko. ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin.

utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae……. Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyo-budoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak. Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia. mugi.mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten. Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta” Indonesia. . Wr. elektronik. menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang. Matur suwun kulo sampekaken……… Wassalamu’alaikum Wr. kawulo mudho sedanten……. ingkang rupo: acara-acara televisi. Saderek-saderek sebongso lan setanah air……….. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius…….PIDATO BAHASA JAWA (1 pidato) PIDATO Ass.wb.. Saderek-saderek sedanten……. Kulo aturaken matur suwun kagem Ibu Ummu semono ugi kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. Wb.. tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. surat kabar. majalah. Saderek-saderek..

meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. Kranten menurut ajaran agama Islam. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. Menurut Islam. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. dados syarat syahipun nikah.PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬ Poro Bapak Kiyai. Amien. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. poro pini sepuh. bilih Islam lan nikah. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. mboten kenging dipun pisahaken. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ‫حٌََا كحىا وحٌََا سلُى فَإ ِ ًِى هكاثِر بِكن االُهتَ يَىم القِيَاهت‬ ِ َ ْ َ ْ َّ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. Dene Islam didalam nikah meniko. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. lan hadirot ingkang kulo hormati. benten kaleh tiang . Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )ًكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. poro hadirin. Inggih meniko : Huruf Nun. Nomer kaleh huruf Kaf. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin.

Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. sesuci.taksih bujangan. Antara suami lan istri. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. lan sanesipun. ‫و باهلل الخى فيق و الهدايت‬ ‫والسال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬ . sholat. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. tapi menawi sampun nikah. utawi manut. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. kados dawuhipun kanjeng Nabi. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putro-putrinipun. glimpang-glimpung. adus jinabat. Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. ingkang dawuhipun mekaten : َ َ ْ ِ َ ‫خير الٌِّسآء إِهرأَةٌ إِذا ًَظَر ثَ إِلَيها سرحكَ واِىْ اَهرحَها اَطَا عخكَ واِىْ غبجَ عٌها حفَظَخك فِى‬ َ ْ َ َ َْ ِْ ْ َُْ َ َْ َ َْ َ ْ َّ َ َ ْ ‫هالِكَ وًَفسها‬ َ ِ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. menawi dipun sawang ingkang jaler. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. kedah tansah bingahaken. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. ing antawisipun inggih meniko. kaleh bantal guling. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. deweke tansah bungahake marang siro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful