PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI

‫السال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬
Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko pintenpinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan

Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. lan dipun dadosna amal sholehipun. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo.. lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe. utawi kangge generasi kita mangke. supados mangke saget dados generasi-generasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. meniko selalu dipun bales dening Alloh.Meniko. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. putro-putri kito sedoyo. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و باهلل الخى فيق و الهدايت‬ ‫والسال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬ ‫بخط الفقير هفرو حيي‬ ‫بي هٌى ر الجفسى‬ ّ . Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora. ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo. meniko boten. pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia. tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. dipun trami jasa-jasanipun. lan hura-hura ingkang boten berarti.

Matur suwun kulo sampekaken……… Wassalamu’alaikum Wr..mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten. elektronik. Kulo aturaken matur suwun kagem Ibu Ummu semono ugi kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. kawulo mudho sedanten……. Wr. surat kabar. Saderek-saderek.. utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae……. mugi. ingkang rupo: acara-acara televisi.wb. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius……. Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyo-budoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak..PIDATO BAHASA JAWA (1 pidato) PIDATO Ass. tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta” Indonesia.. majalah. menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang. Saderek-saderek sedanten……. . Wb. Saderek-saderek sebongso lan setanah air………. Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia.

tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. poro hadirin. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )ًكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. Inggih meniko : Huruf Nun. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. Nomer kaleh huruf Kaf. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. lan hadirot ingkang kulo hormati. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. Amien. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. Menurut Islam. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. benten kaleh tiang . soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. poro pini sepuh. dados syarat syahipun nikah. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ‫حٌََا كحىا وحٌََا سلُى فَإ ِ ًِى هكاثِر بِكن االُهتَ يَىم القِيَاهت‬ ِ َ ْ َ ْ َّ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Dene Islam didalam nikah meniko. mboten kenging dipun pisahaken. Kranten menurut ajaran agama Islam.PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬ Poro Bapak Kiyai. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. bilih Islam lan nikah. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah.

‫و باهلل الخى فيق و الهدايت‬ ‫والسال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬ . Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat.taksih bujangan. lan sanesipun. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. kaleh bantal guling. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. deweke tansah bungahake marang siro. utawi manut. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. glimpang-glimpung. kados dawuhipun kanjeng Nabi. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. sesuci. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. kedah tansah bingahaken. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. menawi dipun sawang ingkang jaler. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putro-putrinipun. Antara suami lan istri. tapi menawi sampun nikah. ingkang dawuhipun mekaten : َ َ ْ ِ َ ‫خير الٌِّسآء إِهرأَةٌ إِذا ًَظَر ثَ إِلَيها سرحكَ واِىْ اَهرحَها اَطَا عخكَ واِىْ غبجَ عٌها حفَظَخك فِى‬ َ ْ َ َ َْ ِْ ْ َُْ َ َْ َ َْ َ ْ َّ َ َ ْ ‫هالِكَ وًَفسها‬ َ ِ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. ing antawisipun inggih meniko. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. adus jinabat. sholat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful