P. 1
Pidato b Jawa

Pidato b Jawa

|Views: 33|Likes:
Dipublikasikan oleh jumowo

More info:

Published by: jumowo on Feb 27, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI

‫السال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬
Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko pintenpinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan

Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. meniko selalu dipun bales dening Alloh. ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. putro-putri kito sedoyo. kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و باهلل الخى فيق و الهدايت‬ ‫والسال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬ ‫بخط الفقير هفرو حيي‬ ‫بي هٌى ر الجفسى‬ ّ . lan hura-hura ingkang boten berarti. lan dipun dadosna amal sholehipun. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. meniko boten. dipun trami jasa-jasanipun. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma. utawi kangge generasi kita mangke. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora. pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia. lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. supados mangke saget dados generasi-generasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama.Meniko. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng..

tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. Saderek-saderek.. Saderek-saderek sedanten…….PIDATO BAHASA JAWA (1 pidato) PIDATO Ass. surat kabar. elektronik. Matur suwun kulo sampekaken……… Wassalamu’alaikum Wr. kawulo mudho sedanten……. Wb. Kulo aturaken matur suwun kagem Ibu Ummu semono ugi kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. ingkang rupo: acara-acara televisi.. . Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius…….wb. Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyo-budoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak. menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang. Saderek-saderek sebongso lan setanah air………. Wr. utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae…….. Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta” Indonesia. majalah..mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten. mugi.

mboten kenging dipun pisahaken. bilih Islam lan nikah. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. poro hadirin. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. lan hadirot ingkang kulo hormati. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo.PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬ Poro Bapak Kiyai. benten kaleh tiang . soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. Kranten menurut ajaran agama Islam. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )ًكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. Menurut Islam. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. dados syarat syahipun nikah. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ‫حٌََا كحىا وحٌََا سلُى فَإ ِ ًِى هكاثِر بِكن االُهتَ يَىم القِيَاهت‬ ِ َ ْ َ ْ َّ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. Dene Islam didalam nikah meniko. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. poro pini sepuh. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. Nomer kaleh huruf Kaf. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. Amien. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. Inggih meniko : Huruf Nun.

utawi manut. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. tapi menawi sampun nikah. menawi dipun sawang ingkang jaler. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. lan sanesipun. kedah tansah bingahaken. sesuci. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. ing antawisipun inggih meniko. sholat. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. ‫و باهلل الخى فيق و الهدايت‬ ‫والسال م عليكن ورحوت هللا وبر كا حه‬ . Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putro-putrinipun. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. glimpang-glimpung. Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. adus jinabat. ingkang dawuhipun mekaten : َ َ ْ ِ َ ‫خير الٌِّسآء إِهرأَةٌ إِذا ًَظَر ثَ إِلَيها سرحكَ واِىْ اَهرحَها اَطَا عخكَ واِىْ غبجَ عٌها حفَظَخك فِى‬ َ ْ َ َ َْ ِْ ْ َُْ َ َْ َ َْ َ ْ َّ َ َ ْ ‫هالِكَ وًَفسها‬ َ ِ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. kados dawuhipun kanjeng Nabi. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. kaleh bantal guling. Antara suami lan istri. deweke tansah bungahake marang siro. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah.taksih bujangan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->