Anda di halaman 1dari 20

KURIKULUM BASIK PEMBANTU PERUBATAN MENGIKUT SISTEM PNGK/CGPA

AHMAD ZAHRULLAIL Pengajar KSKBJB

KEBAIKAN SISTEM CGPA


Memudahkan:-perbandingan , penyeragaman & pengiktirafan. -perpindahan mata kredit -pengawalan kandungan kurikulum -penentuan skop kerja -pengujudan skim -pemantauan pembelajaran/pengajaran -menyeragam sistem penilaian

Mengambilkira:-contact pelajar pengajar -kehadiran

Mengelakkan bias dalam menentukan tahap lulus atau gagal.

Nilai Gred
markah >80 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 <35 gred nilai gred A 4.00 A3.67 B+ 3.33 B 3.00 B2.67 C+ 2.33 C 2.00 C1.67 D+ 1.33 D 1.00 E 0.00 taraf
cemerlang cemerlang kepujian kepujian kepujian lulus lulus lulus syarat gagal gagal gagal

JADUAL PEMBELAJARAN PNGK/CGPA


Fasa didaktik 8 minggu Cuti pertengahan semester Fasa didaktik 8 minggu Peperiksaan Pra klinikal Cuti akhir semester ( 6 bulan)

Fasa didaktik 8 minggu 1 minggu Fasa didaktik 8 minggu 1 minggu 1 minggu 6 minggu
26 minggu

Tahun 1 Semester I

Anatomi fisiologi 1 Anatomi fisiologi 2


Biosains Mikrobiologi perubatan Sains Tingkahlaku Sains Kejururawatan 1 Kesihatan Komuniti 1 English Jumlah

4 3 2 2 2 3 3 2 21

Tahun 1 Semester 2

Perubatan 1 Pembedahan 1 Perubatan Kecemasan 1 Farmakologi Klinikal 1

4 3 2 3

Sains Kejururawatan 2
Kesihatan Komuniti 2 Per pencegahan & sosial 1 English Jumlah

3
4 2 2 23

Tahun 2 Semester I

Perubatan 2 Pembedahan 2 Perubatan Kecemasan 2 Farmakologi Klinikal 2 Sains Kejururawatan 2 Ortopedik Obstetrik & ginekologi
Kesihatan Komuniti 2 English Pengurusan asas Jumlah

4 2 2
2 3 2 1 4 1 1 24

Tahun 2 Semester 2

Praktis Perubatan 4/52 Praktis Pembedahan 4/52 Praktis Psikiatrik 4/52


Praktis Kesihatan Komuniti 4/52 Bioethics

2 2

Jumlah

Tahun 3 Semester I

Praktis Kecemasan 4/52

Praktis kebidanan 2/52


Praktis Otopedik 4/52
Praktis Kesihatan Komuniti 4/52

1
2 2

Praktis dewan bedah 2/52


Kokurikulum

1
2

Research statistic
Jumlah

1
11

Tahun 3 Semester 2

Praktis Perubatan 2/52 Praktis Pediatrik 2/52 Praktis oftalmologi 2/52 Praktis otorinolaringologi 2/52
Praktis Kesihatan Komuniti 4/52

2 2 2 1 9

Praktis Kecemasan 4/52 Research statistic


Jumlah

PLAN INDUK PELAKSANAAN PENILAIAN BAGI T1SI, T1SII & T2SI.


1 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 11 9 12 10 PEP MID SEMESTER 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 20 21 22 23 24 25 26

Pra klinikal

CUTI SEMESTER

Peperiksaan Sumatif

ORIENTASI
1 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8

Cuti Semester

PLAN INDUK PELAKSANAAN PENILAIAN BAGI T2SII, T3SI & T3SI.

10

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19

20

21

22

23

24

25

26

CUTI SEMESTER

ORIENTASI

Penilaian Kompetensi Penilaian Prestasi

Penilaian Kompetensi Penilaian Prestasi

Peperiksaan Sumatif

Cuti Semester

KURIKULUM DAN JAM PENGAJARAN TAHUN 1SEM 1


BIL 1. SUBJEK MAAP 1113 KULIAH 32 48 28 TUTORIAL 18 18 6 AMALI 8 8 JUMLAH 58 74 34

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.

MAAP 1114
MABC 1112 MABS 1112 MACH 1113 MAMB 1112 MANS 1112 MAPE 1132

24
40 28 30 32 262

6
9 6 0 63

8
4 38 66

38
53 34 68 32 391

JUMLAH

KURIKULUM DAN JAM PENGAJARAN TAHUN 1SEM 2


BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SUBJEK
MAMD 1214

KULIAH 48 36 32

TUTORIAL 12 6 12

AMALI 16 16 16

JUMLAH 76 58 60

MAGS 1213
MAEM 1213 MACP 1213 MANS 1213 MACH 1213 MASM 1212 MAPE 1232

38
32 40 26 32

15
6 9 -

32 8 -

53
64 54 35 32

KURIKULUM DAN JAM PENGAJARAN TAHUN 2 SEM 1


BIL SUBJEK KULIAH 52 26 TUTORIAL 6 3 AMALI 16 8 JUMLAH 74 37

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.

MAMD 2114
MAGS 2112 MAEM 2113 MACP 2113 MANS 2113 MACH 2113 MAOR 2112 MAOG 2111 MAPE 2121

32
40 32 52 22 14

12
6 12 3 3

16
8 32 8 16 -

60
54 64 72 41 17

Penilaian
Peperiksaan akhir semester 70% -soalan objektif -soalan esei -amali (OSCE/OSPE) Penilaian Berterusan 30% -ujian kertas -kertas laporan -projek

PENILAIAN TAHUN 1 SEMESTER I


FORMATIF (30%) SUMATIF (70%)

Kod Kursus

Kaedah Penilaian MID Semester (Minggu 12) Ujian: - MCQ -MEQ --Tugasan Ujian: - MCQ -MEQ --Tugasan

Bil Soalan

Wajaran

Format Soalan

Bil Soalan

Wajaran

Jumlah Wajaran

JUMLAH

MAAP 1114

20 1

15% 10% 5% 15% 10% 5%

MCQ MEQ

45 3

40% 30%

70%

100%

MAMB 1112

20 1

MCQ MEQ

30 2

40% 30%

70%

100%

MAAP 1113

Ujian: - MCQ -MEQ --Tugasan


Ujian: - MCQ -MEQ --Tugasan Ujian: - MCQ -MEQ --Tugasan Ujian: - MCQ - MEQ - OSCE Ujian: - MCQ

20 1

15% 10% 5%
15% 10% 5%

MCQ MEQ

45 2

40% 30%

70%

100%

MABC 1112

20 1

MCQ MEQ

30 2

40% 30%

70%

100%

MABS 1112

20 1

15% 10% 5%

MCQ MEQ

30 2

40% 30%

70%

100%

MANS 1113

20 1

15% 10% 5% 15% 10%

MCQ MEQ

30 2

40% 30%

70%

100%

MACH 1113

20

MCQ MEQ

40 2

40% 30%

70%

100%

PENILAIAN TAHUN 1 SEMESTER II


Kod Kursus FORMATIF (30%) Kaedah Penilaian Mid Semester (Minggu 12) Bil Soalan Wajaran Format Soalan Bil Soalan SUMATIF (70%) Wajaran Jumlah Wajaran JUMLAH

MAMD 1214

Ujian: - MCQ - MEQ - OSCE Ujian: - MCQ - MEQ - OSCE Ujian: - MCQ - MEQ - TUGASAN Ujian: - MCQ - MEQ - OSCE Ujian: - MCQ - MEQ - OSCE Ujian: - MCQ -MEQ

20 1

15% 10% 5%

MCQ MEQ OSCE

45 3 3

30% 10% 20% 10% 30% 10% 20% 10% 40% 10% 20%

70%

100%

MAGS 1213

20 1

15% 10% 5%

MCQ MEQ OSCE

45 2 3

70%

100%

MACH 1214

20 1 1

15% 10% 5% 15% 10% 5%

MCQ MEQ MEQ

60 2 2

70%

100%

MANS 1213

20 1

MCQ MEQ OSCE

45 2 2

30% 10% 20% 10% 30% 10% 20% 10% 40% 30%

70%

100%

MAEM 1213

20 1

15% 10% 5%

MCQ MEQ OSCE

30 2 2

70%

100%

MACP 1213

--

TUGASAN

20 1 1

15% 10% 5%

MCQ MEQ

30 2

70%

100%

PENILAIAN TAHUN 2 SEMESTER I


Kod Kursus FORMATIF (30%) Kaedah Penilaian Mid semester Minggu 12) Bil Soalan Wajaran Format Soalan Bil Soalan SUMATIF (70%) Wajaran Jumlah Wajaran JUMLAH

MAMD 2114

Ujian: - MCQ - MEQ - OSCE Ujian: - MCQ - MEQ - OSCE Ujian: - MCQ - MEQ - TUGASAN Ujian: - MCQ - MEQ - OSCE Ujian: - MCQ - MEQ - OSCE Ujian: - MCQ - MEQ Ujian: - MCQ - MEQ - OSCE

20 1

15% 10% 5%

MCQ MEQ OSCE

45 3 3

30% 10% 20% 10% 40% 10% 10% 10% 40% 10% 20%

70%

100%

MAGS 2112

20 1

15% 10% 5%

MCQ MEQ OSCE

30 2 2

70%

100%

MACH 2114

20 1

15% 10% 5%

MCQ MEQ

45 3

70%

100%

MANS 2113

20 1

15% 10% 5%

MCQ MEQ OSCE

45 2 2

30% 10% 20% 10% 30% 10% 20% 10% 40% 30% 30% 10% 20% 10%

70%

100%

MAEM 2112

20 1

15% 10% 5%

MCQ MEQ OSCE

30 2 2

70%

100%

MACP 2113 MAOR 2113

20 1

15% 10% 5% 15% 10% 5%

MCQ MEQ MCQ MEQ MEQ OSCE

30 2 30 2 2 2

70%

100%

70%

100%

20 1