RESOS DALAM MATEMATIK

Pengurusan Resos

BAHAN-BAHAN DALAM RESOS MATEMATIK .

Bahan Bantu Mengajar Perkakas / Peralatan Bahanbahan Resos Perisian Bahan Cetak .

BAHAN BANTU MENGAJAR • Bahan yang digunakan dalam mempermudahkan penyampaian pengajaran Matematik dan penguasaan murid dalam sesebuah tajuk. • Cth: Kit Manipulatif Bentangan Bongkah Alat Mengukur Alat Mengira .

PERISIAN • Bahan yang berbentuk aplikasi pembelajaran dan pengajaran bagi Matematik melalui penggunaan perkakasan atau peralatan. • Cth: Software Coureware .

PERKAKASAN / PERALATAN • Perkakasan bermaksud beberapa peralatan komponen elektronik yang memerlukan kita untuk menggunakan komputer dan perkakasan lain di samping komponen yang ada di dalamnya. • Cth: Komputer Projektor LCD Pencetak Tetikus .

BAHAN CETAK • Bahan berbentuk kertas cetakan yang mengandungi rujukan dan maklumat yang berkaitan dengan Matematik. • Cth:  Buku Teks  Buku Rujukan  Lembaran Kerja  Jurnal  Artikel  Ensiklopedia  Majalah akademik .

CARA MEREKODKAN BAHAN-BAHAN RESOS MATEMATIK .

PENGGUNAAN BUKU STOK Buku Stok Am – Pembelian / Penerimaan Alat & Bahan Buku Rekod Pinjaman Alat PENGGUNAAN BUKU STOK Buku Stok Alat –Alat Kekal Buku Stok Bahan – Bahan Habis Guna .

Buku Stok Am  Digunakan untuk mencatat semua bahan dan alat yang dibeli / diterima dari JabatanPelajaran Negeri / Gabungan / Daerah /Sekolah. set buku latihan . komputer. skrin.  Contoh: Projektor.

Contoh Buku Stok Am TARIKH NO. PESANAN / SURAT PENGHANTARAN JPN PERKARA KUANTITI HARGA SEUNIT JUMLAH HARGA CATATAN .

 Untuk satu muka surat dicatatkan satu jenis alat sahaja.  Contoh: Projektor. meja .BUKU STOK ALAT  Digunakan untuk mencatat alat yang dibeli atau diterima dari JabatanPelajaran Negeri / Gabungan / Daerah /Sekolah  Jika berlaku kerosakkan / kehilangan perlu juga dicatat dalam buku ini. skrin. komputer.

Contoh Buku Stok Alat (Kekal) Nama : Projektor TARIKH DITERIMA DARIPADA/ DIKELUARKAN KEPADA TERIMA KELUAR BAKI CATATAN .

BUKU REKOD PINJAMAN ALAT Digunakan untuk mencatat:  Nama peminjam  Jenis alat yang dipinjam  Tarikh alat itu dipinjam  Tarikh alat dikembalikan. .

T CATATAN .Contoh Buku Rekod Peminjaman Alat TARIKH NAMA PEMINJAM ALAT YANG DIPINJAM KUANTITI T.T TARIKH DIKEMBAL IKAN T.

Sekian. . terima kasih.