Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN, KEMAHIRAN HIDUP

Kelas : 4 Bestari
Tarikh : 7 Januari 2009
Masa : 10.45 – 11.45 ( 1 Jam )
Bil. Murid : 32 0rang
M/Pelajaran : Kemahiran Hidup
Tajuk : 1.7-Tanaman Hiasan
Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid pernah melihat tanaman di
persekitaran tempat tinggalnya dan di sekolah
Objektif P & P : Di akhir pengajaran murid akan dapat :
i Menyenaraikan 3 daripada 5 tujuan
penjagaan
tanaman hiasan.
ii Murid dapat menjawab soalan 3 daripada 5
soalan
pengayaan yg disediakan.
iii Menyenaraikan 5 jenis tanaman hiasan di
sekolah.

.
Bahan Bantu Mengajar : Peralatan ICT, Kertas Mahjong, Tanaman Hiasan
( kaktus,ros, kekwa )
Kemahiran Berfikir : Menciri
Nilai : Bersyukur dengan ciptaan Tuhan, menghargai
kurniaan Tuhan.

2
Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Peng & Pem Catatan/ Nilai
Masa

Set Induksi - Bersoal jawab - Guru bertanya apakah nama dua jenis Sayangi Tanaman
( 5 Minit ) tentang dua tanaman hiasan tersebut.
jenis tanaman - Di mana biasanya pokok ini didapati.
hiasan yang - Siapa yang menanam pokok ini di
dibawa oleh rumah.
guru dan di - Jadikan ia sebagai hobi.
tayangkan
oleh guru(slaid
powerpoint)

1. kaktus
2. bunga ros

Langkah 1 - Tujuan - Guru meminta murid menyatakan - Power Point


( 10 minit ) menjaga beberapa - Banding jawapan
tanaman hiasan tujuan penjagaan tanaman hiasan. dari murid
- Murid memberi beberapa jawapan dengan yang
1. yang disediakan guru.
Mengindahkan berbeza .
ruang/tempat - Guru mencatat jawapan di papan
kediaman. tulis. http://pertanianmjg.
perak.gov.my/pand
2. Menghayati - Murid dan guru bersama membanding
uan.htm
keindahan Jawapan yang disediakan oleh guru
alam sekitar di
3. skrin Power Point.
http://www.moa.gov
Memberikan

3
ketenangan .my/moa/index.php
?lang=ms
perasaan
4. Menyemai
perasaan
sayangkan
tanaman
peliharaan
5.
Menambahka
n
pengetahuan
berkaitan
alam
semulajadi

Langkah 2 - Aktiviti - Guru menayangkan gambar - Power Point


( 15 Minit ) Penjagaan penjagaan
tanaman hiasan tanaman hiasan pada skrin Power http://pertanianmjg.
perak.gov.my/pand
Point.
uan.htm
1.Menyiram - Murid dipilih secara rawak untuk
.
2.Merumput menjawab
http://asastaniorgan
3.Menggembur Soalan pada skrin powerpoint. ik.wordpress.com/p
age/3/
4.Membaja - Murid membandingkan jawapan yang
5.Memangkas diberi dengan jawapan yang disedia
oleh
guru.
- Murid membetulkan semula pada
jawapan
yang salah.

4
5
Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Peng & Pem Catatan / Nilai
Masa

Langkah 3 - Menamakan 5 jenis - Murid dikehendaki - Tayangan


( 10 Minit ) peralatan menyenaraikan Power Point
perkebunan beberapa jenis peralatan
1. Tajak perkebunan yang
2. Sudip tangan biasa dilihat. http://kemahiran.wo
rdpress.com/bahan
3. Pongkes - Guru menayangkan beberapa
.
4. Serampang jenis peralatan
tangan Perkebunan yang biasa
5. Cangkul digunakan
- Murid mengenalpasti dan
menamakan
Peralatan perkebunan tersebut

Langkah 4 - Menjawab soalan - Guru membahagikan murid -Komputer


( 15 Minit ) pengayaan yang kepada 4 -LCD
disediakan di kumpulan kecil. - Kertas Mahjong
dalam komputer . - Setiap kumpulan dikehendaki - Alat tulis
(p&p dilaksanakan menjawab
di makmal Soalan pada slaid powerpoint
komputer) mengikut
Kumpulan yang telah ditetapkan.
- Hasil kerja dipemerkan dan
Kumpulan 1 - dibincangkan
komputer 1 dihadapan kelas
Kumpulan 2 -
komputer 2
Kumpulan 3 -
komputer 3
Kumpulan 4 -
komputer 4
( Rujuk contoh hasil
kerja pada lampiran )
6
7